Prof. Jose-Luis Jimenez onthult schokkende details over WHO en levert overtuigend bewijs voor dominante airborne overdracht

Dit is een fantastisch interview met professor Jose-Luis Jimenez. Hij levert extreem overtuigend bewijs dat corona en de meeste andere luchtweginfecties vooral overgedragen worden door de lucht en dat we dus goed moeten ventileren. En passant onthult hij ook schokkende details over zijn interacties met de WHO.

Aantekeningen

Hieronder staan mijn aantekeningen bij het interview. Alles is in chronologische volgorde. Tussendoor heb ik in schuinschrift persoonlijk commentaar gezet bij wat zojuist besproken is.

CDC geeft inmiddels aan dat corona overgedragen wordt via inhalatie. Ze vermelden alleen niet expliciet dat het gaat om aerosolen.
WHO geeft inmiddels ook aan dat ventilatie cruciaal is. Ook zij spreken niet over de aerosolen.

7:00 Jimenez is van mening dat tenminste 75% van de overdracht door de lucht plaatsvindt. Het is zelfs mogelijk 90%, 95% of zelfs 99% van de overdracht door de lucht plaatsvindt.

Continue reading →

Bijgewerkte statistieken CDC tonen geringe sterftekans corona

Het CDC heeft sinds 10 september een bijgewerkte beste schatting van de sterftekans bij een corona besmetting. Onder de 50 jaar is de sterftekans “zo goed als nul”, zoals prof. Carl Heneghan ook al zei. Zelfs in de leeftijdscategorie 70+ overleeft bijna 95% van de mensen. Volgens prof. Karl Sikora was de gemiddelde leeftijd van een coronadode in Engeland 82 jaar, terwijl de gemiddelde levensverwachting 82,3 jaar is.

Bron (zie Tabel 1, kolom ‘Scenario 5’, rij ‘Infection Fatality Rate’)

Het gevaar van een virus meten we niet alleen aan de sterfte, maar ook aan ernstige ziekte. Epidemioloog en arts met 30 jaar ervaring David L. Katz heeft zorgvuldig gezocht en komt tot de conclusie dat ernstige ziekte door corona statistisch gezien niet vaker of erger is dan bij andere luchtwegvirussen.

Volgens dr. Michael Hochman is het gebruikelijk dat mensen die een ernstige ziekte doorgemaakt hebben, maanden moeten herstellen. Dit gebeurt ook bij een zware griep en het herstel is meestal volledig.

Wat deze gegevens m.i. (nogmaals) aantonen is dat het gevaar van het coronavirus zwaar overschat wordt.

Het toekomstige gevaar van corona

Wereldwijd is zo’n 45% van de sterfgevallen in de ouderenzorg. In Nederland liepen in maart en april nog heel veel medewerkers in de ouderenzorg zonder mondkapjes en gelaatsschermen rond. Dit heeft niet alleen geleid tot zeer hoge sterfte onder bewoners, maar ook tot ziekte en (bij hoge uitzondering) sterfte onder het personeel.

Dit probleem lijkt inmiddels opgelost. Ook zijn de behandelprotocollen en medicijnen in de ziekenhuizen inmiddels fors verbeterd. Het lijkt mij dat alleen al de combinatie van deze twee factoren tot 50% vermindering van de toekomstige coronasterfte zal leiden.

Voeg daar nog een hele serie doeltreffende en doelmatige maatregelen aan toe, en de genoemde vermindering van niet alleen sterfte maar ook (ernstige) ziekte moet met groot gemak haalbaar zijn. (Mijn voorgestelde aanpassingen staan samengevat in het plaatje.)

Starre beleidsmakers

Het grote probleem is dat de beleidsmakers weinig tot niks doen met tenminste de helft van de genoemde maatregelen. Zo wijst bijvoorbeeld alles bij de uitbraak in het verzorgingshuis in Maassluis erop dat het virus zich door de lucht verspreid heeft, maar de GGD blijft dat maar ontkennen. In het rapport staat expliciet dat de betrokken microbiologen (waaronder Peter de Man) het oneens zijn met de getrokken conclusies: “[Franciscus Gasthuis en Vlietland] onderschrijft de samenhang van de bevindingen en de conclusies uit dit uitbraakrapport niet.”

Het allerbeste dat je m.i. kunt zeggen over de huidige set maatregelen is dat ze onvolledig zijn. Volgens epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning is het grootste risico als mensen “langdurig dicht bij elkaar zitten in de slecht geventileerde binnenruimtes“. Maar waar wordt “ventilatie”, “langdurig” en “binnenruimte” genoemd in de basismaatregelen?

Mijn hoop voor de coronadiscussie

Ik spreek bij deze de hoop uit dat de verschillende kampen in de coronadiscussie voortaan samen vechten vóór niet zozeer een strenger of minder streng beleid, maar een beter beleid dat meer oplevert en minder kost (in de breedste zin van het woord).

Als dat lukt komt er geen noemenswaardige tweede golf van corona ziekte en sterfte, en ook geen noemenswaardige golf van alle andere luchtweginfecties (zoals ieder griepseizoen het geval is).

Extreem overtuigende resultaten van eerste klinisch onderzoek naar effecten van vitamine D op COVID19 verloop

In het onderzoek kreeg twee derde van de deelnemers (interventiegroep) de best mogelijke behandeling in combinatie met calcifediol supplement (actieve vorm van vitamine D die binnen uren beschikbaar komt in het bloed). De controlegroep kreeg uitsluitend de best mogelijke behandeling. Resultaten staan samengevat in onderstaande figuur.

Dr. John Campbell bespreekt het onderzoek in onderstaande video. Hij hamert al vele maanden op het belang van vitamine D. Het is veilig en er waren al buitengewoon overtuigende aanwijzingen over de noodzaak en effectiviteit. Campbell kan niet begrijpen waarom organisaties als WHO, CDC, Oxford maar geen grootschalig onderzoek hiernaar opzetten en iedere keer weer teruggrijpen naar dure medicijnen en behandelingen (die niet altijd erg werkzaam zijn en wel risico’s en bijwerkingen hebben).

Je zou haast denken dat zij uitsluitend dure farmaceutische oplossingen willen, maar iedereen weet dat genoemde organisaties nooit fouten maken en de volksgezondheid boven alles stellen. Zij laten zich nooit en te nimmer beïnvloeden door financiële, politieke of persoonlijke belangen.

Tegen het einde van de video somt dr. Campbell allerlei mechanismen op hoe vitamine D werkzaam zou kunnen zijn.

P.S. In het onderzoek kregen alle patiënten ook hydroxychloroquine en azitromycine in de juiste dosis. Dit is uitstekend. Het zou nog iets beter geweest zijn als ze ook zink hadden gekregen.

Update 24 september 2020: Zie mijn artikel over wat dr. Sebastian Rushworth over dit onderzoek te zeggen heeft.

Het probleem met nepnieuws: hoe onderscheid je echt van nep?

De NOS schrijft in haar artikel ‘Zeker vijftig accounts verspreidden nepnieuws over corona in Nederland’ over inmiddels verwijderde Twitter accounts die nepnieuws verspreidden. Deze zouden onder andere beweren “dat het [corona]virus niet dodelijker is dan de griep”.

Laten we dit eens onderzoeken.

De beste schatting van CDC over de mortaliteit (IFR) van corona is 0,65% (laatst bijgewerkt: 10 juli).1

Naarmate steeds meer duidelijk wordt over alle asymptomatische besmettingen, zal dit getal dalen omdat het aantal besmettingen (de noemer in de breuk) groter wordt. Het deel van de corona ijsberg dat onder water lag, wordt geleidelijk steeds meer zichtbaar.2

Marc Van Ranst (Belgische Jaap van Dissel) zei in februari al: “Wat we weten is dit [corona] trekt tot de dodelijkheid van een griepvirus. Misschien, en ik hoop dat ik ongelijk heb, maar misschien een beetje dodelijker, maar ik denk dat de getallen uiteindelijk dat wel terug zullen brengen tot even groot.” De Zweedse epidemioloog en adviseur van WHO Johan Giesecke zegt hetzelfde.

De Case Fatality Rate (CFR) van de griepepidemie van 1957-58 was 0,67%.3 De Infection Fatality Rate (die ook de asymptomatische besmettingen meerekent), zal wat lager liggen.

Corona is ongeveer net zo dodelijk als de griepepidemie van 1957-58. Wat is nu nepnieuws?

Case Fatality Rate (CFR): Het aantal sterfgevallen gedeeld door het aantal mensen bij wie de diagnose is gesteld.

Infection Fatality Rate (IFR): Het aantal sterfgevallen gedeeld door alle mensen die besmet zijn geweest. Dit laatste is het aantal mensen bij wie de diagnose is gesteld plus de mensen die wel besmet zijn geweest maar geen symptomen hadden.

Zie ook

Voetnoten

[1] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html (Tabel 1, Scenario 5: Current Best Estimate)

[2] Mijn persoonlijke verwachting (die je met een enorme bak zout mag nemen als je wilt) is dat als de omvang van de asymptomatische besmettingen volledig duidelijk is, de mortaliteit (IFR) van corona tot op heden zo’n 0,4% zal blijken.

In de toekomst zal deze vermoedelijk kleiner dan 0,3% zijn vanwege de inmiddels verbeterde behandelprotocollen en medicijnen, betere bescherming van kwetsbaren, betere ventilatie, verhoogde (groeps)immuniteit, mensen die zich voorzichtiger gedragen, virulentie van virussen die over het algemeen afneemt (hoewel je nooit een garantie hebt en het omgekeerde niet onmogelijk is), enzovoort.

Anders gezegd: er zin wat mij betreft overtuigende redenen om te geloven dat we het ergste achter ons hebben.

[3] “The 1957–1958 Asian flu pandemic, subtype H2N2, originated in China in February 1957 and spread throughout Asia and then globally by the summer. Case fatality rates were approximately 0.67% with 1–2 million deaths worldwide” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6364422/