New York Post: ‘Ziekenhuizen in New York behandelen corona patiënten met vitamine C’

Een groep New Yorkse ziekenhuizen behandelde COVID19 patiënten met Hoge Doses IntraVeneus toegediende Vitamine C (HDIVC), zo meldde de New York Post op 24 maart vorig jaar. Volgens dr. Andrew G. Weber presteerden patiënten die deze behandeling kregen, significant beter dan patiënten die hem niet kregen.

Vitamine C speelt een essentiële rol bij diverse lichaamsfuncties, waaronder het bestrijden van infecties. Alle zoogdieren met uitzondering van mensen, apen, cavia’s en fruitvleermuizen, kunnen zelf vitamine C aanmaken. De laatstgenoemde groep moet het van buiten aangeleverd krijgen.

Wie ziek is, heeft op dat moment heel veel meer nodig dan op andere momenten. Hoe zieker je bent, hoe meer je nodig hebt. De lichamen van andere zoogdieren schroeven de aanmaak op die momenten drastisch op, maar wij moeten het op de een of andere manier binnen zien te krijgen om zo snel en goed mogelijk te genezen.

Wie heel vers en gezond eet, kan onder normale omstandigheden mogelijk voldoende binnen krijgen via voeding. Bij ernstige ziekte en stress is de behoefte van het lichaam echter zo groot, dat het met voeding alleen niet snel genoeg aangevuld kan worden. Omdat het wateroplosbaar is, kan ons lichaam ook geen grote hoeveelheden opslaan, dus bij ziekte zijn de voorraden snel op.

Vitamine C kan aangevuld worden via orale supplementen zoals tabletten, capsules, poeders of gels. Volgens dr. Robert Cathcart hangt de maximale hoeveelheid die je kunt absorberen (‘darmtolerantie’) o.a. af van je gezondheidsstatus: de limiet ligt bij ziekte fors hoger dan bij gezondheid.

Het voordeel van intraveneus (=in een ader) toegediende vitamine C, is dat het 100% geabsorbeerd wordt, ogenblikkelijk beschikbaar is, en haast in onbeperkte hoeveelheden toegediend kan worden zonder gevaar op overdosis.

Tot voor kort dacht ik altijd dat vitamine C gezond voor je is, maar niet meer dan dat. Hoe meer ik me echter in de literatuur verdiep, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het een enorm krachtig (en dikwijls onbenut) gereedschap is bij ziekte. Wetenschappelijke literatuur en experimenten bevestigen dit.

Voor optimale resultaten bij een infectie, is het essentieel om ten eerste voldoende hoge doses te nemen (meerdere grammen, tientallen grammen, of nog veel meer per dag) en ten tweede de doses maximaal te spreiden. Wie nog klachten ervaart, heeft waarschijnlijk te weinig genomen en/of de doses onvoldoende gespreid.

DISCLAIMER: Informatie voor educationele doeleinden; GEEN medisch advies.