Waarom gebruik je geen rond wiel?

Tijdense de Spaanse Grieppandemie van 1918 heeft men geleerd dat het beter werkte om patiënten BUITEN te verplegen.

Ramen van slaapkamers en trams werden destijds opengehouden, want dat bleek de verspreiding van het influenzavirus te remmen. In ziekenhuizen zette men ramen tegen elkaar open zodat het flink kon doorwaaien.

Men wist niet exact WAAROM het werkte en er waren weinig wetenschappelijke studies over beschikbaar, maar praktijkresultaten bewezen wel DAT het veilig en effectief was.

Met de kennis van nu kunnen we inzien dat…

  • ventileren ervoor zorgt dat de concentratie virusdeeltjes in de lucht afneemt
  • zonlicht bacteriën en virussen snel kapotmaakt (zon is een bactericide en virucide)
  • de huid zonlicht nodig heeft om vitamine D aan te maken. Vitamine D is cruciaal voor een goed functionerend immuunsysteem.

Nou is het 2020 en hebben we allemaal de video’s kunnen zien van Italiaanse burgemeesters die vloekend en tierend hun bevolking aanmanen om BINNEN te blijven.👇

BINNEN waar geen UV-licht uit zonnestraling is om virusdeeltjes kapot te maken. BINNEN waar mensen 24/7 elkaars en hun eigen uitgeademde virusdeeltjes (opnieuw) inademen.

We moeten niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. Het nieuwe corona virus (SARS-CoV-2) is weliswaar een nieuw en onbekend virus, maar het blijft een virus.

We moeten ook en vooral kijken naar de OVEREENKOMSTEN met andere virussen, niet alleen naar de VERSCHILLEN.

Eėn overeenkomst is dat de virale dosis een grote rol speelt bij de ernst van de besmetting, dus die willen we zo laag mogelijk moeten houden, bijvoorbeeld door te ventileren of buiten te zijn.

Een andere overeenkomst is dat virussen kapot gemaakt worden door zonlicht.

Nog een overeenkomst is dat het immuunsysteem bij bijna alle virussen beter werkt als het vitamine D-niveau op peil is.

Evidence-based beleidsvoering

Het RIVM streeft naar evidence-based beleidsvoering. Dat juich ik van harte toe. Je verzamelt harde feiten, maakt grondige analyses, en gebruikt dat als input om optimaal beleid te maken.

Maar wat doe je als er onvoldoende bewijs is? Wat doe je als het coronavirus niet geduldig wacht tot jij al het benodigde bewijs hebt? Zoals Mark Rutte terecht zei: “Je moet 100% van de beslissingen maken met 50% van de kennis.” De druk is enorm.

Het is een understatement om te zeggen dat dat lastig is. Enorme stress en uitputting dragen niet bij aan optimale beslissingen.

Over verspreiding van het virus via de lucht middels aerosolen was tot voor kort weinig bekend. Nou kun je twee kanten op. Bij gebrek aan bewijs kun je aannemen dat verspreiding door de lucht NIET mogelijk is of dat het WEL mogelijk is.

Met het voorzichtigheidsbeginsel erbij ga je uit van het ergste: dat verspreiding via de lucht WEL mogelijk is.

Geluk bij een ongeluk is dat er voorzorgsmaatregelen bestaan die (bijna) niks kosten, maar potentieel wel talloze levens redden en de lockdown verkorten. Bijvoorbeeld goed ventileren en het zoveel mogelijk vermijden van slecht geventileerde openbare ruimtes.

In alle gevallen is basishygiëne verstandig: afstand houden, handen wassen, etc.

Zou jij een voorzorgsmaatregel treffen die duizenden levens kan redden?

Zou jij een voorzorgsmaatregel treffen die duizenden levens kan redden?

“Dat ligt eraan. Welke risico’s en kosten gaan ermee gepaard? Het gaat om het netto effect in vergelijking tot alle beschikbare alternatieven. We moeten het niet per ongeluk erger maken.”

OK. Als de genoemde maatregel nu ook nog eens (bijna) gratis is en helemaal geen risico’s heeft, zou dan hem dan treffen?

Het lijkt me wel toch? Je hebt tenslotte donders veel te winnen en niks te verliezen.

De maatregel waar ik op doel is ventileren in de strijd tegen corona.

Het RIVM blijft maar roepen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs bestaat dat het virus zich via de lucht verspreidt, dus blijven ze ervan uitgaan dat het niet zo is en bevelen ze geen voorzorgsmaatregelen aan voor het geval het later toch zo blijkt te zijn.

Maar dat is een grote denkfout.

Een gratis verzekering of loterijlot moet je altijd aannemen, ook al is de beloning onzeker. Dit geldt in het bijzonder als het alternatief catastrofaal is.

Wetenschap is goed. Wijs leiderschap overstijgt die wetenschap waar nodig. Het treft maatregelen die niks kosten en mogelijk heel veel opleveren, ook bij onvoldoende wetenschappelijk bewijs.

Ventileren is de grote ontbrekende factor in de smart lockdown en smart exit.

RIVM over coronatransmissie door de lucht

Het RIVM houdt tot op heden star vast aan het standpunt dat het huidige coronavirus (SARS-CoV-2) uitsluitend via twee besmettingswegen verspreid wordt: direct via grote druppels en indirect via oppervlakken. Verspreiding via een derde weg, namelijk door de lucht middels aerosolen, speelt volgens hen geen rol.

Geredeneerd vanuit die aanname is ventileren met verse lucht onnodig. Tevens zouden hoogwaardige mondkapjes in openbare ruimten, in het bijzonder binnen, onnodig zijn om de besmettingskans van anderen te verminderen.

Maar het RIVM schrijft in hun EIGEN richtlijn voor het SARS coronavirus uit 2002 (SARS-CoV-1):

Wanneer besmettelijke personen niet op de juiste manier geïsoleerd zijn, dient ook rekening gehouden te worden met het eventuele risico op transmissie via luchtverversingssystemen (Jefferson, 2007; Riley, 2003; Yu, 2004).

Dus in hun eigen richtlijn geven ze aan dat coronavirussen wel degelijk via de lucht verspreid kunnen worden over grote afstanden.

De wetenschappelijke publicatie die ze zelf citeren (Yu, 2004) concludeert:

Airborne spread of the virus appears to explain this large community outbreak of SARS, and future efforts at prevention and control must take into consideration the potential for airborne spread of this virus.