Viraal immunoloog dr. Byram Bridle: gedachte dat ongevaccineerden verhoogd risico vormen voor resistentie tegen vaccin is omgekeerde wereld

Ongevaccineerden de schuld geven van resistentie tegen vaccins is als mensen die geen antibiotica gebruiken de schuld geven van resistentie tegen antibiotica.

Het ontstaan van resistentie tegen vaccins is vergelijkbaar met het ontstaan van resistentie tegen antibiotica. De smalle niet-steriliserende immuniteit die de COVID19 vaccins opwekken, vergroot de kans op het ontstaan van varianten die resistent zijn tegen de vaccins. Natuurlijk verkregen immuniteit is krachtig, robuust, duurzaam, en gaat niet gepaard met een verhoogd risico op resistentie.

Er gaat een verhaal rond dat mutatie van het nieuwe coronavirus stopt als we maar zo snel mogelijk iedereen vaccineren. Het zouden de ongevaccineerden zijn die een gevaar vormen voor de mensheid in het algemeen en voor de gevaccineerden in het bijzonder, omdat in de ongevaccineerden nieuwe virusvarianten zouden ontstaan waartegen de vaccins geen bescherming bieden. Ongevaccineerden zouden ‘variantenfabriekjes’ zijn en gevaccineerden juist niet. Viraal immunoloog dr. Byram Bridle legt in dit recente interview uit dat het laatste de omgekeerde wereld is.

Resistentie tegen een vaccin of medicijn ontstaat als een muterende entiteit (in dit geval een coronavirus) gedurende een langere periode blootgesteld wordt aan een smalle selectiedruk die niet dodelijk voor de entiteit is (niet-steriliserend).

Alle genoemde voorwaarden voor resistentie zijn van toepassing op alle COVID19 vaccins. Zij leiden namelijk uitsluitend tot bescherming tegen het spijkereiwit (smalle selectiedruk) en veroorzaken aantoonbaar geen steriliserende immuniteit. Het laatste betekent dat het virus zich nog steeds kan vermenigvuldigen in de luchtwegen van gevaccineerden, waardoor ook gevaccineerden besmettelijk kunnen zijn.

Continue reading →

Verenigd Koninkrijk: corona geen High Consequence Infectious Disease; SARS, MERS airborne

Hoe verder je graaft, hoe verder je mond open valt. Volgens de officiële richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk wordt corona niet meer beschouwd als een High Consequence Infectious Disease (HCID). Sinds wanneer? Sinds 19 maart!!! Waarom is het geen HCID meer? Omdat de gemiddelde mortaliteit laag is.

Een HCID “requires an enhanced individual, population and system response to ensure it is managed effectively, efficiently and safely.” Maar als het geen HCID is, zijn die maatregelen dus ook onnodig en disproportioneel als je ze toch doet.

Ondertussen zijn er nog steeds strikte maatregelen alsof corona wél een HCID was en is de reguliere zorg nog steeds niet fatsoenlijk hervat. De impact is weliswaar groot, alleen dat komt niet zozeer door het virus, maar door onze disproportionele reactie op het virus.

Verder op dezelfde pagina staat dat SARS en MERS (beide voorlopers van het nieuwe coronavirus) airborne zijn! En nog steeds zegt RIVM, “We stellen dat op basis van de huidige inzichten onduidelijk is of aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2.” (Laatst bijgewerkt: 28 juli 2020)

Corona gevonden in ventilatiesysteem verpleeghuis Maassluis. RIVM not amused.

Arts-microbioloog Peter de Man kwam bij zijn onderzoek naar sterfte in het verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis tot een schokkende ontdekking. In het ventilatiesysteem bleek corona te zitten. Toen hij dit meldde bij de GGD Rotterdam-Rijnmond was een reactie van dank, bezorgdheid en nieuwsgierigheid gepast geweest. Deze kennis kon tenslotte gebruikt worden om het beleid te verbeteren en zodoende de Volksgezondheid beter te beschermen.

De werkelijkheid bleek totaal anders: hem werd verweten dat hij dat onderzoek helemaal niet had mogen doen en gevraagd niet met de pers te communiceren. Dit was overduidelijk een onwelkome waarheid.

Achtergrond

In het verpleeghuis liepen eind juni op één afdeling, 17 van de 21 (81%) patiënten en 18 personeelsleden een coronabesmetting op. Zes bewoners kwamen te overlijden. Dit was onverwacht omdat (1) al het personeel medische mondmaskers droeg (behalve tijdens de pauzes), (2) er strikte bezoekregels waren, (3) er destijds in Nederland maar heel weinig besmettingen waren.

Het was opvallend dat de besmettingen uitsluitend waren op de enige afdeling waar ook lucht werd gerecirculeerd. Op alle andere 6 van de 7 afdelingen was geen enkele besmetting.

RIVM zegt dat het gevonden virus in het ventilatiesysteem inactief was, maar dat kan ook niet anders omdat het pas 9 dagen na dato is onderzocht. Het virus blijft uren actief, niet 9 dagen.

Evidence-based en wetenschappelijk

RIVM schermt steeds met evidence-based beleid. De uitvoering klopt al niet omdat het voorzorgsprincipe m.b.t. airborne overdracht niet gehanteerd wordt. Bij ontbrekend bewijs moet je voorzorg hanteren. Als dat met minimale kosten, risico’s en maatschappelijke impact kan, zoals het geval is met ventilatie en activiteiten naar buiten gaan (bij redelijk warm weer), is dat helemaal zo.

Bij ontbrekend bewijs helpt het ook om te extrapoleren van wat je al wel weet. RIVM erkent zelf dat influenza airborne is (“Besmettingsweg: Aerogeen”) en geeft prominent aan hoe belangrijk ventileren is tegen griep- en verkoudheidsvirussen. Het is dan helemaal niet vergezocht om aan te nemen dat corona ook airborne is en dat dus ook ventileren en buitenactiviteiten essentieel zijn.

Het blijkt nu overduidelijk een wassen neus. Er wordt wel gekeken naar welkom bewijs, maar niet naar onwelkom bewijs. Het is opzettelijke blindheid: je wilt het gewoon niet zien. ‘Evidence-based’ en ‘wetenschap’ blijken lip service: wel zeggen, maar niet doen.

Het blijft gissen naar de prioriteiten van de betreffende autoriteiten en beleidsmakers, maar een ding is duidelijk: de volksgezondheid en het juist en volledig informeren van de bevolking staan niet bovenaan (waar ze thuishoren).

Overigens geen kritiek op en wel dank voor de talloze anderen die wel goed en veel werk leveren.❤ Het is misschien maar een kleine minderheid die de boel verprutst, maar het is wel een invloedrijke minderheid.

Meer over deze casus

Ranglijst doodsoorzaken: oordeel zelf of de coronamaatregelen proportioneel zijn

Corona vormt vooral voor ouderen en mensen met onderliggende ziekten een risico. Daarom is het mantra Breng corona niet naar oma/kwetsbaren ook zo gepast. Het risico voor jonge gezonde mensen (mits beheersbare dosis virus) is gering. Besmettingen binnen deze groep zijn wenselijk vanwege groepsimmuniteit, zolang ze het maar niet naar oma brengen.

Onvolledige immuniteit en beperkte kennis over behandelmethoden maken corona momenteel wat gevaarlijker dan gewone griep- en verkoudheidsvirussen, maar zeker niet 10x zo gevaarlijk. Met snel toenemende (groeps)immuniteit en kennis, neemt het gezondheidsrisico met rasse schreden af.

Onderstaand artikel van huisarts Martin Voerknecht toont aan dat zowel de huidige angst als maatregelen buiten alle proportie zijn. Het aantal sterfgevallen aan/met corona is maar een piepklein deel van sterfte aan andere oorzaken. [Naast sterfte speelt ziekte ook een rol, maar dat geldt zowel voor corona als leefstijlziekten.]

Bedenk dat al die andere oorzaken voor het overgrote deel veroorzaakt worden door een ongezond dieet en leefstijl en dus vermijdbaar zijn. Anders gezegd: die ziekte/sterfte komt doordat wij ons dieet/leefstijl niet verbeteren.

Begrijp me goed: dit is geen verwijt of gebod. Kwantiteit van leven is niet alles, kwaliteit telt minstens zo zwaar. Er valt mijns inziens absoluut wat voor te zeggen om enkele gezonde levensjaren op te offeren als je er voor jouw gevoel extra leefkwaliteit voor terugkrijgt.

Wie zijn dieet en leefstijl verbetert is aanzienlijk beter beschermend tegen corona én chronische leefstijlziekten. Dit maakt een langere levensduur en gezondheidsduur (het aantal gezonde jaren) waarschijnlijker.

Het artikel van huisarts Martin Voerknecht (bron)

Tot vervelens toe: de Corona sterfte vindt grotendeels in de zelfde groep plaats waar we deze top 10 vinden:

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte (RIVM): 1-10.

Bron: Volksgezondheidenzorg.info (RIVM)

Per dag op dit moment:

Corona 0-5 doden

Dementie: 46 doden (Gedeeltelijk door vasculaire dementie: leefstijl speelt een rol)
Longkanker (>90 procent door roken): 28 doden (VERMIJDBAAR, leefstijl!)
Beroerte: 25 doden (wederom door leefstijl sterk te reduceren)
Hartfalen: 20 (wederom: grotendeels leefstijl)
COPD: 19 doden (vrijwel volledig leefstijl
Dikke darm kanker: 14 (deels leefstijl)
Infecties van de onderste luchtwegen: 11, partieel beter bij actieve leefstijl
Borstkanker: 11 (Beïnvloed door alcohol)

Dagelijkse doden van de top 10: 174. Corona grotendeels in dezelfde groep bijdragend 0-5…

Leggen we de samenleving handboeien aan om deze 174 doden?

Nee, we accepteren dat roken, drinken, luiheid en vetzucht ons einde versnellen. Corona helpt hierbij een klein beetje… een heel klein beetje.. iets korter.. ietsje pietsje..

Vindt u de maatregelen nog steeds proportioneel en bijdragend?

En voegen we de top 11 tot 20 toe:

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte (RIVM): 11-20.

Diabetes type 2: 95% leefstijl: 7 doden (grotendeels vermijdbaar!)
Hartstilstand: 5 doden (deels vermijdbaar)
Influenza (2018, een mild jaar) 3 per dag, gemiddeld over het hele jaar… Deze doden worden nu grotendeels als “Corona” geboekt gezien het bemonsteren van de griep door RIVM peilstations vrijwel stil viel…

Wat we beter moeten doen

Gepaste (functionele) angst voor corona, dus minder angst, want dit slaat nergens op. Wat we nog meer moeten doen: de maatregelen tegen corona moeten slimmer (meer aandacht voor ventilatie, buitenactiviteiten, luchtvochtigheid, vitamine D) en meer op verbetering van de volksgezondheid gericht worden.

We worden ernstig ziek als de dosis virus ons immuunsysteem overspoelt, dus we moeten de dosis virus binnen de perken houden en ons immuunsysteem en gezondheid verbeteren.

De huidige problemen komen voor een klein deel door het virus en voor het overgrote deel door onze overdreven en verkeerde REACTIE op het virus en hoe kwetsbaar we onszelf hebben laten worden. Laten we niet steeds dezelfde fouten maken.

Laten we vooral ook niet vergeten dat het wijs is om toekomstige pandemieën te voorkomen: voorkomen is 1000x beter dan genezen. Hoe kunnen we dit bereiken: door o.a. niet steeds meer land in te pikken, geen wilde dieren te eten en industriële veeteelt (anti-social distancing!) te ontmoedigen.

Marc Van Ranst: ‘Ventilatie essentieel tegen corona’

Viroloog Marc Van Ranst (‘Belgische Jaap van Dissel’) vertelt in dit radio-interview dat België op basis van voortschrijdend inzicht heeft geconcludeerd dat corona ook door de lucht wordt verspreid en dat ventilatie dus essentieel is. Het land is in actie gekomen om de ventilatie op orde te krijgen.

Onder andere Duitsland, Spanje, Zuid-Korea, Japan en New York doen hetzelfde. Ook het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) wijst op het belang van goede ventilatie. (Hier en hier schreef ik daarover.)

Hoewel RIVM in haar eigen folder over griep en verkoudheid nadrukkelijk wijst op het belang goede ventilatie, weigert het koppig om ventilatie (of beter: activiteiten naar buiten verplaatsen) bij het lijstje basismaatregelen tegen corona te vermelden. Dat terwijl corona (zeker i.c.m. onvolledige immuniteit, welke overigens met iedere besmetting afneemt) wat gevaarlijker is dan de bekende griep- en verkoudheidsvirussen.

Jaap van Dissel zei dinsdag dat scholen moeten voldoen aan het Bouwbesluit, maar daar is in het kader van corona veel op aan te merken. Een groter risico dan de scholen vormen openbare binnenruimtes waar veel volwassenen komen (zoals openbaar vervoer, kantoren, horeca) en vooral waar kwetsbaren zijn, zoals in wachtkamers van ziekenhuizen en verpleeghuizen. Niks doen aan ventilatie is dweilen met de kraan open en leidt tot vermijdbare ziekte en sterfte.

Ik heb weet eerlijk gezegd niet of ik nou moet juichen of janken

Maanden en maanden hebben we moeten strijden om één ding: om het lijstje met basismaatregelen uitgebreid te krijgen met tenminste de aanbeveling om te ventileren (of nog beter: naar buiten te gaan). Al was het maar uit voorzorg (baat het niet, dan schaadt het niet). Er waren maanden geleden al bergen en bergen indirect maar overtuigend bewijs dat corona ook airborne is en dat in een slecht geventileerde binnenruimte 1,5 m afstand dus onvoldoende is.

Nou heeft het RIVM een folder ‘Griep en verkoudheid’ (aangepast: juni 2015). Daar komt onderstaand plaatje uit. Het belang van ventileren wordt prominent genoemd.

Bedenk dat ieder griepseizoen een diverse griep- en verkoudheidsvirussen de kop opsteken. Daarbij horen o.a. de volgende virussen: influenza, rhino, RSV, entero en corona. Van de laatste familie is nu een nieuwe variant, maar het is natuurlijk niet aannemelijk dat die compleet anders verspreid wordt. De bestrijding is dus ook niet wezenlijk anders. Als ventileren noodzakelijk is bij alle andere griep- en verkoudheidsvirussen, dan is dat natuurlijk ook zo bij het nieuwe coronavirus.

Woorden schieten tekort.

Hieronder het lijstje ‘Hoe voorkom je verspreiding van het nieuwe coronavirus?‘ van de RIVM site (bijgewerkt 23-7-2020). Ziet iemand hier iets over ventilatie tussen staan?

Nog een uitstekend onderzoek dat in 1941 al duidelijk maakte dat influenza ook airborne is

Eerder schreef ik al over het uitstekende onderzoek van William Firth Wells die in 1955 al overtuigend aantoonde dat influenza niet alleen overgedragen kan worden via de lucht (airborne), maar dat microdeeltjes (aerosolen) veel gevaarlijker zijn dan grote druppels. Het volgende onderzoek van Andrew en Glover van het National Institute of Medical Research uit Engeland borduurt daarop voort.

Het hele onderzoek in The Journal of the American Medical Association (JAMA) staat hier en kan niet gratis ingezien, maar wel gehuurd of gekocht worden.

In het onderzoek werden fretten in een ruimte van 2 x 2 x 3 meter (lengte x breedte x hoogte) geplaatst. Aan de ene kant van de ruimte stond een kooi van gaas met daarin fretten die met influenza besmet waren (‘donors’). Aan de andere kant van de ruimte zaten niet-besmette fretten (‘ontvangers’) in een aparte kooi. Tussen de kooien stond een spatscherm dat grote druppels tegenhield. Besmetting kon dus alleen plaatsvinden via de lucht.

Voor de experimenten werd de hele ruimte grondig gedesinfecteerd en onderzoekers die eventueel in de ruimte kwamen droegen ook gedesinfecteerde kleding. In het algemeen werd uiterste zorg gedragen om besmetting van buitenaf zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij de eerste serie experimenten waren er 21 ontvangers en 19 besmette donors. Na 4 tot 7 dagen vertoonden 13 van de 21 ontvangers (62%) griepsymptomen. Dat er daadwerkelijk besmetting plaats had gevonden werd later bevestigd middels een immuniteitstest. Dit experiment toont aan dat het virus zich via de lucht verspreid heeft, want er is aangetoond dat het zich verspreid heeft en de enige mogelijke manier is via de lucht omdat alle andere drie manier (direct contact, grote druppels en via oppervlakken) onmogelijk waren.

In een serie controle-experimenten werd dit alles herhaald, maar nu stond het raam open waardoor ventilatie plaats kon vinden. Nu raakte geen enkele ontvanger besmet, ondanks dat deze zich 7 dagen vlak bij de groep besmette fretten bevond.

In een derde serie experimenten werden ventilatiebuizen in een S- of U-vorm tussen de kooien met fretten geplaatst waardoor lucht werd verplaatst van de besmette fretten richting de gezonde fretten. Het is aannemelijk dat grote druppels virus bij de lage toegepaste luchtsnelheid dit hele parcours niet af zouden leggen. Besmetting kon dus alleen via de lucht plaatsvinden. Uit het experiment bleek dat 100% van de ontvangers binnen 5 tot 7 dagen besmet raakte.

Commentaar

Critici zullen zeggen dat het hier om fretten gaat, niet om mensen, dus dat bij mensen besmetting door de lucht niet hoeft plaats te vinden. Wat mij betreft is dit lariekoek. Besmetting door de lucht is besmetting door de lucht.

Ze zullen ook uitwijzen dat het hier om influenza gaat, niet om het nieuwe coronavirus. Dat is natuurlijk zo, maar het hele verkondigde dogma is ten eerste dat zelfs influenza niet door de lucht verspreid wordt (over afstanden groter dan anderhalve meter). Ten tweede kan de hier beschreven set experimenten zo herhaald worden met het nieuwe coronavirus om het ook daar aan te tonen. Er is bijna geen budget en geen bijzondere ruimte of middelen nodig. Binnen een week heb je de uitslag.

Het lijkt me dat als je dit soort experimenten afwijst, je het resultaat gewoon niet wilt weten. En als je het resultaat niet wilt weten, geef je niet genoeg om de Volksgezondheid. Je weet wel, die ‘V’ in het Rijksinstituut voor VOLKSGEZONDHEID en Milieu (RIVM) en de ‘H’ in de World HEALTH Organization (WHO).

Nog een veelgehoord argument tegen besmetting via de lucht is dat microdeeltjes minder virus bevatten. Dat kan zijn maar het RIVM schrijft op haar eigen site dat ingeademde deeltjes 100x zo besmettelijk zijn (dus er is ook 100x minder virus nodig):

De lagere luchtwegen zijn het meest gevoelig voor infectie, terwijl per subtype influenza A-virus de voorkeur voor hogere of lagere luchtwegen verschillend kan zijn. De minimale besmettingsdosis via aerosolen die in de lagere luchtwegen terecht kunnen komen, is zeer gering, in de orde van één of enkele virusdeeltjes. [Tell06] Voor experimentele infectie door indruppelen van virus in de neus is honderdmaal meer virus nodig, zodat we aannemen dat infectie door druppels en besmette handen of voorwerpen (deurknoppen, telefoonhoorns, toetsenborden) een kleinere rol speelt. Luchtvochtigheid en temperatuur spelen een rol in de overleving van influenzavirussen en daarmee in de manier van overdraagbaarheid. [Lowe07, Lowe08, Sham09] Onder koude droge omstandigheden, zoals tijdens de winter, blijkt transmissie via druppelkernen het meest efficiënt. Bij hogere temperatuur (30°C), zoals in de tropen en subtropen, wordt aerogene transmissie via druppelkernen uitgeschakeld door een direct temperatuur- en luchtvochtigheideffect op het virus, terwijl aerogene transmissie door druppels bij nauw contact even efficiënt is als bij 20°C. [Lowe08]

Bovenstaande is allemaal theorie. Deze set experimenten bemoeit zich niet met de theorie en toont gewoon experimenteel (empirisch) aan dat influenza ook door de lucht overgedragen wordt en dat dus ventilatie en naar buiten gaan cruciaal is als je besmetting tegen wilt gaan. Als het bij influenza zo is, is het aannemelijk dat het bij corona ook zo is. Een simpele set experimenten levert het definitieve antwoord.

RIVM somt nadelen op van grootschalig aselect testen van asymptomatische personen

Bron: Beleid SARS-CoV-2-PCR bij personen zonder klachten (RIVM).

“Van het aantal positieve testen kunnen er relatief veel fout-positief zijn.” De test meet dan resten van virus dat het immuunsysteem al vernietigd heeft of geringe hoeveelheden virus die het immuunsysteem met gemak aankan, dus weinig tot geen gezondheidsrisico. Gevolg: (fout-)positieve testen kunnen aanleiding geven tot onnodige angst onder de bevolking en disproportionele maatregelen.

“Lage virusloads duiden zeer waarschijnlijk op een fase zonder besmettelijkheid.” Wie heel weinig genetisch materiaal van corona in het slijm heeft, is bijna zeker niet (meer) besmettelijk. We willen nou juist weten of iemand besmettelijk is. De wereldwijd gebruikte PCR-testen zijn te gevoelig en pikken veel niet-besmettelijke gevallen op. Voor het gestelde doel zijn dit fout-positieven. Simpele oplossing: gebruik minder gevoelige tests. Die bestaan en zijn ook nog eens veel praktischer, prettiger, goedkoper en geven binnen 10 min de uitslag. Hierover schreef ik kortgeleden: Een veel praktischer alternatief voor de huidige coronatesten.

Voordeel van grootschalig testen: brengt het tot noch toe onzichtbare deel van de ijsberg in kaart. Het overgrote deel van de besmettingen heeft geen of hooguit milde symptomen. Met deze kennis kan het werkelijke gevaar van een coronabesmetting beter bepaald worden. Dat kan op zijn beurt bijdragen aan gekalibreerde functionele angst*, gepaste voorzichtigheid (geen roekeloosheid maar ook geen overvoorzichtigheid) en proportioneler beleid.

* Functionele angst is wanneer je bang bent voor iets dat een reëel gevaar vormt, bijvoorbeeld je dat iemand zich verbrandt bij het koken. Het uit de buurt houden van kleine kinderen terwijl jij aan het koken bent en niet zomaar je handen op mogelijke hete oppervlakken leggen, zijn dan gepaste voorzorgsmaatregelen. Gepaste voorzichtigheid omdat je bang bent om geëlektrocuteerd te worden of voor een verkeersongeluk, zijn andere voorbeelden. Als de angst doorschiet in verlamming, bijvoorbeeld dat je niet eens in de buurt van een fornuis durft te komen, is het disfunctionele angst. Doodsbang zijn om een presentatie te geven (wat vrij milde reële risico’s heeft) is ook disfunctioneel.

Zoek het corona killer virus in de Nederlandse sterftecijfers

(Dit is dezelfde analyse voor Nederland die ik gisteren voor Duitsland heb gepubliceerd.)

In de afgelopen 5 jaren stierven jaarlijks gemiddeld 151.190 mensen (12.599 per maand). In 2019-20 stierven 5,4% meer mensen dan gemiddeld. Ter vergelijking: in Duitsland was helemaal geen oversterfte. Alle oversterfte in Nederland was in de groep van 65 jaar en ouder. In de groep jonger dan 65 was de sterfte afgelopen jaar 2,4% lager dan gemiddeld.

Commentaar op de data-analyse

Het Duitse Robert Koch Institute had al vroegtijdig door dat (1) ook mensen zonder symptomen besmettelijk konden zijn en (2) ouderen erg kwetsbaar zijn en dus extra goed beschermd moeten worden. Hun richtlijn voor personeel in de ouderenzorg was dan ook om altijd mondkapjes te dragen. Volgens de RIVM richtlijn was dit lang niet altijd nodig. Hierdoor zijn onnodig veel patiënten vroegtijdig overleden en is verplegend personeel onnodig (ernstig) ziek geworden. Het lijkt mij dat dit onderscheid met afstand de belangrijkste verklaring is waarom er in Duitsland helemaal geen oversterfte is en in Nederland wel.

Het klopt dat er een wereldwijd tekort was aan persoonlijke beschermingsmiddelen, maar het was met beschikbare middelen heel goed mogelijk geweest om desnoods zelf snel (provisorische) mondmaskers en gelaatsschermen te maken. Dit had heel veel besmettingen gescheeld bij precies die mensen die het meeste risico lopen en dus het best beschermd moeten worden.

Zie ook onderstaande aflevering van Nieuwsuur over dit onderwerp:

Ik ben ervan overtuigd dat als de ventilatie/luchtbehandeling overal maar in het bijzonder in de ouderenzorg beter was geweest, dit ook tot een aanzienlijk lagere sterfte had geleid.

Als verstandiger en vindingrijker met de persoonlijke beschermingsmiddelen omgegaan was en de ventilatie beter was geweest, zou het mij niks verbazen als er afgelopen jaar helemaal geen oversterfte was geweest.

Over de data-analyse

Ik heb de periode steeds vanaf het midden van het jaar laten lopen (van week 26 t/m week 25 van het volgende jaar) zodat een heel griepseizoen erin valt. Wanneer je naar kalenderjaren kijkt, is dit niet het geval.

Links

Forensisch arts Püschel: ‘Niemand in Hamburg gestorven aan corona’

De Duitse patholoog professor Klaus Püschel (over wie ik 5 dagen geleden ook berichtte) geeft broodnodig perspectief over corona waar overheid en media met geen woord over spreken. De gemiddelde dode tijdens de coronagolf was volgens professor Püschel 80 jaar oud en had in de regel meerdere ernstige reeds bestaande ziekten. Het is juister om te zeggen dat deze mensen zijn gestorven met corona dan aan corona.

Als corona een killer virus was, was het huidige aantal wereldwijde besmettingen echt onheilspellend en waren alle strikte maatregelen gerechtvaardigd. Corona is alleen geen killer virus. De kans dat je zult overlijden aan een infectie is in dezelfde orde van grootte als een gewoon griepvirus.

De mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen wel degelijk risico, dus we moeten maatregelen treffen om specifiek hen te beschermen… en dat doen we niet. Er zijn ook effectieve maatregelen om zowel de kans op als de ernst van besmetting te minimaliseren. Ventileren en activiteiten naar buiten verplaatsen vallen hieronder… alleen RIVM en WHO zijn in al hun koppigheid niet bereid om de bevolking uit voorzorg te adviseren het raam wat vaker open te zetten. Pas als voor dit specifieke virus het perfecte bewijs binnen is dat het strikt noodzakelijk is, zullen ze dat misschien doen.

Met de summiere kennis die we maanden geleden hadden, de angstaanjagende cijfers die uit China en Italië kwamen en de voorspelde doden uit de modellen (die in het verleden steevast tenminste 10 maal zoveel doden voorspelden als werkelijk het geval was), was de paniekreactie gepast. Inmiddels weten we echter dat het geen killer virus betreft. Dat is alleen niet doorgedrongen tot het gros van de bevolking. Overheid, media en Big Pharma schijnen dat graag zo te laten.

P.S. Corona was al geen killer virus en het risico is inmiddels nog verder afgenomen vanwege verbeterde behandelprotocollen in het ziekenhuis en het beschikbaar komen van effectieve medicijnen zoals dexamethason.