Deze 9 misvattingen over corona moeten de wereld uit!

Thierry Baudet van Forum voor Democratie geeft in bovenstaande video een prima overzicht van misvattingen over corona. Hieronder staan de misvattingen opgesomd met daarbij mijn commentaar. Aan het einde noem ik een cruciale negende misvatting.

Misvatting 1. Corona is een dodelijk virus zoals ebola
Ook Jaap van Dissel geeft inmiddels toe dat het sterftepercentage van corona (IFR) in de orde van grootte van 0,23% ligt hoewel hij in het hele gesprek wel aangeeft dat de IFR iets hoger ligt. Op basis van de oversterftecijfers kom ik tot de conclusie dat corona zo’n 2 tot 3 maal zo dodelijk is als de seizoensgriep, en dan vooral in landen met een ongezonde (overgewicht, leefstijlziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten, te lage vitamine D spiegel) en oude bevolking. In heel veel landen was in 2020 helemaal geen oversterfte.

Misvatting 2. De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er weinig doden zijn
Deze bewering staat bekend onder de naam ‘preventieparadox’ waarover Wikipedia schrijft: “Vooral tijdens de COVID-19-pandemie van 2020 werd de term ‘preventieparadox’ ook gebruikt om de ogenschijnlijke paradox te beschrijven van mensen die stappen in twijfel trekken om de verspreiding van de pandemie te voorkomen omdat de voorspelde verspreiding niet heeft plaatsgevonden.”

Als je kijkt naar het verband (correlatie) tussen diverse factoren en relatieve oversterfte, dan blijken de maatregelen een correlatie te hebben van slechts zo’n 0,1. Dat betekent dat ze weinig tot geen verband hebben met de sterfte. Als er geen verband is, is het extreem onwaarschijnlijk dat er een oorzakelijk verband is.

Continue reading →