Prima interview met GGD-arts Ashis Brahma

“Het probleem komt pas als een jongere met oma gaat knuffelen.” Ik ben het eens met het HOOFDDOEL van het corona beleid en oneens met de STRATEGIE. Hoofddoel: onnodige ernstige ziekte en sterfte voorkomen. Huidige strategie: besmettingen maximaal onderdrukken, ook bij hen die nagenoeg geen risico lopen. Als we alleen met oma knuffelen wanneer we niet besmettelijk zijn, bereiken we veiligheid en leefkwaliteit van onze dierbaren op korte en lange termijn (groepsimmuniteit), zonder dat we hoeven te wachten op een vaccin dat nog jaren kan duren.

Sneltesten voor 1 euro p/s die je thuis kunt doen en binnen 15 min uitslag geven, zijn een uitstekend hulpmiddel. Ze zijn nauwkeurig genoeg om te bepalen of je besmettelijk bent.

“[De premier] zal met heel BV Nederland in dialoog moeten, de jongeren, de ouders, de grootouders, critici en samen een nieuw verhaal creëren. Begrijpen waarom mensen bepaald gedrag vertonen.” Dit is nou precies de open dialoog waar we om geroepen hebben. Wie het oneens is met het beleid wordt genegeerd en zonder meer weggezet als ofwel een idioot (#covidiots), ofwel als monster dat talloze levens van anderen wil offeren voor persoonlijk gewin. Zo verliezen we allemaal op de korte en lange termijn.

“Ik ben nu met verpleeghuizen in gesprek om indelingen te maken in groepen ouderen. De groep die wel hun kinderen wil zien met het risico op corona en de groep die het niet wil. Mensen moeten keuzes kunnen maken en geïnformeerd zijn.” Yes! We moeten opa’s en oma’s zelf de keuze geven. Daarbij moeten we niet alleen rekening houden met hun specifieke wensen, maar ook met die van hun mede-bewoners. De oplossing die Brahma voorstelt ondersteun ik volledig. Volgens klinisch ethicus dr. Erwin Kompanje nemen veel ouderen het risico op een korter leven graag op de koop toe zolang ze maar contact houden met hun dierbaren. (Zie ook: Erwin Kompanje: ‘Eigenlijk alle COVID-19 patiënten op de IC hadden onderliggende ziekten’.)

Als we het slim aanpakken kunnen we de risico’s minimaliseren en de beloning maximaliseren. We pakken het momenteel alleen niet slim genoeg aan. Wat we o.a. anders moeten doen: (1) slimmer testen, (2) streven naar groepsimmuniteit onder hen die verwaarloosbaar risico lopen terwijl we tegelijkertijd de kwetsbaren maximaal beschermen, (3) effectieve maatregelen treffen tegen airborne overdracht, waaronder goed ventileren, luchtbehandeling (niet alleen desinfectie, maar ook luchtvochtigheid) en activiteiten naar buiten verplaatsen, (4) gezondheid verbeteren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s