Viraal immunoloog dr. Byram Bridle: gedachte dat ongevaccineerden verhoogd risico vormen voor resistentie tegen vaccin is omgekeerde wereld

Ongevaccineerden de schuld geven van resistentie tegen vaccins is als mensen die geen antibiotica gebruiken de schuld geven van resistentie tegen antibiotica.

Het ontstaan van resistentie tegen vaccins is vergelijkbaar met het ontstaan van resistentie tegen antibiotica. De smalle niet-steriliserende immuniteit die de COVID19 vaccins opwekken, vergroot de kans op het ontstaan van varianten die resistent zijn tegen de vaccins. Natuurlijk verkregen immuniteit is krachtig, robuust, duurzaam, en gaat niet gepaard met een verhoogd risico op resistentie.

Er gaat een verhaal rond dat mutatie van het nieuwe coronavirus stopt als we maar zo snel mogelijk iedereen vaccineren. Het zouden de ongevaccineerden zijn die een gevaar vormen voor de mensheid in het algemeen en voor de gevaccineerden in het bijzonder, omdat in de ongevaccineerden nieuwe virusvarianten zouden ontstaan waartegen de vaccins geen bescherming bieden. Ongevaccineerden zouden ‘variantenfabriekjes’ zijn en gevaccineerden juist niet. Viraal immunoloog dr. Byram Bridle legt in dit recente interview uit dat het laatste de omgekeerde wereld is.

Resistentie tegen een vaccin of medicijn ontstaat als een muterende entiteit (in dit geval een coronavirus) gedurende een langere periode blootgesteld wordt aan een smalle selectiedruk die niet dodelijk voor de entiteit is (niet-steriliserend).

Alle genoemde voorwaarden voor resistentie zijn van toepassing op alle COVID19 vaccins. Zij leiden namelijk uitsluitend tot bescherming tegen het spijkereiwit (smalle selectiedruk) en veroorzaken aantoonbaar geen steriliserende immuniteit. Het laatste betekent dat het virus zich nog steeds kan vermenigvuldigen in de luchtwegen van gevaccineerden, waardoor ook gevaccineerden besmettelijk kunnen zijn.

DEFINITIES
Steriliserende immuniteit betekent dat het immuunsysteem volledig kan voorkomen dat een ziekmaker, bijvoorbeeld een virus, zich vermenigvuldigt in de gastheer. (Steriliserende immuniteit wil niet zeggen dat de gastheer onvruchtbaar wordt.)

Als het immuunsysteem dat niet kan voorkomen, wordt gesproken over niet-steriliserende immuniteit. In dat geval kan de gastheer besmettelijk zijn. Wanneer een vaccin leidt tot niet-steriliserende immuniteit, wordt de term ‘lekkend vaccin’ gebruikt.

Wanneer het immuunsysteem een ziekmaker niet kan herkennen en bestrijden, wordt gesproken over immune escape. De variant die resistent is tegen de immuniteit heet een escape variant of escape mutant.

Smalle immuniteit (fragiele immuniteit) betekent dat het immuunsysteem weliswaar beschermt tegen bepaalde varianten, maar vatbaar is voor varianten die zelfs maar een beetje afwijken. Brede immuniteit (robuuste immuniteit) betekent dat het immuunsysteem beschermt tegen een breed scala aan varianten. Het mag duidelijk zijn dat brede immuniteit veel wenselijker is dan smalle immuniteit.

Natuurlijke immuniteit is immuniteit die ontstaat wanneer iemand een infectie heeft doorlopen. Kunstmatige immuniteit is immuniteit die ontstaat na vaccinatie.

Natuurlijk verkregen (groeps)immuniteit

Een natuurlijk doorlopen besmetting draagt niet evenredig bij aan resistentie. De betreffende gastheer wordt namelijk niet alleen blootgesteld aan het spijkereiwit, maar ook aan alle 28 andere eiwitten van het virus. Dit leidt tot robuuste immuniteit, oftewel immuniteit die ook varianten moeilijk kunnen omzeilen. Zelfs als er een mutatie ontstaat in het spijkereiwit waardoor het immuunsysteem het niet meer mocht herkennen, dan herkent het nog steeds de andere eiwitten en komt het in actie tegen de ziekmaker.

Resultaten uit Israël tonen aan dat gevaccineerden een 6,72 maal zo hoge kans hebben om positief te testen als mensen met natuurlijk opgebouwde immuniteit.

Natuurlijke immuniteit blijkt ook nog eens zeer duurzaam te zijn. Het is normaal en gezond dat antistoffen afnemen als de dreiging gezakt is, maar de geheugencellen blijven aanwezig. Bij vernieuwde dreiging zal productie van de benodigde afweercellen weer bliksemsnel opgeschroefd worden.

De media en autoriteiten hebben de indruk gewekt dat we te maken hebben met zo’n nieuwe ziekmaker, dat ons immuunsysteem er geen enkele raad mee weet en alleen vaccinatie ons kan redden. WHO heeft zelfs een tijd de indruk gewekt dat er geen sprake kan zijn van natuurlijke groepsimmuniteit. Het rechter plaatje geeft de webpagina op 13 november 2020 weer. Inmiddels heeft WHO de oude (juiste) tekst weer terug geplaatst.

Alleen schadelijke maatregelen, zoals lockdowns en mondkapjes, zouden ons kunnen beschermen en vaccins zouden de enige weg terug naar het oude normaal zijn. Verspreiding van het virus diende maximaal onderdrukt te worden. Dit is medische desinformatie en zou volgens WHO gecensureerd moeten worden, ware het niet dat zij zelf de desinformatie verspreiden.

De laagrisicogroep wordt maar heel zelden ernstig ziek door COVID19 en overlijdt nog minder vaak. (Verderop in dit artikel staat een integraal pakket van onschadelijke maatregelen opgesomd om het risico op zowel een ernstig als langdurig ziekteverloop tot nagenoeg nul terug te brengen.)

We hebben van nature een fantastisch werkend immuunsysteem. Ongezond leven, eten en drinken, leidt tot verzwakking van onze afweer. Mensen met (onnodige en omkeerbare) chronische leefstijlaandoeningen zoals diabetes 2, overgewicht, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, hebben een verzwakt immuunsysteem. Hetzelfde geldt voor mensen met een te lage vitamine D-spiegel. Het immuunsysteem kan ook verzwakt zijn bij mensen die immuun onderdrukkende medicatie gebruiken of een ziekte hebben die gepaard gaat met een verzwakt immuunsysteem.

Resistentie

RIVM zegt (zie video op betreffende pagina):

Als antibiotica te vaak worden gebruikt, dan komen er steeds meer resistente bacteriën. De antibiotica werken niet meer en het wordt moeilijker om weer beter te worden. Daarom is het belangrijk dat artsen antibiotica alleen voorschrijven wanneer dat écht nodig is.

Dit geldt niet alleen voor bacteriën, maar ook virussen. Resistentie kan ontstaan bij vaccins die een infectie niet kunnen verhinderen en een smalle immuniteit bieden. Beide zijn het geval bij de COVID19 vaccins.

Als resistentie ontstaat als we teveel antibiotica of vaccins gebruiken, is de oplossing dus niet om er nog meer van te gebruiken, maar moeten we het gebruik juist verminderen. Dit is precies wat viroloog en vaccinatie-expert Geert Vanden Bossche aanbeveelt. Het is volgens hem goed dat de hoogrisicogroep gevaccineerd wordt, maar de rest van de bevolking kan beter natuurlijke immuniteit opbouwen.

Als de vaccins niet meer goed beschermen, is een booster prik vermoedelijk niet of nauwelijks werkzaam. Een booster leidt weliswaar tot meer antilichamen, maar het probleem lijkt niet veroorzaakt te worden door een tekort aan antistoffen. Het lijkt wel te komen door het niet-neutraliserende karakter van de antistoffen. Ze werken niet goed, omdat ze niet goed hechten aan de gemuteerde ziekmaker.

Ook een booster met een recept voor het spijkereiwit van een nieuwere variant leidt volgens Vanden Bossche niet tot productie van antistoffen tegen dat nieuwe eiwit. In plaats daarvan maakt het lichaam volgens hem meer antistoffen aan tegen het oude eiwit (original antigenic sin).

Besmettelijkheid zonder klachten

Het zojuist genoemde citaat van RIVM gaat als volgt verder:

Ben je besmet met een resistente bacterie? Dan kun je deze ongemerkt verder verspreiden. Dit is vooral gevaarlijk voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en zieken.

Hierin schuilt een groot gevaar van de COVID19 vaccins. Omdat de vaccins wél klachten onderdrukken maar overdracht van het virus níet voorkomen, kunnen gevaccineerden anderen besmetten zonder het te weten. Waar zij anders thuis waren gebleven met klachten, gaan nu ze gewoon door met leven en kunnen ze kwetsbare mensen in gevaar brengen.

Omdat natuurlijke immuniteit, zoals hierboven genoemd, veel robuuster is en beter beschermt tegen transmissie, is dit risico in dat geval veel lager. Als jij immuniteit op wilt bouwen om anderen te beschermen, dan is natuurlijke immuniteit doeltreffender dan kunstmatige immuniteit. Beter een infectie dan een injectie.

Hoe natuurlijke immuniteit veilig opgebouwd kan worden

Sommigen zullen bereid zijn te erkennen dat natuurlijke immuniteit inderdaad stukken beter is dan kunstmatige immuniteit, maar maken zich zorgen om de ernstige ziekte en sterfte die gepaard kan gaan met de opbouw van natuurlijke immuniteit. Gelukkig hebben we de beschikking over de volgende onschadelijke maatregelen om deze risico’s tot nagenoeg nul te verlagen:

  • Virusdosis beperken door effectieve maatregelen tegen de dominante manier van overdracht, namelijk door de lucht (airborne). Een lagere virusdosis betekent een kleiner risico op ernstige ziekte. De maatregelen in deze categorie zijn: voldoende ventilatie (en eventueel luchtreiniging of activiteiten buiten doen) en optimale luchtvochtigheid (40%-60%).
  • Immuunsysteem versterken door (wederom) optimale luchtvochtigheid, voldoende hoge vitamine D bloedwaarde (>50 ng/ml), gezonde leefstijl en voeding.
  • Vroegbehandeling bij klachten met effectieve combinatietherapie. De feedback van over de hele wereld maakt overduidelijk dat effectieve vroegbehandeling niet alleen de kans op ernstige ziekte dramatisch verlaagt, maar de kans op langdurige ziekte (long COVID) tot nagenoeg 0 terug brengt. Voor wie langdurige klachten krijgt door ziekte of vaccinatie, hebben de artsen van FLCCC het veilige en werkzame I-RECOVER protocol opgesteld.
  • Vrijwillige bescherming van de hoogrisicogroep terwijl de laagrisicogroep natuurlijke immuniteit opbouwt.

Nu duidelijk is dat de vaccins op zijn best matig beschermen tegen de delta variant en vermoedelijk nog minder tegen toekomstige varianten, is het ook voor gevaccineerden verstandig om de maatregelen uit bovenstaand rijtje te overwegen.

In het verleden is het al vaak voor gekomen dat nieuwe medicijnen of vaccins veilig leken, en pas veel later zeer ernstige bijwerkingen bleken te hebben. Het is ook voor gekomen dat farmaceuten donders goed wisten dat middelen schadelijk en/of gevaarlijk waren, maar de middelen toch op de markt brachten zonder de informatie te delen.

Zoek bijvoorbeeld maar eens naar informatie over thalidomide, Pandemrix (dat tot de slaapziekte narcolepsie leidde) en Vioxx. Het is absoluut niet bewezen dat de COVID19 vaccins op (middel)lange termijn veilig zijn, want alleen de tijd kan dat leren.

Zie ook

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s