Waar een positieve coronatest op kan wijzen

Wat een positieve coronatest aantoont

Coronatesten zoeken naar een stukje genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus. Vergelijk het met het zoeken naar een helm die alleen Spartaanse soldaten droegen. Een positieve test betekent dat die specifieke helm gevonden is. Dat kan betekenen:

  1. alleen de helm gevonden, geen levende soldaat: een stukje van het virus, geen actief virus1
  2. een soldaat die (inmiddels) dood en dus ongevaarlijk is: inactief virus
  3. slechts één/enkele levende soldaten: weinig virus dat het immuunsysteem makkelijk aankan, dus geen ziekte of besmettelijkheid.2
  4. veel levende soldaten: veel actief virus. In dit geval kan de gastheer ziek worden (5) en/of besmettelijk zijn (6), maar dat hoeft niet.

Toelichting:
[1] Na een veldslag kan het slagveld bezaaid liggen met lichaamsdelen (en wapens, munitie, voertuigen, enzovoort) en kan het lang duren voor het opgeruimd is. Zo is het ook genetisch materiaal van het virus. Dat kan tot zo’n twee maanden nog door het lichaam uitgestoten worden. Voor de duidelijkheid: het betreffen dan dus resten van virus. De gastheer hoeft echt niet ziek of besmettelijk te zijn.
[2] Bij oude mensen en mensen met een onderliggende kwaal kan het immuunsysteem verzwakt zijn. In dat geval kan ook relatief weinig virus gevaarlijk zijn. Zie ook Virale dosis en de ernst van corona besmetting.

Scenario (1) en (2) zijn zogenaamde foute positieven. Als je wilt weten of je besmettelijk bent (en dus in isolatie moet), zou je scenario’s (1) tot en met (5) foute positieven kunnen noemen.

In de media worden alle positieve testen ‘besmettingen’ (of nog erger: ‘patiënten’) genoemd en impliciet gelijkgesteld aan ziekte en besmettelijkheid. Dat is dus onjuist en is veel meer dan een beetje fout en misleidend. Het is wellicht zo voor sommige gevallen, maar zeker niet voor alle.

Meer te weten te komen kan o.a. door:

  • Een kweek maken. Hieruit blijkt of het actief virus betreft. Als het inactief virus betreft, hebben we te maken met scenario (1) of (2). Als het actief virus betreft, hebben we te maken met scenario (3), (4), (5) of (6).
  • De viral load bekijken. Weinig genetisch materiaal per eenheid vocht betekent (all else equal) een kleinere kans op (ernstige) ziekte en besmettelijkheid (en omgekeerd). RIVM beaamt dit: “Lage virusloads duiden zeer waarschijnlijk op een fase zonder besmettelijkheid.” Een lage virusload, duidt waarschijnlijk op scenario (1), (2) of (3). Een hoge virusload duidt waarschijnlijk op scenario (4), (5) of (6).

Voor de kweek moet extra werk verricht worden, maar de virusloads zijn al bekend uit de test en zouden dus zo gepubliceerd kunnen worden. Dat gebeurt echter niet.

NB: Het zou kunnen helpen om een minder gevoelige test te gebruiken, zie Een veel praktischer alternatief voor de huidige coronatesten.

Zolang positieve testresultaten niet leiden tot ziekenhuisopnames of sterfte en er ook niet meer informatie bekend gemaakt wordt, kunnen we dus zo goed als niks afleiden uit de gepubliceerde dagelijkse testresultaten.

Bekijk ook het interview van drs. Mario Ortiz met Flavio Pasquino.

Zie daarnaast de artikelen van prof. Carl Heneghan en Tom Jefferson van het Centre for Evidence-Based Medicine: Could mass testing for Covid-19 do more harm than good? en Are you infectious if you have a positive PCR test result for COVID-19?

Erwin Kompanje: ‘Eigenlijk alle COVID-19 patiënten op de IC hadden onderliggende ziekten’

Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje (Erasmus MC):

“Eigenlijk alle COVID-19 patiënten die wij op de IC kregen hadden onderliggende ziekten. Ze hadden overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, allerlei dingen. … Het zijn eigenlijk altijd al chronisch zieke mensen die dan veel vatbaarder zijn voor het krijgen van infecties. Dat zien we jaar in jaar uit, ook tijdens het griepseizoen. … Al bij voorbaat waren het hele ernstig zieke mensen.”

Als de mensen in de verzorgingshuizen zelf hadden kunnen kiezen, waren velen HEEL VEEL liever in contact gebleven met hun dierbaren dan in een eenzaam stressvol isolement… ONDANKS het besmettingsrisico. Liever meer KWALITEIT van leven, dan meer KWANTITEIT van leven. De oversterfte onder bejaarden komt niet zozeer door corona, maar voor “verkommering, verpietering”.

Takeaways

  • Corona is zeker gevaarlijk, net als influenza waaraan jaarlijks ook veel (oude) mensen overlijden. Maar het is niet het killer virus dat media en autoriteiten je willen doen geloven.
  • Er is een fantastische manier om je tegen ziekmakers te wapenen, namelijk door middel van dieet en leefstijl. Het is misschien niet makkelijk om je gewoonten te veranderen, maar het is in ieder geval niet moeilijk om te begrijpen wat je precies moet doen.
  • We moeten geen beslissingen maken voor anderen, hoe goed bedoeld ook. Als mensen ertoe in staat zijn, moeten we hen de keuze geven om voor zichzelf te beslissen wat ze willen. Het is tenslotte hun leven. Die beslissing moeten we vervolgens respecteren.

Kompanje schreef medio april het artikel Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een coronadode?

Memento mori: gedenk te sterven. Mensen sterven nou eenmaal. Doodgaan hoort bij het leven, het is gegarandeerd. We kunnen allerlei maatregelen treffen om zowel meer kwaliteit als meer kwantiteit te krijgen. Maar soms moeten we kiezen en dan zullen de meesten liever het eerste willen.

Het menselijk lijf heeft een uiterste houdbaarheidsdatum. Het is pijnlijk als dierbaren sterven, maar het is noodzakelijk. Als mensen niet meer zouden sterven maar er wel steeds nieuwe geboren worden, zou de aarde binnen no time overvol worden.

Memento mori painting
Memento mori.

Naast het interview is bonusmateriaal aanwezig:

Prof. dr. Cees Hamelink over de coronacrisis en meer

Ik had dit interview met emeritus prof. dr. Cees Hamelink eigenlijk niet willen kijken. Toch heb ik het een kans gegeven en ik ben blij dat ik het gedaan heb. Er worden namelijk nuttige, relevante en wijze inzichten besproken.

Aan bod komt o.a. (met persoonlijke toevoegingen):

Rondom het nieuwe coronavirus (Sars-CoV-2) zijn er geen wetenschappers (mensen die zich verdiept hebben in de wetenschap rondom het nieuwe coronavirus), omdat er nog ruimschoots onvoldoende wetenschap is. Wel zijn er deskundigen virologie en epidemiologie.

Continue reading →