Dr. Sebastian Rushworth: kan vitamine D COVID19 genezen?

Dr. Sebastian Rushworth schrijft over hetzelfde onderzoek naar vitamine D en COVID19 waar ik op 8 september ook al over schreef.

Rushworth over de indrukwekkende resultaten:

Als [vitamine D] geen genezing is voor COVID, dan weet ik niet wat wel. Als deze resultaten ook blijken uit een grootschalig gerandomiseerd onderzoek, kunnen we de grote meerderheid van patiënten genezen door ze een grote dosis (‘bolus’) vitamine D te geven bij aanvang van de symptomen en is onderzoek naar een vaccin overbodig.

Drie onvolkomenheden van het onderzoek: (1) het aantal patiënten (76) was te klein; het was niet dubbelblind waardoor (2) de inschatting van de artsen beïnvloed kan zijn en (3) het placebo effect een rol gespeeld kan hebben.

Voorlopig hebben we m.b.t. corona wél zeer veelbelovende resultaten, maar géén grootschalig dubbelblind gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT). De oplossing is simpel: zet dit onderzoek op en voer het als de wiedeweerga uit. Daar schort het hem nou net aan, want volgens dr. John Campbell pakken de verantwoordelijke organisaties als WHO en CDC dit niet op. Dit is nalatigheid en zou m.i. strafbaar moeten zijn.1

Vitamine D is goedkoop, veilig, overal verkrijgbaar en bewezen werkzaam tegen andere luchtweginfecties. De grote hoeveelheid goed maar imperfect onderzoek is sterk suggestief dat vitamine D essentieel is, dus zorgen dat je bloedwaarden optimaal zijn lijkt wijs, zeker als je tot de hoogrisicogroep behoort.

Het bewijs voor vitamine D is onvolledig, maar m.i. overtuigender dan voor andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld mondkapjes en 1,5 meter.

Voetnoten

[1] Anthony Fauci zegt dat hij zelf een vitamine D (en C) supplement slikt en dat dit je “vatbaarheid voor een infectie kan verlagen“, maar zo’n uitspraak op persoonlijke titel in een interview is m.i. ruimschoots onvoldoende. Er moet tegelijkertijd een RCT opgetuigd worden en voorlopig moet dit ook al aan de standaardmaatregelen toegevoegd worden (voorzorgsprincipe).

Zie ook

Update 2 oktober 2020: YouTube kanaal Whiteboard Doctor bespreekt in onderstaande video de wetenschappelijke studie uit dit artikel. Het is behoorlijk ingewikkeld en gaat diep op de biologie in.

Extreem overtuigende resultaten van eerste klinisch onderzoek naar effecten van vitamine D op COVID19 verloop

In het onderzoek kreeg twee derde van de deelnemers (interventiegroep) de best mogelijke behandeling in combinatie met calcifediol supplement (actieve vorm van vitamine D die binnen uren beschikbaar komt in het bloed). De controlegroep kreeg uitsluitend de best mogelijke behandeling. Resultaten staan samengevat in onderstaande figuur.

Dr. John Campbell bespreekt het onderzoek in onderstaande video. Hij hamert al vele maanden op het belang van vitamine D. Het is veilig en er waren al buitengewoon overtuigende aanwijzingen over de noodzaak en effectiviteit. Campbell kan niet begrijpen waarom organisaties als WHO, CDC, Oxford maar geen grootschalig onderzoek hiernaar opzetten en iedere keer weer teruggrijpen naar dure medicijnen en behandelingen (die niet altijd erg werkzaam zijn en wel risico’s en bijwerkingen hebben).

Je zou haast denken dat zij uitsluitend dure farmaceutische oplossingen willen, maar iedereen weet dat genoemde organisaties nooit fouten maken en de volksgezondheid boven alles stellen. Zij laten zich nooit en te nimmer beïnvloeden door financiële, politieke of persoonlijke belangen.

Tegen het einde van de video somt dr. Campbell allerlei mechanismen op hoe vitamine D werkzaam zou kunnen zijn.

P.S. In het onderzoek kregen alle patiënten ook hydroxychloroquine en azitromycine in de juiste dosis. Dit is uitstekend. Het zou nog iets beter geweest zijn als ze ook zink hadden gekregen.

Update 24 september 2020: Zie mijn artikel over wat dr. Sebastian Rushworth over dit onderzoek te zeggen heeft.

Vitamine D versterkt het immuunsysteem tegen corona

Bron: Liz Gould via Dr. John Campbell. Klik op de figuur voor een groter plaatje.

Vitamine D is cruciaal voor de optimale werking van ons immuunsysteem tegen o.a. corona. Het zorgt dat het systeem goed in actie komt en tegelijkertijd niet op hol slaat (de gevreesde cytokine storm).

Het voorkomt niet dat je COVID-19 krijgt, maar vermindert de kans hoogstwaarschijnlijk wel. Het geneest de ziekte niet, maar draagt wel bij aan minder ernstige gevolgen en een lagere sterftekans.

Vitamine D en zonlicht

De beste manier om zo snel en veilig mogelijk voldoende vitamine D te krijgen, is zo veel mogelijk huidoppervlak bloot te stellen aan zonlicht. Zolang je niet verbrandt hoef je niet bang te zijn voor huidkanker.

Vitamine D wordt in de huid aangemaakt, maar daarvoor is wel UV-straling uit zonlicht nodig. In gebieden verder van de evenaar (zoals Nederland) werkt dat ‘s winters niet, omdat de atmosfeer dan al het UV-licht absorbeert. Zonnebrandcrème blokkeert UV-licht en remt daarmee de aanmaak van vitamine D. Glas absorbeert UV-licht, dus achter glas word je niet bruin en maakt je huid geen vitamine D aan.

Hoe donkerder je huid, hoe trager de aanmaak van vitamine D. Het melanine pigment (wat de huid donker kleurt) fungeert namelijk als natuurlijke zonnebrandcrème. Overgewicht en ouderdom leiden ook tot een lagere bloedwaarden.

Bron: Liz Gould via Dr. John Campbell. Klik op de figuur voor een groter plaatje.

Mensen met een donkere huid, overwicht en ouderen doen er daarom verstandig aan meer tijd in de zon door te brengen en/of meer huid aan de zon bloot te stellen. Zowel tijd doorbrengen in de zon als een supplement nemen is waarschijnlijk verstandig.

Continue reading →