Wetenschappelijk onderzoek: vroege behandeling met jodium verlaagt COVID19 sterfte met 88%

Vroege behandeling met jodium verlaagt COVID19 sterfte met 88%

In een goed ontworpen gerandomiseerd wetenschappelijk onderzoek met controlegroep, deden COVID19 patiënten viermaal daags de volgende behandelingen: mondspoeling en gorgelen, en oog- en neusdruppels.

De behandelgroep gebruikte hiervoor sterk verdunde jodiumoplossing (10x verdunde Betadine); de controlegroep gebruikte lauw water. Essentieel is dat de behandeling zo vroeg mogelijk na aanvang van de klachten start.

Resultaten van het onderzoek: 88% lagere sterfte, 86% minder behoefte aan ziekenhuisopname, sterk verkorte duur van besmettelijkheid.

Behandeling met jodium leidde niet tot problemen met schildklierhormonen. Wie daar bang voor is, kan de oplossing nog tenminste 4x verdunnen zonder dat deze slechter werkt (wel is dan langere contacttijd vereist).

De auteurs van het artikel concluderen: “Toediening van 1% povidon-jodium als mondspoeling/gorgelwater, neus- of oogdruppels is een simpele, snelle en goedkope oplossing bij het verminderen van COVID-19 mortaliteit (=sterfte) en morbiditeit (=ernstige ziekte).”

Het was uiterst eenvoudig om deze behandeling en de uitkomst zelf te bedenken m.b.v. de volgende informatie:

  1. Jodium is een uitstekend antiseptisch middel tegen o.a. alle bacteriën en virussen (inclusief het nieuwe coronavirus) dat al ruim 150 jaar voor o.a. desinfectie gebruikt wordt.
  2. Jodium is heel veilig en wordt heel goed verdragen in normale doses.
  3. Het virus bevindt zich in het begin van de ziekte meestal in de bovenste luchtwegen (vandaar ook de monsterafname van de PCR-test in de keelneusholte), dus kan daar in die fase eenvoudig bestreden worden.

Het is het OMT en kabinet vergeven dat ze dit zelf niet bedacht hebben. Wat hen niet vergeven is, is dat ze met deze oplossing bijna zeker hetzelfde zullen doen als met alle andere onschadelijke en werkzame oplossingen die hen eerder op een presenteerblaadje aangereikt zijn, namelijk niks. Ze zullen het volledig negeren terwijl ze maar blijven jammeren dat er “geen alternatief” is.

Als een zeldzame goede journalist erop aandringt, zullen OMT en kabinet een reden vinden om deze oplossing af te wijzen. De oplossing zal volgens hen bijvoorbeeld niet voldoende veilig, werkzaam en/of bewezen zijn. Vervolgens zullen ze doorgaan met hun dictatoriale, draconische en desastreuze beleid dat veel minder veilig, werkzaam en bewezen is.

Waarom zal jodium waarschijnlijk niet geadviseerd worden? Een gedeeltelijke verklaring is dat het niet patenteerbaar is en dus niet erg winstgevend kan zijn. De winstgevendheid van oplossingen blijkt een belangrijker criterium te zijn dan noodzaak, veiligheid/onschadelijkheid en werkzaamheid.

Is het cynisch van mij om dit te schrijven? Zeker! Is het waar? Absoluut. Wie de woorden van de beleidsmakers en -adviseurs negeert en kijkt naar hun gedrag, komt tot dezelfde conclusie.

P.S. Een van de vele voordelen van jodium is dat het universeel is. Het werkt tegen de Britse variant, maar ook de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse, Nigeriaanse, en alle varianten die ongetwijfeld nog zullen komen. Het werkt ook tegen influenza, rhino, RSV en andere virussen en bacteriën, dus je hoeft niet eens een (PCR) test te doen vóór de behandeling te starten. De behandeling werkt zo goed, dat profylaxe m.i. zelden nodig is. (Een gezonde leefstijl, voeding en vitamine D blijven vanzelfsprekend verstandig.) Wie klachten heeft doet de behandeling, wie geen klachten heeft doet dat niet.

Wellicht ook interessant

DISCLAIMER: Informatie voor educationele doeleinden; GEEN medisch advies.

Opzienbarend nieuws: experimenteel wetenschappelijk onderzoek suggereert dat gorgelen met mondspoeling corona virusload drastisch en snel kan verlagen

Wetenschappers in Maleisië hebben mensen onderzocht die positief testten op corona middels een PCR-test.1

Onderzoeksopzet

Deelnemers werden willekeurig verdeeld over vier groepen. Drie groepen werd gevraagd om driemaal daags 30 seconden te gorgelen gedurende 7 aaneengesloten dagen. Groep A gebruikte daarbij povidon jodium (Betadine), groep B gebruikte mondspoeling van essentiële oliën (product van Listerine) en groep C gebruikte kraanwater. Groep D (controlegroep) werd gevraagd om helemaal niet gorgelen.

Vervolgens werden op dag 6 en 12 nogmaals (PCR) coronatests afgenomen om te zien of nog steeds genetisch materiaal van het virus gevonden werd.

Resultaten

De resultaten zijn opmerkelijk. Waar iedereen van de controlegroep op dag 6 nog positief testte (en 80% op dag 12), testte al na dag 6 niemand van de Betadinegroep meer positief. Mondspoeling van essentiële oliën werkte ook goed, maar iets minder. Kraanwater leek ook iets te helpen, maar nog minder.

Bespreking

De virusload is het aantal virusdeeltjes (of hoeveelheid genetisch materiaal) per eenheid slijm. Minder virusload betekent (all else equal) ook minder besmettelijkheid en minder ziekte. Als het inderdaad mogelijk blijkt om de virusload drastisch te verminderen met zo’n onschadelijke, beschikbare, goedkope interventie, zou dat vanzelfsprekend een enorm verschil maken.

Het mechanisme lijkt simpel. In het begin van COVID zit corona meestal hoofdzakelijk of uitsluitend in de mond, keel en keelneusholte (samen: bovenste luchtwegen). Gorgelen brengt mondspoeling in contact met het virus waarbij het virusomhulsel oplost en het virus inactief wordt. (Zeep doet precies hetzelfde.) Bij het gorgelen worden ook kleine druppeltjes verspreid in de keel en keelneusholte.

Meer onderzoek gewenst

Het genoemde onderzoek heeft beperkingen. Allereerst zijn de resultaten weliswaar gepubliceerd, maar het artikel nog niet, dus veel is nog onbekend. Bovendien zaten er maar 5 mensen in iedere groep.

Als we gemotiveerd zijn, zouden we in Nederland binnen enkele dagen een grootschalig onderzoek op kunnen starten met bijvoorbeeld 100 mensen in iedere groep en desnoods meer groepen. Een week later kunnen zouden de eerste resultaten al binnen kunnen stromen. (Als er niks gedaan wordt, is dat ook veelzeggend. Daden spreken boekdelen, woorden zeggen weinig.)

Uit ander experimenteel onderzoek blijkt dat veel soorten mondwater binnen slechts 30 seconden tenminste 99,9% van het virus onschadelijk maken.2,3 Onder andere Listerine Cool Mint komt uitstekend uit de bus.

Nawoord

Deze interventie werkt mogelijk alleen in de beginfase van COVID, als er nog levend virus is. (Alle deelnemers hadden minder dan 5 dagen klachten of minder dan 5 dagen sinds eerste positieve test.)

In de tweede fase van de ziekte heeft het immuunsysteem (bijna) al het virus al doodgemaakt en kan een zeer heftige reactie van het immuunsysteem op de brokstukken van viraal genetisch materiaal volgen (cytokinestorm) die gepaard gaat met de grootschalige vorming van bloedklonters (hypercoagulabiliteit). Mondspoeling kan dood virus niet nog doder maken.

Bij deze interventie geldt zoals bij de meeste, dat vroeger behandelen beter is. (Voorkomen is nog beter.) Het is net als bij een brand. Die is vele malen makkelijker te blussen is als deze nog klein is dan wanneer het hele gebouw al in brand staat.

Referenties

[1] Povidone-Iodine Vs Essential Oil Vs Tap Water Gargling For COVID-19 Patients (GARGLES) (ClinicalTrials.gov, 21 juli 2020)

[2] Virucidal Efficacy of Different Oral Rinses Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (The Journal of Infectious Diseases, 29 juli 2020)

[3] Lowering the transmission and spread of human coronavirus (Journal of Medical Virology, 17 september 2020)