Beter coronabeleid

Dit artikel is een vervolg op Van harte gefeliciteerd Maurice de Hond!

Het is noodzakelijk maar niet voldoende om te zeggen fout is en wat anderen missen. Het is ook nodig om met beter beleid op de proppen te komen. Misschien doe jij dat niet, maar doet een ander het. In ieder geval moet het wel gebeuren.

Om te beginnen kunnen we enkele richtlijnen formuleren waaraan optimaal beleid zou moeten voldoen. Het beleid moet in ieder geval noodzakelijk en zo effectief mogelijk zijn. Het moet ook een zo klein mogelijke negatieve impact op ons totale welzijn hebben.

Het mag bijvoorbeeld niet alleen kijken naar fysieke gezondheid, maar moet ook emotionele, sociale en economische gezondheid meenemen. Dat laatste is niet alleen cruciaal, maar is onlosmakelijk verbonden met fysieke gezondheid.

Beter beleid: het makkelijke en overduidelijke deel

Een deel van hoe het beleid beter moet is overduidelijk. Zolang er nog aanzienlijk besmettingsrisico is, geldt: ventileren/luchtreiniging, mondkapjes (desnoods provisorische) en/of gelaatsschermen dragen in openbare (binnen)ruimte, zoveel mogelijk naar buiten gaan. Dit is wat er toegevoegd moet worden.

Wat weggelaten moet worden is ook vrij duidelijk: in de goed geventileerde buitenruimte hoeft en mag echt niet zo spastisch gedaan te worden over physical distancing, in het bijzonder als de mensen mondkapjes dragen en nog meer als de zon fel schijnt.

Het is juist goed als mensen naar buiten gaan en samen zijn. Dat werkt ontspannend wat goed is voor je weerstand. Je bent in de zon, waardoor vitamine D aangemaakt wordt wat cruciaal is voor het immuunsysteem.

De regel dat maximaal 3 mensen bij elkaar mogen zijn op een grasveld (zelfs als ze 1,5 meter afstand houden) waarop ook nog streng gehandhaafd werd, was wellicht begrijpelijk in de blinde paniek van enkele maanden terug, maar met de kennis van nu is het overduidelijk dat zo’n regel nooit meer terug mag komen. In plaats het te verbieden, moet het juist gestimuleerd worden.

Continue reading →

Zou de theorie fout kunnen zijn?

Zestien dagen geleden stond de Dam in Amsterdam vol met duizenden demonstranten die urenlang ruim minder dan anderhalve meter afstand hielden. Twee dagen later was het net zo in Rotterdam. Volgens de theorie hadden er inmiddels talloze corona besmettingen moeten zijn, maar niets is minder waar.

Er blijkt zelfs geen enkele besmetting te zijn. Zo kopte het Algemeen Dagblad gisteren: ‘GGD: Corona bleef weg na massademonstraties’.

“Toeval”, zeggen de ‘experts’. “We hebben gewoon geluk gehad. Mogelijk zat er geen enkel besmettelijk persoon tussen al die duizenden demonstranten.” Dat zou natuurlijk kunnen, maar toen het aantal besmettingen in Nederland afnam, sprak geen van dezelfde ‘experts’ over toeval. Nee, toen kwam het door hun beleid.

Zou het kunnen zijn dat 1,5 m afstand buiten onnodig voorzichtig is en binnen lang niet voorzichtig genoeg?

Het overgrote deel van de demonstranten droeg op 1 juni (provisorische) mondkapjes. Zou het kunnen zijn dat (zelfs provisorische) mondkapjes geen schijnveiligheid bieden zoals ‘experts’ blijven beweren, maar dat ze juist enorm helpen om omstanders te beschermen tegen de uitgestoten (virusdragende) druppels van de drager?

Zouden gelaatsschermen misschien ook een heel doeltreffend, praktisch, beschikbaar en betaalbaar hulpmiddel kunnen zijn om het virus in te dammen zonder onnodige schade aan emotionele en sociale gezondheid?

Zou nu een goed moment kunnen zijn om onze aandacht te richten op de plekken waar het grote gevaar heerst, namelijk in slecht geventileerde ruimten? Zou nu een goed moment zijn om de ventilatie en luchtreiniging daar dramatisch te verbeteren (middels HEPA filters en/of UV-straling) zodat we niet weer onvoorbereid zijn wanneer de tweede golf komt?

Continue reading →

Try this at home!

Hier is een leuk, simpel, verhelderend experiment dat je thuis kunt doen met spullen die je al hebt. Het kost hooguit 3 minuten.

 1. Spuit met een fles Glassex (of plantenspuit) vanaf zo’n 30 cm afstand op een vlak glad oppervlak zoals een raam, spiegel, tafel of stuk papier. Spuit zo hard mogelijk en knijp de hendel helemaal in. Kijk hoeveel druppels er op het oppervlak zitten.
 2. Veeg het oppervlak droog. Herhaal dan het experiment op precies dezelfde manier, alleen doe nu een lapje voor de spuitmond. Het mag best een schoonmaakdoek of oud T-shirt zijn. Het gaat om het idee.

Dit experiment bootst het hoesten/niezen zónder en mét provisorisch mondkapje na. Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat zelfs het simpelste doekje het overgrote deel van de (corona dragende) druppeltjes tegenhoudt.

Willen we het risico dat ANDEREN door ons besmet raken DRAMATISCH verlagen, dan hoeft het mondkapje dus niet eens van hoogwaardig materiaal te zijn of perfect op het gezicht aan te sluiten. Het is natuurlijk wel beter als beide het geval is, maar het gaat erom dat zelfs een PROVISORISCH mondkapje al ONGELOOFLIJK veel helpt.

Continue reading →

5 Juni 2020: Een historische dag

De genieën bij de World Health Organization (WHO) hebben het volgende zeer ingewikkelde patroon uitgedokterd:

 1. het corona virus kan een luchtweginfectie veroorzaken
 2. het verspreidt zich van mens op mens via virusdragende druppeltjes die uitgestoten worden uit mond en neus tijdens het hoesten en niezen, maar ook tijdens het praten, zingen en intens uitademen (sport, blaasinstrument)
 3. wanneer je iets voor de mond en neus doet, bijvoorbeeld een lapje stof of een gelaatsscherm, komen er minder druppeltjes de openbare ruimte in
 4. als er minder druppeltjes de openbare ruimte in komen, is de kans kleiner dat druppeltjes een ander bereiken
 5. als ze een ander niet bereiken, raakt die er ook niet door besmet
 6. we willen graag de kans verkleinen dat mensen besmet raken, dus is het goed dat er minder druppeltjes de openbare ruimte in komen, dus is het goed om iets voor mond en neus te doen
 7. dit is in het bijzonder belangrijk op plekken waar het druk is, geen goede ventilatie is en de zon niet schijnt (waardoor virusdeeltjes niet onschadelijk gemaakt worden)

WHO heeft vanaf 5 juni 2020 dan ook hun advies aangepast:

In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission & physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops or in other confined or crowded environments.

(Bron)

Onderstaande foto stamt uit 1918 (toen de Spaanse grieppandemie heerste).

Besmetting en bestrijding van corona tot de absolute essentie teruggebracht

Maurice de Hond heeft op zijn site een uitstekend gastartikel van Fahmi Yigit gepubliceerd, waarin de corona besmetting tot de absolute essentie teruggebracht is. Op basis van wat je daar leert kun je maatregelen in kaart brengen en met elkaar vergelijken om tot het optimale beleid te komen om het virus in te dammen tegen minimale kosten.

Hieronder volgen mijn aantekeningen en toevoegingen.

Besmetting

Besmetting bestaat uit 3 fases:

 1. Emissie van virusdeeltjes, b.v. hoesten of zingen
 2. Transmissie: hoe de virusdeeltjes de afstand naar een ander overbruggen, b.v. indirect via een oppervlak of door de lucht
 3. Immissie: hoe de deeltjes bij een ander binnen komen, b.v. inademen of aanraken van mond/neus/ogen

Onderstaand plaatje geeft de genoemde termen (in het geval van transmissie via de lucht).

Continue reading →

Gelaatsscherm in plaats van anderhalve meter samenleving?

Nooit eerder aan gedacht: een gelaatsscherm voor burgers in openbare ruimten (in het bijzonder binnen).

Voordelen

 • Beschermt jou omdat jij je mond, neus en ogen niet aanraakt
 • Beschermt anderen omdat het (alle grotere en de meeste kleinere) druppels die jij uitstoot tegenhoudt
 • Gezichtsuitdrukking zichtbaar
 • Je kan makkelijk ademen en praten (mondkapjes werken benauwend)
 • Robuust en kan eenvoudig gereinigd (dus hergebruikt) worden
 • Zit relatief prettig
 • Goedkoop
 • Kan indien nodig heel eenvoudig, snel en in grote getale in Nederland geproduceerd worden

Bedenk het volgende voordat je gelaatsschermen afwijst. Met de beperkte gereedschappen die we momenteel tot onze beschikking hebben (b.v. geen vaccin en therapie), zijn dit grofweg de keuzes wanneer corona weer oplaait:

 1. Lockdown met verlies van leefkwaliteit en economische schade tot gevolg
 2. Het virus zijn gang laten gaan met talloze doden/zieken en overstroming van de zorg tot gevolg (zolang er geen groepsimmuniteit is)
 3. Anderhalve meter samenleving waardoor o.a. veel kinderen niet naar school kunnen, veel mensen niet naar werk en geliefden kunnen reizen, openbare gelegenheden oneconomisch zijn (horeca, theater, bioscoop, kermis, etc.)
 4. Het dragen van een gelaatsscherm (en/of mondkapje) door iedereen i.p.v. anderhalve meter samenleving (of afstand drastisch verminderen)

Als je MOET kiezen, welke neem je dan? Ik ga voor (D) ondanks de nadelen en beperkingen die er absoluut zijn.

De ideeënbus staat wagenwijd open voor wie een beter idee heeft. Zeggen wat je niet wilt en slecht vindt mag, maar kom dan graag met oplossingen die je wel wilt waarmee onze economie en ons sociale leven zoveel mogelijk door kan gaan terwijl het virus tóch ingedamd wordt.

We kunnen best wel veel zolang het aantal besmettingen maar heel laag blijft. We hebben effectieve werkbare economische oplossingen nodig om dat voor elkaar te krijgen en zo te houden. Zonder die oplossingen hebben we alleen maar (hele) slechte keuzemogelijkheden.

Op plekken waar gelaatsschermen en mondkapjes echt niet kunnen, zoals in de horeca en bij (binnen)sporten, kunnen we ons best wel wat risico permitteren door de beveiligingsmiddelen weg te laten, mits elders maar heel weinig besmettingen plaatsvinden.

NB: Je langdurig begeven in een slecht geventileerde openbare ruimte waar intens en veel uitgeademd wordt door de mond (b.v. zingen, roepen, juichen, sporten, blaasinstrument bespelen) is ook mét gelaatsscherm niet verstandig. Ook koude droge ruimtes (b.v. vlees-/voedselverwerkende industrie) vormen een bijzonder gevaar. Daar moeten echt meer maatregelen getroffen worden zoals ventilatie en/of filtering.