Corona, the simple truth in under 6 minutes

FANTASTISCHE animatie van 6 minuten die je essentiële informatie geeft over corona die de media en autoriteiten NIET presenteren. (Ondertiteling beschikbaar in Nederlands, Duits en Engels.)

Update 24 juli 2020: Er is inmiddels ook een volledig Nederlandse versie van de animatie beschikbaar. Deze is binnen 2 dagen door YouTube gecensureerd, maar gelukkig is hij ook op Bitchute te zien. Het is een echte aanrader.

Highlights

  • De lockdown heeft maar een minimale invloed gehad op het aantal besmettingen. Het aantal infecties neemt (bij ons) ALTIJD af als de ‘r’ NIET in de maand is… en weer toe als de ‘r’ weer in de maand is (tenzij we effectieve maatregelen treffen). (Onder kunstmatige omstandigheden zoals in slachthuizen en ruimtes met airco, doet het jaargetijde er weinig toe.)
  • De coronavirussen komen altijd wat meer achteraan in het griepseizoen (tussen december en april). Eerst rhinovirussen, dan (RSV en) influenza, dan corona.
  • De piek in besmettingen kan voor een belangrijk deel verklaard worden door het verhoogde aantal testen. Meer testen = meer POSITIEVE testen.
  • Corona is minder besmettelijk dan influenza.
  • Corona is zeker gevaarlijk, maar niet gevaarlijker dan een zware griep (waaraan jaarlijks ook veel mensen overlijden). De oversterfte in de griepgolf 2017-18 was anderhalf keer HOGER dan 2019-20.
  • Het aantal coronadoden is hooguit 2% van het totale aantal doden aan kanker en leefstijlaandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten.
  • Er bestaat bij zeker 75% van de bevolking wel degelijk immuniteit vanwege natuurlijk immuniteit en T-cellen (kruisimmuniteit met ‘gewone’ coronavirussen).

Meer informatie op The Iceberg.

Corona oversterfte versus griepgolf van 2017-18

Essentiële grafiek om een en ander in perspectief te plaatsen. De oversterfte (oppervlakte van het rood gemarkeerd gebied) was tijdens de griepgolf van 2017-2018 anderhalf maal HOGER dan bij corona. Bij corona was de piek weliswaar hoger (meer sterfgevallen in korte tijd), maar het TOTALE aantal sterfgevallen was lager.

Nadere toelichting: De grafiek toont het verloop van de wekelijkse sterfgevallen in Nederland tussen 1 januari 2017 en nu. Er zit altijd een seizoenspatroon in omdat meer mensen in de winter sterven en minder in de zomer. In 2017-2018 was er een grote griepgolf die, voor zover ik weet, maar minimale media-aandacht heeft ontvangen.

COVID is zeker een ernstige en soms dodelijke ziekte, maar de PERCEPTIE van risico is bij velen vele malen groter dan het WERKELIJKE risico. Waarom is iedereen nu zo in paniek terwijl dat in 2017-18 niet het geval was? Dat komt voor een heel groot deel vanwege de media-aandacht. Vergeet nooit de regel bij de media: ‘If it bleeds, it leads.’

Vooral de overstromende ziekenhuizen in Italië en New York waren tijdens de coronacrisis populair bij de media. Wat je zelden hoort is dat bepaalde ziekenhuizen in New York, vooral in de wat armere buurten, zelfs onder normale maar heel weinig extra capaciteit hebben. Extra capaciteit kost namelijk wel geld maar levert onder normale omstandigheden geen geld op.

Bovenstaande grafiek kom uit het uitstekende interview van Pierre Capel met Ramon Bril dat ik iedereen aanraad om te kijken, zie mijn artikel van gisteren.

Hieronder nog twee slides uit hetzelfde interview waaruit blijkt dat het totale aantal sterfgevallen aan COVID-19, hoe groot en tragisch ook, in het niet valt bij andere sterfgevallen waar we anders (haast) niet bij stilstaan.