Wuhan bestelde 50.000 kg vitamine C voor de behandeling van COVID patiënten

Bron

Artsen in Wuhan concludeerden een jaar geleden dat behandeling met Hoge Doses IntraVeneus (=rechtstreeks in een ader) toegediende Vitamine C (HDIVC) uitstekend werkt bij COVID19. Patiënten herstelden aanzienlijk sneller en het sterftepercentage lag aanzienlijk lager. Dit is geen verrassing voor wie bekend is met de literatuur over vitamine C.

De autoriteiten bestelden maar liefst 50.000 kg vitamine C bij DSM voor de behandeling van patiënten.

Maar wacht! Is dat niet roekeloos? Hadden ze het supplement niet eerst strikt moeten verbieden tot er gerepliceerd peer-reviewed grootschalig prospectief dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek beschikbaar is over de werking bij COVID19?

Nee, want er is al 80 jaar bewijs van de uitstekende veiligheid (ook bij megadoses) en werkzaamheid van voldoende hoge en gespreide doses bij infecties. Tot het tegendeel bewezen is, moeten we er vanuit gaan dat dit supplement ook bij COVID19 net zo veilig en werkzaam is.

Prettige bijkomstigheid is dat vitamine C praktisch, goedkoop en onmiddellijk beschikbaar is in nagenoeg onbeperkte hoeveelheden. Als er daarnaast empirisch (=uit de praktijk) bewijs is dat het ook bij COVID19 veilig en werkzaam is, hoort dat ruimschoots voldoende te zijn om het te adviseren.

Grondig wetenschappelijk onderzoek vergt veel doorlooptijd. Wie geconfronteerd wordt met een probleem dat zowel ernstig als dringend is, kan zich niet permitteren om op de resultaten te wachten. Dat hoeft ook helemaal niet zolang er onschadelijke middelen beschikbaar zijn die tenminste redelijk bewijs van werkzaamheid hebben.

Dr. Vladimir Zelenko zegt, “I would rather be empirically/anecdotally alive than academically dead.”

Moeten we grondig wetenschappelijk onderzoek willen? Jazeker! Moeten we dat onderzoek als de wiedeweerga opstarten voor zover dat nog niet gedaan is?[1] Absoluut! Moeten we wachten op de uitkomsten van dat onderzoek voordat we een middel adviseren? Niet als het een bekend middel betreft dat zeker onschadelijk en waarschijnlijk werkzaam is.

De bevolking hoort niet onnodig te lijden of sterven, omdat de autoriteiten eerst perfect bewijs eisen voordat ze een onschadelijke behandeling toestaan/adviseren.

Van onbekende medicijnen en vaccins moeten we aannemen dat ze onveilig en niet werkzaam zijn tot het tegendeel overtuigend bewezen is. Daarbij geldt, ‘Baat het niet, dan schaadt het mogelijk enorm’.

Goede en wijze autoriteiten eisen daarom een torenhoge bewijslast voordat nieuwe medicijnen en vaccins toegelaten en grootschalig geadviseerd worden (tenzij er echt geen beter alternatief is). Dat geldt nog meer als het middel geadviseerd wordt aan jonge gezonde mensen, die statistisch een minuscuul risico lopen ernstig ziek te worden of te overlijden.

Samengevat

De vereiste bewijslast hoort (1) evenredig te zijn met het risico van een optie en (2) omgekeerd evenredig met de schadelijkheid van het beste alternatief. (Als het risico onbekend is, neem dan aan dat het hoog is.)

Als een bekend supplement als vitamine C zeker niet schadelijk is en mogelijk/waarschijnlijk wel levens redt (bij voldoende hoge en gespreide doses), adviseer het dan, zelfs als er slechts minimaal bewijs voorhanden is of het werkzaam is bij COVID19.

Een onbekend medicijn of vaccin kan heel schadelijk zijn. Dat openbaart zich soms pas na verloop van tijd. Eis daarom maximaal bewijs van veiligheid en werkzaamheid voordat je het adviseert, zeker als er veel betere alternatieven voorhanden zijn.

Advies hoort primair gebaseerd te zijn op (1) het patiëntbelang en maatschappelijk belang, en (2) risico versus beloning. Eis minimaal bewijs als de patiënt/maatschappij niks te verliezen en alles te winnen heeft. Eis maximaal bewijs als de patiënt/maatschappij veel te verliezen (b.v. potentieel schadelijk nieuw medicijn) en weinig te winnen heeft (b.v. statistisch gering risico van ziekte).

Voetnoten

[1] In februari 2020 zijn in China 3 wetenschappelijke studies goedgekeurd naar de behandeling met intraveneus toegediende vitamine C.

Covid-19 Herd Immunity Strategy Is Ethically [Financially] Problematic, Says WHO Chief

Groepsimmuniteit kan op twee manieren bereikt worden

Groepsimmuniteit is wanneer een virus zich niet meer goed kan verspreiden door een bevolking, omdat een te groot deel immuun is.

Dit punt kan bereikt worden doordat mensen blootgesteld worden aan het virus en zodoende immuun worden. Dit heet natuurlijke groepsimmuniteit.

NB: Blootstelling hoeft niet per se te betekenen dat ze ook ziek worden, zeker als het immuunsysteem sterk is. Als het immuunsysteem al eerder blootgesteld is aan vergelijkbare virussen, kan al kruisimmuniteit bestaan.

Het kan ook bereikt worden doordat een deel van de bevolking zich laat vaccineren met een effectief vaccin waardoor mensen minder besmettelijk worden. Dit heet kunstmatige groepsimmuniteit.

Epidemiologisch gezien maakt het niet uit hoe het bereikt wordt. Een combinatie van beide is mogelijk. Ghebreyesus vergeet ‘per ongeluk’ natuurlijke groepsimmuniteit te vermelden.

Historie en immunologie

Ghebreyesus heeft het fout dat natuurlijke groepsimmuniteit nog nooit eerder toegepast is. Integendeel, het is altijd zo gegaan, want in het verleden waren er geen vaccins. Soms heeft dat enorme hoeveelheden slachtoffers geëist, zoals met de builenpest en de Spaanse Griep, maar er was destijds geen alternatief.

Hij zegt dat we nog onvoldoende weten over immuniteit voor COVID19. We kunnen er natuurlijk over twisten wanneer we ‘voldoende’ weten, maar we weten al dat corona geen killervirus is voor het overgrote deel van de bevolking, we weten dat T-cel immuniteit een enorme rol speelt. We weten ook dat T-cel immuniteit zeer langdurig aanhoudt: T-cellen van mensen die in 2003 SARS1 hebben gehad, reageerden in 2020 ook effectief op het nieuwe coronavirus.

Goedkope natuurlijke groepsimmuniteit

Toen ik het woord ‘ethisch’ las in de titel van de video, dacht ik dat hij het zou hebben over het opofferen van de kwetsbaren. Dat is een risico als je het niet goed doet en daarom moet je ze tijdens de fase van opbouw van groepsimmuniteit ook goede bescherming bieden. Ghebreyesus rept echter met geen woord over de kwetsbaren.

Corona leent zich fantastisch goed voor de opbouw van natuurlijke groepsimmuniteit, omdat het sterk heterogeen is: sommigen lopen een groot risico (ouderen met meervoudige onderliggende aandoeningen), terwijl anderen zo goed als geen risico lopen. Het is uitstekend mogelijk om natuurlijke groepsimmuniteit op te bouwen door het virus beheerst rond te laten gaan in de laagrisicogroep, terwijl tegelijkertijd de hoogrisicogroep adequate bescherming krijgt.

Bovendien zijn er veilige, effectieve, goedkope, beschikbare medicijnen om COVID te voorkomen of genezen. Daarnaast zijn er werkzame niet-farmaceutische oplossingen zoals zonlicht, ventilatie, luchtvochtigheid, een gezonde leefstijl en voeding, vitamine D, etc. waarmee we immuniteit op kunnen bouwen zonder onaanvaardbare gezondheidsrisico’s te lopen.

Het financiële probleem en het echte ethische probleem

Het grote probleem met natuurlijke groepsimmuniteit, met goedkope farmaceutische oplossingen en met niet-farmaceutische oplossingen, is dat het niet winstgevend is voor de farmaceutische industrie. En onthoud dat de farmaceutische industrie een grote sponsor is van de WHO. (Zoals we weten: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.) Het is geen ethisch probleem, maar een financieel probleem… voor de farmaceutische industrie.

Wat wel een ongelooflijk ethisch probleem is, is dat de WHO en de autoriteiten onnodige angst zaaien onder de bevolking, hen goede informatie onthouden en alles in het werk stellen om weerhouden dat veilige werkzame medicijnen als hydroxychloroquine (HCQ) toegepast worden.

Een en ander bevestigd door deskundigen

Wie nog twijfelt aan wat ik zeg, kan onderstaand interview met de Franse arts Christian Perronne eens bekijken. Vanaf 15:40 vraagt de interviewende arts hoe het toch kan dat de autoriteiten de behandeling in maart zo verprutst hebben, dat ze mensen thuis steeds zieker lieten worden terwijl al duidelijk was dat vroege behandeling met onder andere HCQ werkte.

Perronne antwoordt dat sommige adviseurs van de overheid, zelfs tot op het allerhoogste niveau, enorme belangenconflicten met de farmaceutische industrie hebben. Hij denkt dat zij daarom HCQ kapot wilden maken zodat het vervangen kon worden door remdesivir en consorten. Politici weten niks van medicijnen en zijn dus volledig afhankelijk van deskundigen. Dat betekent ook dat deskundigen hun alles wijs kunnen maken, waaronder dingen die in hun eigen belang zijn maar niet in het belang van het volk.

Arts en epidemioloog Dick Bijl zegt hetzelfde. Dokter Vladimir Zelenko noemt de WHO ook wel de World Homicide Organization.