Besmetting en bestrijding van corona tot de absolute essentie teruggebracht

Maurice de Hond heeft op zijn site een uitstekend gastartikel van Fahmi Yigit gepubliceerd, waarin de corona besmetting tot de absolute essentie teruggebracht is. Op basis van wat je daar leert kun je maatregelen in kaart brengen en met elkaar vergelijken om tot het optimale beleid te komen om het virus in te dammen tegen minimale kosten.

Hieronder volgen mijn aantekeningen en toevoegingen.

Besmetting

Besmetting bestaat uit 3 fases:

  1. Emissie van virusdeeltjes, b.v. hoesten of zingen
  2. Transmissie: hoe de virusdeeltjes de afstand naar een ander overbruggen, b.v. indirect via een oppervlak of door de lucht
  3. Immissie: hoe de deeltjes bij een ander binnen komen, b.v. inademen of aanraken van mond/neus/ogen

Onderstaand plaatje geeft de genoemde termen (in het geval van transmissie via de lucht).

Continue reading →

Kan het coronavirus door de lucht verspreid worden? Experts kunnen het niet eens worden

Experts zijn verdeeld of het coronavirus nou wel of niet door de lucht verspreid kan worden. Dit artikel uit de gerenommeerde publicatie Nature beschrijft hoe moeilijk en tijdrovend het is om te bepalen wie gelijk heeft.

De experts zijn wel eensgezind over de noodzaak van een voorzichtige aanpak.

We moeten volgens viroloog Julian Tang aannemen dat overdracht via de lucht mogelijk is, tenzij experimenteel bewijs het tegendeel aantoont.

Aerosol wetenschapper Lidia Morawska zegt, “Het verhogen van de ventilatie en het niet recirculeren van lucht draagt bij aan het verdunnen en wegvoeren van besmettelijke aerosolen.”

Viroloog Ke Lan roept op om mondkapjes te dragen. Als iedereen een mondkapje draagt, biedt dat tweeweg-bescherming: het mondkapje beschermt anderen tegen jouw uitgeademde deeltjes, en jou tegen de uitgeademde deeltjes van anderen.

Mijn toevoeging:

  • Binnen is het veilig mits basishygiëne nageleefd wordt en goed geventileerd wordt. Bij bijeenkomsten waarbij intens uitgeademd wordt door de mond, zoals bij het zingen en sporten, moet aanzienlijk meer voorzorg in acht genomen worden.
  • Hoogwaardige mondkapjes dienen vanzelfsprekend als eerste naar de zorg en kwetsbare mensen te gaan. Een tekort mag echter geen reden zijn om ze niet aan te bevelen aan andere burgers. Mondkapjes van mindere kwaliteit beschermen anderen namelijk ook al veel.

P.S. Het artikel van Nature is op het moment van schrijven precies twee maanden oud. Aangezien we elke dag iets bijleren over het coronavirus, zou het achterhaalde informatie kunnen zijn. Mogelijk zou uit voortschrijdend inzicht blijken dat de genoemde voorzorgsmaatregelen toch niet zo hard nodig zijn. Het tegendeel is echter waar. Het indirect bewijs stapelt zich op dat het virus inderdaad door de lucht verspreid kan worden.

UvA: Goede ventilatie is cruciaal om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Vers van de pers: Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat goede ventilatie cruciaal is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In een ongeventileerde ruimte zweeft zelfs na 5 minuten nog de helft van de besmettelijke microdruppeltjes rond. In een goed geventileerde ruimte halveert het aantal druppeltjes binnen 30 s. Dit is 10x zo snel.

Belangrijke implicaties uit het artikel:

  • Ventileren van openbare ruimtes met verse lucht is cruciaal. Afstand bewaren in gesloten ruimtes is onvoldoende!
  • Apps die de nabijheid van anderen meten lijken beperkt uitkomst te bieden, omdat besmetting binnenshuis ook veel verder dan 1,5 m plaats kan vinden.
  • Hoogwaardige chirurgische mondkapjes bieden in slecht geventileerde ruimten uitkomst. Ze beschermen de drager zelf slechts matig tegen het inademen van deeltjes die al in de lucht zijn, maar beschermen anderen een stuk beter tegen druppeltjes die de drager uitademt.
  • Er komen geen druppeltjes vrij als je rustig door je neus ademt. Wel als je niest. Ook via de mond als je spreekt en helemaal als je zingt of intens sport.