Deze 9 misvattingen over corona moeten de wereld uit!

Thierry Baudet van Forum voor Democratie geeft in bovenstaande video een prima overzicht van misvattingen over corona. Hieronder staan de misvattingen opgesomd met daarbij mijn commentaar. Aan het einde noem ik een cruciale negende misvatting.

Misvatting 1. Corona is een dodelijk virus zoals ebola
Ook Jaap van Dissel geeft inmiddels toe dat het sterftepercentage van corona (IFR) in de orde van grootte van 0,23% ligt hoewel hij in het hele gesprek wel aangeeft dat de IFR iets hoger ligt. Op basis van de oversterftecijfers kom ik tot de conclusie dat corona zo’n 2 tot 3 maal zo dodelijk is als de seizoensgriep, en dan vooral in landen met een ongezonde (overgewicht, leefstijlziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten, te lage vitamine D spiegel) en oude bevolking. In heel veel landen was in 2020 helemaal geen oversterfte.

Misvatting 2. De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er weinig doden zijn
Deze bewering staat bekend onder de naam ‘preventieparadox’ waarover Wikipedia schrijft: “Vooral tijdens de COVID-19-pandemie van 2020 werd de term ‘preventieparadox’ ook gebruikt om de ogenschijnlijke paradox te beschrijven van mensen die stappen in twijfel trekken om de verspreiding van de pandemie te voorkomen omdat de voorspelde verspreiding niet heeft plaatsgevonden.”

Als je kijkt naar het verband (correlatie) tussen diverse factoren en relatieve oversterfte, dan blijken de maatregelen een correlatie te hebben van slechts zo’n 0,1. Dat betekent dat ze weinig tot geen verband hebben met de sterfte. Als er geen verband is, is het extreem onwaarschijnlijk dat er een oorzakelijk verband is.

Er is wel een sterk positief verband met leeftijd, overgewicht, ongezonde leefstijl, en onderliggend lijden. Betekenis: hoe ongezonder en ouder de bevolking, hoe groter de kans om met of door corona te overlijden.

Er is een sterk negatief verband met lengtegraad (kruisimmuniteit in grote delen van Azië), UV-index (fel zonlicht maakt virusdeeltjes kapot), temperatuur (virus is kwetsbaar bij hogere temperaturen), en vroegere uitbraken (kruisimmuniteit en dry tinder / harvesting effect).

Zweden had veel minder strikte maatregelen dan bijvoorbeeld Nederland, Engeland en België, maar de relatieve oversterfte was zelfs lager terwijl de effectieve bevolkingsdichtheid en demografie vergelijkbaar zijn. Als de maatregelen zo effectief zijn, zou het juist omgekeerd moeten zijn.

Ook het gebrek aan verschil tussen vergelijkbare Amerikaanse staten met dramatisch onderscheid in de zwaarte van opgelegde maatregelen, wijst erop dat de maatregelen weinig tot geen effect hebben. Zo hebben Californië en New York beide heel strikte maatregelen en Florida juist niet, maar de curves over relatieve besmettingsaantallen zijn nagenoeg identiek. Hetzelfde geldt voor Noord en Zuid Dakota (met respectievelijke strikte en minimale maatregelen).

Kortom: de genomen maatregelen dragen bijna niks bij aan het verminderen van sterfte (en m.i. ook niet aan het beheersen van de zorgbelasting), maar veroorzaken wel desastreuze schade. Ondertussen worden onschadelijke en uiterst werkzame maatregelen genegeerd, zie misvatting 9 onderaan dit artikel.

Misvatting 3. De PCR test toont aan dat de besmettingen blijven stijgen
De PCR test is ongeschikt om een klinische diagnose te stellen omdat deze heel veel te gevoelig is. De test is technisch heel knap en heel gevoelig, maar dan voor een ander doel. De PCR test is goed in het vinden van wat specifiek genetisch materiaal, maar daar hebben we geen donder aan.

We hebben een test nodig die corona zieke/besmettelijke mensen uitstekend vindt én onderscheidt van niet zieke/besmettelijke mensen. Het tweede doet de huidige PCR test voor geen meter: 19 van de 20 positieve uitslagen betreffen geen mensen die ziek of besmettelijk zijn, dus zijn klinisch fout. Dat ze wellicht analytisch juist zijn, oftewel er is wel degelijk wat genetisch materiaal gevonden, is volledig onbelangrijk.

Ook Mark Rutte geeft aan dat het testen van mensen zonder klachten geen enkele zin heeft. Daarom is hij ook nog nooit getest.

Misvatting 4. Opschalen in de zorg is onmogelijk
Het grootste probleem is de beperkte zorgcapaciteit. (De ziekenhuizen stromen ieder griepseizoen al over hoewel de media dat de laatste jaren maar heel beperkt onder de aandacht hebben gebracht. De beperkte zorgcapaciteit komt door jarenlange drastische bezuinigingen van de kabinetten Rutte.) Als de zorgcapaciteit het probleem is, dan is een mogelijke oplossing om te proberen zo snel mogelijk de zorgcapaciteit (tijdelijk) te vergroten.

Er is aangeboden om een zorgschip met 500 bedden inclusief alle personeel aan te leveren, maar de overheid heeft dat afgehouden. Er zouden problemen zijn met de zogenaamde BIG-registratie van het personeel, maar waar (g)een wil is, is (g)een weg. Uitgestroomd zorgpersoneel had ook weer aangetrokken kunnen worden met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Diederik Gommers stoorde zich eraan dat in een jaar tijd er niet 1 operationeel Intensive Care bed bijgekomen is. (FP: Ik ben het in dit opzicht niet helemaal eens met de conclusie van Baudet. Het echte probleem is het tekort aan personeel, niet de faciliteiten. De hoeveelheid personeel is vrij lastig om snel te laten toenemen, hoewel er volgens mij allerlei creatieve oplossingen mogelijk waren, maar niet benut zijn.)

Misvatting 5. Maatregelen: baat het niet, dan schaadt het niet
Sommigen bagatelliseren de schade van de maatregelen: ‘Het maakt toch niks uit om een beetje afstand te houden?’ ‘Wat doe je toch moeilijk. Het is maar een lapje voor je mond.’ Maar ondertussen is onder andere de psychologische en economische schade enorm. Denk aan eenzaamheid, stress, huiselijk geweld, zelfmoorden.

De werkloosheid en faillissementen zijn het afgelopen jaar beperkt gebleven, maar dit is wel ten koste gegaan van enorme extra schulden van de staat, bedrijven en particulieren. Dit alles heeft een enorme directe en indirecte negatieve impact op de volksgezondheid op de korte en lange termijn. De maatregelen maken meer kapot dan je lief is.

Misvatting 6. Alle experts zijn het eens over corona
Ten eerste zijn de prominente experts vaak op zijn best expert in een heel klein relevant gebied, bijvoorbeeld microbiologie. Het is echter niet aannemelijk dat zij verstand hebben van psychologie, pedagogie of economie, terwijl dat wel cruciale domeinen zijn. De experts zijn mogelijk expert in medische complicaties, maar zeker niet in maatschappelijke afwegingen. Daarnaast kunnen dikwijls grote vraagtekens gesteld worden over de belangenconflicten van de experts.

Ten tweede zijn er talloze experts die het totaal oneens zijn met het huidige beleid, zoals Stichting Artsen Covid Collectief, Great Barrington Declaration, Lockdown Sceptics, The Centre for Evidence-Based Medicine en PANDA. Deze mensen worden echter geïntimideerd, monddood gemaakt, ontslagen, enzovoort.

Ze zijn zelden tot nooit welkom bij de reguliere media (hoewel daar de laatste tijd wat verbetering in zit) en worden zwaar gecensureerd op sociale media. De totale media samen zorgen ervoor dat slechts één kant van het verhaal belicht wordt. Daardoor lijkt het alsof alle experts het eens zijn, maar niets is minder waar.

Als er debatten voorgesteld worden tussen de beide kampen, laten de reguliere experts het bijna altijd afweten, waarschijnlijk omdat ze donders goed weten dat ze geen schijn van kans maken in een debat tegen de experts met een tegengeluid.

Misvatting 7. Het vaccin gaat ons uit de lockdown helpen
Het virus gaat gegarandeerd nooit meer weg. Het vaccin gaat transmissie niet of beperkt tegen en werkt minder tot niet tegen nieuwe varianten die er gegarandeerd komen. Dit is al helemaal omdat ook dieren besmet kunnen raken en het ondoenlijk is om ook alle dieren te vaccineren.

Daarnaast spelen ook nog de gevaren van de experimentele vaccins een rol. Zo is het onmogelijk om de lange termijn schade van de vaccins te voorspellen. Zelfs over de bijwerkingen op korte termijn is onzekerheid, getuige de perikelen rondom het AstraZeneca vaccin met bloedstolsels van afgelopen week. Er zijn sterke signalen dat ongewenste informatie over de vaccins heel sterk onderdrukt wordt. Kortom: zeggen dat de vaccins bewezen veilig zijn, is gevaarlijke misinformatie.

Ook is niet bewezen dat de vaccins werkzaam zijn. Zo blijken er in de onderzoeken grote groepen mensen te zijn die wel verdacht zijn van een COVID besmetting, maar nooit getest zijn. Als al die mensen toch COVID hebben gehad, dan daalt de werkzaamheid van de vaccins van 95% naar 29%.

Farmaceuten weigeren en worden niet gedwongen om de onderzoeksdata openbaar te maken. Onafhankelijke wetenschappers kunnen de beweringen dus niet controleren. Waarom zouden de farmaceuten dit weigeren? Ze zeiden toch juist dat ze transparantie essentieel vonden, maar nu doen ze precies het tegenovergestelde. Wat hebben ze te verbergen?

Misvatting 8. We doen dit allemaal maar één keer, alleen nu voor corona
Het huidige beleid schept een precedent. Als we nu instemmen met desastreuze maatregelen, worden die zo meteen ieder griepseizoen opgedrongen.

Er wordt nu ook al gesproken over klimaatlockdowns waarbij we regelmatig het hele leven plat moeten gooien om klimaatdoelstellingen te halen.

Toevoeging: Misvatting 9. Er is geen alternatief voor het huidige beleid
Dit is misschien wel een van de allerergste misvattingen. Er zijn talloze alternatieven die zowel onschadelijk als enorm werkzaam zijn. Voorbeelden zijn ventilatie, optimale luchtvochtigheid, vitamine D en vroegbehandeling met middelen als ivermectine, quercetine en zink, gespreide megadoses vitamine C, broomhexine, jodium, enzovoort.

Deze maatregelen dragen allemaal bij aan drastische verlaging van ernstige ziekte, sterfte en belasting van de zorg. Ze werken niet alleen tegen corona, maar tegen alle luchtwegvirussen.

One Comment

  1. Punt 2: nu, januari 2022, grote problemen in ziekenhuizen in veel Republikeinse staten o.a. Texas. In staten met meer maatregelen en hogere vaccinatiegraad veel minder problemen. Zelfde verhaal voor UK met minder maatregelen waar ziekenhuizen in grote steden nu vol liggen tot in de gangen en leger bij moet springen.
    Punt 4: bottleneck in ziekenhuizen is te kleine capaciteit om nieuw personeel op te leiden. Ook tussen de pieken, want dan worden uitgestelde operaties en behandelingen uitgevoerd.
    Punt 9: Ivermectine: werkt alleen in vitro, niet in vivo. Onderzoeken die dat ontkennen bleken frauduleus, zie:

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s