Toevoeging van zink aan behandeling hydroxychloroquine en azitromycine bij klinische patiënten geassocieerd met bijna halvering sterfte

In het Journal of Medical Microbiology is een retrospectieve comparatieve studie verschenen waarbij men keek naar COVID ziekenhuispatiënten in New York die hydroxychloroquine (HCQ) en azitromycine (AZM) hadden gekregen. Men vergeleek de groep die daarnaast een zinksulfaat-supplement had ontvangen met de groep die dat niet had gekregen.

(Tekst loopt door onder het plaatje.)

NB: 440 mg zinksulfaat komt overeen met 100 mg puur zink. Sommige medicijnen werden delen gegeven, bijvoorbeeld de helft ‘s morgens en de helft ‘s avonds. Zie het artikel voor de details.

Resultaten

De toevoeging van zink was geassocieerd met significant betere klinische uitkomsten, zoals te zien is in bovenstaand plaatje.

Uit de analyse van subgroepen blijkt dat de toevoeging van zink een enorm verschil maakte bij klinische patiënten (wel in ziekenhuis, maar niet op IC) en bij IC-patiënten niks uithaalde. Dit is totaal niet verrassend.

Fases in het ziekteproces

COVID begint met een fase van virale replicatie waarbij het virus de cellen van de gastheer kaapt om zichzelf meer en meer te vermenigvuldigen.

Naarmate het immuunsysteem van de gastheer op stoomt komt, ontstaan steeds meer virusresten die op hun beurt tot een enorme ontstekingsreactie (cytokinestorm) en bloedklonters (trombose) leiden. Het meeste virus is dan al ‘dood’ en antivirale middelen helpen niet om dood virus nog doder te maken.

Patiënten worden niet zozeer ziek door het virus, maar door de zeer heftige reactie van hun immuunsysteem op virusresten.

Benodigde medicijnen in iedere fase

In de eerste fase zijn antivirale medicijnen en behandelingen gewenst. In de fase van hyperinflammatie zijn ontstekings- en stollingsremmers nodig. Antivirale medicijnen en behandelingen doen dan (haast) niks meer.

Zink is o.a. een uitstekend antiviraal middel, mits het de cellen in kan komen. Het heeft een hulpmiddel nodig om het de cel in te loodsen: een zogenaamde zink ionofoor. HCQ is zo’n middel, net als quercetine en EGCG. De twee hebben elkaar nodig voor optimaal resultaat.

Conclusie

 • Zo vroeg mogelijke behandeling met antivirale middelen is cruciaal. Behandeling dient te beginnen bij de allereerste symptomen, net zoals je een brand zo vroeg mogelijk wilt blussen. Als de patiënt eenmaal doodziek is,1 zijn er alleen nog maar slechte oplossingen en helpen antivirale middelen niet meer.2
 • Zink en zink ionoforen hebben elkaar nodig voor optimaal resultaat. De een zonder de ander is als een geweer zonder munitie of munitie zonder geweer.
 • Hydroxychloroquine is veilig, mits gegeven in de juiste dosis. De European Heart Rhythm Association heeft dit onlangs bevestigd. Zij concluderen: “HCQ administration is safe for a short-term treatment for patients with COVID-19 infection regardless of the clinical setting of delivery, causing only modest QTc prolongation and no directly attributable arrhythmic deaths.”

Zie ook

In onderstaande video bespreekt een arts de wetenschappelijke publicatie uit dit artikel.

Voetnoten

[1] Ik wil absoluut niet zeggen dat de situatie hopeloos is als iemand doodziek is. Corticosteroïden zoals dexamethason, methylprednisolon en prednison werken dan namelijk goed en bieden perspectief. Maar het blijft dat ze verre van ideale oplossingen zijn.

[2] Hydroxychloroquine is heeft niet alleen een antivirale werking in combinatie met zink, maar is ook een immuunmodulator. Daarom wordt het ook gebruikt bij auto-immuunziekten zoals reuma en lupus (onder de merknaam Plaquenil). Echter, de immuunmodulerende werking is veel te zwak in verhouding tot heftige immuunreactie die met COVID gepaard gaat. Om die te kunnen beheersen zijn veel zwaardere middelen nodig, namelijk corticosteroïden.

Covid-19 Herd Immunity Strategy Is Ethically [Financially] Problematic, Says WHO Chief

Groepsimmuniteit kan op twee manieren bereikt worden

Groepsimmuniteit is wanneer een virus zich niet meer goed kan verspreiden door een bevolking, omdat een te groot deel immuun is.

Dit punt kan bereikt worden doordat mensen blootgesteld worden aan het virus en zodoende immuun worden. Dit heet natuurlijke groepsimmuniteit.

NB: Blootstelling hoeft niet per se te betekenen dat ze ook ziek worden, zeker als het immuunsysteem sterk is. Als het immuunsysteem al eerder blootgesteld is aan vergelijkbare virussen, kan al kruisimmuniteit bestaan.

Het kan ook bereikt worden doordat een deel van de bevolking zich laat vaccineren met een effectief vaccin waardoor mensen minder besmettelijk worden. Dit heet kunstmatige groepsimmuniteit.

Epidemiologisch gezien maakt het niet uit hoe het bereikt wordt. Een combinatie van beide is mogelijk. Ghebreyesus vergeet ‘per ongeluk’ natuurlijke groepsimmuniteit te vermelden.

Historie en immunologie

Ghebreyesus heeft het fout dat natuurlijke groepsimmuniteit nog nooit eerder toegepast is. Integendeel, het is altijd zo gegaan, want in het verleden waren er geen vaccins. Soms heeft dat enorme hoeveelheden slachtoffers geëist, zoals met de builenpest en de Spaanse Griep, maar er was destijds geen alternatief.

Hij zegt dat we nog onvoldoende weten over immuniteit voor COVID19. We kunnen er natuurlijk over twisten wanneer we ‘voldoende’ weten, maar we weten al dat corona geen killervirus is voor het overgrote deel van de bevolking, we weten dat T-cel immuniteit een enorme rol speelt. We weten ook dat T-cel immuniteit zeer langdurig aanhoudt: T-cellen van mensen die in 2003 SARS1 hebben gehad, reageerden in 2020 ook effectief op het nieuwe coronavirus.

Goedkope natuurlijke groepsimmuniteit

Toen ik het woord ‘ethisch’ las in de titel van de video, dacht ik dat hij het zou hebben over het opofferen van de kwetsbaren. Dat is een risico als je het niet goed doet en daarom moet je ze tijdens de fase van opbouw van groepsimmuniteit ook goede bescherming bieden. Ghebreyesus rept echter met geen woord over de kwetsbaren.

Corona leent zich fantastisch goed voor de opbouw van natuurlijke groepsimmuniteit, omdat het sterk heterogeen is: sommigen lopen een groot risico (ouderen met meervoudige onderliggende aandoeningen), terwijl anderen zo goed als geen risico lopen. Het is uitstekend mogelijk om natuurlijke groepsimmuniteit op te bouwen door het virus beheerst rond te laten gaan in de laagrisicogroep, terwijl tegelijkertijd de hoogrisicogroep adequate bescherming krijgt.

Bovendien zijn er veilige, effectieve, goedkope, beschikbare medicijnen om COVID te voorkomen of genezen. Daarnaast zijn er werkzame niet-farmaceutische oplossingen zoals zonlicht, ventilatie, luchtvochtigheid, een gezonde leefstijl en voeding, vitamine D, etc. waarmee we immuniteit op kunnen bouwen zonder onaanvaardbare gezondheidsrisico’s te lopen.

Het financiële probleem en het echte ethische probleem

Het grote probleem met natuurlijke groepsimmuniteit, met goedkope farmaceutische oplossingen en met niet-farmaceutische oplossingen, is dat het niet winstgevend is voor de farmaceutische industrie. En onthoud dat de farmaceutische industrie een grote sponsor is van de WHO. (Zoals we weten: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.) Het is geen ethisch probleem, maar een financieel probleem… voor de farmaceutische industrie.

Wat wel een ongelooflijk ethisch probleem is, is dat de WHO en de autoriteiten onnodige angst zaaien onder de bevolking, hen goede informatie onthouden en alles in het werk stellen om weerhouden dat veilige werkzame medicijnen als hydroxychloroquine (HCQ) toegepast worden.

Een en ander bevestigd door deskundigen

Wie nog twijfelt aan wat ik zeg, kan onderstaand interview met de Franse arts Christian Perronne eens bekijken. Vanaf 15:40 vraagt de interviewende arts hoe het toch kan dat de autoriteiten de behandeling in maart zo verprutst hebben, dat ze mensen thuis steeds zieker lieten worden terwijl al duidelijk was dat vroege behandeling met onder andere HCQ werkte.

Perronne antwoordt dat sommige adviseurs van de overheid, zelfs tot op het allerhoogste niveau, enorme belangenconflicten met de farmaceutische industrie hebben. Hij denkt dat zij daarom HCQ kapot wilden maken zodat het vervangen kon worden door remdesivir en consorten. Politici weten niks van medicijnen en zijn dus volledig afhankelijk van deskundigen. Dat betekent ook dat deskundigen hun alles wijs kunnen maken, waaronder dingen die in hun eigen belang zijn maar niet in het belang van het volk.

Arts en epidemioloog Dick Bijl zegt hetzelfde. Dokter Vladimir Zelenko noemt de WHO ook wel de World Homicide Organization.

The IDEA Trial: een uitstekend idee!

In Argentinië is een klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij COVID patiënten een combinatie kregen uit de volgende set medicijnen: Ivermectine, Dexamethason, Enoxaparine en Aspirine (IDEA).

Medicijnen

Alle groepen kregen ivermectine, waarbij de dosis aangepast werd aan de ernst van de klachten bij opname. Hoe ernstiger de klachten, hoe hoger de dosis.

De groepen met matige en ernstige klachten kregen daarnaast de ontstekingsremmer dexamethason. Dit geneesmiddel werd bij de groep met milde klachten onnodig (en onwenselijk?) geacht.

Alle groepen kregen ook bloedverdunners, omdat bij COVID sterk de neiging tot de vorming van bloedklonters bestaat. De groep met milde en matige klachten kreeg aspirine. De groep met ernstige klachten kreeg enoxaparine, een sterkere stollingsremmer dan aspirine.

(Tekst loopt door onder het plaatje.)

Samenvatting en klinische uitkomsten van het IDEA onderzoek

Klinische uitkomsten

Ziekteprogressie

Niemand uit de groep met milde klachten verslechterde. Dat is uitzonderlijk, want er is meestal een deel dat wel verslechtert. Op de ene patiënt die overleed na, verslechterde ook niemand uit de groep met matige of ernstige klachten.

Sterfte

Uit de totale groep van 167 patiënten overleed er slechts 1 (0,59%). Dit is 72% lager dan de gemiddelde sterfte (CFR) in Argentinië, dat op 2,1% ligt.

Uit de groep met matige of ernstige klachten, overleed 1 persoon uit 32 (3,1%). Deze persoon was al extreem ziek bij opname. Uit een groep van 12 COVID patiënten met matige of ernstige klachten die in hetzelfde ziekenhuis waren opgenomen maar niet volgens het IDEA protocol behandeld werden, overleden er 3 (25%). In Italië en Spanje was de sterfte bij patiënten met matige of ernstige klachten 26,8%. In vergelijkbare gevallen lag de sterfte dus maar liefst 8x hoger lag dan bij het IDEA protocol.

Nadelige gebeurtenissen

1 patiënt kreeg een maagzweer, welke waarschijnlijk veroorzaakt werd door de dexamethason. Deze persoon kreeg daartegen omeprazol en herstelde. Famotidine was vermoedelijk een nog beter medicijn geweest, omdat het niet alleen maagzweren bestrijdt maar ook rechtstreeks gunstig is bij COVID19.

Conclusie

Het IDEA protocol heeft zich in dit onderzoek uiterst veilig getoond en lijkt tot een enorme vermindering van sterfte te leiden. Tijd voor het ogenblikkelijk opstarten van grootschaliger onderzoek.

Ondanks het onvolledige onderzoek moet het IDEA protocol ook onmiddellijk toegepast worden in ziekenhuizen, omdat de risico’s van dit protocol lager zijn dan van het huidige protocol. Zodra er een betere optie aan het licht komt, kan dat toegepast worden.

Het enige echte verschil van dit protocol met het huidige protocol dat in Nederland wordt toegepast is overigens de toevoeging van ivermectine, want dexamethason en bloedverdunners maken al deel uit van het huidige protocol.

Nawoord

Als de patiënten al bij de eerste symptomen ivermectine hadden gekregen, waren de meeste ziekenhuisopnames vermoedelijk bespaard gebleven.

Dexamethason is waarschijnlijk een slecht medicijn voor vroege behandeling, omdat in de virusreplicatiefase onderdrukking van het immuunsysteem dodelijk kan zijn. In de volgende fase van hyperinflammatie, waarbij het immuunsysteem als het ware op hol slaat door enorme hoeveelheden virusresten in het lijf, kan het wel heel gunstig zijn.

In onderstaande video bespreekt een arts The IDEA Trial.

Nieuw onderzoek ivermectine toont uitstekende veiligheid en werkzaamheid bij COVID19

Onlangs is een nieuwe wetenschappelijke studie naar het gebruik van ivermectine bij COVID-19 gepubliceerd: Ivermectin Treatment May Improve the Prognosis of Patients With COVID-19.

NB: Ivermectine is een medicijn dat gebruikt wordt tegen parasieten (zowel bij mensen als dieren). Het heeft ook bemoedigende resultaten getoond tegen COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus.

Uitkomsten

Toevoeging van ivermectine aan de standaardbehandeling leidde tot de volgende resultaten:

 • Virus werd aanzienlijk sneller uit het lichaam verdreven: van 15 naar 4 dagen tot een negatieve PCR-test (73% korter). Dit is gunstig voor de veiligheid van zorgpersoneel.
 • Noodzakelijke duur ziekenhuisverblijf aanzienlijk korter: van 15 naar 9 dagen (40% korter). Dit komt neer op een verhoging van de effectieve ziekenhuiscapaciteit met tweederde.
 • Drastische vermindering in sterftepercentage: van 6,8% naar 0,9% (87% vermindering).
 • Geen nadelige gebeurtenissen in ivermectine groep, dus het betreft een veilig medicijn.

Onderstaande tabel toont de klinische uitkomsten van het onderzoek (bron: het artikel):

Bespreking

Patiënten in het onderzoek kregen ivermectine binnen 24 uur nadat ze opgenomen werden in het ziekenhuis. Dit sluit aan bij wat ik eerder schreef over hoe zo vroeg mogelijke behandeling van COVID-19 essentieel is. Het zou kunnen dat de resultaten van het onderzoek nog beter uitgepakt waren als de patiënten het medicijn al hadden gekregen bij de allereerste symptomen.

YouTube kanaal Whiteboard Doctor bespreekt de studie in onderstaande video:

De ivermectine- en controlegroep waren goed op elkaar afgestemd. Dat betekent dat de patiënten ongeveer vergelijkbaar waren aan het begin van de studie, zodat het waarschijnlijk is dat resultaten van het onderzoek door het experiment komen en niet door een onderscheid in de groep.

De enige factor waarop de groepen niet goed op elkaar afgestemd waren, is dat de controlegroep een groter aandeel vrouwen bevatte. Omdat vrouwen gemiddeld genomen minder ziek worden dan mannen bij COVID, stond de controlegroep dus al 1-0 voor voordat het experiment begon. Desondanks kwam ivermectine duidelijk beter uit de bus.

Conclusie

Het artikel concludeert:

“Er bestaat dringend behoefte aan een veilig, goedkoop, ruim beschikbaar medicijn voor COVID-19 patiënten. De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat ivermectine kan worden overwogen als een eerstelijnsbehandeling om onomkeerbare respiratoire complicaties en overdracht in de gemeenschap te beperken. Een grootschalig klinisch onderzoek zal onze bevindingen bekrachtigen.”

Eerstelijnszorg is zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing, zoals de huisarts. Voor tweedelijnszorg is wel de verwijzing nodig, bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis.

Dr. Mobeen Syed bespreekt medicijncocktail die Donald Trump gekregen heeft tegen COVID

Woord vooraf: Ik ben geen arts, bioloog, immunoloog of andere expert op dit gebied. Waar ik hieronder over schrijf is compleet nieuw voor mij. Ondanks dat ik mijn uiterste best heb gedaan, kan het dus heel goed zijn dat ik bepaalde dingen verkeerd heb opgeschreven. Ik schrijf er toch over op dit moment, omdat het volgens mij dringend noodzakelijk is en bij mijn weten geen enkele andere Nederlander bezig is deze essentiële kennis op een redelijk begrijpelijke manier te verspreiden. (Huisarts Rob Elens uitgezonderd.)

Samenvatting

Dr. Mobeen Syed bespreekt de medicijncocktail die Donald Trump heeft gekregen tegen COVID: monoclonal antibody cocktail, remdesivir, zink, vitamine D, famotidine, melatonine, aspirine en dexamethason.

Het is twijfelachtig of remdesivir de beste oplossing was, omdat het ernstige bijwerkingen kan hebben, peperduur is (wat voor Trump vanzelfsprekend geen rol speelt) en niet eens goed aangetoond is dat het goed werkt. Er zijn ook andere medicijnen beschikbaar die veiliger zijn, beter werken en vele malen goedkoper zijn.

Dexamethason kan mogelijk te vroeg toegediend zijn, hoewel dat in combinatie met antivirale middelen niet per se een probleem hoeft te zijn.

Verder is het allemaal uitstekend, hoewel een zink ionofoor ontbreekt.

Het is niet alleen belangrijk wat Trump gekregen heeft, maar vooral ook wanneer hij het gekregen heeft. Het zo vroeg mogelijk starten van een effectieve veilige behandeling is bij COVID cruciaal.

Uitleg vooraf

Volgens dr. Paul Marik bestaat COVID op hoofdlijnen uit twee fases. In de eerste fase vermenigvuldigt het virus zich zeer snel in de gastheer (donkerblauw in onderstaande figuur). Na een tijdje komt het immuunsysteem op stoom en worden virusdeeltjes kapotgemaakt en ontstaan enorme hoeveelheden virusafval in het lichaam (lichtblauw hieronder). Hierbij kan het immuunsysteem op hol slaan (oranje hieronder), wat levensbedreigend kan zijn.

Bron: MATH+ protocol.

Omdat de fases dramatisch van elkaar verschillen moeten ze ook anders behandeld worden. In de fase van virusvermenigvuldiging helpen antivirale middelen. In de fase van ontregeling van het immuunsysteem zijn juist middelen nodig die ontstekingsremmend werken.

Als immuunonderdrukkende medicijnen in de eerste fase toegediend worden kan het levensgevaarlijk zijn, omdat een optimaal functionerend immuunsysteem nodig is om het virus te bestrijden. Een zwakker immuunsysteem leidt ertoe dat het virus zich sneller kan vermenigvuldigen.

Continue reading →

Ivermectine lijkt uitstekend te helpen tegen COVID

Ivermectine is een van de medicijnen die fantastisch goed lijken te werken om COVID te voorkomen of behandelen. Niet alleen dat, maar vaak werkt het al binnen 3 tot 4 uur. Vanzelfsprekend is het prettig voor de patiënt als het zo snel werkt, maar het is ook heel gunstig om een oorzakelijk verband vast te kunnen stellen.

Als veel mensen dramatisch opknappen binnen enkele uren nadat zij het medicijn ingenomen hebben, kan het haast niet door het placebo effect of iets anders komen. De verbetering moet dan door het medicijn veroorzaakt zijn.

Ivermectine lijkt, in tegenstelling tot andere medicijnen, te werken in alle fases van de ziekte, vanaf het allereerste begin tot op de IC en potentieel zelfs daarna (long COVID).

Deze video toont een goede anekdote.

Zodra ik meer geleerd heb over dit en andere medicijnen, ben ik van plan daarover te schrijven. Wie meer wil weten kan eens kijken bij de de YouTube kanalen van Whiteboard Doctor en dr. Mobeen Syed. Professor Thomas Borody is bekend geworden met zijn protocol dat ivermectine combineert met het antibioticum doxycyline en zink.

Andere medicijnen en supplementen die uitstekend lijken te werken zijn:

 • Zink in combinatie met een zink ionofoor (HCQ, quercetine, EGCG)
 • Broomhexine (zit in Bisolvon hoesttabletten, maar niet in de meeste andere producten van Bisolvon)
 • Melatonine
 • Vitamine C en D
 • Famotidine

Het is mogelijk en verstandig om ze te combineren. Essentieel bij al deze medicijnen is dat ze zo vroeg mogelijk ingenomen moeten worden voor optimaal effect. Je kunt ze ook uit voorzorg al nemen.

Dat laatste is vooral een goed idee voor wie tot de hoogrisicogroep behoort of met de hoogrisicogroep werkt. Dat kunnen mensen zijn met een kwetsbare gezondheid, maar bijvoorbeeld ook zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten werken of zelf blootgesteld worden aan potentieel hoge virusdoses.

Het mooie is dat het grootste deel van de genoemde medicijnen uiterst veilig en goedkoop is, weinig tot geen negatieve bijwerkingen heeft (en wel positieve bijwerkingen), en zonder recept verkrijgbaar is in zeer grote hoeveelheden.

Prof. Peter Doshi en prof. Eric Topol: ‘These Coronavirus Trials Don’t Answer the One Question We Need to Know’

Professoren Peter Doshi en Eric Topol schrijven in The New York Times dat de lopende onderzoeken van Moderna, Pfizer en AstraZeneca naar een corona vaccin allemaal zoeken naar verlichting van milde COVID klachten. Maar zelfs als dat het geval blijkt, dan garandeert dat niet dat het goed beschermt tegen matige of ernstige ziekte, terwijl dat nou juist de reden is om een vaccin te nemen.

Het influenza vaccin vermindert bijvoorbeeld het risico op milde ziekte bij gezonde volwassen, maar er is geen goed bewijs dat ze de sterfte onder ouderen verminderen. De toenemende vaccinatiegraad over de afgelopen decennia heeft niet geleid tot een afname in sterfte.

Moderna en Pfizer geven aan dat hun vaccins bijwerkingen hebben die lijken op COVID, dus je neemt straks wellicht een vaccin dat je niet beschermt tegen ernstige ziekte maar wel meer ongemak veroorzaakt dan het voorkomt.

Als gevaccineerde proefpersonen minder milde symptomen krijgen, kunnen de proeven eerder gestopt worden omdat dan ‘bewezen’ is dat het vaccin werkt, ondanks dat er veel te weinig data is. Om de veiligheid van een vaccin aan te tonen, moet grondig getest worden. (Natuurlijk moet het ook noodzakelijk zijn, maar dat is een andere discussie. Bij veiligheid hoort ook veiligheid op de lange termijn, die alleen op de lange termijn kan blijken en waar sowieso niet op gewacht zal worden.)

Wat beter moet: de onderzoeken moeten per se helemaal afgerond worden en er moet gekeken worden naar de juiste klinische uitkomst, namelijk of het beschermt tegen matige of ernstige ziekte.

Vroege behandeling van COVID is cruciaal

Momenteel ben ik me aan het verdiepen in medicijnen die COVID kunnen voorkomen of genezen. Wat ik tot noch toe gevonden heb stemt mij heel erg optimistisch. De benodigde medicijnen zijn al decennia beschikbaar, dus er hoeft niks nieuws ontwikkeld te worden en de veiligheid is zonder enige twijfel aangetoond.

De benodigde medicijnen werken uitstekend en zijn goedkoop en beschikbaar in zeer grote hoeveelheden. De protocollen maken ziekenhuisopnames en vaccins in de meeste gevallen overbodig. Ze voorkomen niet alleen veel sterfte, maar ook ernstige ziekte.

Wat me in alle gevallen opvalt, is dat vroege behandeling cruciaal blijkt. Hoe vroeger, hoe beter. In bepaalde gevallen kan het zelfs raadzaam zijn om ze uit voorzorg (profylactisch) te nemen, aangezien ze toch veilig en goedkoop zijn.

Bij een patiënt waarvan vermoed wordt dat deze COVID heeft, kan het raadzaam zijn de behandeling al te starten nog voordat de diagnose bevestigd wordt middels een test. Mocht later blijken dat de persoon geen COVID heeft, dan stop je de behandeling gewoon.

Vergelijk vroege behandeling van COVID met het volgende: Wil je een brand liever bestrijden in het prille begin of pas als het hele gebouw of bos in lichterlaaie staat? Wil je kanker bestrijden als de tumor nog klein is of als deze al helemaal uitgezaaid is? Wil je een infectie vroegtijdig bestrijden of pas als de patiënt bloedvergiftiging heeft? Het antwoord mag duidelijk zijn lijkt me.

Als een patiënt al op de intensive care ligt zijn de vooruitzichten zeker niet hopeloos, maar is het wel verre van optimaal. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek heeft zich verplaatst van de IC naar het eerste moment dat een patiënt in het ziekenhuis komt. Dit is beter, maar nog steeds te laat. Het beste moment om te beginnen is als de patiënt voor het eerst symptomen krijgt en zich eventueel meldt bij de huisarts.

Als corona voet aan de grond krijgt in een gastheer, begint het zich te vermenigvuldigen waardoor het aantal ziekmakers exponentieel groeit. Van honderd naar tienduizend naar een miljoen naar een miljard, enzovoort. Hoe langer je wacht, hoe meer ziekmakers het lichaam moet bestrijden. Bovendien kan het in bepaalde gevallen even duren voordat de medicijnen actief worden, dus ook vanuit dat opzicht is vroeg starten of profylactisch gebruik aan te bevelen.

Vroege behandeling maakt bij mijn weten geen deel uit van het huidige protocol. Coronapositieve patiënten wordt verteld om in quarantaine te gaan en contact op te nemen met de huisarts als ze erg ziek worden.

Nawoord

Een relevante vraag is hoe het in godsnaam mogelijk is dat de hele wereld op zoek is naar een vaccin of behandeling tegen corona, en ik durf te beweren dat dat al bestaat, helemaal aangezien ik geen medisch professional ben.

Het antwoord is heel simpel: de medicijnen zijn levensgevaarlijk. Niet voor de patiënt, maar wel voor het financiële resultaat en de prestige en macht van de farmaceutische industrie. De medicijnen zijn namelijk spotgoedkoop, dus er valt bijna niks aan te verdienen en geen eer aan te behalen. Ze maken echter wel peperdure alternatieven overbodig.

Er wordt met man en macht gezocht naar oplossingen tegen corona, maar alleen oplossingen die de farmaceutische industrie tientallen of honderden miljarden opleveren, komen in aanmerking. De rest wordt bij voorbaat afgewezen of zelfs gesaboteerd, gedwarsboomd en zwartgemaakt.

Voor de duidelijkheid: ik beweer niet dat alle medisch professionals hun werk doen voor persoonlijk gewin. Integendeel, het gros van de medisch professionals geeft volgens mij juist ontzettend veel om de patiënt. Waarschijnlijk doen ze dat (bijna) allemaal wel in meer of mindere mate, alleen sommigen geven veel meer om persoonlijk gewin dan om het welzijn van de patiënt en het volk.

Is het cynisch van mij om dit te zeggen? Absoluut. Is het waar? Alles wijst erop. Hoe meer onderzoek ik doe, hoe meer ik walg van wat ik tegenkom. Het probleem ligt niet alleen in de farmaceutische industrie, maar ook in de media en politiek, en het is alleen met hele grote tegenzin dat ik deze conclusie bereik.

Ik nodig iedereen uit en moedig iedereen aan om mij niet te geloven op mijn woord, maar om zelf op onderzoek uit te gaan. Mijn suggestie is om te beginnen bij het Zelenko protocol.

In de komende dagen en weken verwacht ik meer te publiceren.

Zie ook

Waarschuwing: dr. Paul Thomas toont gezond verstand

Dit artikel neemt wat dr. Paul Thomas zegt in bovenstaande video als uitgangspunt en is vervolgens uitgebreid met mijn eigen commentaar.

Het gemiddelde gevaar van corona en de invloed die dit zou moeten hebben op angst, gedrag en maximaal acceptabele maatregelen

De gemiddelde sterftekans van corona over de hele bevolking is ‘slechts’ zo’n 0,2%. Anders gezegd: als een representatief deel van de bevolking een coronabesmetting oploopt, overleven 998 van de 1000 mensen.

Het virus is er dus, sommigen zijn ernstig ziek geworden, in het ziekenhuis terecht gekomen of zelfs overleden (en dat is pijnlijk voor de direct betrokkenen naar wie mijn medeleven uit gaat)… maar dat gebeurt bij de griep ook, en niet drastisch minder vaak. Waarom alle massahysterie en draconische maatregelen om een virus dat gemiddeld ‘slechts’ ongeveer 2 maal zo gevaarlijk was als de seizoensgriep?

Hoe bang zou je zijn voor een ziekte die zo’n twee maal zo gevaarlijk is als de seizoensgriep? Hoe zou je je gedragen? Welke schadelijke maatregelen zou je maximaal accepteren? Datzelfde is voor corona van toepassing, want corona was net zo gevaarlijk.

Het toekomstige gevaar van corona

Zoals ik hier en hier schreef, zal corona in de toekomst sowieso waarschijnlijk niet dodelijker zijn dan de griep, omdat we inmiddels ten eerste de bewoners in de ouderenzorg vele malen beter beschermen dan in maart en april, en ten tweede de ziekenhuizen veel betere behandelprotocollen en medicijnen hebben.

De verbeteringen in de ziekenhuizen leiden ertoe dat niet alleen veel minder patiënten sterven, maar de ligduur ook met twee derde verkort is en de IC-capaciteit dus feitelijk drie maal zo hoog is.

Bovendien weten we heel goed wat we moeten doen om te zorgen dat corona veel minder gevaarlijk wordt dan de griep. Het probleem is dat je er vrij weinig aan hebt als je weet wat je moet doen, maar het vervolgens niet doet.

Het gevaar van corona voor verschillende bevolkingsgroepen

Corona is een aanzienlijk gevaar voor mensen met overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, een verzwakt immuunsysteem en ouderen… en dit geldt net zo goed voor griep en verkoudheidsvirussen. (De eerstgenoemde aandoeningen kunnen uitstekend en behoorlijk snel omgekeerd worden middels een gezondere leefstijl en dieet.) Deze mensen vormen de hoogrisicopopulatie.

Jonge gezonde mensen, oftewel de laagrisicopopulatie, hebben een statistisch zeer gering risico. Deelnemen aan het verkeer of alcoholgebruik zijn voor hen bijvoorbeeld stukken gevaarlijker dan corona.

Er is dan ook geen reden tot zorg als jonge gezonde mensen het virus krijgen in een beheersbare dosis. Zorg alleen dat dat je geen mensen uit de hoogrisicogroep besmet in de maximaal 10 dagen dat je besmettelijk bent.

NB: Dr. Thomas is helaas niet helemaal nauwkeurig in zijn woordgebruik. Hij verwart Infection Fatality Rate (de sterfkans bij besmetting) met Case Fatality Rate (de sterfkans bij ernstige ziekte). Hij zegt ook: ‘Laat kinderen deze ziekte krijgen’, terwijl hij bedoelt ‘Laat kinderen dit virus krijgen’.

Natuurlijke groepsimmuniteit: een uitstekende optie mits goed uitgevoerd

Het grote onderscheid in risico biedt een uitstekende kans. Bescherm de kwetsbaren (mits ze dat willen) terwijl de rest van de bevolking zoveel mogelijk doorgaat met het gewone leven en daarbij natuurlijke groepsimmuniteit opbouwt. Ze raken besmet, lopen potentieel de ziekte door, en hebben daarna verhoogde immuniteit.

Als we dat goed doen, is het hele coronaprobleem binnen enkele maanden voorbij omdat we dan groepsimmuniteit bereikt hebben. Daarna kunnen we het normale leven weer oppakken. Zweden is hiervan een sprekend voorbeeld.

Zelfs in de zwaarste getroffen plekken zoals New York, zwakte de groei van nieuwe ernstig zieke patiënten bliksemsnel af. (Zie Gompertz curve.) Het lijkt erop dat de maatregelen slechts een zeer beperkte invloed hierop gehad hebben, omdat exact hetzelfde patroon over de hele wereld zichtbaar is ongeacht de getroffen maatregelen. Het kan wijzen op het bereiken van natuurlijke groepsimmuniteit.

Als New York weer open gaat zonder dat het leidt tot een grote toename van ernstig zieken en sterfgevallen, is dat een uitstekend signaal dat het mogelijk is om het virus door de laagrisicogemeenschap te laten gaan en dat groepsimmuniteit veel eerder bereikt wordt dan vele deskundigen roepen.

Mondkapjes: wanneer zeker wel en wanneer zeker niet

Mondkapjes in de open lucht zijn totaal zinloos, helemaal als er niemand in de buurt is, en ze hebben ook nadelen. Er is zeker een plek voor medische mondkapjes, zoals ten eerste voor zorgmedewerkers die te maken hebben met potentieel besmettelijke patiënten en ten tweede zorgmedewerkers in bijvoorbeeld de ouderenzorg die te maken hebben met heel kwetsbare mensen en daar ook onvermijdelijk heel dicht bij moeten komen om hun werk te kunnen doen.

Als jij niet ziek bent, mensen om je heen hebt die niet ziek zijn en buiten bent, is er geen enkele legitieme reden om een mondkapje te dragen.

Vaccin: niet per se veilig en werkzaam, en niet de enige of beste uitweg

We willen een veilig en effectief vaccin toch? Veiligheid omvat ook veiligheid op de lange termijn. Maar hoe weet je dat als het niet op de lange termijn getest hebt? Dat kan je dus niet.

Een vaccin is onomkeerbaar: zodra het ingespoten is kan het er nooit meer uitgehaald worden, dus bezint eer ge begint.

Tot aangetoond is dat het vaccin veilig is op de lange termijn, moeten we aannemen dat het onveilig is. Bijna niemand wil vele jaren wachten tot de lange termijn veiligheid voldoende aangetoond is, en dat hoeft ook helemaal niet.

De beleidsmakers en een deel van de bevolking hebben nu oogkleppen op. De resulterende tunnelvisie is uitsluitend en alleen gericht op een vaccin dat ons moet komen verlossen. Dit is een enorme fout.

Als bepaalde mensen graag een vaccin willen, is dat hun goed recht. Het is hun lijf en als het vaccin veilig en werkzaam is, ben ik blij voor ze. (Omgekeerd: als het ernstige bijwerkingen heeft, vind ik het rot voor ze, maar is het ook hun probleem.)

Maar we moeten niet de hele bevolking gijzelen of erger: potentieel dwingen om een vaccin te nemen, als er ook een betere oplossing voorhanden is.

Het Zelenko protocol: dé genezing van COVID19?

De New Yorkse arts Vladimir ‘Zev’ Zelenko (Twitter) heeft een protocol ontwikkeld en getest dat volgens mij COVID uitstekend voorkomt en geneest, mits het juist toegepast wordt.

Momenteel ben ik me er verder in aan het verdiepen. Ik publiceer er alvast over, omdat het essentieel is dat de informatie zo snel mogelijk bekend wordt.

Op basis van de kennis die ik momenteel heb, concludeer ik dat het Zelenko protocol fantastisch goed werkt. Het lijkt sterfte en ernstige ziekte met meer dan 70% te verminderen. Als ik zelf COVID zou krijgen, zou ik het gebruiken. Ik zou het ook aanraden aan mijn dierbaren en heb de ingrediënten al voor ze klaar liggen.

Als we dit morgen door het hele land zouden invoeren, zouden alle beperkingen à la minute opgeheven kunnen worden. (De andere maatregelen waar ik het al zo vaak over gehad heb, zoals vitamine D, ventilatie, luchtvochtigheid, een gezondere leefstijl en dieet, etc. zijn natuurlijk nog steeds wenselijk.)

Het Zelenko protocol op hoofdlijnen:

 • Hydroxychloroquine (HCQ) in combinatie met zink en azitromycine (‘triple therapy’, HCQ+) in de juiste doses
 • Behandeling moet zo vroeg mogelijk gestart worden, bij voorkeur direct bij de eerste symptomen (of zelfs uit voorzorg, in het bijzonder voor mensen die extra risico lopen, zoals verplegend personeel)

Toelichting

Zink remt replicatie van het virus in cellen, maar komt moeilijk de cel in. Daar helpt hydroxychloroquine bij: het loodst zink de cel in. (Denk aan het Paard van Troje waarbij hydroxychloroquine het paard is en zink de soldaten in het paard. De verdedigingsmuur is de celwand. De vijandelijke soldaten binnen de muren zijn het virus.) Azitromycine is een antibioticum dat de bijkomende longontsteking vroegtijdig probeert te remmen.

Zelenko maakt de volgende vergelijking: het geweer is HCQ, de kogel is zink, het kogelwerende vest is azitromycine. Het is vooral de combinatie die goed werkt. Aan een geweer zonder kogels heb je vrij weinig. Aan kogels zonder een geweer ook.

NB: Zink zit ook in voedsel, dus zonder supplement zou je ook al wat moeten kunnen bereiken, maar ten eerste schijnen veel mensen een tekort te hebben en ten tweede is bij een zware infectie mogelijk heel veel zink nodig.

Een infectie met corona begint met een fase waarin het virus zich vermenigvuldigt in de gastheer. Dit stopt na zo’n 7 dagen waarna er extreem veel virus in de gastheer kan zijn, en wordt gevolgd door een intense ontstekingsreactie waaraan de patiënt kan overlijden. Het Zelenko protocol werkt het vermenigvuldigen van het virus tegen, maar dat gaat dus alleen in het begin. Daarom is zo vroeg mogelijke behandeling zo essentieel.

Net zoals je een infectie of een bosbrand zo vroeg mogelijk wilt bestrijden, zo wil je COVID ook zo vroeg mogelijk bestrijden.

HCQ is een medicijn dat al decennia gebruikt wordt tegen malaria en veilig is. Het wordt ook gebruikt bij auto-immuunziekten als reuma en lupus, en staat ook wel bekend onder de naam plaquenil. Bij de juiste dosis zijn uitsluitend op de IC gevallen bekend van hartritmestoornissen.

Het Zelenko protocol vermindert niet alleen de sterfkans aanzienlijk, maar ook de kans om ernstig ziek te worden. Sommige mensen waaronder ook mensen die niet in het ziekenhuis hebben gelegen, kunnen nog vele maanden last hebben (‘long COVID’, ‘long haulers’). Volgens Zelenko komt dit o.a. door het samenklonteren van het bloed (hypercoagulatie). Het Zelenko protocol voorkomt dat het zover komt.

Maar HCQ werkte toch niet en was toch dodelijk?

Er is wetenschappelijk onderzoek naar HCQ bij COVID, maar daar is van alles op aan te merken.

 • Twee onderzoeken (waaronder het beruchte Surgisphere onderzoek in The Lancet) bleken fraude en zijn inmiddels teruggetrokken. Ondertussen heeft het medicijn voor een belangrijk deel hierdoor zowel flinke vertraging als enorme reputatieschade opgelopen.
 • Veel onderzoeken testen HCQ bij patiënten die al op de IC liggen. Dan werkt het niet meer, omdat de fase van virale replicatie al gestopt is.
 • Sommige onderzoeken testen HCQ in de laagrisicogroep. Dan zie je weinig verschil, omdat mensen uit de laagrisicogroep in bijna alle gevallen toch wel overleven.
 • Bij enkele onderzoeken is HCQ in een zo hoge dosis toegediend dat de patiënten overleden. Deze onderzoeken tonen niet zozeer aan dat HCQ gevaarlijk is, maar dat patiënten eraan sterven als je een dodelijke dosis toedient. Dat wisten we al. We wisten ook al lang wat de dodelijk dosis was.
 • Sommige onderzoeken testen HCQ (al dan niet met azitromycine) zonder toevoeging van zink, maar dan werkt het niet goed. Een geweer (al dan niet met kogelwerend vest) zonder munitie haalt weinig uit.

HCQ was toch verboden?

HCQ was inderdaad verboden in Nederland en bepaalde andere landen, maar sinds enkele dagen niet meer. Zelfs als het verboden was, dan kunnen mensen alternatieven gebruiken die zonder recept verkrijgbaar zijn. Het gaat hierbij om quercetine (een stof die in plantaardig voedsel voorkomt, waaronder kappertjes, uien, appels, etc.) en EGCG (epigallocatechin-gallate; extract van groene thee).

Links voor meer informatie