Waarom ontraadt Merck ivermectine voor COVID19? en andere vragen beantwoord

Dokter Benigno Agbayani heeft inmiddels zo’n 300 COVID patiënten behandeld met ivermectine. Bovendien heeft hij zich grondig verdiept in maatregelen en behandelingen tegen luchtweginfecties in het algemeen, en COVID19 in het bijzonder.

In bovenstaand interview krijgt hij veel voorkomende kritische vragen gesteld over ivermectine, die hij uitstekend beantwoordt. Alle vragen staan hieronder inclusief de antwoorden van Agbayani. Mijn eigen commentaar heb ik eraan toegevoegd.

‘Ivermectine’ wordt overal afgekort met IVM.

Vraag: In de meeste wetenschappelijke studies is IVM gebruikt in combinatie met andere middelen. Hoe kun je nou isoleren of effect komt door IVM en niet door de andere middelen?

Antwoord: Er zijn ook studies waar die andere middelen als monotherapie zijn getest en daar kwamen veel minder goede resultaten uit. Dr. Tess Lawrie heeft dat onlangs prima uitgelegd. Als het bij de studies met combinatietherapie veel beter ging, dan moet het verschil komen door IVM.

Monotherapie: De behandeling van een ziekte met slechts één medicijn of behandeling.
Combinatietherapie: De behandeling van een ziekte met een combinatie van meerdere medicijnen of behandelingen.

Bij mijn weten zijn er ook studies waarbij IVM als monotherapie getest werd, en dat werkte ook uitstekend.

Geen enkele ernstige infectieziekte wordt met een monotherapie behandeld, maar altijd met een combinatietherapie van verschillende middelen die allemaal aanvullende kwaliteiten en mogelijk zelfs synergetische eigenschappen hebben. In het laatste gevallen vullen ze elkaar niet alleen aan, maar versterken ze elkaar zelfs.

Eén middel bestrijdt wellicht het virus terwijl een ander middel bloedklonters voorkomt en een derde middel voorkomt dat het immuunsysteem op hol slaat. Dan is er wellicht nog een vierde middel dat zorgt dat de collageenproductie op orde blijft (zodat o.a. de longblaasjes niet gaan lekken, wat zou leiden tot vocht in de longen) en een vijfde middel dat vrije radicalen neutraliseert.

Belangrijke vraag: wat doet het ertoe of het in de kern IVM is of een ander middel uit de combinatietherapie? Het kerndoel hoort te zijn om zo snel mogelijk patiënten zo goed mogelijk te helpen, niet om uit te vinden wat precies de impact is van een individueel medicijn. Het laatste is wel wenselijk om te weten, maar niet de hoogste prioriteit in een dringende situatie.

In een document van de Frontline Covid Care Alliance (FLCCC) staat het perfect beschreven:

While it is unclear which of the above medications included in the “Severe Covid-19” cocktail contributes to improved outcomes, all of these drugs have been shown to be safe and independently to improve the outcome of patients with COVID-19. Ultimately it is irrelevant as to the contribution of each element as long as the patient improves and survives his/her ICU stay. We are in the midst of a pandemic caused by a virus causing devastating lung disease, and there is no place for “ivory tower medicine”.

Let ook op de steeds terugkerende dubbele standaarden: ook bij studies naar andere medicijnen, zoals remdesivir, werd een combinatiebehandeling gebruikt. Daar vond niemand dat een probleem, maar als het goedkope bestaande medicijnen betreft is dat ineens wel een probleem. Vroeg bij remdesivir iemand of het resultaat nou te wijten was aan remdesivir of aan het infuus met vocht of aan de mechanische beademing of aan de ontstekingsremmers of de aspirine?

De oorspronkelijke in vitro studie uit Australië gebruikte een 20x zo hoge dosis IVM als in mensen. Betekent dat niet dat het medicijn bij mensen onbruikbaar is?

Allereerst reageert het menselijk lichaam heel anders dan niercellen van apen. In het menselijk lichaam heeft IVM veel meer functies dan het neutraliseren van virus, maar ook het voorkomen van bloedklonters en het moduleren van het immuunsysteem.

Dokter Paul Marik zei bijna 3 maanden geleden al:

Dit was de oorspronkelijke studie in vero cellen van apen die een redelijke hoge IC50 gaf. Echter, die is klinisch totaal irrelevant omdat we patiënten behandelen, geen niercellen van apen. Niercellen van apen maken geen interferon aan, komen niet met een immuunresponsie. Daarnaast is, zoals gezegd, de concentratie [van ivermectine] veel hoger in de longen dan in het serum.

Dr. Wagstaff heeft de studie herhaald vanwege dit enorme misverstand, en inderdaad blijkt de IC50 voor cellen van de longblaasjes is veel lager — 0.41mM (105 µg/g weefsel). Dit is veel lager dan de haalbare concentratie met een normale therapeutische dosis ivermectine van 200 µg/kg. Dus deze aanhoudende kritiek en de ontkenning van het voordeel van IVM op basis van deze IC50 is volledig onjuist.

Daarnaast is de gebruikte drempel voor de in Inhibitory Concentration (IC50) uit het Australische onderzoek min of meer willekeurig, om foute positieven en negatieven te voorkomen. Nobelprijswinnaar Satoshi Omura heeft dit onlangs uitgelegd in een rapport dat hij samen met een team van wetenschappers geschreven heeft.

Vervolgens zijn er inmiddels ook heel veel wetenschappelijke studies op mensen uitgevoerd met normale therapeutische doses. Dit soort studies wegen altijd zwaarder dan studies die uitgevoerd zijn in een petrischaaltje.

In vitro: Onderzoek buiten het lichaam, vaak in een petrischaaltje.
In vivo: Onderzoek op levende wezens, bijvoorbeeld mensen.

Er zijn inmiddels 80 klinische studies en slechts 2% daarvan tonen geen effect van IVM. Geen enkele studie wijst op een nadeel en de meeste studies wijzen op enorme voordelen. Als een middel bijna zeker fantastisch werkt en onschadelijk en goedkoop is, waarom zou je het dan niet gebruiken?

Hoe goed werkt IVM als bij profylactisch gebruik (=om ziekte te voorkomen)?

Het voorkomt 98% van de besmettingen.

Waarom ontraden WHO en National Institutes of Health (NIH) het gebruik van IVM, behalve bij wetenschappelijke studies?

Ten eerste staan de Japanse autoriteiten momenteel veel meer open voor het gebruik van IVM dan andere autoriteiten.

Het standpunt van WHO en NIH heeft bijna zeker te maken met belangenconflicten. Zo zijn alle COVID19 vaccins toegelaten onder een noodauthorisatie (Emergency Use Authorization, EUA). Een voorwaarde voor een dergelijke toelating is dat er geen veilige en werkzame alternatieven beschikbaar zijn.

IVM is niet alleen zo’n alternatief, maar zelfs een fantastisch alternatief. Als de betreffende autoriteiten dat echter erkennen, moet de vaccinatiecampagne onmiddellijk stopgezet worden omdat de vaccins dan ineens niet meer toegestaan zijn.

Een tweede belangrijke factor is dat het patent van IVM al in 1996 verlopen is, zodat andere bedrijven het middel nu ook mogen maken en verkopen. Deze concurrentie drukt de prijs die je kunt vragen dramatisch, waardoor de winstgevendheid eveneens dramatisch daalt.

Bij haar richtlijn van 31 maart j.l. (bijbehorend persbericht), heeft de WHO uitsluitend gesproken over vroege en late behandeling, maar niet om profylaxe.

Het is overduidelijk dat bij het overzicht van studies waarmee WHO en NIH hun uitspraken rechtvaardigen, ‘per ongeluk’ enkele studies zijn ‘vergeten’.

Het gaat niet alleen om de studies die meegewogen worden, maar ook om de interpretatie van de uitkomsten van die studies. Zo is dr. Andrew Hill afgelopen februari op basis van dezelfde studies tot precies de tegenovergestelde conclusie gekomen als WHO, namelijk dat IVM uiterst veilig is en uitstekend werkt bij COVID19.

Aan het eind van het rapport van Hill stond dat IVM alleen in wetenschappelijke onderzoeken gebruikt moest worden, maar dus niet voor algemeen gebruik. Omdat dit niet strookte met de rest van zijn rapport, vroeg dr. Tess Lawrie hem hiernaar. Hill antwoordde dat hij het oneens was met deze uitspraak, maar dat sponsor (WHO als ik het goed heb) hem gedwongen deze zin erin te plaatsen.

Waarom ontraadt zelfs Merck (de oorspronkelijke patenteigenaar) het gebruik van IVM voor COVID19?

Merck heeft onlangs een persbericht uitgegeven waarin staat er geen goed bewijs zou zijn over de werkzaamheid van IVM bij COVID19 en bovendien een verontrustend gebrek aan gegevens over de veiligheid. Dit zijn pure leugens.

Er kan geen redelijke twijfel bestaan dat het standpunt van Merck ook uit belangenconflicten voort komt. Merck kan nagenoeg geen winst maken op IVM, omdat het inmiddels patentvrij is. Ze verwachten wel bakken met winst te kunnen maken met de verkoop van hun nieuwe medicijn molnupiravir en met de productie van COVID19 vaccins voor andere bedrijven.

De interviewster reageert dat dit antwoord een complottheorie zou zijn. Het grootste deel hiervan is echter geen theorie, maar een feit dat bovendien eenvoudig geverifieerd kan worden. Sinds wanneer is het overigens een complot dat bedrijven aan winstmaximalisatie doen?

Geloven we sigarettenfabrikanten ook op hun woord als ze beweren dat sigaretten niet verslavend en onschadelijk zijn?[1] Geloven we oliebedrijven als die zeggen dat hun product niet schadelijk is voor de volksgezondheid?[2] Geloven we voedselfabrikanten als ze beweren dat grote hoeveelheden suiker niet slecht voor je zijn?

Wie dat doet, is naïef. Farmaceutische bedrijven zijn in de kern gewoon bedrijven. Ze willen hetzelfde als bijna alle andere bedrijven, namelijk zoveel mogelijk winst maken.

De interviewster zegt dat ze dit moet kortsluiten met Merck. Waarom krijgt Merck het laatste woord? Wat verwacht ze nou echt dat dat bedrijf zal zeggen? Dat ze ineens toegeven dat het hen niet gaat om de volksgezondheid, maar om hun winst?

Als Merck bij hun standpunt blijft, wat heb je dan geleerd? Grote farmaceuten hebben een lang track record van glasharde leugens, getuige de waslijst aan rechtszaken die ze verloren en geschikt hebben.[3,4,5]

De schikkingen en boetes die voortkomen uit rechtszaken zijn ingecalculeerd. Ze rekenen bijvoorbeeld uit dat ze zo’n €2 miljard winst zullen maken en een boete zullen krijgen van €500 miljoen. Dan blijft 1,5 miljard aan netto winst over. Zo werkt het gewoon.[6]

Is Concerned Doctors and Citizens of the Philippines (het collectief waar Agbayani voorzitter van is) voornemens zelf een wetenschappelijke studie uit te voeren naar IVM bij COVID19?

In principe niet, omdat de Filipijnse autoriteiten al aan hebben gegeven dat er reeds voldoende wetenschappelijk bewijs is.

Agbayani is zeker geen tegenstander van meer wetenschappelijk onderzoek, maar wel als dat vertraagt dat het middel beschikbaar komt aan zijn landgenoten.

Daarnaast is er een ethische kwestie. Bij een placebogecontroleerde studie krijgt per definitie een deel van de deelnemers een inerte stof. Dat is onethisch als je weet dat er een uiterst krachtig middel beschikbaar is en de ziekte voor sommigen een zeer ernstig verloop kan hebben en zelfs dodelijk kan zijn. Je offert dan de gezondheid en levens van mensen op, omdat jij zo nodig wetenschappelijk onderzoek wilt doen naar een middel waarvan al overduidelijk is dat het veilig en werkzaam is.

U zei dat u inmiddels IVM heeft voorgeschreven aan 300 patiënten. Wat waren de resultaten daarvan?

Die waren uitstekend. Eén patiënt zei dat ze wat voelde kruipen in haar rug. Dat zou een parasiet kunnen zijn die aan het afsterven is.

Het is essentieel om te begrijpen dat IVM een van de allerveiligste medicijnen te wereld is. Zelfs bij een 10x zo hoge dosis treedt er geen ernstige langdurige gezondheidsschade op. Vergelijk dat eens met bepaalde andere medicijnen zoals remdesivir en de vaccins, waarbij zelfs bij de normale dosis al zoveel ernstige bijwerkingen en sterfgevallen zijn.

Er is een internationale database waarin bijwerkingen van medicijnen verzameld worden, genaamd VigiAccess. Dr. Tess Lawrie heeft op 1 april jongstleden onderstaand overzicht laten bepalen door die database. (bron)

Te zien is dat in slechts 1 jaar tijd of minder, remdesivir al in verband gebracht wordt met 29x zoveel sterfgevallen als IVM in de 29 jaar sinds registratie begon, en de COVID vaccins met 174x zoveel sterfgevallen. Van IVM zijn al ruim 3,7 miljard doses gebruikt, dus het verschil komt zeker niet doordat IVM zo zelden toegepast zou worden.

Als het aantal ernstige negatieve bijwerkingen terug gerekend wordt naar bijvoorbeeld 100.000 doses, komen remdesivir en de vaccins er nog heel veel slechter vanaf.

Voetnoten

[1] Zie het artikel Big Pharma uses Big Tobacco’s strategy to defeat Ivermectin. Al in de jaren ’50 werd duidelijk dat roken onder andere longkanker veroorzaakt. De tabaksindustrie wilde dit natuurlijk niet horen, want zij verdienden jaarlijks vele miljarden aan dit product. Eerst hebben ze het probleem afgedaan met de verklaring dat een verband niet per se wijst op een oorzakelijk verband.

Vervolgens hebben ze aangeboden om dan maar eigen onderzoek te financieren, ontwerpen en uit te voeren. Dat lijkt heel gul, maar is het niet, want op deze manier kunnen ze het onderzoek zodanig ontwerpen en uitvoeren, dat eruit komt wat zij willen.

Ook hebben de directeuren van alle tabaksfabrikanten onder ede verklaard dat hun product niet verslavend en schadelijk is voor de gezondheid, terwijl ze absoluut wisten dat het tegendeel waar was.

Met hun tactieken heeft de tabaksindustrie nog zeker 50 jaar lang de wereld voor de gek kunnen houden, terwijl zij miljarden verdienden.

[2] Zie het artikel Shell wist al in 1968 dat gebruik van fossiele brandstof gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van de NOS.

[3] Kijk deze aflevering van Nieuwsuur over Pandemrix maar eens.

[4] GSK verzweeg bijwerkingen vaccin Pandemrix (Reformatorisch Dagblad)

[5] Zie dit goede interview van Dick Bijl met Marlies Dekkers van De Nieuwe Wereld. Pandemrix komt aan bod vanaf ongeveer 30:00.

[6] Zie Dick Bijl: ‘De duistere praktijken van de farmaceutische industrie’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s