Dokter overlijdt 16 dagen na eerste dosis coronavaccin

Een Amerikaanse arts heeft op 18 december de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech mRNA coronavaccin gekregen. Drie dagen later kreeg hij vlekjes onder de huid van zijn handen en voeten, welke veroorzaakt werden door bloedingen.

De arts had geen bekende ziektes of aandoeningen. Hij rookte niet, gebruikte geen medicijnen en had geen geschiedenis van negatieve reacties op medicijnen of vaccins.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en bleek trombocytopenie te hebben. Dat zijn te weinig bloedplaatjes waardoor mensen eerder bloedingen krijgen.

De hulp van specialisten uit het hele land werd ingeroepen om hem te helpen, maar niks werkte. Uiteindelijk stierf de arts 16 dagen nadat hij het vaccin gekregen had vanwege een zware plotselinge hersenbloeding.

Momenteel wordt onderzoek verricht of de gebeurtenis iets met het vaccin te maken heeft. Het kan puur toeval zijn. Als het geen toeval is, kan het een extreem zeldzame bijwerking zijn.

Dr. Mike Hansen sluit de video af met de boodschap dat hij nog steeds voorstander van het vaccin is, omdat het risico van het vaccin kleiner is dan het risico van COVID19. Ik ben het eens met deze denkwijze[1, 2], maar het is onvolledig omdat het vaccin niet vergeleken wordt met het beste alternatief.

De afweging is nu:

  • Optie A: Het vaccin nemen en dan hopelijk geen risico lopen op ernstige COVID ziekte of sterfte, maar wel het risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.
  • Optie B: Het vaccin niet nemen en dan mogelijk ernstig ziek worden of overlijden door COVID, maar geen risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.

Mijns inziens moet hieraan toegevoegd worden:

  • Optie C: Geen vaccin en wel veilige, onschadelijke en werkzame maatregelen treffen, zoals: ventilatie, optimale luchtvochtigheid, gezonde leefstijl en voeding.
    Bij ziekte: zo vroeg mogelijke behandeling met hoge doses of megadoses vitamine C, zink, vitamine D, ivermectine, quercetine, etc.
    Dit kan later eventueel aangevuld wordt met stollingsremmers en ontstekingsremmers.
    Wie toch in het ziekenhuis terecht komt, kan allerlei veilige en werkzame behandelingen krijgen die momenteel niet gebruikt worden.

Op basis van een volledige inventarisatie van de beste beschikbare opties, kan vervolgens een betere keuze gemaakt worden. Mogelijk is optie A beter dan optie B, maar is het ook beter dan optie C?[3]

Optie A en B gaan over de vraag of het vaccin veilig en werkzaam is. Optie C benadrukt een meer fundamentele vraag: is het vaccin wel nodig?

Naast zelfbescherming, kan het niet willen doorgeven van het virus, nog een reden zijn om het vaccin te nemen. Allereerst is er momenteel geen enkel bewijs dat de vaccins transmissie voorkomen, en het is zeker niet vanzelfsprekend dat ze dat zullen doen. Bovendien zorgt natuurlijke immuniteit bijna zeker wél voor remming van transmissie en zijn de maatregelen uit optie C ook geschikt om anderen te beschermen.

Nawoord

Naast de genoemde maatregelen bij Optie C, heb ik inmiddels nog heel veel meer uitermate veilige, werkzame, goedkope, praktische en beschikbare maatregelen geïnventariseerd. Deze heb ik (nog) niet gedeeld. Dat heeft deels te maken met tijdgebrek, maar het is vooral omdat dat tegen de huisregels van sociale media is.

Het officiële WHO-standpunt is namelijk dat er “momenteel geen bekende behandeling of preventie van COVID19 beschikbaar is”, op de basismaatregelen en het vaccin na. Alles dat hiervan afwijkt wordt bestempeld als misinformatie. Wie toch mogelijkheden oppert, breekt de regels.

Die persoon wordt eerst genadeloos gecensureerd en korte tijd later permanent verbannen van de platforms. (Velen worden ook ontslagen, hun licentie wordt ingetrokken, ze worden publiekelijk aan de schandpaal genageld, etc. etc.)

Dit is al velen overkomen, waaronder uiterst gekwalificeerde mensen wiens boodschap talloze levens had kunnen redden en nagenoeg alle maatschappelijke schade had kunnen voorkomen. In hun eerbare of oneerbare strijd tegen ‘misinformatie’, hebben sociale media de baby met het badwater weggespoeld.

Voetnoten

[1] Goed lezen: ik ben het eens met de denkwijze. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met de conclusie.

[2] Het risico van COVID is enorm afhankelijk is van de context. Een 80-jarige met meerdere onderliggende aandoeningen loopt heel veel risico; een gezonde 15-jarige loopt een minuscuul risico. Het kan mogelijk heel verstandig zijn dat de 80-jarige het vaccin neemt, en heel onverstandig dat de 15-jarige dat doet.

[3] De genoemde opties zijn niet uitputtend. Zo ken ik ook mensen die neigen naar:

  • Optie D: Zo’n half jaar wachten om te kijken of er in die periode geen ernstige bijwerkingen optreden bij anderen. Als die bijwerkingen uitblijven, dan alsnog het vaccin nemen.