Prof. dr. John Ioannidis: tenminste 90% positieve PCR testresultaten is klinisch fout

Prof. dr. John Ioannidis windt er geen doekjes om: de corona PCR-test levert tenminste 90% klinisch fout positieve uitslagen op. In gewoon Nederlands: tenminste 90% van de mensen met een positieve uitslag is niet ziek of besmettelijk.

Tenminste 33.300 van de 37.000 positieve testresultaten van afgelopen week zijn mensen die hooguit wat virusresten in de bovenste luchtwegen hebben. Zij en hun huisgenoten gaan voor niks in quarantaine. Tenminste 90% van het bron- en contactonderzoek is vermoedelijk voor niks.

De PCR test kan een extreem hoge analytische sensitiviteit en specificiteit hebben. Dat betekent dat hij zelfs enkele stukjes specifiek genetisch materiaal in een monster kan vinden. Dat is best knap, maar doet er niet toe.

We hebben een test nodig die heel goed op klinisch relevante uitkomsten test, namelijk of iemand COVID heeft en/of corona besmettelijk is. Dat doet de test zoals hij nu ingesteld staat voor geen meter, anders waren er niet tenminste 90% klinisch foute positieven.

Het testen van mensen zonder klachten maakt de kans op klinisch foute positieven extreem hoog. RIVM wijst daar ook op. Maar zelfs bij griepachtige klachten is de kans zeer hoog, omdat COVID klachten haast identiek zijn aan die van andere virussen. Zelfs het verlies van geur en smaak blijkt niet specifiek voor corona.

Een positieve corona PCR test wijst bijvoorbeeld niet op corona besmettelijkheid/ziekte bij iemand die klachten heeft door het rhinovirus en slechts wat virusresten van corona bij zich draagt.

Geen van dit alles is nieuw. Dr. Patricia Bruijning wees er maanden geleden al op:

De test zoals die nu is, is eigenlijk niet ontwikkeld om hem op deze manier in te zetten. Dus krijg je dat er heel veel aan opgehangen wordt terwijl je je eigenlijk moet afvragen of dat helemaal terecht is. … De test is in feite een beetje te streng voor dit doel omdat je eigenlijk alleen maar geïnteresseerd bent om mensen die besmettelijk zijn voor anderen er tussenuit te kunnen vissen.

De test is niet “een beetje te streng”, maar heel erg veel te streng.

In de NY Times stond 3 maanden geleden:

The standard tests are diagnosing huge numbers of people who may be carrying relatively insignificant amounts of the virus. Most of these people are not likely to be contagious. … In three sets of testing data that include cycle thresholds … up to 90 percent of people testing positive carried barely any virus, a review by The Times found.

Nobelprijswinnaar Michael Levitt zegt, “A super-sensitive molecular-detection method like PCR finds signs of the virus on people who are neither sick nor able to infect others.”

De disproportionele maatregelen die de wereld teisteren, worden gebaseerd op een test die hooguit in 10% van de gevallen klinisch juist is. Dit noemen de experts ook wel de Gouden Standaard.

Wybren van Haga stelt al vele maanden terechte vragen, maar wordt uiterst vakkundig aan het lijntje gehouden door kabinet en OMT.

De ultragevoelige test vindt iedere splinter en wij denken op basis van het resultaat een hele boom gevonden te hebben. De test moet heel veel minder gevoelig ingesteld worden en de virusload (=hoeveelheid genetisch materiaal in het monster) moet vermeld worden op de uitslag.

Zie ook

Wybren van Haga slaat de spijker op zijn kop

Ik sluit me volledig aan bij wat Wybren van Haga in deze toespraak zegt over de coronamaatregelen.

Er valt heel veel aan te merken bij wat het kabinet in maart en april deed, maar met de beperkte kennis en middelen van destijds, en met de paniek en de overstroming van de ziekenhuizen, waren en zijn de maatregelen van destijds wat mij betreft gerechtvaardigd.

Hierbij mijn complimenten en waardering voor het behoorlijk goede werk in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Als ik destijds aan het roer had gestaan, had ik het per saldo zeker niet beter gedaan.1

Voortschrijdend inzicht, maar geen voortschrijdend beleid en gedrag

Met voortschrijdend inzicht viel echter steeds meer van de rechtvaardiging voor de maatregelen weg.

We hebben nu dus veel nieuwe kennis op basis waarvan het beleid drastisch aangepast zou moeten worden, maar dat gebeurt niet.

Zoals iemand op LinkedIn schreef: “Aan het begin van de pandemie hadden ze nog maar 50% kennis en moesten 100% handelen. Vandaag de dag hebben ze 100% kennis alleen handelen ze op basis van de vroegere 50% kennis. Ze zijn, zeg maar, blijven hangen in de early 20’s…”

Transcriptie

Hieronder een gedeeltelijke transcriptie van Van Haga’s toespraak:

Want niet het coronavirus, maar de maatregelen van het kabinet, bleken te leiden tot een sociale, culturele en economische implosie van ons land. De ravage is compleet. We kwamen terecht in een dystopische samenleving met allerlei vreemde tegenstrijdigheden. Een Black Lives Matter demonstratie werd toegejuicht terwijl anti-corona demonstraties keihard werden neergeslagen.

Er werden miljarden euro’s overgemaakt naar Europa in plaats van naar onze militairen, onze politieagenten onze onderwijzers en onze verpleegkundigen. En nog erger, kankerpatiënten en hartpatiënten gingen dood omdat coronapatiënten voorrang hadden.

Het kabinet volhardt in de keiharde maatregelen terwijl de schade voor de samenleving ondraaglijk is en statistisch gezien is de coronacrisis gewoon voorbij. En toch is de minister van VWS bezig met een zinloze app en een ondemocratische spoedwet. En als kers op de taart een vaccin dat ons nooit zal kunnen beschermen tegen alle bekende mutaties van de COVID-192.

Samen met kameraad Baudet heb ik tientallen moties ingediend om deze minister op andere gedachten te brengen. Over PCR-testen, de 1,5 meter maatregel, regionale differentiatie, over ventilatie en over het zo snel mogelijk teruggaan naar normaal. Maar er gebeurt helemaal niets. Terwijl er technisch gezien reden genoeg is om mensen hun leven weer terug te geven, voorzitter.

En deze hele onwerkelijke situatie is gebaseerd op positieve PCR-testen. Ik heb hier ontzettend vaak vragen over gesteld, maar ik krijg helemaal nooit antwoord, dus hierbij nogmaals. Is de minister het met mij eens dat de PCR-test een grote foutmarge heeft bij het aantonen van een coronabesmetting?3

En is de minister het met mij eens dat als dit waar is, de cijfers van het RIVM simpelweg misleidend zijn en de grondslag voor al die coronamaatregelen wegvallen? Wat mij betreft is de PCR-gate de grootste blunder van deze eeuw met catastrofale consequenties.

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. De ravage van de coronacrisis is enorm. Een coronacrisis die alleen een crisis is geworden door de maatregelen van dit kabinet. Ik zie een enorme angstcultuur die wordt gevoed door de machthebbers en kritiekloze media die hierin meegaan. En een sluipende vrijheidsberoving door een steeds machtiger wordende overheid die tot achter de voordeur in onze levens binnendringt.

Voorzitter, ik heb de hoop opgegeven dat dit kabinet nog iets voor onze vrijheid gaat betekenen. Mijn hoop is gevestigd op de verkiezingen van 17 maart 2021.

Voetnoten

[1] Een ding had ik in ieder geval wel anders gedaan, namelijk om zorgmedewerkers in de ouderenzorg aan te raden om provisorische mondkapjes en gelaatsschermen te gebruiken, omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar was van de hoogwaardige beschermingsmiddelen maar bescherming wel essentieel is voor zowel het personeel als de ouderen.

[2] Dit klopt niet helemaal. Het gaat om de mutaties van het coronavirus, niet van de ziekte.

[3] Er is enorm veel virus vereist om besmettelijk te zijn, al gauw 1000 maal meer virus dan de ondergrens die gebruikt wordt bij PCR testen. Zie ook Een veel praktischer alternatief voor de huidige coronatesten.