Waarom ontraadt Merck ivermectine voor COVID19? en andere vragen beantwoord

Dokter Benigno Agbayani heeft inmiddels zo’n 300 COVID patiënten behandeld met ivermectine. Bovendien heeft hij zich grondig verdiept in maatregelen en behandelingen tegen luchtweginfecties in het algemeen, en COVID19 in het bijzonder.

In bovenstaand interview krijgt hij veel voorkomende kritische vragen gesteld over ivermectine, die hij uitstekend beantwoordt. Alle vragen staan hieronder inclusief de antwoorden van Agbayani. Mijn eigen commentaar heb ik eraan toegevoegd.

‘Ivermectine’ wordt overal afgekort met IVM.

Vraag: In de meeste wetenschappelijke studies is IVM gebruikt in combinatie met andere middelen. Hoe kun je nou isoleren of effect komt door IVM en niet door de andere middelen?

Antwoord: Er zijn ook studies waar die andere middelen als monotherapie zijn getest en daar kwamen veel minder goede resultaten uit. Dr. Tess Lawrie heeft dat onlangs prima uitgelegd. Als het bij de studies met combinatietherapie veel beter ging, dan moet het verschil komen door IVM.

Monotherapie: De behandeling van een ziekte met slechts één medicijn of behandeling.
Combinatietherapie: De behandeling van een ziekte met een combinatie van meerdere medicijnen of behandelingen.

Bij mijn weten zijn er ook studies waarbij IVM als monotherapie getest werd, en dat werkte ook uitstekend.

Geen enkele ernstige infectieziekte wordt met een monotherapie behandeld, maar altijd met een combinatietherapie van verschillende middelen die allemaal aanvullende kwaliteiten en mogelijk zelfs synergetische eigenschappen hebben. In het laatste gevallen vullen ze elkaar niet alleen aan, maar versterken ze elkaar zelfs.

Eén middel bestrijdt wellicht het virus terwijl een ander middel bloedklonters voorkomt en een derde middel voorkomt dat het immuunsysteem op hol slaat. Dan is er wellicht nog een vierde middel dat zorgt dat de collageenproductie op orde blijft (zodat o.a. de longblaasjes niet gaan lekken, wat zou leiden tot vocht in de longen) en een vijfde middel dat vrije radicalen neutraliseert.

Belangrijke vraag: wat doet het ertoe of het in de kern IVM is of een ander middel uit de combinatietherapie? Het kerndoel hoort te zijn om zo snel mogelijk patiënten zo goed mogelijk te helpen, niet om uit te vinden wat precies de impact is van een individueel medicijn. Het laatste is wel wenselijk om te weten, maar niet de hoogste prioriteit in een dringende situatie.

In een document van de Frontline Covid Care Alliance (FLCCC) staat het perfect beschreven:

While it is unclear which of the above medications included in the “Severe Covid-19” cocktail contributes to improved outcomes, all of these drugs have been shown to be safe and independently to improve the outcome of patients with COVID-19. Ultimately it is irrelevant as to the contribution of each element as long as the patient improves and survives his/her ICU stay. We are in the midst of a pandemic caused by a virus causing devastating lung disease, and there is no place for “ivory tower medicine”.

Let ook op de steeds terugkerende dubbele standaarden: ook bij studies naar andere medicijnen, zoals remdesivir, werd een combinatiebehandeling gebruikt. Daar vond niemand dat een probleem, maar als het goedkope bestaande medicijnen betreft is dat ineens wel een probleem. Vroeg bij remdesivir iemand of het resultaat nou te wijten was aan remdesivir of aan het infuus met vocht of aan de mechanische beademing of aan de ontstekingsremmers of de aspirine?

Continue reading →

Vitamine C infusie leidt tot 78% lagere sterfte bij bloedvergiftiging en longontsteking. Ook cruciaal bij COVID19?

Professor Alpha Fowler en anderen hebben een onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met levensbedreigende bloedvergiftiging en longontsteking.

De vitamine C-groep kreeg standaardzorg in combinatie met hoge dosis vitamine C die via een infuus rechtstreeks in een ader gespoten werd (intraveneus). Deze vorm van toediening heeft als voordeel dat het supplement uitstekend opgenomen wordt in het lichaam. De controlegroep kreeg standaardzorg met een placebo.

Als je kijkt naar onderstaande grafiek, was het onderzoek een daverend succes. Toen de vitamine C toediening volgens het onderzoeksprotocol stopte na 4 dagen, was ‘slechts’ 4% van de vitamine C-groep overleden. Van de controlegroep overleed ruim 19%. Vitamine C leidde dus tot een afname in sterfte van maar liefst 78%!

Na dag vier verkleint het verschil in sterfte. Dit wijst erop dat als de vitamine C toediening langer voortgezet was, het verschil in sterfte op dag 28 aanzienlijk groter was geweest dan in dit onderzoek. Mensen met bloedvergiftiging en longontsteking zijn echt doodziek. Net zoals je niet na 4 dagen de mechanische beademing uit zet, zo moet je ook niet na 4 dagen stoppen met de toediening van vitamine C.

Het vreemde is dat als je de samenvatting van het artikel leest, het lijkt alsof vitamine C helemaal geen verbetering opgeleverd heeft.[1] Er wordt met geen woord gerept over de dramatisch afgenomen sterfte. Hoe zit dat? Prof. Fowler legt het hier uit.

JAMA wilde het artikel wel publiceren, maar alleen als een zogenaamde ‘negative trial’, oftewel een behandeling die niet werkt. Ze dwongen Fowler te zeggen dat hij het gebruik van vitamine C ontraadde. Dat deed hij met tegenzin, maar dan wel met de toevoeging, “tot een groot fase 3 onderzoek afgerond is”.

JAMA dwong de auteurs ook om de mSOFA (modified Sequential Organ Failure Assessment) score zodanig te berekenen dat de score van overleden van patiënten niet meegewogen werd. Daardoor lijkt de behandeling veel minder werkzaam dan het geval is.

Waarom zou JAMA zoiets willen? Waarom schreeuwen ze geen Eureka? Dat legt prof. Fowler ook uit. De medicijnen voor de behandeling van septische schok kosten $20.000 PER DAG! Een flesje vloeibare vitamine C kost $80. Iedere patiënt die vitamine C krijgt, hoeft 4 dagen korter behandeld te worden, dus per patiënt loopt Big Pharma $80.000 mis.

Maar, uh, de wetenschappelijke tijdschriften zijn toch onafhankelijk van Big Pharma? En wetenschap is toch een heel pure bezigheid waarbij het alleen draait om de Waarheid? Nee joh, dat is een sprookje. Zo hoort het te zijn, maar zo is het niet.

De invloed van Big Pharma is als een uitgezaaide kwaadaardige tumor. Ze zijn overal, inclusief de medisch wetenschappelijke tijdschriften. Hun primaire doel is niet om mensen te genezen (of veel beter: om ze optimaal gezond te houden en ziekte te voorkomen), maar om geld aan ze te verdienen.

Stof tot nadenken:

  • Hebben we toevallig op dit moment te maken met een ziekte waarbij patiënten met een zware longontsteking op de IC liggen? Zouden zij baat hebben bij hoge doses intraveneuze vitamine C (HDIVC)? Zou het wenselijk zijn als patiënten 4 dagen korter op de IC liggen? Wordt HDIVC momenteel al toegepast in de Nederlandse ziekenhuizen, zowel op de klinische afdelingen als op de IC? Zo ja, bravo! Zo nee, welke geldige reden is er om dat niet te doen? HDIVC is veilig, goedkoop, beschikbaar en het werkt fantastisch. Er is dus geen reden om het niet te gebruiken.
  • Als vitamine C fantastisch goed werkt op de IC, zou het dan wellicht eerder in het ziekteproces ook fantastisch goed werken? Zou het kunnen zijn dat hoe eerder je het gebruik, hoe beter nadelige uitkomsten voorkomen kunnen worden?

Voetnoten

[1] Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure: The CITRIS-ALI Randomized Clinical Trial (JAMA. 2019; Alpha Fowler et al.)

Masterclass van dr. Paul Marik over medicijnen en supplementen voor COVID19

Dr. Paul Marik geeft een uitstekende masterclass met de meest recente en beste inzichten over medicijnen en supplementen voor profylaxe en behandeling van COVID19. Hij weet waar hij het over heeft, aangezien hij al ruim 35 jaar in het vak zit en al sinds het begin COVID patiënten behandelt.

Hij en zijn team waren de eersten die wezen op het cruciale belang van ontstekingsremmers in de tweede ziektefase van C19. Zij zijn toen uitgelachen en aangevallen, maar sinds het RECOVERY onderzoek zijn vriend en vijand het erover eens dat deze medicijnen essentieel zijn.

Momenteel wordt op veel plekken dagelijks een eenmalige dosis van 6 mg dexamethason gegeven, maar dat is de verkeerde steroïde in een te lage dosis voor een te korte duur.

Marik is wereldexpert in de behandeling van longontsteking en bloedvergiftiging met HAT-therapie. Die bestaat uit ontstekingsremmers, hoge doses intraveneuze vitamine C, thiamine (vitamine B1), en optimaal vochtmanagement.[1, 2]

Hij is samen met o.a. dr. Pierre Kory en dr. Joseph Varon voortrekker in de hele discussie over ivermectine. Zij hebben al veel bereikt door het op de agenda te krijgen bij WHO. De aanbeveling van NIH (National Institutes of Health) is ook verbeterd.

Deze presentatie is vooral interessant voor medisch professionals en kan te ingewikkeld zijn voor wie zich niet verdiept heeft in de materie.

Zie voor meer informatie covid19criticalcare.com.

Deze foto van dr. Joseph Varon met een patiënt is de hele wereld over gegaan.

Voetnoten

[1] ‘HAT’ staat voor Hydrocortison (ontstekingsremmer), Ascorbinezuur (vitamine C), en Thiamine (vitamine B1). Zie ook de studie Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study (Chest; Paul Marik et al.; 2017)

[2] Dr. Marik legt het goede uit de (eveneens ingewikkelde) video ARDS: All you need to know! Vanaf 22:00 komt vochtmanagement aan bod. Daarna gaat het om optimale instelling van mechanische beademing. Aan het einde van de video bespreekt hij de medicijnen uit het HAT-protocol.

Dr. Mobeen Syed bespreekt medicijncocktail die Donald Trump gekregen heeft tegen COVID

Woord vooraf: Ik ben geen arts, bioloog, immunoloog of andere expert op dit gebied. Waar ik hieronder over schrijf is compleet nieuw voor mij. Ondanks dat ik mijn uiterste best heb gedaan, kan het dus heel goed zijn dat ik bepaalde dingen verkeerd heb opgeschreven. Ik schrijf er toch over op dit moment, omdat het volgens mij dringend noodzakelijk is en bij mijn weten geen enkele andere Nederlander bezig is deze essentiële kennis op een redelijk begrijpelijke manier te verspreiden. (Huisarts Rob Elens uitgezonderd.)

Samenvatting

Dr. Mobeen Syed bespreekt de medicijncocktail die Donald Trump heeft gekregen tegen COVID: monoclonal antibody cocktail, remdesivir, zink, vitamine D, famotidine, melatonine, aspirine en dexamethason.

Het is twijfelachtig of remdesivir de beste oplossing was, omdat het ernstige bijwerkingen kan hebben, peperduur is (wat voor Trump vanzelfsprekend geen rol speelt) en niet eens goed aangetoond is dat het goed werkt. Er zijn ook andere medicijnen beschikbaar die veiliger zijn, beter werken en vele malen goedkoper zijn.

Dexamethason kan mogelijk te vroeg toegediend zijn, hoewel dat in combinatie met antivirale middelen niet per se een probleem hoeft te zijn.

Verder is het allemaal uitstekend, hoewel een zink ionofoor ontbreekt.

Het is niet alleen belangrijk wat Trump gekregen heeft, maar vooral ook wanneer hij het gekregen heeft. Het zo vroeg mogelijk starten van een effectieve veilige behandeling is bij COVID cruciaal.

Uitleg vooraf

Volgens dr. Paul Marik bestaat COVID op hoofdlijnen uit twee fases. In de eerste fase vermenigvuldigt het virus zich zeer snel in de gastheer (donkerblauw in onderstaande figuur). Na een tijdje komt het immuunsysteem op stoom en worden virusdeeltjes kapotgemaakt en ontstaan enorme hoeveelheden virusafval in het lichaam (lichtblauw hieronder). Hierbij kan het immuunsysteem op hol slaan (oranje hieronder), wat levensbedreigend kan zijn.

Bron: MATH+ protocol.

Omdat de fases dramatisch van elkaar verschillen moeten ze ook anders behandeld worden. In de fase van virusvermenigvuldiging helpen antivirale middelen. In de fase van ontregeling van het immuunsysteem zijn juist middelen nodig die ontstekingsremmend werken.

Als immuunonderdrukkende medicijnen in de eerste fase toegediend worden kan het levensgevaarlijk zijn, omdat een optimaal functionerend immuunsysteem nodig is om het virus te bestrijden. Een zwakker immuunsysteem leidt ertoe dat het virus zich sneller kan vermenigvuldigen.

Continue reading →