Hoe de mensheid pandemieën waarschijnlijker maakt

We hebben de corona pandemie over onszelf afgeroepen. Doordat de wereldbevolking ongebreideld groeit en we steeds luxer leven, neemt de mensheid jaar na jaar meer land in beslag. Daardoor verdringen we wilde dieren en wordt de kans groter dan wij ziekmakers van hen overnemen (zoönose). Het eten van die dieren maakt het nog erger.

We reizen ook steeds meer en verder, waardoor we ziektes steeds efficiënter en sneller over de wereld verspreiden.

“Treat the earth well. It was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children.”

— Native American Proverb

Een derde probleem is industriële veeteelt, waaronder ‘fabrieksvlees’ en legbatterijen. Dieren die op elkaar gepakt zitten is niet alleen slecht voor het dierwelzijn, maar ook ANTI-PHYSICAL DISTANCING. Die dieren zijn zo gestrest en ziek dat hun immuunsysteem slecht functioneert, waardoor dit een perfecte broedplaats is voor ziekmakers. Dr. Michael Greger spreekt dan ook met recht over GRIEPFABRIEKEN.

Boeren bestrijden dit met kolossale hoeveelheden antibiotica. Dit is niet alleen ongezond voor degene die de producten eet, maar brengt ook een groot risico op antibioticaresistentie met zich mee.

“The wise man must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future.”

— Herbert Spencer

Bij megaboerderijen in de VS bevinden zich feces lakes: grote kunstmatige meren met mest van het vee, waar ziekmakers in gedijen en muteren. (Zie de foto’s hieronder.)

We moeten van ‘meer’ naar ‘beter’. We hebben maar één planeet voor onze kleinkinderen en geen backup. We kunnen nu meteen beginnen door minder dierlijke producten te consumeren en alleen biologische producten van zo humaan mogelijk behandelde dieren. Hartelijk bedankt namens Moeder Aarde en de kleinkinderen.

Bron: Natural Society

Bron: Natural Society