Zoek het corona killer virus in de wereldwijde oversterfte

Bron: Financial Times

De oversterfte in Nederland was 0,057% (=570 extra sterfgevallen per miljoen inwoners). Deze was UITSLUITEND in de leeftijdscategorie 65+. In leeftijdscategorie jonger dan 65 was de sterfte 2,4% lager dan gemiddeld.

NB: Oversterfte is het aantal sterfgevallen in een periode t.o.v. het historisch gemiddelde in dezelfde periode van het jaar.

Conclusies

  • Met een oversterfte van slechts 0,057% kan corona onmogelijk een killer virus zijn. Het is wel ongeveer net zo gevaarlijk is als gewone griepvirussen, waaraan ieder griepseizoen veel oudere en zwakkere mensen overlijden. Bedenk dat die griepvirussen ook dit griepseizoen hun tol geëist hebben, dus de sterfte komt echt niet alleen door corona.
  • Als de oversterfte uitsluitend in de 65+ leeftijdsgroep is, moeten we assertief en vindingrijk zijn om specifiek die groep te beschermen, terwijl we de schade aan de rest van de maatschappij minimaliseren.

Het doel moet zijn om bescherming van kwetsbaren te optimaliseren, niet besmettingen minimaliseren. Het minimaliseren van besmettingen onder gezonde jonge mensen kan zelfs averechts werken, omdat zo geen vorderingen richting groepsimmuniteit opgebouwd worden. Die groepsimmuniteit is nou net een belangrijk middel om kwetsbaren te beschermen.

Ons zo druk maken om besmettingen (i.t.t. ernstig zieken of doden) van een virus dat even gevaarlijk is als de seizoensgriep terwijl er ruimschoots voldoende beschikbare IC-capaciteit is, richt onnodige schade aan.

Hoe de oversterfte lager had kunnen zijn en lager zal zijn in de toekomst

De oversterfte (in Nederland en andere landen) is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de gebrekkige bescherming in de ouderenzorg. Duitsland had wél een goed beleid en was wél assertief en vindingrijk met persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. Daar was helemaal geen oversterfte.

Met de komst van o.a. betere behandelprotocollen en medicijnen (waaronder dexamethason, antistoffen uit het bloed van ex-COVID-patiënten, hogere dosis anti-stollingsmedicijn tegen bloedklonters) is het gevaar van het nieuwe corona griepvirus verder geweken.

De kans is groot dat de oversterfte in het komende griepseizoen lager zal zijn, omdat de allerzwakste mensen in het laatste griepseizoen overleden zijn. Daardoor zijn er minder kwetsbare mensen over om in het komende griepseizoen te overlijden. Ivor Cummins wijst in onderstaande video uit dat om bovenstaande reden een mild griepseizoen vaak gevolgd wordt door een zwaar griepseizoen en andersom.

Zweden

Zweden heeft veel kritiek gekregen vanwege hun lakse maatregelen: geen verplichte social distancing, geen lockdown, geen mondkapjes buiten de zorg. Uit de statistieken van bovenstaand plaatje blijkt echter dat Nederland en veel andere landen die kritiek hadden, slechter gepresteerd hebben dan Zweden.

NB: Dat Zweden een lagere bevolkingsdichtheid heeft dan Nederland is geen geldig argument, omdat de effectieve bevolkingsdichtheid vergelijkbaar is.

Anders Tegnell erkent dat Zweden, net als bijna alle andere landen, steken heeft laten vallen bij het beschermen van de kwetsbaren. De Zweden hebben hard gewerkt om dezelfde fout niet nogmaals te maken. De Nederlandse autoriteiten hebben bij mijn weten geen fouten toegegeven en ook geen beleidsmaatregelen getroffen om het voortaan minder slecht te doen (op het aanleggen van een “ijzeren voorraad” persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel na).

Analyse van sterfdata per land. Verhelderende resultaten.

Ivor Cummins analyseert in deze video van 5 minuten, sterfdata per land over de afgelopen jaren.

Resultaat: landen die in 2018-19 een flinke griepgolf hadden, hadden tijdens de corona golf ondersterfte (minder dan gebruikelijke sterfgevallen voor het seizoen). Het omgekeerde geldt ook: landen die in 2018-19 bijna geen griepgolf hadden, hadden een hogere oversterfte tijdens de corona golf.

Een aannemelijke verklaring is dat wanneer reeds zwakke mensen een heel mild griepseizoen overleven, de oversterfte in een normaal of zwaar volgend griepseizoen juist hoger zal zijn. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het zou mij dan ook niet verbazen als we in griepseizoen 2020-21 ondersterfte zullen zien in veel landen.

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Over de hele wereld is van wetenschappers weinig tot geen kritiek te horen op het corona overheidsbeleid. Zwijgen is instemmen toch? Achter de schermen blijkt echter veel kritiek te zijn… waar niet naar geluisterd wordt.

Emeritus professor Beda Stadler (voormalig directeur van de afdeling immunologie op de universiteit van Bern, Zwitserland) heeft zich publiekelijk zeer kritisch uitgesproken. (Hier staat zijn brief in het Engels) Hij bevestigt dat zijn kritiek wijd gedeeld wordt onder voormalig collega’s en legt in onderstaande video (vanaf 25 min) uit waarom zij zich toch gedeisd houden.

De nog actieve wetenschappers blijken overwegend afhankelijk van overheidssubsidies. Als ze zich nu negatief uitspreken, kunnen ze de volgende subsidieronde(s) wel op hun buik schrijven. Vaarwel carrièrevooruitzichten.

Ik kende het gezegde “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” al jaren. Als jij hierna geen geld meer krijgt tenzij jouw onderzoek resultaat X oplevert, rolt resultaat X er meestal op miraculeuze wijze uit. Les 1 bij het bestuderen van artikelen is dan ook: kijk naar de belangenconflicten.

Tot nu toe leefde ik in de illusie dat publiek gefinancierd onderzoek WEL onbevooroordeeld is. Van die illusie ben ik inmiddels genezen. Ik snap nu ook waarom het bijna uitsluitend gepensioneerde professoren zijn die geen blad voor de mond nemen: hun pensioen en carrière zijn al zekergesteld. Zij hebben geen toekomstige subsidies meer te verliezen.

Een voorbeeld is emeritus hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel die zich hier uitspreekt.

Ivor Cummins vertelt hier over een senior immunoloog uit Ierland die off the record zei dat corona is als een erge griep, dat de mensen die sterven nagenoeg uitsluitend bejaard zijn en onderliggend lijden hebben, en dat de reactie buiten alle proporties is.

De emeritus professoren nemen geen blad voor de mond. De nog actieve experts houden hun mond om hun carrière en persoonlijk leven te beschermen.

“For nonconformity the world whips you with its displeasure.”
— Ralph Waldo Emerson

De vooraanstaande professor John Ioannidis aan de Universiteit van Stanford, die misschien wel ‘s werelds beroemdste epidemioloog is, heeft al vroeg in de corona pandemie op basis van bloedonderzoek gepubliceerd dat het infectie sterftegetal veel lager ligt dan iedereen dacht. Het blijkt namelijk dat veel meer mensen dan iedereen dacht, de besmetting hadden. Deze mensen zijn er niet aan gestorven en in veel gevallen hadden ze helemaal geen symptomen gehad. De kritiek die werd afgevuurd op Ioannidis’ concept artikel en nog meer op hemzelf, was snoeihard. Dit artikel concludeert:

“Ioannidis will almost certainly emerge from this imbroglio with his reputation as a rigorous researcher restored, but the level of vitriol being aimed at his work is causing others in the medical community to self-censor, as a number of doctors and researchers have acknowledged to us. This is the worst possible outcome during a pandemic when there is so much yet to be learned.

Ioannidis, right or wrong, has raised difficult questions, in the best tradition of science. Silencing him is an enormous risk to take.