Viraal immunoloog dr. Byram Bridle: gedachte dat ongevaccineerden verhoogd risico vormen voor resistentie tegen vaccin is omgekeerde wereld

Ongevaccineerden de schuld geven van resistentie tegen vaccins is als mensen die geen antibiotica gebruiken de schuld geven van resistentie tegen antibiotica.

Het ontstaan van resistentie tegen vaccins is vergelijkbaar met het ontstaan van resistentie tegen antibiotica. De smalle niet-steriliserende immuniteit die de COVID19 vaccins opwekken, vergroot de kans op het ontstaan van varianten die resistent zijn tegen de vaccins. Natuurlijk verkregen immuniteit is krachtig, robuust, duurzaam, en gaat niet gepaard met een verhoogd risico op resistentie.

Er gaat een verhaal rond dat mutatie van het nieuwe coronavirus stopt als we maar zo snel mogelijk iedereen vaccineren. Het zouden de ongevaccineerden zijn die een gevaar vormen voor de mensheid in het algemeen en voor de gevaccineerden in het bijzonder, omdat in de ongevaccineerden nieuwe virusvarianten zouden ontstaan waartegen de vaccins geen bescherming bieden. Ongevaccineerden zouden ‘variantenfabriekjes’ zijn en gevaccineerden juist niet. Viraal immunoloog dr. Byram Bridle legt in dit recente interview uit dat het laatste de omgekeerde wereld is.

Resistentie tegen een vaccin of medicijn ontstaat als een muterende entiteit (in dit geval een coronavirus) gedurende een langere periode blootgesteld wordt aan een smalle selectiedruk die niet dodelijk voor de entiteit is (niet-steriliserend).

Alle genoemde voorwaarden voor resistentie zijn van toepassing op alle COVID19 vaccins. Zij leiden namelijk uitsluitend tot bescherming tegen het spijkereiwit (smalle selectiedruk) en veroorzaken aantoonbaar geen steriliserende immuniteit. Het laatste betekent dat het virus zich nog steeds kan vermenigvuldigen in de luchtwegen van gevaccineerden, waardoor ook gevaccineerden besmettelijk kunnen zijn.

Continue reading →

WHO ontraadt testen van mensen zonder klachten

WHO adviseert in meest recente richtlijn van 26 juni j.l. dat mensen zonder klachten niet getest worden en gevaccineerden met klachten juist wel.

Op 26 juni j.l. heeft de World Health Organization een tussentijdse richtlijn gepubliceerd voor het testen van COVID19. Daarin schrijven ze:

Wijdverbreide screening van personen zonder klachten is momenteel geen aanbevolen strategie vanwege de aanzienlijke kosten die ermee gepaard gaan en het gebrek aan gegevens over de operationele effectiviteit ervan.

Dit is een politiek correcte manier om te zeggen dat massaal testen van mensen zonder klachten peperduur en totaal zinloos is. Een grote groep goed geïnformeerde mensen, waaronder ikzelf, roept dat inmiddels al een jaar.

De volgende uitdrukking (niet uit de WHO richtlijn) verwoordt de waanzin van de afgelopen 18 maanden heel goed:

Het zal nooit logisch zijn dat we miljoenen mensen testen die niet ziek zijn, en miljoenen mensen die dat wel zijn niet behandelen.

Continue reading →

New York werkt aan wetgeving verplichte COVID-19 vaccinatie

Lees het hele wetsvoorstel: https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/A11179. Het is kort en alles staat er in heldere taal.

De samenvatting van het wetsvoorstel is als volgt: “Vereist dat een COVID-19-vaccin wordt toegediend in overeenstemming met het COVID-19-vaccinatieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid en verplicht vaccinatie in bepaalde situaties.”

RT.com schreef dit artikel over het wetsvoorstel.

Hier staat een juridische analyse door advocaten, inclusief precedenten. Het artikel benadrukt dat het woord ‘shall’ duidt op ‘moet’. Als het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid besluit dat er onvoldoende immuniteit is, dan moet de staat New York de bevolking gedwongen vaccineren.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om een vaccin dat zich over een periode van decennia bewezen heeft als veilig en werkzaam, maar een experimenteel vaccin waarvan sommige uitvoeringen gebaseerd zijn op de totaal nieuwe messenger RNA-technologie die nooit eerder succesvol op mensen is toegepast.

Het is onmogelijk om te voorspellen wat de bijwerkingen op lange termijn kunnen zijn en het is niet eens goed onderzocht wat de bijwerkingen op korte termijn kunnen zijn, aangezien grote bevolkingsgroepen uitgesloten zijn van de wetenschappelijke onderzoeken.

De ruwe onderzoeksgegevens zijn niet openbaar, dus onafhankelijke wetenschappers kunnen deze niet onderzoeken. We moeten vertrouwen op persberichten van farmaceutische bedrijven die zich keer op keer als onbetrouwbaar hebben bewezen.

Dokter overlijdt 16 dagen na eerste dosis coronavaccin

Een Amerikaanse arts heeft op 18 december de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech mRNA coronavaccin gekregen. Drie dagen later kreeg hij vlekjes onder de huid van zijn handen en voeten, welke veroorzaakt werden door bloedingen.

De arts had geen bekende ziektes of aandoeningen. Hij rookte niet, gebruikte geen medicijnen en had geen geschiedenis van negatieve reacties op medicijnen of vaccins.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en bleek trombocytopenie te hebben. Dat zijn te weinig bloedplaatjes waardoor mensen eerder bloedingen krijgen.

De hulp van specialisten uit het hele land werd ingeroepen om hem te helpen, maar niks werkte. Uiteindelijk stierf de arts 16 dagen nadat hij het vaccin gekregen had vanwege een zware plotselinge hersenbloeding.

Momenteel wordt onderzoek verricht of de gebeurtenis iets met het vaccin te maken heeft. Het kan puur toeval zijn. Als het geen toeval is, kan het een extreem zeldzame bijwerking zijn.

Dr. Mike Hansen sluit de video af met de boodschap dat hij nog steeds voorstander van het vaccin is, omdat het risico van het vaccin kleiner is dan het risico van COVID19. Ik ben het eens met deze denkwijze[1, 2], maar het is onvolledig omdat het vaccin niet vergeleken wordt met het beste alternatief.

De afweging is nu:

 • Optie A: Het vaccin nemen en dan hopelijk geen risico lopen op ernstige COVID ziekte of sterfte, maar wel het risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.
 • Optie B: Het vaccin niet nemen en dan mogelijk ernstig ziek worden of overlijden door COVID, maar geen risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.

Mijns inziens moet hieraan toegevoegd worden:

 • Optie C: Geen vaccin en wel veilige, onschadelijke en werkzame maatregelen treffen, zoals: ventilatie, optimale luchtvochtigheid, gezonde leefstijl en voeding.
  Bij ziekte: zo vroeg mogelijke behandeling met hoge doses of megadoses vitamine C, zink, vitamine D, ivermectine, quercetine, etc.
  Dit kan later eventueel aangevuld wordt met stollingsremmers en ontstekingsremmers.
  Wie toch in het ziekenhuis terecht komt, kan allerlei veilige en werkzame behandelingen krijgen die momenteel niet gebruikt worden.

Op basis van een volledige inventarisatie van de beste beschikbare opties, kan vervolgens een betere keuze gemaakt worden. Mogelijk is optie A beter dan optie B, maar is het ook beter dan optie C?[3]

Optie A en B gaan over de vraag of het vaccin veilig en werkzaam is. Optie C benadrukt een meer fundamentele vraag: is het vaccin wel nodig?

Naast zelfbescherming, kan het niet willen doorgeven van het virus, nog een reden zijn om het vaccin te nemen. Allereerst is er momenteel geen enkel bewijs dat de vaccins transmissie voorkomen, en het is zeker niet vanzelfsprekend dat ze dat zullen doen. Bovendien zorgt natuurlijke immuniteit bijna zeker wél voor remming van transmissie en zijn de maatregelen uit optie C ook geschikt om anderen te beschermen.

Nawoord

Naast de genoemde maatregelen bij Optie C, heb ik inmiddels nog heel veel meer uitermate veilige, werkzame, goedkope, praktische en beschikbare maatregelen geïnventariseerd. Deze heb ik (nog) niet gedeeld. Dat heeft deels te maken met tijdgebrek, maar het is vooral omdat dat tegen de huisregels van sociale media is.

Het officiële WHO-standpunt is namelijk dat er “momenteel geen bekende behandeling of preventie van COVID19 beschikbaar is”, op de basismaatregelen en het vaccin na. Alles dat hiervan afwijkt wordt bestempeld als misinformatie. Wie toch mogelijkheden oppert, breekt de regels.

Die persoon wordt eerst genadeloos gecensureerd en korte tijd later permanent verbannen van de platforms. (Velen worden ook ontslagen, hun licentie wordt ingetrokken, ze worden publiekelijk aan de schandpaal genageld, etc. etc.)

Dit is al velen overkomen, waaronder uiterst gekwalificeerde mensen wiens boodschap talloze levens had kunnen redden en nagenoeg alle maatschappelijke schade had kunnen voorkomen. In hun eerbare of oneerbare strijd tegen ‘misinformatie’, hebben sociale media de baby met het badwater weggespoeld.

Voetnoten

[1] Goed lezen: ik ben het eens met de denkwijze. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met de conclusie.

[2] Het risico van COVID is enorm afhankelijk is van de context. Een 80-jarige met meerdere onderliggende aandoeningen loopt heel veel risico; een gezonde 15-jarige loopt een minuscuul risico. Het kan mogelijk heel verstandig zijn dat de 80-jarige het vaccin neemt, en heel onverstandig dat de 15-jarige dat doet.

[3] De genoemde opties zijn niet uitputtend. Zo ken ik ook mensen die neigen naar:

 • Optie D: Zo’n half jaar wachten om te kijken of er in die periode geen ernstige bijwerkingen optreden bij anderen. Als die bijwerkingen uitblijven, dan alsnog het vaccin nemen.

Coronavaccinatie wordt 23 Noorse kwetsbaren fataal

Onderstaande tekst is gebaseerd op het artikel Vaccinatie doodt 23 kwetsbaren in Noorwegen door Anton Theunissen van het fantastisch goede blog virusvaria.nl.

De immuunreactie die opgewekt is door het coronavaccin, is 23 Noorse ouderen fataal geworden. Ze zijn niet met het vaccin gestorven, maar door het vaccin.[1]

Op basis van een eerste schatting, is de Vaccination Fatality Rate (VFR) even hoog als de Infection Fatality Rate (IFR) voor mensen jonger dan 65. “Dat is moeilijk te bevatten. Is Covid nou zo ongelofelijk onschuldig of is die vaccinatie nou zo moordend?”

Noorwegen heeft inmiddels het vaccinatiebeleid aangepast. Bij mensen die heel zwak en het levenseinde nabij zijn, dient een individuele evaluatie gemaakt te worden of vaccinatie wel de optimale keuze is.

Natuurlijk zouden we juist de hoogrisicogroep (in plaats van of aanvullend aan vaccinatie) uitstekend moeten beschermen middels:

 • veilige lucht door voldoende ventilatie en optimale luchtvochtigheid[2]
 • versterking van hun immuunsysteem met vitamine D en zink
 • zo vroeg mogelijke behandeling bij ziekte met veilige, beschikbare, werkzame, goedkope medicijnen en supplementen (zoals ivermectine, quercetine en hoge doses vitamine C)

Onze ‘experts’ en beleidsmakers kiezen daar in al hun wijsheid niet voor, want… ja, waarom eigenlijk?

Bij organisaties met ‘Volksgezondheid’ of ‘Health’ in hun naam mogen we erop vertrouwen dat ze alle werkzame en onschadelijke maatregelen aangrijpen, toch? Mochten ze dat nalaten, dan mogen we erop vertrouwen dat de reguliere media daar kritische vragen bij stellen, toch? En dat sociale media noodzakelijke informatie niet censureren, toch?

We mogen er ook op vertrouwen dat het artsen en andere medisch professionals vrij staat om zich uit te spreken en alle mogelijke middelen in te zetten om hun patiënten te helpen, toch? Het kan dus niet waar zijn dat hun licentie ingetrokken wordt, ze ontslagen worden en/of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden wanneer ze zich uitspreken of bepaalde medicijnen voorschrijven, toch? Toch?

Voetnoten

[1] Deze mensen overleden waarschijnlijk nadat zij de eerste dosis van het vaccin kregen. Bij mijn weten leidt de tweede dosis in bijna alle gevallen tot ernstigere bijwerkingen. In dat geval is het aannemelijk dat een nog groter aandeel van de kwetsbaren bij de tweede dosis vaccin zal komen te overlijden.

[2] Het Bouwbesluit is zeker niet goed genoeg. Allereerst voldoen veel gebouwen, zoals scholen, al niet aan het bouwbesluit, omdat de dichtheid van leerlingen hoger is dan waar de oorspronkelijke versie uit 1986 rekening mee hield. Daarnaast was het Bouwbesluit nooit voldoende om luchtweginfecties te bestrijden en optimale omstandigheden voor cognitieve prestaties te creëren. Ik heb begrepen dat er een aanbeveling bestaat voor relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 70%, maar vooral die 30% is een probleem. Onder de 40% neemt de vatbaarheid voor luchtweginfecties heel snel toe.

De Mexicaanse Griep van 2009: Reconstructie van een massahysterie

Het Duitse blad Der Spiegel heeft in 2010 een interessante reconstructie gemaakt van de massahysterie rondom de Mexicaanse Griep uit 2009. We kunnen er heel veel van leren rondom corona, en het is overduidelijk dat we dat (uitzonderingen daargelaten) niet gedaan hebben.

Wie het artikel graag in het Nederlands leest, kan gebruik maken van de automatische vertaling van Google.

De tekst loopt door onder het plaatje.

Hoogtepunten uit het artikel met persoonlijk commentaar

Al vrij snel na het begin van de Mexicaanse Griep werd duidelijk dat het lang niet zo gevaarlijk was. Toch kiest de WHO ervoor om rekening te houden met het allerergste scenario. Better safe than sorry. Wat kan hier mis mee zijn? Nou, de maatschappelijke schade die veroorzaakt wordt door de maatregelen en de angst.

De media wakkeren de angst maar wat graag aan, want dat levert hen aandacht op die op zijn beurt leidt tot reclame-inkomsten.

De farmaceutische industrie doet er, onder aanvoering van ene Ab Osterhaus[1], ook alles aan om de angst nog verder aan te wakkeren.[2]

De ‘experts’ verwachtten een erge pandemie, maar er was niemand die advocaat van de duivel speelde en zelfstandig nadacht. Alle neuzen stonden dezelfde kant op. De verkeerde kant wel te verstaan.

Op 29 april verhoogt WHO de waarschuwing naar fase 5. Voor virologen is dit maar wat fantastisch, net als een zonsverduistering fantastisch is voor astronomen. Eindelijk wat spannends te doen!

Op 10 juni zijn er slechts 141 sterfgevallen met (niet door) de Mexicaanse Griep. De meerderheid van de slachtoffers heeft ernstig onderliggend lijdend. In de meeste gevallen is het ziekteverloop mild.

Een journalist van CNN wijst er op 4 mei op dat volgens de WHO definitie een pandemie gepaard moet gaan “een enorme hoeveelheid doden en ernstig zieken”. Dat is bij de Mexicaanse Griep niet het geval, dus kan en mag ook niet gesproken worden van een pandemie. In plaats dat WHO de journalist gelijk gaf en stopte over een pandemie te spreken, veranderden ze prompt de definitie. De genoemde sectie werd verwijderd. Vanaf dat moment kan zelfs het mildste griepje een pandemie genoemd worden.

Critici wezen op 11 juni op de discrepantie. Sommigen noemen WHO terecht Wereld Hysterie Organisatie.

Ondanks dat landen waarschuwden dat de definitie van fase 6 fout was omdat de ernst van de situatie niet meegewogen werd, werd fase 6 toch uitgeroepen. Eerst wilde WHO de definitie wel veranderen, maar toen gebeurde er iets. Wat was dat? Een spoedbijeenkomst van hoge bazen van de farmaceutische industrie met de WHO directeur-generaal Chan en Verenigde Naties Secretaris Generaal Ban Ki Moon.

Waarom wilde de farmaceutische industrie zo graag fase 6? Omdat er contracten klaar lagen waarbij overheden zichzelf verplichtten om massaal vaccins aan te schaffen als die fase uitgeroepen werd. Kassa!

Professor Roy Anderson, een sleuteladviseur van de Britse overheid, riep al op 1 mei de pandemie uit. Wat hij niet vertelde? Dat hij jaarlijks €130.000 betaald kreeg door GlaxoSmithKline (GSK). (Dit is zo’n €170.000 als gecorrigeerd wordt voor 11 jaar inflatie.)

In juli en augstus komen steeds meer berichten binnen dat het ziekteverloop mild is en er zowaar ondersterfte is. De vaccinatiebereidheid in Duitsland is een magere 13%.

In politieke kringen was een debat uitgebarsten over de selectie van het verkeerde vaccin: Pandemrix van GSK. Dat bevat een stof om de werking te versterken, een zogenaamde adjuvans. Deze was nog nooit grootschalig op mensen getest in relatie tot dit virus. Er wordt gewaarschuwd voor een grootschalig experiment op het Duitse volk.

Ondertussen gaan de media gestaag door met paniekzaaien en worden politici steeds meer onder druk gezet om snel meer vaccins te bestellen.

In plaats dat het Duitse RIVM (Robert Koch Instituut, RKI) de overheid van waardevolle informatie voorziet, deden ze alleen maar mee in het zaaien van ongerechtvaardigde paniek. Ze komen met angstaanjagende voorspellingen van 80.000 doden en maximaal 45 miljard euro productieverlies.

Ondertussen is er een studie waaruit blijkt dat niet 2 doses nodig zijn van het vaccin, maar dat 1 voldoende is. Dat wordt echter nooit verteld aan de Duitse minister van volksgezondheid. Met deze kennis is het duidelijk dat 2 maal zoveel mensen gevaccineerd kunnen worden als voorheen gedacht en dat er niet nog meer vaccins besteld moeten worden.

Op 9 oktober zegt de voorzitter van het Duitse Medicijnagentschap: “De gezondheidsautoriteiten zijn vol in een campagne van de farmaceutische bedrijven getuind. Deze bedrijven gebruikten overduidelijk een zogenaamde dreiging om geld te verdienen.”

WHO rekent in januari 2010 uit dat de classificatie van de Mexicaanse Griep als een pandemie, geleid heeft tot maar liefst 18 miljard euro extra omzet voor de farmaceutische bedrijven.

In maart 2010 erkent Ab Osterhaus dat de hele ‘pandemie’ een storm in een glas water was, maar dat het in ieder geval “een goede oefening is geweest voor een echte pandemie”. Deze oefening is echter erg kostbaar geweest, want WHO en het Robert Koch Instituut hebben kostbaar vertrouwen verloren.[3]

Gelukkig zijn er ook voorbeelden hoe het wel moet. De Poolse minister van Volkgezondheid en tevens arts, Ewa Kopacz, weigert vaccins aan te schaffen voor de Poolse bevolking. Als arts heeft zij de Eed van Hippocrates afgelegd, waarbij zij belooft bovenal geen schade aan te richten. Het gevaar van het virus is volgens haar veel geringer dan het gevaar van het vaccin met daarin experimentele adjuvantia. Kopacz vraagt zich hardop af, “Is het mijn taak om te doen wat in het beste belang is van de Poolse bevolking, of in het belang van de farmaceutische industrie?”

Voetnoten

[1] Zie ook mijn artikel Viroloog Ab Osterhaus realiseert zich donders goed hoe belangrijk de virusload is.

[2] Het doen van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen is maar een fractie van hun werk. Het overgrote deel is marketing, lobbyen en angst aanwakkeren. Daar blijken ze erg goed in te zijn.

Zorgen dat hun vriendjes en vriendinnetjes op belangrijke plaatsen bij vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zitten, is ook erg belangrijk. Alleen zo kunnen ze hun eigen publicaties door het peer-review proces loodsen en alleen zo kunnen voorkomen dat publicaties die hen niet bevallen, gepubliceerd worden.

Ze zijn ook druk met het herschrijven van studieboeken voor studenten geneeskunde, zodat de studenten zo vroeg mogelijk geïndoctrineerd wordt welke medicijnen en vaccins ze voor moeten schrijven. Hierbij wordt bewust geen aandacht besteed aan preventie middels o.a. een gezonde leefstijl en voeding, want dat is niet winstgevend voor de bedrijven.

De media dansen, in ieder geval in de VS, naar de pijpen van Big Pharma, omdat deze bedrijven voor een enorm aandeel van hun reclame-inkomsten zorgen.

[3] Het is overduidelijk dat het volk een kort geheugen heeft, want in 2020 was het vertrouwen weer volledig hersteld. Er is een gezegde: “Wat we van de geschiedenis leren is dat we niks van de geschiedenis leren.” — Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

Twee uitstekende artikelen over het coronavaccin

Artikel 1: Brief aan Stevo Akkerman van “Trouw”

Op 20 november gaf Stevo Akkerman zijn mening in Trouw onder de kop: ‘Indirecte vaccinatiedwang voor sceptici en viruswaanzinnigen? Ik vind het geen gek idee’. Mr. Kees Jan Donkers schreef een brief aan Akkerman die hem hopelijk aan het denken zal zetten.

Artikel 2: Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus door neuroloog Jan Bonte (@hommel_b)

Dit is een vrij lang artikel dat behoorlijk diep op de materie in gaat. Voor wie zich graag goed wil informeren, kan ik het van harte aanbevelen.

Jan Bonte heeft overigens onlangs een verklaring afgelegd voor de Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie. Ik heb het op hoge snelheid afgespeeld en er niet echt iets nieuws van geleerd, maar voor wie wat minder diep in de materie zit kan het zeker de moeite waard zijn. Hij spreekt o.a. over de gebreken van de PCR test die bij veel verdubbelingen geen onderscheid maakt tussen actief virus en virusresten. Ook zegt hij dat een anamnese cruciaal is om een diagnose te kunnen stellen, dus een PCR test alleen kan en mag nooit en te nimmer een ziekte diagnosticeren. Daarnaast heeft hij het over mondkapjes.

Peter Doshi: griepvaccin minder veilig, werkzaam en noodzakelijk dan beweerd

In 2013 schreef Peter Doshi het artikel Influenza: marketing vaccine by marketing disease The British Medical Journal. Het begint als volgt:

Promotion of influenza vaccines is one of the most visible and aggressive public health policies today. Twenty years ago, in 1990, 32 million doses of influenza vaccine were available in the United States. Today around 135 million doses of influenza vaccine annually enter the US market, with vaccinations administered in drug stores, supermarkets—even some drive-throughs.

This enormous growth has not been fueled by popular demand but instead by a public health campaign that delivers a straightforward, who-in-their-right-mind-could-possibly-disagree message: influenza is a serious disease, we are all at risk of complications from influenza, the flu shot is virtually risk free, and vaccination saves lives. Through this lens, the lack of influenza vaccine availability for all 315 million US citizens seems to border on the unethical.

Yet across the country, mandatory influenza vaccination policies have cropped up, particularly in healthcare facilities, precisely because not everyone wants the vaccination, and compulsion appears the only way to achieve high vaccination rates.

Closer examination of influenza vaccine policies shows that although proponents employ the rhetoric of science, the studies underlying the policy are often of low quality, and do not substantiate officials’ claims. The vaccine might be less beneficial and less safe than has been claimed, and the threat of influenza appears overstated.

(Het hele artikel is alleen tegen betaling te lezen.)

Dus de marketingboodschap voor de griepprik is als volgt: griep is heel ernstig, iedereen loopt gevaar, de griepprik kost haast niks en vaccinatie redt levens. Wie de griepprik niet neemt is niet goed wijs. Een anti-vaxxer. Een wetenschapsontkenner.

De prik wordt op sommige plaatsen zelfs al verplicht gesteld.

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de wetenschappelijke onderzoeken die ten grondslag liggen aan de beweringen, van lage kwaliteit zijn en niet aantonen wat beweerd wordt. Het vaccin is minder werkzaam en veilig dan wordt beweerd, en de dreiging van de griep wordt overdreven.

Parallellen met corona

Dit is precies dezelfde trend die nu met corona zichtbaar wordt, maar het blijkt verrassend moeilijk om daar een genuanceerde discussie over te voeren zonder dat ogenblikkelijk alle nuance verdwijnt.

Wie dit specifieke vaccin niet wil is meteen een anti-vaxxer, ook al is de betreffende persoon wel voor andere vaccins, zoals het poliovaccin.

Wie beweert dat corona geen killervirus is dat deze draconische maatregelen rechtvaardigt, is meteen een ontkenner, een wappie, een complotdenker.

Dat de keiharde sterftecijfers aantonen dat corona ‘slechts’ zo’n 2,5 maal zo dodelijk was als de seizoensgriep, doet er schijnbaar niet toe. Dat langdurige ziekte ook bij influenza voorkomt lijkt er ook niet toe te doen.

Wie vraagtekens durft te stellen over de veiligheid van een nieuw vaccin is meteen paniek aan het zaaien, ook al is er geen lange termijn onderzoek over de veiligheid en geven ook de experts aan dat totaal niet voorspelbaar is wat de lange termijn gevolgen zullen zijn.

Dat geen enkele fabrikant bereid is productaansprakelijkheid te aanvaarden, spreekt ook boekdelen.

Wie twijfels heeft over de werkzaamheid van bijvoorbeeld de griepprik, is een wetenschapsontkenner. Toch is forse toename in het gebruik van de griepprik in het geheel niet gepaard gegaan met afname in sterfte.

Misschien is de griepprik wel werkzaam om lichte klachten te verminderen bij jonge gezonde mensen, maar niet om ernstige klachten bij de hoogrisicogroep te verminderen? Anders gezegd: misschien doet de prik triviale dingen maar geen cruciale dingen?

Een veel beter alternatief

Ik kom tot de conclusie dat er veel risicoloze en onschadelijke maatregelen zijn die we kunnen treffen tegen alle luchtweginfecties, waaronder de griep en corona. Enkele daarvan somde ik gisteren op.

Een vaccin is misschien veilig, maar mijn maatregelen zijn veiliger.

Een vaccin is misschien goedkoop, maar mijn maatregelen zijn goedkoper.

Een vaccin is misschien werkzaam, maar mijn maatregelen zijn werkzamer.

De kans dat een vaccin werkt is misschien groot, maar de kans dat mijn maatregelen werken is groter.

Een vaccin heeft misschien weinig negatieve bijwerkingen, maar mijn maatregelen hebben uitsluitend positieve bijwerkingen.

Mijn persoonlijke conclusie is dat de maatregelen in combinatie met het aanwezige maar acceptabele gevaar van corona, een vaccin overbodig maken. Het nemen van de risico’s van dat vaccin is daarmee ook overbodig.

Je hoeft niet te kiezen tussen ofwel onbeperkt draconische maatregelen, ofwel een vaccin inclusief bijbehorende risico’s, ofwel een ernstig gezondheidsrisico door corona. Dit zijn allemaal onwenselijke mogelijkheden die leiden tot een dilemma. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden die wel wenselijk zijn.

Natuurlijk kan iedereen zelf kiezen om een vaccin te nemen in plaats van of aanvullend aan bepaalde maatregelen.

Overheid Verenigd Koninkrijk koopt software om stortvloed bijwerkingen coronavaccin te kunnen verwerken

De overheid van het Verenigd Koninkrijk laat met stoom en kokend water een softwarepakket maken om de voorziene stortvloed aan meldingen van bijwerkingen van het komende corona vaccin te kunnen verwerken. Ze hebben al software, maar dat wordt onvoldoende geacht om de stortvloed aan te kunnen. Ze realiseren zich donders goed dat dit ‘s werelds grootste medisch experiment ooit wordt, met de wereldbevolking als proefkonijn.

Screenshot van diverse secties van de officiële aanbesteding.

Gevaren en onbekenden

Dit vaccin is niet net zo veilig als andere nieuwe vaccins, maar net zo onveilig. De drie onderzoeksfases zijn straks wellicht succesvol doorlopen, maar er is niks bekend over de lange termijn gevolgen, omdat die per definitie pas op de lange termijn zichtbaar worden.

Bovendien werken bepaalde vaccins op basis van een compleet nieuwe technologie, namelijk messenger RNA (mRNA), die bij eerdere proeven dodelijk bleek in dieren en kinderen.

Onder andere de vooraanstaande vaccinoloog en hoofd afdeling Vaccin Onderzoek bij de Mayo Clinic, dr. Gregory Poland, waarschuwt voor de gevaren en onbekenden. Hetzelfde geldt voor dr. John Schulpen.

Gedrag van de producent

Niet alleen de overheid is zich bewust van de gevaren, maar ook de producent. Zo wil AstraZeneca absoluut geen productaansprakelijkheid aanvaarden, omdat ze dat risico volgens eigen zeggen niet kunnen dragen.

Hun woorden zeggen, “Maak je geen zorgen, ons vaccin is volledig veilig.” Hun gedrag zegt, “We vertrouwen het zelf niet, dus we zijn zelfs niet bereid om financiële aansprakelijkheid te dragen voor andermans gezondheidsschade.”

Kijk altijd naar gedrag en laat je niet in de lure leggen door woorden.

Maatregelen zijn erger dan de ziekte en onschadelijke werkzame maatregelen worden genegeerd en afgewezen

Ik vraag me af of de wereld zich over een paar jaar zal realiseren dat ten eerste, net als met de disproportionele maatregelen, het vaccin potentieel vele malen schadelijker is dan de ziekte. En dat ten tweede er een heel pakket aan onschadelijke werkzame maatregelen beschikbaar is dat nu niet gebruikt wordt.

Denk aan maatregelen als voldoende ventilatie, optimale luchtvochtigheid, zink en vitamine D supplement, en gezonde leefstijl en voeding. Deze hebben zelfs positieve bijwerkingen.

Denk ook aan vroegtijdige behandeling met o.a. ivermectine, waarmee we 40 jaar en 3,7 miljard doses bewijs hebben dat het veilig is.

Deze maatregelen worden bij voorbaat door velen afgewezen omdat er onvoldoende bewijs voor zou zijn, ondanks dat er wel degelijk overtuigend bewijs beschikbaar is. Daarnaast zijn de risico’s en kosten verhoudingsgewijs nihil, dus geldt ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Bij het vaccin ontbreekt het bewijs volledig, op zijn minst over veiligheid op lange termijn en werkzaamheid om ernstige ziekte te voorkomen in de hoogrisicogroep. Bij het vaccin geldt ‘baat het niet, dan is de gezondheidsschade mogelijk enorm en onherstelbaar’.

Het ene vaccin is het andere niet

Vaccins tegen polio en de mazelen zijn wellicht een goed idee, omdat die zich gedurende decennia op grote schaal hebben bewezen als veilig en werkzaam tegen een ziekte met potentieel ernstige permanente schade.

Dat wil echter niet zeggen dat een volledig nieuw vaccin, op basis van een volledig nieuwe technologie, tegen een ziekte waaraan ‘slechts’ 0,05% van de mensen jonger dan 70 overleed, óók een goed idee is.

Afhankelijk van jouw persoonlijke context is het vaccin mogelijk onnodig. Daarnaast is het mogelijk onveilig en werkt het mogelijk niet om ernstige ziekte of sterfte te voorkomt. Het voorkomt mogelijk niet eens besmettelijkheid.

Bezint eer ge begint, zou ik zeggen.

NB: Het toekomstige gezondheidsrisico van corona is aanzienlijk kleiner dan het risico uit het verleden, omdat we ondertussen vele malen beter weten hoe we COVID moeten behandelen met o.a. ontstekings- en stollingsremmers in gevorderde ziektefases. Het is inmiddels ook bekend dat vroegtijdige behandeling zowel mogelijk als cruciaal is. Hiermee kan escalatie in de meeste gevallen volledig voorkomen worden, zelfs in de allerhoogste risicogroep. Dit alles staat nog los van de eerder genoemde voorzorgsmaatregelen.

Prof. Peter Doshi en prof. Eric Topol: ‘These Coronavirus Trials Don’t Answer the One Question We Need to Know’

Professoren Peter Doshi en Eric Topol schrijven in The New York Times dat de lopende onderzoeken van Moderna, Pfizer en AstraZeneca naar een corona vaccin allemaal zoeken naar verlichting van milde COVID klachten. Maar zelfs als dat het geval blijkt, dan garandeert dat niet dat het goed beschermt tegen matige of ernstige ziekte, terwijl dat nou juist de reden is om een vaccin te nemen.

Het influenza vaccin vermindert bijvoorbeeld het risico op milde ziekte bij gezonde volwassen, maar er is geen goed bewijs dat ze de sterfte onder ouderen verminderen. De toenemende vaccinatiegraad over de afgelopen decennia heeft niet geleid tot een afname in sterfte.

Moderna en Pfizer geven aan dat hun vaccins bijwerkingen hebben die lijken op COVID, dus je neemt straks wellicht een vaccin dat je niet beschermt tegen ernstige ziekte maar wel meer ongemak veroorzaakt dan het voorkomt.

Als gevaccineerde proefpersonen minder milde symptomen krijgen, kunnen de proeven eerder gestopt worden omdat dan ‘bewezen’ is dat het vaccin werkt, ondanks dat er veel te weinig data is. Om de veiligheid van een vaccin aan te tonen, moet grondig getest worden. (Natuurlijk moet het ook noodzakelijk zijn, maar dat is een andere discussie. Bij veiligheid hoort ook veiligheid op de lange termijn, die alleen op de lange termijn kan blijken en waar sowieso niet op gewacht zal worden.)

Wat beter moet: de onderzoeken moeten per se helemaal afgerond worden en er moet gekeken worden naar de juiste klinische uitkomst, namelijk of het beschermt tegen matige of ernstige ziekte.