Prima interview met GGD-arts Ashis Brahma

“Het probleem komt pas als een jongere met oma gaat knuffelen.” Ik ben het eens met het HOOFDDOEL van het corona beleid en oneens met de STRATEGIE. Hoofddoel: onnodige ernstige ziekte en sterfte voorkomen. Huidige strategie: besmettingen maximaal onderdrukken, ook bij hen die nagenoeg geen risico lopen. Als we alleen met oma knuffelen wanneer we niet besmettelijk zijn, bereiken we veiligheid en leefkwaliteit van onze dierbaren op korte en lange termijn (groepsimmuniteit), zonder dat we hoeven te wachten op een vaccin dat nog jaren kan duren.

Sneltesten voor 1 euro p/s die je thuis kunt doen en binnen 15 min uitslag geven, zijn een uitstekend hulpmiddel. Ze zijn nauwkeurig genoeg om te bepalen of je besmettelijk bent.

“[De premier] zal met heel BV Nederland in dialoog moeten, de jongeren, de ouders, de grootouders, critici en samen een nieuw verhaal creëren. Begrijpen waarom mensen bepaald gedrag vertonen.” Dit is nou precies de open dialoog waar we om geroepen hebben. Wie het oneens is met het beleid wordt genegeerd en zonder meer weggezet als ofwel een idioot (#covidiots), ofwel als monster dat talloze levens van anderen wil offeren voor persoonlijk gewin. Zo verliezen we allemaal op de korte en lange termijn.

“Ik ben nu met verpleeghuizen in gesprek om indelingen te maken in groepen ouderen. De groep die wel hun kinderen wil zien met het risico op corona en de groep die het niet wil. Mensen moeten keuzes kunnen maken en geïnformeerd zijn.” Yes! We moeten opa’s en oma’s zelf de keuze geven. Daarbij moeten we niet alleen rekening houden met hun specifieke wensen, maar ook met die van hun mede-bewoners. De oplossing die Brahma voorstelt ondersteun ik volledig. Volgens klinisch ethicus dr. Erwin Kompanje nemen veel ouderen het risico op een korter leven graag op de koop toe zolang ze maar contact houden met hun dierbaren. (Zie ook: Erwin Kompanje: ‘Eigenlijk alle COVID-19 patiënten op de IC hadden onderliggende ziekten’.)

Als we het slim aanpakken kunnen we de risico’s minimaliseren en de beloning maximaliseren. We pakken het momenteel alleen niet slim genoeg aan. Wat we o.a. anders moeten doen: (1) slimmer testen, (2) streven naar groepsimmuniteit onder hen die verwaarloosbaar risico lopen terwijl we tegelijkertijd de kwetsbaren maximaal beschermen, (3) effectieve maatregelen treffen tegen airborne overdracht, waaronder goed ventileren, luchtbehandeling (niet alleen desinfectie, maar ook luchtvochtigheid) en activiteiten naar buiten verplaatsen, (4) gezondheid verbeteren.

Erwin Kompanje: ‘Eigenlijk alle COVID-19 patiënten op de IC hadden onderliggende ziekten’

Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje (Erasmus MC):

“Eigenlijk alle COVID-19 patiënten die wij op de IC kregen hadden onderliggende ziekten. Ze hadden overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, allerlei dingen. … Het zijn eigenlijk altijd al chronisch zieke mensen die dan veel vatbaarder zijn voor het krijgen van infecties. Dat zien we jaar in jaar uit, ook tijdens het griepseizoen. … Al bij voorbaat waren het hele ernstig zieke mensen.”

Als de mensen in de verzorgingshuizen zelf hadden kunnen kiezen, waren velen HEEL VEEL liever in contact gebleven met hun dierbaren dan in een eenzaam stressvol isolement… ONDANKS het besmettingsrisico. Liever meer KWALITEIT van leven, dan meer KWANTITEIT van leven. De oversterfte onder bejaarden komt niet zozeer door corona, maar voor “verkommering, verpietering”.

Takeaways

  • Corona is zeker gevaarlijk, net als influenza waaraan jaarlijks ook veel (oude) mensen overlijden. Maar het is niet het killer virus dat media en autoriteiten je willen doen geloven.
  • Er is een fantastische manier om je tegen ziekmakers te wapenen, namelijk door middel van dieet en leefstijl. Het is misschien niet makkelijk om je gewoonten te veranderen, maar het is in ieder geval niet moeilijk om te begrijpen wat je precies moet doen.
  • We moeten geen beslissingen maken voor anderen, hoe goed bedoeld ook. Als mensen ertoe in staat zijn, moeten we hen de keuze geven om voor zichzelf te beslissen wat ze willen. Het is tenslotte hun leven. Die beslissing moeten we vervolgens respecteren.

Kompanje schreef medio april het artikel Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een coronadode?

Memento mori: gedenk te sterven. Mensen sterven nou eenmaal. Doodgaan hoort bij het leven, het is gegarandeerd. We kunnen allerlei maatregelen treffen om zowel meer kwaliteit als meer kwantiteit te krijgen. Maar soms moeten we kiezen en dan zullen de meesten liever het eerste willen.

Het menselijk lijf heeft een uiterste houdbaarheidsdatum. Het is pijnlijk als dierbaren sterven, maar het is noodzakelijk. Als mensen niet meer zouden sterven maar er wel steeds nieuwe geboren worden, zou de aarde binnen no time overvol worden.

Memento mori painting
Memento mori.

Naast het interview is bonusmateriaal aanwezig: