De Mexicaanse Griep van 2009: Reconstructie van een massahysterie

Het Duitse blad Der Spiegel heeft in 2010 een interessante reconstructie gemaakt van de massahysterie rondom de Mexicaanse Griep uit 2009. We kunnen er heel veel van leren rondom corona, en het is overduidelijk dat we dat (uitzonderingen daargelaten) niet gedaan hebben.

Wie het artikel graag in het Nederlands leest, kan gebruik maken van de automatische vertaling van Google.

De tekst loopt door onder het plaatje.

Hoogtepunten uit het artikel met persoonlijk commentaar

Al vrij snel na het begin van de Mexicaanse Griep werd duidelijk dat het lang niet zo gevaarlijk was. Toch kiest de WHO ervoor om rekening te houden met het allerergste scenario. Better safe than sorry. Wat kan hier mis mee zijn? Nou, de maatschappelijke schade die veroorzaakt wordt door de maatregelen en de angst.

De media wakkeren de angst maar wat graag aan, want dat levert hen aandacht op die op zijn beurt leidt tot reclame-inkomsten.

De farmaceutische industrie doet er, onder aanvoering van ene Ab Osterhaus[1], ook alles aan om de angst nog verder aan te wakkeren.[2]

De ‘experts’ verwachtten een erge pandemie, maar er was niemand die advocaat van de duivel speelde en zelfstandig nadacht. Alle neuzen stonden dezelfde kant op. De verkeerde kant wel te verstaan.

Op 29 april verhoogt WHO de waarschuwing naar fase 5. Voor virologen is dit maar wat fantastisch, net als een zonsverduistering fantastisch is voor astronomen. Eindelijk wat spannends te doen!

Op 10 juni zijn er slechts 141 sterfgevallen met (niet door) de Mexicaanse Griep. De meerderheid van de slachtoffers heeft ernstig onderliggend lijdend. In de meeste gevallen is het ziekteverloop mild.

Een journalist van CNN wijst er op 4 mei op dat volgens de WHO definitie een pandemie gepaard moet gaan “een enorme hoeveelheid doden en ernstig zieken”. Dat is bij de Mexicaanse Griep niet het geval, dus kan en mag ook niet gesproken worden van een pandemie. In plaats dat WHO de journalist gelijk gaf en stopte over een pandemie te spreken, veranderden ze prompt de definitie. De genoemde sectie werd verwijderd. Vanaf dat moment kan zelfs het mildste griepje een pandemie genoemd worden.

Critici wezen op 11 juni op de discrepantie. Sommigen noemen WHO terecht Wereld Hysterie Organisatie.

Ondanks dat landen waarschuwden dat de definitie van fase 6 fout was omdat de ernst van de situatie niet meegewogen werd, werd fase 6 toch uitgeroepen. Eerst wilde WHO de definitie wel veranderen, maar toen gebeurde er iets. Wat was dat? Een spoedbijeenkomst van hoge bazen van de farmaceutische industrie met de WHO directeur-generaal Chan en Verenigde Naties Secretaris Generaal Ban Ki Moon.

Waarom wilde de farmaceutische industrie zo graag fase 6? Omdat er contracten klaar lagen waarbij overheden zichzelf verplichtten om massaal vaccins aan te schaffen als die fase uitgeroepen werd. Kassa!

Professor Roy Anderson, een sleuteladviseur van de Britse overheid, riep al op 1 mei de pandemie uit. Wat hij niet vertelde? Dat hij jaarlijks €130.000 betaald kreeg door GlaxoSmithKline (GSK). (Dit is zo’n €170.000 als gecorrigeerd wordt voor 11 jaar inflatie.)

In juli en augstus komen steeds meer berichten binnen dat het ziekteverloop mild is en er zowaar ondersterfte is. De vaccinatiebereidheid in Duitsland is een magere 13%.

In politieke kringen was een debat uitgebarsten over de selectie van het verkeerde vaccin: Pandemrix van GSK. Dat bevat een stof om de werking te versterken, een zogenaamde adjuvans. Deze was nog nooit grootschalig op mensen getest in relatie tot dit virus. Er wordt gewaarschuwd voor een grootschalig experiment op het Duitse volk.

Ondertussen gaan de media gestaag door met paniekzaaien en worden politici steeds meer onder druk gezet om snel meer vaccins te bestellen.

In plaats dat het Duitse RIVM (Robert Koch Instituut, RKI) de overheid van waardevolle informatie voorziet, deden ze alleen maar mee in het zaaien van ongerechtvaardigde paniek. Ze komen met angstaanjagende voorspellingen van 80.000 doden en maximaal 45 miljard euro productieverlies.

Ondertussen is er een studie waaruit blijkt dat niet 2 doses nodig zijn van het vaccin, maar dat 1 voldoende is. Dat wordt echter nooit verteld aan de Duitse minister van volksgezondheid. Met deze kennis is het duidelijk dat 2 maal zoveel mensen gevaccineerd kunnen worden als voorheen gedacht en dat er niet nog meer vaccins besteld moeten worden.

Op 9 oktober zegt de voorzitter van het Duitse Medicijnagentschap: “De gezondheidsautoriteiten zijn vol in een campagne van de farmaceutische bedrijven getuind. Deze bedrijven gebruikten overduidelijk een zogenaamde dreiging om geld te verdienen.”

WHO rekent in januari 2010 uit dat de classificatie van de Mexicaanse Griep als een pandemie, geleid heeft tot maar liefst 18 miljard euro extra omzet voor de farmaceutische bedrijven.

In maart 2010 erkent Ab Osterhaus dat de hele ‘pandemie’ een storm in een glas water was, maar dat het in ieder geval “een goede oefening is geweest voor een echte pandemie”. Deze oefening is echter erg kostbaar geweest, want WHO en het Robert Koch Instituut hebben kostbaar vertrouwen verloren.[3]

Gelukkig zijn er ook voorbeelden hoe het wel moet. De Poolse minister van Volkgezondheid en tevens arts, Ewa Kopacz, weigert vaccins aan te schaffen voor de Poolse bevolking. Als arts heeft zij de Eed van Hippocrates afgelegd, waarbij zij belooft bovenal geen schade aan te richten. Het gevaar van het virus is volgens haar veel geringer dan het gevaar van het vaccin met daarin experimentele adjuvantia. Kopacz vraagt zich hardop af, “Is het mijn taak om te doen wat in het beste belang is van de Poolse bevolking, of in het belang van de farmaceutische industrie?”

Voetnoten

[1] Zie ook mijn artikel Viroloog Ab Osterhaus realiseert zich donders goed hoe belangrijk de virusload is.

[2] Het doen van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen is maar een fractie van hun werk. Het overgrote deel is marketing, lobbyen en angst aanwakkeren. Daar blijken ze erg goed in te zijn.

Zorgen dat hun vriendjes en vriendinnetjes op belangrijke plaatsen bij vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zitten, is ook erg belangrijk. Alleen zo kunnen ze hun eigen publicaties door het peer-review proces loodsen en alleen zo kunnen voorkomen dat publicaties die hen niet bevallen, gepubliceerd worden.

Ze zijn ook druk met het herschrijven van studieboeken voor studenten geneeskunde, zodat de studenten zo vroeg mogelijk geïndoctrineerd wordt welke medicijnen en vaccins ze voor moeten schrijven. Hierbij wordt bewust geen aandacht besteed aan preventie middels o.a. een gezonde leefstijl en voeding, want dat is niet winstgevend voor de bedrijven.

De media dansen, in ieder geval in de VS, naar de pijpen van Big Pharma, omdat deze bedrijven voor een enorm aandeel van hun reclame-inkomsten zorgen.

[3] Het is overduidelijk dat het volk een kort geheugen heeft, want in 2020 was het vertrouwen weer volledig hersteld. Er is een gezegde: “Wat we van de geschiedenis leren is dat we niks van de geschiedenis leren.”

Twee uitstekende artikelen over het coronavaccin

Artikel 1: Brief aan Stevo Akkerman van “Trouw”

Op 20 november gaf Stevo Akkerman zijn mening in Trouw onder de kop: ‘Indirecte vaccinatiedwang voor sceptici en viruswaanzinnigen? Ik vind het geen gek idee’. Mr. Kees Jan Donkers schreef een brief aan Akkerman die hem hopelijk aan het denken zal zetten.

Artikel 2: Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus door neuroloog Jan Bonte (@hommel_b)

Dit is een vrij lang artikel dat behoorlijk diep op de materie in gaat. Voor wie zich graag goed wil informeren, kan ik het van harte aanbevelen.

Jan Bonte heeft overigens onlangs een verklaring afgelegd voor de Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie. Ik heb het op hoge snelheid afgespeeld en er niet echt iets nieuws van geleerd, maar voor wie wat minder diep in de materie zit kan het zeker de moeite waard zijn. Hij spreekt o.a. over de gebreken van de PCR test die bij veel verdubbelingen geen onderscheid maakt tussen actief virus en virusresten. Ook zegt hij dat een anamnese cruciaal is om een diagnose te kunnen stellen, dus een PCR test alleen kan en mag nooit en te nimmer een ziekte diagnosticeren. Daarnaast heeft hij het over mondkapjes.

Peter Doshi: griepvaccin minder veilig, werkzaam en noodzakelijk dan beweerd

In 2013 schreef Peter Doshi het artikel Influenza: marketing vaccine by marketing disease The British Medical Journal. Het begint als volgt:

Promotion of influenza vaccines is one of the most visible and aggressive public health policies today. Twenty years ago, in 1990, 32 million doses of influenza vaccine were available in the United States. Today around 135 million doses of influenza vaccine annually enter the US market, with vaccinations administered in drug stores, supermarkets—even some drive-throughs.

This enormous growth has not been fueled by popular demand but instead by a public health campaign that delivers a straightforward, who-in-their-right-mind-could-possibly-disagree message: influenza is a serious disease, we are all at risk of complications from influenza, the flu shot is virtually risk free, and vaccination saves lives. Through this lens, the lack of influenza vaccine availability for all 315 million US citizens seems to border on the unethical.

Yet across the country, mandatory influenza vaccination policies have cropped up, particularly in healthcare facilities, precisely because not everyone wants the vaccination, and compulsion appears the only way to achieve high vaccination rates.

Closer examination of influenza vaccine policies shows that although proponents employ the rhetoric of science, the studies underlying the policy are often of low quality, and do not substantiate officials’ claims. The vaccine might be less beneficial and less safe than has been claimed, and the threat of influenza appears overstated.

(Het hele artikel is alleen tegen betaling te lezen.)

Dus de marketingboodschap voor de griepprik is als volgt: griep is heel ernstig, iedereen loopt gevaar, de griepprik kost haast niks en vaccinatie redt levens. Wie de griepprik niet neemt is niet goed wijs. Een anti-vaxxer. Een wetenschapsontkenner.

De prik wordt op sommige plaatsen zelfs al verplicht gesteld.

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de wetenschappelijke onderzoeken die ten grondslag liggen aan de beweringen, van lage kwaliteit zijn en niet aantonen wat beweerd wordt. Het vaccin is minder werkzaam en veilig dan wordt beweerd, en de dreiging van de griep wordt overdreven.

Parallellen met corona

Dit is precies dezelfde trend die nu met corona zichtbaar wordt, maar het blijkt verrassend moeilijk om daar een genuanceerde discussie over te voeren zonder dat ogenblikkelijk alle nuance verdwijnt.

Wie dit specifieke vaccin niet wil is meteen een anti-vaxxer, ook al is de betreffende persoon wel voor andere vaccins, zoals het poliovaccin.

Wie beweert dat corona geen killervirus is dat deze draconische maatregelen rechtvaardigt, is meteen een ontkenner, een wappie, een complotdenker.

Dat de keiharde sterftecijfers aantonen dat corona ‘slechts’ zo’n 2,5 maal zo dodelijk was als de seizoensgriep, doet er schijnbaar niet toe. Dat langdurige ziekte ook bij influenza voorkomt lijkt er ook niet toe te doen.

Wie vraagtekens durft te stellen over de veiligheid van een nieuw vaccin is meteen paniek aan het zaaien, ook al is er geen lange termijn onderzoek over de veiligheid en geven ook de experts aan dat totaal niet voorspelbaar is wat de lange termijn gevolgen zullen zijn.

Dat geen enkele fabrikant bereid is productaansprakelijkheid te aanvaarden, spreekt ook boekdelen.

Wie twijfels heeft over de werkzaamheid van bijvoorbeeld de griepprik, is een wetenschapsontkenner. Toch is forse toename in het gebruik van de griepprik in het geheel niet gepaard gegaan met afname in sterfte.

Misschien is de griepprik wel werkzaam om lichte klachten te verminderen bij jonge gezonde mensen, maar niet om ernstige klachten bij de hoogrisicogroep te verminderen? Anders gezegd: misschien doet de prik triviale dingen maar geen cruciale dingen?

Een veel beter alternatief

Ik kom tot de conclusie dat er veel risicoloze en onschadelijke maatregelen zijn die we kunnen treffen tegen alle luchtweginfecties, waaronder de griep en corona. Enkele daarvan somde ik gisteren op.

Een vaccin is misschien veilig, maar mijn maatregelen zijn veiliger.

Een vaccin is misschien goedkoop, maar mijn maatregelen zijn goedkoper.

Een vaccin is misschien werkzaam, maar mijn maatregelen zijn werkzamer.

De kans dat een vaccin werkt is misschien groot, maar de kans dat mijn maatregelen werken is groter.

Een vaccin heeft misschien weinig negatieve bijwerkingen, maar mijn maatregelen hebben uitsluitend positieve bijwerkingen.

Mijn persoonlijke conclusie is dat de maatregelen in combinatie met het aanwezige maar acceptabele gevaar van corona, een vaccin overbodig maken. Het nemen van de risico’s van dat vaccin is daarmee ook overbodig.

Je hoeft niet te kiezen tussen ofwel onbeperkt draconische maatregelen, ofwel een vaccin inclusief bijbehorende risico’s, ofwel een ernstig gezondheidsrisico door corona. Dit zijn allemaal onwenselijke mogelijkheden die leiden tot een dilemma. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden die wel wenselijk zijn.

Natuurlijk kan iedereen zelf kiezen om een vaccin te nemen in plaats van of aanvullend aan bepaalde maatregelen.

Overheid Verenigd Koninkrijk koopt software om stortvloed bijwerkingen coronavaccin te kunnen verwerken

De overheid van het Verenigd Koninkrijk laat met stoom en kokend water een softwarepakket maken om de voorziene stortvloed aan meldingen van bijwerkingen van het komende corona vaccin te kunnen verwerken. Ze hebben al software, maar dat wordt onvoldoende geacht om de stortvloed aan te kunnen. Ze realiseren zich donders goed dat dit ‘s werelds grootste medisch experiment ooit wordt, met de wereldbevolking als proefkonijn.

Screenshot van diverse secties van de officiële aanbesteding.

Gevaren en onbekenden

Dit vaccin is niet net zo veilig als andere nieuwe vaccins, maar net zo onveilig. De drie onderzoeksfases zijn straks wellicht succesvol doorlopen, maar er is niks bekend over de lange termijn gevolgen, omdat die per definitie pas op de lange termijn zichtbaar worden.

Bovendien werken bepaalde vaccins op basis van een compleet nieuwe technologie, namelijk messenger RNA (mRNA), die bij eerdere proeven dodelijk bleek in dieren en kinderen.

Onder andere de vooraanstaande vaccinoloog en hoofd afdeling Vaccin Onderzoek bij de Mayo Clinic, dr. Gregory Poland, waarschuwt voor de gevaren en onbekenden. Hetzelfde geldt voor dr. John Schulpen.

Gedrag van de producent

Niet alleen de overheid is zich bewust van de gevaren, maar ook de producent. Zo wil AstraZeneca absoluut geen productaansprakelijkheid aanvaarden, omdat ze dat risico volgens eigen zeggen niet kunnen dragen.

Hun woorden zeggen, “Maak je geen zorgen, ons vaccin is volledig veilig.” Hun gedrag zegt, “We vertrouwen het zelf niet, dus we zijn zelfs niet bereid om financiële aansprakelijkheid te dragen voor andermans gezondheidsschade.”

Kijk altijd naar gedrag en laat je niet in de lure leggen door woorden.

Maatregelen zijn erger dan de ziekte en onschadelijke werkzame maatregelen worden genegeerd en afgewezen

Ik vraag me af of de wereld zich over een paar jaar zal realiseren dat ten eerste, net als met de disproportionele maatregelen, het vaccin potentieel vele malen schadelijker is dan de ziekte. En dat ten tweede er een heel pakket aan onschadelijke werkzame maatregelen beschikbaar is dat nu niet gebruikt wordt.

Denk aan maatregelen als voldoende ventilatie, optimale luchtvochtigheid, zink en vitamine D supplement, en gezonde leefstijl en voeding. Deze hebben zelfs positieve bijwerkingen.

Denk ook aan vroegtijdige behandeling met o.a. ivermectine, waarmee we 40 jaar en 3,7 miljard doses bewijs hebben dat het veilig is.

Deze maatregelen worden bij voorbaat door velen afgewezen omdat er onvoldoende bewijs voor zou zijn, ondanks dat er wel degelijk overtuigend bewijs beschikbaar is. Daarnaast zijn de risico’s en kosten verhoudingsgewijs nihil, dus geldt ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Bij het vaccin ontbreekt het bewijs volledig, op zijn minst over veiligheid op lange termijn en werkzaamheid om ernstige ziekte te voorkomen in de hoogrisicogroep. Bij het vaccin geldt ‘baat het niet, dan is de gezondheidsschade mogelijk enorm en onherstelbaar’.

Het ene vaccin is het andere niet

Vaccins tegen polio en de mazelen zijn wellicht een goed idee, omdat die zich gedurende decennia op grote schaal hebben bewezen als veilig en werkzaam tegen een ziekte met potentieel ernstige permanente schade.

Dat wil echter niet zeggen dat een volledig nieuw vaccin, op basis van een volledig nieuwe technologie, tegen een ziekte waaraan ‘slechts’ 0,05% van de mensen jonger dan 70 overleed, óók een goed idee is.

Afhankelijk van jouw persoonlijke context is het vaccin mogelijk onnodig. Daarnaast is het mogelijk onveilig en werkt het mogelijk niet om ernstige ziekte of sterfte te voorkomt. Het voorkomt mogelijk niet eens besmettelijkheid.

Bezint eer ge begint, zou ik zeggen.

NB: Het toekomstige gezondheidsrisico van corona is aanzienlijk kleiner dan het risico uit het verleden, omdat we ondertussen vele malen beter weten hoe we COVID moeten behandelen met o.a. ontstekings- en stollingsremmers in gevorderde ziektefases. Het is inmiddels ook bekend dat vroegtijdige behandeling zowel mogelijk als cruciaal is. Hiermee kan escalatie in de meeste gevallen volledig voorkomen worden, zelfs in de allerhoogste risicogroep. Dit alles staat nog los van de eerder genoemde voorzorgsmaatregelen.

Prof. Peter Doshi en prof. Eric Topol: ‘These Coronavirus Trials Don’t Answer the One Question We Need to Know’

Professoren Peter Doshi en Eric Topol schrijven in The New York Times dat de lopende onderzoeken van Moderna, Pfizer en AstraZeneca naar een corona vaccin allemaal zoeken naar verlichting van milde COVID klachten. Maar zelfs als dat het geval blijkt, dan garandeert dat niet dat het goed beschermt tegen matige of ernstige ziekte, terwijl dat nou juist de reden is om een vaccin te nemen.

Het influenza vaccin vermindert bijvoorbeeld het risico op milde ziekte bij gezonde volwassen, maar er is geen goed bewijs dat ze de sterfte onder ouderen verminderen. De toenemende vaccinatiegraad over de afgelopen decennia heeft niet geleid tot een afname in sterfte.

Moderna en Pfizer geven aan dat hun vaccins bijwerkingen hebben die lijken op COVID, dus je neemt straks wellicht een vaccin dat je niet beschermt tegen ernstige ziekte maar wel meer ongemak veroorzaakt dan het voorkomt.

Als gevaccineerde proefpersonen minder milde symptomen krijgen, kunnen de proeven eerder gestopt worden omdat dan ‘bewezen’ is dat het vaccin werkt, ondanks dat er veel te weinig data is. Om de veiligheid van een vaccin aan te tonen, moet grondig getest worden. (Natuurlijk moet het ook noodzakelijk zijn, maar dat is een andere discussie. Bij veiligheid hoort ook veiligheid op de lange termijn, die alleen op de lange termijn kan blijken en waar sowieso niet op gewacht zal worden.)

Wat beter moet: de onderzoeken moeten per se helemaal afgerond worden en er moet gekeken worden naar de juiste klinische uitkomst, namelijk of het beschermt tegen matige of ernstige ziekte.

Waarschuwing: dr. Paul Thomas toont gezond verstand

Dit artikel neemt wat dr. Paul Thomas zegt in bovenstaande video als uitgangspunt en is vervolgens uitgebreid met mijn eigen commentaar.

Het gemiddelde gevaar van corona en de invloed die dit zou moeten hebben op angst, gedrag en maximaal acceptabele maatregelen

De gemiddelde sterftekans van corona over de hele bevolking is ‘slechts’ zo’n 0,2%. Anders gezegd: als een representatief deel van de bevolking een coronabesmetting oploopt, overleven 998 van de 1000 mensen.

Het virus is er dus, sommigen zijn ernstig ziek geworden, in het ziekenhuis terecht gekomen of zelfs overleden (en dat is pijnlijk voor de direct betrokkenen naar wie mijn medeleven uit gaat)… maar dat gebeurt bij de griep ook, en niet drastisch minder vaak. Waarom alle massahysterie en draconische maatregelen om een virus dat gemiddeld ‘slechts’ ongeveer 2 maal zo gevaarlijk was als de seizoensgriep?

Hoe bang zou je zijn voor een ziekte die zo’n twee maal zo gevaarlijk is als de seizoensgriep? Hoe zou je je gedragen? Welke schadelijke maatregelen zou je maximaal accepteren? Datzelfde is voor corona van toepassing, want corona was net zo gevaarlijk.

Het toekomstige gevaar van corona

Zoals ik hier en hier schreef, zal corona in de toekomst sowieso waarschijnlijk niet dodelijker zijn dan de griep, omdat we inmiddels ten eerste de bewoners in de ouderenzorg vele malen beter beschermen dan in maart en april, en ten tweede de ziekenhuizen veel betere behandelprotocollen en medicijnen hebben.

De verbeteringen in de ziekenhuizen leiden ertoe dat niet alleen veel minder patiënten sterven, maar de ligduur ook met twee derde verkort is en de IC-capaciteit dus feitelijk drie maal zo hoog is.

Bovendien weten we heel goed wat we moeten doen om te zorgen dat corona veel minder gevaarlijk wordt dan de griep. Het probleem is dat je er vrij weinig aan hebt als je weet wat je moet doen, maar het vervolgens niet doet.

Het gevaar van corona voor verschillende bevolkingsgroepen

Corona is een aanzienlijk gevaar voor mensen met overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, een verzwakt immuunsysteem en ouderen… en dit geldt net zo goed voor griep en verkoudheidsvirussen. (De eerstgenoemde aandoeningen kunnen uitstekend en behoorlijk snel omgekeerd worden middels een gezondere leefstijl en dieet.) Deze mensen vormen de hoogrisicopopulatie.

Jonge gezonde mensen, oftewel de laagrisicopopulatie, hebben een statistisch zeer gering risico. Deelnemen aan het verkeer of alcoholgebruik zijn voor hen bijvoorbeeld stukken gevaarlijker dan corona.

Er is dan ook geen reden tot zorg als jonge gezonde mensen het virus krijgen in een beheersbare dosis. Zorg alleen dat dat je geen mensen uit de hoogrisicogroep besmet in de maximaal 10 dagen dat je besmettelijk bent.

NB: Dr. Thomas is helaas niet helemaal nauwkeurig in zijn woordgebruik. Hij verwart Infection Fatality Rate (de sterfkans bij besmetting) met Case Fatality Rate (de sterfkans bij ernstige ziekte). Hij zegt ook: ‘Laat kinderen deze ziekte krijgen’, terwijl hij bedoelt ‘Laat kinderen dit virus krijgen’.

Natuurlijke groepsimmuniteit: een uitstekende optie mits goed uitgevoerd

Het grote onderscheid in risico biedt een uitstekende kans. Bescherm de kwetsbaren (mits ze dat willen) terwijl de rest van de bevolking zoveel mogelijk doorgaat met het gewone leven en daarbij natuurlijke groepsimmuniteit opbouwt. Ze raken besmet, lopen potentieel de ziekte door, en hebben daarna verhoogde immuniteit.

Als we dat goed doen, is het hele coronaprobleem binnen enkele maanden voorbij omdat we dan groepsimmuniteit bereikt hebben. Daarna kunnen we het normale leven weer oppakken. Zweden is hiervan een sprekend voorbeeld.

Zelfs in de zwaarste getroffen plekken zoals New York, zwakte de groei van nieuwe ernstig zieke patiënten bliksemsnel af. (Zie Gompertz curve.) Het lijkt erop dat de maatregelen slechts een zeer beperkte invloed hierop gehad hebben, omdat exact hetzelfde patroon over de hele wereld zichtbaar is ongeacht de getroffen maatregelen. Het kan wijzen op het bereiken van natuurlijke groepsimmuniteit.

Als New York weer open gaat zonder dat het leidt tot een grote toename van ernstig zieken en sterfgevallen, is dat een uitstekend signaal dat het mogelijk is om het virus door de laagrisicogemeenschap te laten gaan en dat groepsimmuniteit veel eerder bereikt wordt dan vele deskundigen roepen.

Mondkapjes: wanneer zeker wel en wanneer zeker niet

Mondkapjes in de open lucht zijn totaal zinloos, helemaal als er niemand in de buurt is, en ze hebben ook nadelen. Er is zeker een plek voor medische mondkapjes, zoals ten eerste voor zorgmedewerkers die te maken hebben met potentieel besmettelijke patiënten en ten tweede zorgmedewerkers in bijvoorbeeld de ouderenzorg die te maken hebben met heel kwetsbare mensen en daar ook onvermijdelijk heel dicht bij moeten komen om hun werk te kunnen doen.

Als jij niet ziek bent, mensen om je heen hebt die niet ziek zijn en buiten bent, is er geen enkele legitieme reden om een mondkapje te dragen.

Vaccin: niet per se veilig en werkzaam, en niet de enige of beste uitweg

We willen een veilig en effectief vaccin toch? Veiligheid omvat ook veiligheid op de lange termijn. Maar hoe weet je dat als het niet op de lange termijn getest hebt? Dat kan je dus niet.

Een vaccin is onomkeerbaar: zodra het ingespoten is kan het er nooit meer uitgehaald worden, dus bezint eer ge begint.

Tot aangetoond is dat het vaccin veilig is op de lange termijn, moeten we aannemen dat het onveilig is. Bijna niemand wil vele jaren wachten tot de lange termijn veiligheid voldoende aangetoond is, en dat hoeft ook helemaal niet.

De beleidsmakers en een deel van de bevolking hebben nu oogkleppen op. De resulterende tunnelvisie is uitsluitend en alleen gericht op een vaccin dat ons moet komen verlossen. Dit is een enorme fout.

Als bepaalde mensen graag een vaccin willen, is dat hun goed recht. Het is hun lijf en als het vaccin veilig en werkzaam is, ben ik blij voor ze. (Omgekeerd: als het ernstige bijwerkingen heeft, vind ik het rot voor ze, maar is het ook hun probleem.)

Maar we moeten niet de hele bevolking gijzelen of erger: potentieel dwingen om een vaccin te nemen, als er ook een betere oplossing voorhanden is.

Onder welke voorwaarden is een vaccin wenselijk? Mijn gedachten hierover

Vaccins zijn wat mij betreft zeer wenselijk als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: (1) noodzaak, (2) veiligheid, (3) werkzaamheid. Een vaccin is wat mij betreft…

 1. nodig onder de volgende voorwaarden:
  1. een ziekte met ernstige permanente gezondheidsschade waar geen veilige effectieve behandeling voor bestaat (b.v. ebola, pest, mazelen, polio)
  2. onvoldoende bestaande immuniteit
 2. veilig als het zich gedurende tenminste 10 jaar bewezen heeft bij tenminste tienduizenden mensen die na vaccinatie blootgesteld zijn aan de ziekmaker.
 3. werkzaam als het niet alleen de kans op ernstige ziekte en sterfte drastisch vermindert, maar ook de kans om anderen te besmetten (samen: sterilizing immunity). Als aan één voorwaarde voldaan is, hoeft volgens Michael Mina niet per se aan de andere voldaan te zijn.

NB: De eisen voor veiligheid en werkzaamheid kunnen wat verlicht worden naarmate de ziekte gevaarlijker is. Ik heb bijvoorbeeld liever een onveilig en matig werkend vaccin, dan ebola. Omgekeerd geldt dat de eisen voor noodzaak wat verlicht kunnen worden als er geen enkele twijfels bestaan over de veiligheid.

Het coronavaccin

Op basis van mijn persoonlijke situatie en huidige persoonlijke inschatting is m.b.t. corona aan geen enkele van de genoemde voorwaarden voldaan:

1a. Noodzaak — Ernstige ziekte. Het sterfrisico voor mensen onder de 50 is volgens professor Carl Heneghan al “zo goed als nul“. Voeg daar een set effectieve risicoloze maatregelen (zoals een gezonde leefstijl en dieet, ventilatie, luchtvochtigheid, vitamine D1) en betere behandelprotocollen aan toe, en het risico is nog lager.

Ik meen daarnaast twee veilige behandelingen gevonden te hebben die het risico met tenminste 90% reduceren. Die wil ik dolgraag delen, maar als ik dat doe word ik van LinkedIn verbannen.

1b. Noodzaak — Bestaande immuniteit. Het lijkt mij een reële vraag waarom iemand die al antilichamen heeft ook nog het risico van een nieuw vaccin zou accepteren.2 (Ik heb afgelopen week een ELISA bloedtest laten doen op zoek naar IgG antilichamen tegen corona, die helaas negatief terugkwam.)

2. Veiligheid. Van een nieuw coronavaccin zijn de lange-termijn risico’s onbekend. AstraZeneca is niet bereid productaansprakelijkheid te dragen, omdat ze het lange-termijn risico niet kunnen overzien. Dit vind ik zowel begrijpelijk als een enorme rode vlag.

Ook zullen er bij mijn weten geen Human Challenge Trials uitgevoerd worden. Proefpersonen krijgen wel het vaccin ingespoten en worden dan gemonitord, maar daarna worden ze niet blootgesteld aan het virus omdat men dit onethisch vindt.

Blootstelling aan het virus kan echter gepaard gaan met Antibody-Dependent Enhancement (ADE), waarbij een gevaccineerd persoon juist veel meer risico loopt met mogelijk de dood tot gevolg.3 Dit kan mogelijk ook pas na jaren gebeuren onder invloed van een inmiddels gemuteerd virus.

3. Werkzaamheid. Het is nog onbekend in hoeverre een vaccin het risico op gezondheidsschade en besmettelijkheid vermindert. Ik heb begrepen dat blootstelling aan het virus waarschijnlijk een betere immuniteit oplevert dan een vaccin.

Nawoord

Zoals gezegd is bovenstaande analyse op basis van mijn persoonlijke situatie en huidige persoonlijke inschatting. Wie tot de hoog-risicogroep behoort of werkt met die groep, zal misschien wel graag een vaccin nemen.

Ik ben totaal geen expert in vaccins, maar sta wel voor de uitdaging om een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Mogelijk verander ik van mening naarmate ik meer te weten kom.

Zie ook

Voetnoten

[1] Zie Vitamine D versterkt het immuunsysteem tegen corona en Extreem overtuigende resultaten van eerste klinisch onderzoek naar effecten van vitamine D op COVID19 verloop.

[2] Hetzelfde geldt voor T-cellen. Dr. Sebastian Rushworth schrijft: “[I]f it’s true that Sweden now has herd immunity, then it seems likely that many other countries will follow over the coming months. By the time a vaccine appears at some point next year (with luck), there might not be many people left that actually need it.”

[3] Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies

Uitstekend nieuws in deze week gepubliceerd onderzoek uit Ijsland

Deze week werd onderzoek dat zocht naar antilichamen in het bloed van de Ijslandse bevolking gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. Daaruit blijkt dat bij de leeftijdscategorie ’70 min’ 9.990 uit 10.000 mensen een een corona besmetting overleeft (sterfkans 0,1%). Onder alle leeftijdsgroepen overleeft 9.970 uit 10.000 (sterfkans 0,3%).

Sinds dit artikel het peer-review proces ingegaan is, is duidelijk geworden dat een aanzienlijk deel van de besmettingen geen antilichamen hoeft aan te maken omdat o.a. T-cellen het virus al prima aan kunnen. Het is waarschijnlijk dat corona zo’n 1,5 tot 2 maal zo gevaarlijk is/was als de seizoengriep (die een sterfkans heeft van 0,1%).1

De robuuste reactie van het immuunsysteem maakt dat je maanden tot jaren immuun bent. (Het artikel concludeert: “Onze resultaten tonen aan dat antivirale antilichamen tegen SARS-CoV-2 niet afnamen binnen 4 maanden na diagnose.”) Daarna ben je wel weer vatbaar, maar word je veel minder ziek.

Het statistisch lage risico onder de jonge gezonde bevolking in combinatie met gunstige immuunreactie, maakt natuurlijke groepsimmuniteit2 de minst schadelijke optie. Mits (1) de hoog-risicopopulatie goed beschermd wordt bij het opbouwen van groepsimmuniteit en (2) laag-risicopopulatie een beheersbare dosis virus ontvangt, kan dit opgebouwd worden met minimaal risico op ernstige ziekte/sterfte.

Vaccin kan maar is niet strikt noodzakelijk. Wachten op een vaccin leidt ook tot emotionele/sociale/economische en gezondheidsschade. Daarnaast heeft een vaccin ook gezondheidsrisico’s en hoeft het niet 100% werkzaam te zijn. Er is minimaal 10 jaar onderzoek nodig om de veiligheid van een vaccin voldoende aan te kunnen tonen. Het is aannemelijk dat coronavaccins aanzienlijk eerder op de markt zullen komen en de veiligheid dus allesbehalve gegarandeerd is.

P.S. De gepubliceerde cijfers komen uitstekend overeen met het onderzoek van professor Jay Bhattacharya. Het komt ook uitstekend overeen met de inschatting van de Duitse viroloog Hendrik Streeck, Nobelprijswinnaar Michael Levitt, en de Zweedse epidemioloog en adviseur van WHO Johan Giesecke, en Marc van Ranst.

Credits

Dit artikel is grotendeels geschreven op basis van het artikel Herd Immunity, Herd Mentality, and Heresy: Debating Pandemic Policy in a Public Health House of Cards van arts en epidemioloog David L. Katz. Zie ook onderstaande video waarin hij het bespreekt.

Voetnoten

[1] De inmiddels opgebouwde immuniteit, betere behandelprotocollen en medicijnen, betere voorbereiding, meer persoonlijke beschermingsmiddelen, mutatie van het virus naar een minder ziekmakende variant, betere ventilatie, slimmer testen met thuistesten, etc. maken dat corona in de toekomst waarschijnlijk aanzienlijk minder ziekmakend zal zijn dan in het verleden.

[2] Er zijn hoopgevende signalen dat groepsimmuniteit al haast bereikt is. Zo 50% heeft al ofwel kruisimmuniteit vanwege corona verkoudheidsvirussen of is minder vatbaar vanwege minder (ACE2?) receptoren. Dan is er nog maar 15-20% extra nodig om groepsimmuniteit te bereiken en dat is er waarschijnlijk al zo’n beetje. Zie onderstaande video van prof. theoretische epidemiologie Sunetra Gupta.

Onmisbaar interview met de Duitse viroloog Hendrik Streeck

Wat een verademing is het om deze man aan te horen. Hartelijk bedankt professor Streek!

Samenvatting

 • Herinfectie met corona niet zorgbarend, aangezien asymptomatisch.
 • Immuniteit houdt maanden tot jaren aan. Gedurende die periode word je niet ziek bij blootstelling. Daarna hooguit milde symptomen.
 • We moeten in de toekomst UITSLUITEND mensen testen die duidelijke symptomen hebben.
 • Het aantal dagelijkse positieve testuitslagen is IRRELEVANT zolang mensen niet ernstig ziek worden. (FP: Asymptomatische besmettingen moeten we juist TOEJUICHEN: “Yes! Weer iemand die immuun is! Weer een stap dichter bij groepsimmuniteit!) Op korte termijn is het vooral essentieel om kwetsbare mensen te beschermen (mits zij dat willen).
 • Wachten op een vaccin is GEEN goede strategie want het maken van een veilig en effectief vaccin is heel erg moeilijk en kan decennia duren. We moeten leren leven met het virus.
 • De dosis virus waaraan je blootgesteld wordt is cruciaal. Lichtere dosis = mildere of geen symptomen. Nadat immuniteit bereikt is, kan het lichaam veel grotere doses aan.
 • We moeten naar een open debat waaraan experts uit diverse domeinen — o.a. artsen, economen, psychologen, pedagogen, etc. –ook inspraak krijgen.
 • Het grootste probleem met deze pandemie is niet het WERKELIJKE risico, maar het WAARGENOMEN risico dat buiten alle proporties is en ons welzijn en gezondheid schaadt.
 • Corona is ongeveer 4 maal zo dodelijk als de gewone seizoensgriep, maar slechts een tiende zo dodelijk als we een half jaar terug dachten.
 • In 2020 geen hogere sterfte verwacht dan in een gemiddeld jaar.

Uitgebreide aantekeningen

Over de recente herinfectie met corona in Hong Kong: allereerst is dit niks om je zorgen over te maken aangezien het slechts 1 patiënt betreft. Bovendien is dit verwacht volgens basisprincipes van de virologie. De betreffende patiënt had bij de eerste infectie symptomen. Vervolgens heeft deze T-cel immuniteit opgebouwd. Bij de tweede infectie was het immuunsysteem beter voorbereid en had de persoon (niet: patiënt) helemaal geen symptomen. Het is geen enkel probleem en bovendien onvermijdelijk dat we virussen bij ons dragen. Het is alleen een probleem als we ernstig ziek worden.

Bij corona verkoudheidsvirussen zien we dat de immuniteit maanden tot jaren aanhoudt. Dat betekent dat je in die periode helemaal niet ziek wordt bij blootstelling. Na de periode kun je wel weer ziek worden, maar zijn de symptomen meestal heel mild.

Het kan heel goed zijn dat in de herfst het aantal mensen dat het virus bij zich draagt vertienvoudigt. Momenteel is het zo dat de meeste mensen met een PCR-positieve test, geen symptomen hebben. Bij geen enkel ander virus doen we routinematig testen zonder dat iemand specifieke symptomen heeft. Dat moet met corona ook zo in de toekomst: uitsluitend testen als iemand symptomen heeft of als daar andere dringende aanleiding toe is.

We moeten NIET naar het aantal dagelijkse positieve testen kijken. Is het niet gevaarlijk als het aantal positieve tests oploopt? Niet per se. Corona is gevaarlijk, maar we moeten het niet overdrijven. Het allerbelangrijkste is dat we de mensen beschermen die coronakwetsbaar zijn (FP: …voor zover zij dat op prijs stellen).

Moeten we ons geen zorgen maken over verhalen dat jonge gezonde mensen toch flink ziek worden? Niet per se. We moeten kijken naar de waarschijnlijkheid, en de kans dat een jong gezond iemand (bij een beheersbare dosis virus) heel ernstig ziek wordt is nihil. (FP: Er kan altijd wat gebeuren, maar dat is met alles zo.)

Ook voor ouderen is geen reden tot paniek. Prof. Streek heeft 2 mensen in zijn familie die zowel op leeftijd zijn als onderliggend lijden hebben. Zij hebben corona opgelopen en hebben geen ernstige problemen ondervonden.

Er is veel optimisme dat snel een veilig en effectief vaccin beschikbaar komt. Dat moeten we temperen: ondanks dat er heel intensief onderzoek gedaan wordt, is het na decennia nog niet gelukt om een vaccin te vinden tegen HIV, malaria en dengue. Van de 400 vaccins tegen HIV hebben 7 fase 3 bereikt (om werkzaamheid aan te tonen). Tot op heden is nog geen enkele succesvol gebleken.

Hoewel het vanwege de structuur van het coronavirus makkelijker is om daar een vaccin voor te vinden dan voor HIV, raadt de viroloog AF om daarop te wachten. We moeten leren leven met het virus. De eerste stap daarbij is om ons niet druk te maken om besmettingen die niet tot ernstige ziekte of sterfte leiden. (FP: asymptomatische besmettingen moeten we juist TOEJUICHEN omdat ze tot groepsimmuniteit leiden zonder grote gezondheidsrisico’s, mits de kwetsbaren in de tussentijd beschermd worden.)

Als het aantal besmettingen een slechte maatstaf is, waar moeten we ons dan wel op richten? Op de resterende IC-capaciteit. Naarmate de IC wat voller begint te worden, moeten we allemaal voorzichtiger worden. Zolang er voldoende capaciteit beschikbaar is, is dat onnodig.

Zelfs in het best case scenario dat er over een jaar een vaccin zou zijn, dan nog moet het geproduceerd en toegediend worden. Dat kost ook flink veel tijd.

Groepsimmuniteit is leuk, maar hoe zit het dan met het aantal jonge gezonde mensen dat toch ernstig ziek wordt? Procentueel mogen dat er misschien weinig zijn, maar absoluut gezien kan het een flink aantal betreffen. Streek wijst uit dat de DOSIS virus die je krijgt een cruciale factor is. Als je immuunsysteem fatsoenlijk functioneert en je krijgt een BEHEERSBARE dosis, dan hoef je je geen zorgen te maken. Het gaat pas mis als je een megadosis krijgt.

Let op: het gaat alleen om de virale dosis bij de allereerste infectie! Zodra je immuun bent, kan het lichaam ineens veel grotere doses verdragen.

Hoe kan je ernstige ziekte voorkomen? Door wat basismaatregelen in acht te nemen zolang je niet immuun bent.

Als we uitsluitend naar de virologen zouden luisteren, zouden we niks leuks meer mogen doen in het leven. Streek houdt dan ook een pleidooi voor een maatschappelijk debat waar o.a. experts uit allerlei disciplines aan deelnemen. Het beleid beïnvloedt tenslotte allerlei domeinen waar virologen geen verstand van hebben. Het is dus fout om het beleid alleen te laten bepalen door virologen en epidemiologen. Ook de input van economen, artsen, psychologen, pedagogen, enzovoort is cruciaal.

We moeten niet alleen oppassen voor het virus, maar ook voor de ANGST voor het virus. Dat laatste is een enorm probleem in deze pandemie. Het WERKELIJKE risico is gering, maar het WAARGENOMEN risico is enorm! We moeten naar een balans toe waarbij de waargenomen risico even groot is als het werkelijke risico. (FP: Overdreven en onnodige angst schaadt leefkwaliteit én onze gezondheid, waardoor we kwetsbaarder worden voor allerlei aandoeningen, waaronder corona.)

Corona is ongeveer 4 maal zo gevaarlijk als de gewone seizoensgriep, maar slechts een tiende zo gevaarlijk als we aan het begin van de pandemie dachten. Het ziet er naar uit dat Duitsland in 2020 GEEN HOGERE STERFTE zal hebben dan in een gemiddeld jaar.

Artsenpanel over de impact van de spoedwet en de vaccinatieplicht op de praktijk van de arts

Prima interview met artsen Bettina van Steenis en Elke de Klerk.

Aantekeningen

12:00 Vergelijkende studies tussen nieuwe methode van vaccins maken en oude manier. Hebben wij toegang tot de primaire onderzoeksdata? Het vaccin is tenslotte gefinancierd met belastinggeld. Antwoord Minister: “Nee: staatsgeheim voor de veiligheid van Nederland & bondgenoten.” Pardon?
15:00 Zorgen over een RNA vaccin omdat dat al eens eerder gedaan is voor RSV virus. Destijds getest op dieren en kinderen. Het ‘werkte’ in de zin dat er antilichamen werden gevormd, alleen bij de blootstelling aan het echte virus, ontstond een overreactie van het immuunsysteem met de dood van enkele kinderen tot gevolg.
17:00 Er zijn verzoeken om de veiligheidseisen voor vaccins te versoepelen vanwege het “enorme gevaar van corona “. Alleen inmiddels weten we dat er helemaal geen buitensporig gevaar is.
19:30 Het is waarschijnlijk dat inmiddels de helft van de bevolking al immuun is. Die hoef je dus ook niet te vaccineren.
21:00 Waarom het verbod op HCQ, azotromycine, zink, alfa interferon therapie? Waarom mogen we alleen nog maar vaccineren?
21:30 HIV is net als corona een RNA virus. 30 jaar later is het nog steeds niet gelukt een werkend vaccin te vinden.
25:30 Men is nu ook bezig om patenten aan te vragen op RNA/DNA.
28:00 Diepe crisis van de wetenschap, pers en vaktijdschriften. De vaktijdschriften voor artsen publiceren momenteel over allerlei triviale dingen (b.v. fietstassen) in plaats van over covid.
35:30 Met de huidige situatie en huidige inzichten moeten het beleid aangepast worden. We weten inmiddels dat het gevaar om buiten besmet te worden bijna 0 is, dus is 1,5 m ook niet nodig. Zijn de maatregelen nog proportioneel, bijvoorbeeld het uitstellen van andere zorg dat heeft geleid tot onnodig hartinfarcten. We weten dat jongeren bijna geen gezondheidsrisico lopen. Dat moeten we ook niet zulke strikte maatregelen nemen om te voorkomen dat ze besmet raken.
38:00 De corona-afdeling op het ziekenhuis is momenteel leeg, dus van overbelasting kan geen sprake zijn als motief voor de maatregelen.
39:00 De maatregelen kunnen we onmiddellijk stoppen. Bovendien horen artsen betrokken te worden, terwijl hen in dit geval helemaal niks gevraagd is.
46:30 Het vaccin in relatie tot de zeer hoge mutatiesnelheid van RNA virus.
47:30 In 2009 met de Mexicaanse griep zijn ook vaccins toegediend en de deel van de mensen heeft vervolgens narcolepsie (slaapziekte) gekregen die nooit meer weggaat. Van Steenis heeft die griep destijds gehad en het stelde niks voor.
48:30 Spoedwet en quarantaine GGD.
52:00 Artsen moeten patiënt verklikken als deze in ‘oranje’ land geweest is.