New York Post: ‘Ziekenhuizen in New York behandelen corona patiënten met vitamine C’

Een groep New Yorkse ziekenhuizen behandelde COVID19 patiënten met Hoge Doses IntraVeneus toegediende Vitamine C (HDIVC), zo meldde de New York Post op 24 maart vorig jaar. Volgens dr. Andrew G. Weber presteerden patiënten die deze behandeling kregen, significant beter dan patiënten die hem niet kregen.

Vitamine C speelt een essentiële rol bij diverse lichaamsfuncties, waaronder het bestrijden van infecties. Alle zoogdieren met uitzondering van mensen, apen, cavia’s en fruitvleermuizen, kunnen zelf vitamine C aanmaken. De laatstgenoemde groep moet het van buiten aangeleverd krijgen.

Wie ziek is, heeft op dat moment heel veel meer nodig dan op andere momenten. Hoe zieker je bent, hoe meer je nodig hebt. De lichamen van andere zoogdieren schroeven de aanmaak op die momenten drastisch op, maar wij moeten het op de een of andere manier binnen zien te krijgen om zo snel en goed mogelijk te genezen.

Wie heel vers en gezond eet, kan onder normale omstandigheden mogelijk voldoende binnen krijgen via voeding. Bij ernstige ziekte en stress is de behoefte van het lichaam echter zo groot, dat het met voeding alleen niet snel genoeg aangevuld kan worden. Omdat het wateroplosbaar is, kan ons lichaam ook geen grote hoeveelheden opslaan, dus bij ziekte zijn de voorraden snel op.

Vitamine C kan aangevuld worden via orale supplementen zoals tabletten, capsules, poeders of gels. Volgens dr. Robert Cathcart hangt de maximale hoeveelheid die je kunt absorberen (‘darmtolerantie’) o.a. af van je gezondheidsstatus: de limiet ligt bij ziekte fors hoger dan bij gezondheid.

Het voordeel van intraveneus (=in een ader) toegediende vitamine C, is dat het 100% geabsorbeerd wordt, ogenblikkelijk beschikbaar is, en haast in onbeperkte hoeveelheden toegediend kan worden zonder gevaar op overdosis.

Tot voor kort dacht ik altijd dat vitamine C gezond voor je is, maar niet meer dan dat. Hoe meer ik me echter in de literatuur verdiep, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het een enorm krachtig (en dikwijls onbenut) gereedschap is bij ziekte. Wetenschappelijke literatuur en experimenten bevestigen dit.

Voor optimale resultaten bij een infectie, is het essentieel om ten eerste voldoende hoge doses te nemen (meerdere grammen, tientallen grammen, of nog veel meer per dag) en ten tweede de doses maximaal te spreiden. Wie nog klachten ervaart, heeft waarschijnlijk te weinig genomen en/of de doses onvoldoende gespreid.

DISCLAIMER: Informatie voor educationele doeleinden; GEEN medisch advies.

Wuhan bestelde 50.000 kg vitamine C voor de behandeling van COVID patiënten

Bron

Artsen in Wuhan concludeerden een jaar geleden dat behandeling met Hoge Doses IntraVeneus (=rechtstreeks in een ader) toegediende Vitamine C (HDIVC) uitstekend werkt bij COVID19. Patiënten herstelden aanzienlijk sneller en het sterftepercentage lag aanzienlijk lager. Dit is geen verrassing voor wie bekend is met de literatuur over vitamine C.

De autoriteiten bestelden maar liefst 50.000 kg vitamine C bij DSM voor de behandeling van patiënten.

Maar wacht! Is dat niet roekeloos? Hadden ze het supplement niet eerst strikt moeten verbieden tot er gerepliceerd peer-reviewed grootschalig prospectief dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek beschikbaar is over de werking bij COVID19?

Nee, want er is al 80 jaar bewijs van de uitstekende veiligheid (ook bij megadoses) en werkzaamheid van voldoende hoge en gespreide doses bij infecties. Tot het tegendeel bewezen is, moeten we er vanuit gaan dat dit supplement ook bij COVID19 net zo veilig en werkzaam is.

Prettige bijkomstigheid is dat vitamine C praktisch, goedkoop en onmiddellijk beschikbaar is in nagenoeg onbeperkte hoeveelheden. Als er daarnaast empirisch (=uit de praktijk) bewijs is dat het ook bij COVID19 veilig en werkzaam is, hoort dat ruimschoots voldoende te zijn om het te adviseren.

Grondig wetenschappelijk onderzoek vergt veel doorlooptijd. Wie geconfronteerd wordt met een probleem dat zowel ernstig als dringend is, kan zich niet permitteren om op de resultaten te wachten. Dat hoeft ook helemaal niet zolang er onschadelijke middelen beschikbaar zijn die tenminste redelijk bewijs van werkzaamheid hebben.

Dr. Vladimir Zelenko zegt, “I would rather be empirically/anecdotally alive than academically dead.”

Moeten we grondig wetenschappelijk onderzoek willen? Jazeker! Moeten we dat onderzoek als de wiedeweerga opstarten voor zover dat nog niet gedaan is?[1] Absoluut! Moeten we wachten op de uitkomsten van dat onderzoek voordat we een middel adviseren? Niet als het een bekend middel betreft dat zeker onschadelijk en waarschijnlijk werkzaam is.

De bevolking hoort niet onnodig te lijden of sterven, omdat de autoriteiten eerst perfect bewijs eisen voordat ze een onschadelijke behandeling toestaan/adviseren.

Van onbekende medicijnen en vaccins moeten we aannemen dat ze onveilig en niet werkzaam zijn tot het tegendeel overtuigend bewezen is. Daarbij geldt, ‘Baat het niet, dan schaadt het mogelijk enorm’.

Goede en wijze autoriteiten eisen daarom een torenhoge bewijslast voordat nieuwe medicijnen en vaccins toegelaten en grootschalig geadviseerd worden (tenzij er echt geen beter alternatief is). Dat geldt nog meer als het middel geadviseerd wordt aan jonge gezonde mensen, die statistisch een minuscuul risico lopen ernstig ziek te worden of te overlijden.

Samengevat

De vereiste bewijslast hoort (1) evenredig te zijn met het risico van een optie en (2) omgekeerd evenredig met de schadelijkheid van het beste alternatief. (Als het risico onbekend is, neem dan aan dat het hoog is.)

Als een bekend supplement als vitamine C zeker niet schadelijk is en mogelijk/waarschijnlijk wel levens redt (bij voldoende hoge en gespreide doses), adviseer het dan, zelfs als er slechts minimaal bewijs voorhanden is of het werkzaam is bij COVID19.

Een onbekend medicijn of vaccin kan heel schadelijk zijn. Dat openbaart zich soms pas na verloop van tijd. Eis daarom maximaal bewijs van veiligheid en werkzaamheid voordat je het adviseert, zeker als er veel betere alternatieven voorhanden zijn.

Advies hoort primair gebaseerd te zijn op (1) het patiëntbelang en maatschappelijk belang, en (2) risico versus beloning. Eis minimaal bewijs als de patiënt/maatschappij niks te verliezen en alles te winnen heeft. Eis maximaal bewijs als de patiënt/maatschappij veel te verliezen (b.v. potentieel schadelijk nieuw medicijn) en weinig te winnen heeft (b.v. statistisch gering risico van ziekte).

Voetnoten

[1] In februari 2020 zijn in China 3 wetenschappelijke studies goedgekeurd naar de behandeling met intraveneus toegediende vitamine C.

Dr. Anthony Fauci over hoe we ziekte kunnen vermijden als we onder de mensen zijn

How to Avoid Getting Sick When You’re Around People All Day

Dr. Anthony Fauci, hoofd van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, zei al in 2016 tegen Washingtonian dat vitamine C en D essentieel zijn voor je immuunsysteem en welzijn. Dat klopt precies. (Hetzelfde geldt voor o.a. zink.) Ook leefstijl en voeding benadrukt hij terecht.

Maar waarom schreeuwde Fauci dit vorig jaar dan niet van de daken? Is het verspreiden van informatie hoe je je immuunsysteem kunt versterken niet uiterst relevant in een epidemie?

Wellicht was hij het ‘per ongeluk’ vergeten? Het kan iedereen ontglippen, ook het hoofd van de Centra voor Ziektebeheersing en -Preventie? Fauci bekleedt zijn functie ook pas 35 jaar. Het overkomt de beste, zullen we maar zeggen?

En waarom noemden onze Nederlandse ‘deskundigen’ van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en het OMT deze essentiële informatie niet voortdurend?

Het zou natuurlijk mooi zijn geweest als de reguliere media kritische vragen hadden gesteld. Insider deed precies dat en wijdde er een prima artikel aan, maar dat was de uitzondering.

Sociale media censureren cruciale informatie over het versterken van je immuunsysteem (zoals van dr. Richard Cheng, dr. Paul Marik, dr. Peter McCullough en Andrew Saul), en reguliere media negeren het of publiceren misinformatie.

Zowel de reguliere als de sociale media (uitzonderingen daargelaten) hebben zich tijdens deze crisis in diepe schande gehuld vanwege wat zij zowel nagelaten als gedaan hebben. Wél paniek zaaien en levensreddende informatie censureren; géén kritische vragen stellen en daarmee de autoriteiten in staat stellen hen als propagandakanaal van hun misinformatie te gebruiken.

De media hadden een deel van de oplossing kunnen en moeten zijn, maar in werkelijkheid zijn ze per saldo een enorm deel van het probleem.

P.S. Zeg de uitspraken van Marc Bonten en Mark Rutte na: Er zijn “GEEN alternatieven” voor een harde lockdown en avondklok. Het ENIGE dat je hoeft te doen is “anderhalve meter afstand houden en je handen stuk wassen”.

En WHO: “Er is GEEN bekende behandeling voor COVID19.” Het enige dat je kunt doen is je mouw opstropen en de prik nemen.

Als je het maar vaak en overtuigend genoeg zegt en hoort, ga je het vanzelf geloven.

Vitamine C infusie leidt tot 78% lagere sterfte bij bloedvergiftiging en longontsteking. Ook cruciaal bij COVID19?

Professor Alpha Fowler en anderen hebben een onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met levensbedreigende bloedvergiftiging en longontsteking.

De vitamine C-groep kreeg standaardzorg in combinatie met hoge dosis vitamine C die via een infuus rechtstreeks in een ader gespoten werd (intraveneus). Deze vorm van toediening heeft als voordeel dat het supplement uitstekend opgenomen wordt in het lichaam. De controlegroep kreeg standaardzorg met een placebo.

Als je kijkt naar onderstaande grafiek, was het onderzoek een daverend succes. Toen de vitamine C toediening volgens het onderzoeksprotocol stopte na 4 dagen, was ‘slechts’ 4% van de vitamine C-groep overleden. Van de controlegroep overleed ruim 19%. Vitamine C leidde dus tot een afname in sterfte van maar liefst 78%!

Na dag vier verkleint het verschil in sterfte. Dit wijst erop dat als de vitamine C toediening langer voortgezet was, het verschil in sterfte op dag 28 aanzienlijk groter was geweest dan in dit onderzoek. Mensen met bloedvergiftiging en longontsteking zijn echt doodziek. Net zoals je niet na 4 dagen de mechanische beademing uit zet, zo moet je ook niet na 4 dagen stoppen met de toediening van vitamine C.

Het vreemde is dat als je de samenvatting van het artikel leest, het lijkt alsof vitamine C helemaal geen verbetering opgeleverd heeft.[1] Er wordt met geen woord gerept over de dramatisch afgenomen sterfte. Hoe zit dat? Prof. Fowler legt het hier uit.

JAMA wilde het artikel wel publiceren, maar alleen als een zogenaamde ‘negative trial’, oftewel een behandeling die niet werkt. Ze dwongen Fowler te zeggen dat hij het gebruik van vitamine C ontraadde. Dat deed hij met tegenzin, maar dan wel met de toevoeging, “tot een groot fase 3 onderzoek afgerond is”.

JAMA dwong de auteurs ook om de mSOFA (modified Sequential Organ Failure Assessment) score zodanig te berekenen dat de score van overleden van patiënten niet meegewogen werd. Daardoor lijkt de behandeling veel minder werkzaam dan het geval is.

Waarom zou JAMA zoiets willen? Waarom schreeuwen ze geen Eureka? Dat legt prof. Fowler ook uit. De medicijnen voor de behandeling van septische schok kosten $20.000 PER DAG! Een flesje vloeibare vitamine C kost $80. Iedere patiënt die vitamine C krijgt, hoeft 4 dagen korter behandeld te worden, dus per patiënt loopt Big Pharma $80.000 mis.

Maar, uh, de wetenschappelijke tijdschriften zijn toch onafhankelijk van Big Pharma? En wetenschap is toch een heel pure bezigheid waarbij het alleen draait om de Waarheid? Nee joh, dat is een sprookje. Zo hoort het te zijn, maar zo is het niet.

De invloed van Big Pharma is als een uitgezaaide kwaadaardige tumor. Ze zijn overal, inclusief de medisch wetenschappelijke tijdschriften. Hun primaire doel is niet om mensen te genezen (of veel beter: om ze optimaal gezond te houden en ziekte te voorkomen), maar om geld aan ze te verdienen.

Stof tot nadenken:

  • Hebben we toevallig op dit moment te maken met een ziekte waarbij patiënten met een zware longontsteking op de IC liggen? Zouden zij baat hebben bij hoge doses intraveneuze vitamine C (HDIVC)? Zou het wenselijk zijn als patiënten 4 dagen korter op de IC liggen? Wordt HDIVC momenteel al toegepast in de Nederlandse ziekenhuizen, zowel op de klinische afdelingen als op de IC? Zo ja, bravo! Zo nee, welke geldige reden is er om dat niet te doen? HDIVC is veilig, goedkoop, beschikbaar en het werkt fantastisch. Er is dus geen reden om het niet te gebruiken.
  • Als vitamine C fantastisch goed werkt op de IC, zou het dan wellicht eerder in het ziekteproces ook fantastisch goed werken? Zou het kunnen zijn dat hoe eerder je het gebruik, hoe beter nadelige uitkomsten voorkomen kunnen worden?

Voetnoten

[1] Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure: The CITRIS-ALI Randomized Clinical Trial (JAMA. 2019; Alpha Fowler et al.)