Anders Tegnell: ‘Corona even dodelijk als griep’

Uitstekend interview met Anders Tegnell, de Zweedse evenknie van Jaap van Dissel. Tegnell toont moed en openheid, en zijn beleid is rationeel en grondig onderbouwd. Hiervoor mijn grote dank en bewondering. In het bijzonder ten tijde van crisis, zijn het de echte helden die zich heel regelmatig live laten interviewen met ongecensureerde moeilijke vragen. Vervolgens doen zij hun uiterste best om deze zo goed, volledig en helder mogelijk te beantwoorden.

Of je het nou eens bent met zijn beleid of niet, hij is wat mij betreft in ieder geval een rolmodel vanwege zijn gedrag, terwijl anderen vooral schitteren door afwezigheid. Voor anderen geldt schijnbaar net als in The Wizard of Oz, “Pay no attention to that man [or woman] behind the curtain.” “Don’t look closer, don’t ask difficult questions.”

Bij Tegnell geldt het tegenovergestelde: kijk gerust, en vind dan een beleid dat goed onderbouwd is en een persoon die de totale volksgezondheid (niet alleen de onderdrukking van een nieuw griepvirus) wil maximaliseren.

Zweden laat zich daadwerkelijk leiden door de wetenschap en de wetenschappelijke denkwijze (en ook door observaties en gezond verstand waar voldoende wetenschappelijke kennis ontbreekt). In de meeste andere landen lijkt wetenschap meer een dekmantel om politiek te bedrijven en een andere agenda dan optimale volksgezondheid (in de breedte zin van het woord) te bewerkstelligen. Die landen en deskundigen bepalen eerst wat in hun voordeel is (hoe ze dat ook mogen definiëren), en zeggen dan dat die keuze wetenschappelijk onderbouwd is.

Marc Van Ranst: ‘Corona even dodelijk als griep’

Viroloog Marc Van Ranst, de Belgische evenknie van Jaap van Dissel, antwoordde afgelopen februari op de vraag Hoe dodelijk is het coronavirus?:

“Wat we weten is dat dit trekt tot de dodelijkheid van een griepvirus. Misschien, en ik hoop dat ik ongelijk heb, maar misschien een beetje dodelijker, maar ik denk dat de getallen uiteindelijk dat wel terug zullen brengen tot even groot.” (1:20 in de video)

Nu we inmiddels heel veel meer weten dan in februari, blijkt professor Van Ranst volledig gelijk te hebben: corona is net zo dodelijk als een griepvirus. Toch stelt haast niemand de vraag waarom alle draconische maatregelen nodig en gerechtvaardigd zijn voor een virus dat even dodelijk is als een griepvirus.

Marion Koopmans vindt dat we “die mensen eigenlijk bij de kladden moeten pakken en zeggen ‘let op, de adviezen zijn belangrijk en blijven belangrijk”. Echt? Mensen bij de kladden pakken voor een nieuw griepvirus?

P.S. Marc van Ranst benadrukt vanaf 7:45 in de video dat corona ook door de lucht overgedragen kan worden via microdruppeltjes (aerosolen). We kunnen onszelf en elkaar beschermen door in slecht geventileerde binnenruimten mondkapjes te dragen (en/of te ventileren of aan luchtbehandeling te doen; luchtvochtigheid speelt ook een zeer belangrijke rol).

Forensisch arts Püschel: ‘Niemand in Hamburg gestorven aan corona’

De Duitse patholoog professor Klaus Püschel (over wie ik 5 dagen geleden ook berichtte) geeft broodnodig perspectief over corona waar overheid en media met geen woord over spreken. De gemiddelde dode tijdens de coronagolf was volgens professor Püschel 80 jaar oud en had in de regel meerdere ernstige reeds bestaande ziekten. Het is juister om te zeggen dat deze mensen zijn gestorven met corona dan aan corona.

Als corona een killer virus was, was het huidige aantal wereldwijde besmettingen echt onheilspellend en waren alle strikte maatregelen gerechtvaardigd. Corona is alleen geen killer virus. De kans dat je zult overlijden aan een infectie is in dezelfde orde van grootte als een gewoon griepvirus.

De mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen wel degelijk risico, dus we moeten maatregelen treffen om specifiek hen te beschermen… en dat doen we niet. Er zijn ook effectieve maatregelen om zowel de kans op als de ernst van besmetting te minimaliseren. Ventileren en activiteiten naar buiten verplaatsen vallen hieronder… alleen RIVM en WHO zijn in al hun koppigheid niet bereid om de bevolking uit voorzorg te adviseren het raam wat vaker open te zetten. Pas als voor dit specifieke virus het perfecte bewijs binnen is dat het strikt noodzakelijk is, zullen ze dat misschien doen.

Met de summiere kennis die we maanden geleden hadden, de angstaanjagende cijfers die uit China en Italië kwamen en de voorspelde doden uit de modellen (die in het verleden steevast tenminste 10 maal zoveel doden voorspelden als werkelijk het geval was), was de paniekreactie gepast. Inmiddels weten we echter dat het geen killer virus betreft. Dat is alleen niet doorgedrongen tot het gros van de bevolking. Overheid, media en Big Pharma schijnen dat graag zo te laten.

P.S. Corona was al geen killer virus en het risico is inmiddels nog verder afgenomen vanwege verbeterde behandelprotocollen in het ziekenhuis en het beschikbaar komen van effectieve medicijnen zoals dexamethason.

Dr. David L. Katz vertelt je precies wat je moet weten over corona

Aantekeningen

 • Corona is voor sommigen een gevaarlijk virus… net als griep. Als je roekeloos bent, kunnen kwetsbare mensen eraan overlijden. Het is echter GEEN killer virus: als je jong en gezond bent zul weinig tot geen symptomen hebben of op zijn allerergst flink ziek worden, maar je zult er bijna 100% zeker niet aan komen te overlijden.
 • We moeten streven naar minimalisatie van totale schade (total harm minimization), niet naar maximale onderdrukking van het virus.
 • Hoe komen we uit de lockdown? Door geleidelijk groepen jongeren naar buiten te laten zodat ze eventueel besmet en immuun worden (voor zover ze nog niet immuun waren, want dat is in >50% van de gevallen al zo). (Risk stratification) Tegelijkertijd moeten we de kwetsbaren heel erg goed beschermen. (Vertical interdiction) Flatten the curve bevat geen exit strategie. Het beste dat het kan doen is wat tijd kopen en voorkomen dat ziekenhuizen overstromen.
 • Het record aantal positieve corona testen komt voor een groot deel door het record aantal totale testen. Meer testen = meer POSITIEVE testen (zolang er nog mensen zijn die het virus dragen). (Ook meet de test vaak virusRESTEN, niet actief virus. In dat geval zijn de mensen niet ziek en ook niet besmettelijk.) Er zijn echter wel degelijk ook meer besmettingen in de VS omdat men niet gecontroleerd uit de lockdown is gekomen. Het kan problematisch worden als teveel mensen TEGELIJKERTIJD besmet raken, omdat de ziekenhuizen (die ook onder normale omstandigheden al bijna geen reservecapaciteit hebben) dan kunnen overstromen.
 • Corona lijkt zo’n gevaarlijk virus, omdat 90% van de besmette mensen (die weinig tot geen problemen hebben) buiten beeld is. Als je die mensen ook meerekent, en dat moet je wel degelijk doen, krijg je een beter beeld van het echte gevaar van het virus. Dat gevaar is aanwezig maar valt voor de meesten alleszins mee.
 • Het risico op een slechte uitkomst van corona is KLEINER dan alledaagse risico’s, zoals deelnemen aan het verkeer.
 • Mondkapjes helpen uitstekend om ANDEREN te beschermen. Er is dan misschien niet perfect wetenschappelijk bewijs voor, maar tijdens alledaagse activiteiten als praten, komen waterdruppeltjes de lucht in. Als jij besmettelijk bent, zit er virus in die druppeltjes dat anderen kan besmetten. Als je een mondkapje draagt dat 90% van de druppeltjes tegenhoudt, is de kans met minimaal 90% verminderd dat anderen besmet raken. De kans dat anderen ernstig besmet raken is met veel meer dan 90% verminderd.
 • We hebben wetenschap nodig EN gezond verstand en logische redenatie (zoals m.b.t. mondkapjes). Niet ‘of of’.
 • Natuurlijk is corona airborne. D’uh! Corona wordt verspreid via druppeltjes van alle maten: groot én klein. Waarom het ezelachtige debat? Omdat zij die het beleid maken, zoals WHO en RIVM, ontkennen dat corona ook airborne en daardoor geen voorzorgsmaatregelen adviseren. (Gelukkig zijn er ook instituten die wél goed wijs zijn, zoals het Duitse Robert Koch Instituut en het European Centre for Disease control, zie hier en hier.) Hierdoor kunnen mensen onnodig (ernstig) ziek worden en sterven. Dit terwijl de benodigde maatregelen, zoals ventileren en activiteiten naar buiten verplaatsen, goedkoop en veilig zijn, en per saldo POSITIEVE bijwerkingen hebben. Gezond verstand is niet gebruikelijk.
 • Bij corona bestaat een dosis-responsie relatie. Vergelijk het met een militaire basis. Als de vijand in kleine getale komt, kan je ze met groot gemak weren. Als de vijand in behoorlijk grote getale komt, wordt het een flink gevecht. Als de vijand in enorme getale komt, word je overlopen. Zo is het ook met corona. We moeten ten eerste zorgen dat de vijand (het virus) niet in al te grote getale komt door maatregelen te treffen. Daarnaast we zorgen dat onze basis optimaal verdedigd wordt, oftewel we moeten zorgen voor een sterk en optimaal werkend immuunsysteem.
 • De behandelprotocollen voor COVID-19 zijn heel snel heel veel beter geworden, waardoor je overlevingskans in het ziekenhuis aanzienlijk is toegenomen.
 • De gedachte dat we ons allemaal maar op moeten sluiten in ons huis tot er een vaccin is, is een enorme fout. We hebben een vaccin nodig dat (1) effectief, (2) veilig, (3) in massa geproduceerd, (4) universeel verdeeld en (5) betaalbaar voor iedereen is. We hebben geen idee wanneer dat er zal en mijn voorspelling is dat er NOOIT een vaccin komt dat aan al deze voorwaarden voldoet. (Op een later moment zal ik hierover uitweiden.) De enige verstandige exit is (1) streven naar een geleidelijk op te bouwen groepsimmuniteit zodat het virus in het vervolg geen vat kan krijgen en (2) onze omgeving aanpassen, zoals de ventilatie en luchtvochtigheid in gebouwen.

Erwin Kompanje: ‘Eigenlijk alle COVID-19 patiënten op de IC hadden onderliggende ziekten’

Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje (Erasmus MC):

“Eigenlijk alle COVID-19 patiënten die wij op de IC kregen hadden onderliggende ziekten. Ze hadden overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, allerlei dingen. … Het zijn eigenlijk altijd al chronisch zieke mensen die dan veel vatbaarder zijn voor het krijgen van infecties. Dat zien we jaar in jaar uit, ook tijdens het griepseizoen. … Al bij voorbaat waren het hele ernstig zieke mensen.”

Als de mensen in de verzorgingshuizen zelf hadden kunnen kiezen, waren velen HEEL VEEL liever in contact gebleven met hun dierbaren dan in een eenzaam stressvol isolement… ONDANKS het besmettingsrisico. Liever meer KWALITEIT van leven, dan meer KWANTITEIT van leven. De oversterfte onder bejaarden komt niet zozeer door corona, maar voor “verkommering, verpietering”.

Takeaways

 • Corona is zeker gevaarlijk, net als influenza waaraan jaarlijks ook veel (oude) mensen overlijden. Maar het is niet het killer virus dat media en autoriteiten je willen doen geloven.
 • Er is een fantastische manier om je tegen ziekmakers te wapenen, namelijk door middel van dieet en leefstijl. Het is misschien niet makkelijk om je gewoonten te veranderen, maar het is in ieder geval niet moeilijk om te begrijpen wat je precies moet doen.
 • We moeten geen beslissingen maken voor anderen, hoe goed bedoeld ook. Als mensen ertoe in staat zijn, moeten we hen de keuze geven om voor zichzelf te beslissen wat ze willen. Het is tenslotte hun leven. Die beslissing moeten we vervolgens respecteren.

Kompanje schreef medio april het artikel Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een coronadode?

Memento mori: gedenk te sterven. Mensen sterven nou eenmaal. Doodgaan hoort bij het leven, het is gegarandeerd. We kunnen allerlei maatregelen treffen om zowel meer kwaliteit als meer kwantiteit te krijgen. Maar soms moeten we kiezen en dan zullen de meesten liever het eerste willen.

Het menselijk lijf heeft een uiterste houdbaarheidsdatum. Het is pijnlijk als dierbaren sterven, maar het is noodzakelijk. Als mensen niet meer zouden sterven maar er wel steeds nieuwe geboren worden, zou de aarde binnen no time overvol worden.

Memento mori painting
Memento mori.

Naast het interview is bonusmateriaal aanwezig:

Kliniek Hamburg verricht autopsieën op 100 corona-doden – de resultaten zijn duidelijk

Pathologen van de universiteitskliniek Hamburg-Eppendorf hebben autopsieën verricht op 100 corona-doden. Uitkomst: ALLEN, zonder enige uitzondering, hadden (in de regel meerdere) reeds bestaande zware aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, hartinfarct of orgaanschade. De gemiddelde leeftijd van de mensen was meer dan 80 jaar. Ook de mensen onder de 60 hadden gedeeltelijk zwaar onderliggend lijden, hoewel sommigen zich daar niet van bewust waren.

De betrokken patholoog Klaus Püschel zegt hier dat de mensen ook zonder corona gestorven zouden zijn. We kunnen beter zeggen dat deze mensen MET corona gestorven zijn, dan dat ze AAN corona gestorven zijn.

Klik hieronder om het artikel te lezen:

Hamburger Klinik obduziert über 100 Corona-Tote – die Ergebnisse sind sehr eindeutig
Merkur.de

Corona, the simple truth in under 6 minutes

FANTASTISCHE animatie van 6 minuten die je essentiële informatie geeft over corona die de media en autoriteiten NIET presenteren. (Ondertiteling beschikbaar in Nederlands, Duits en Engels.)

Update 24 juli 2020: Er is inmiddels ook een volledig Nederlandse versie van de animatie beschikbaar. Deze is binnen 2 dagen door YouTube gecensureerd, maar gelukkig is hij ook op Bitchute te zien. Het is een echte aanrader.

Highlights

 • De lockdown heeft maar een minimale invloed gehad op het aantal besmettingen. Het aantal infecties neemt (bij ons) ALTIJD af als de ‘r’ NIET in de maand is… en weer toe als de ‘r’ weer in de maand is (tenzij we effectieve maatregelen treffen). (Onder kunstmatige omstandigheden zoals in slachthuizen en ruimtes met airco, doet het jaargetijde er weinig toe.)
 • De coronavirussen komen altijd wat meer achteraan in het griepseizoen (tussen december en april). Eerst rhinovirussen, dan (RSV en) influenza, dan corona.
 • De piek in besmettingen kan voor een belangrijk deel verklaard worden door het verhoogde aantal testen. Meer testen = meer POSITIEVE testen.
 • Corona is minder besmettelijk dan influenza.
 • Corona is zeker gevaarlijk, maar niet gevaarlijker dan een zware griep (waaraan jaarlijks ook veel mensen overlijden). De oversterfte in de griepgolf 2017-18 was anderhalf keer HOGER dan 2019-20.
 • Het aantal coronadoden is hooguit 2% van het totale aantal doden aan kanker en leefstijlaandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten.
 • Er bestaat bij zeker 75% van de bevolking wel degelijk immuniteit vanwege natuurlijk immuniteit en T-cellen (kruisimmuniteit met ‘gewone’ coronavirussen).

Meer informatie op The Iceberg.