Waar een positieve coronatest op kan wijzen

Wat een positieve coronatest aantoont

Coronatesten zoeken naar een stukje genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus. Vergelijk het met het zoeken naar een helm die alleen Spartaanse soldaten droegen. Een positieve test betekent dat die specifieke helm gevonden is. Dat kan betekenen:

  1. alleen de helm gevonden, geen levende soldaat: een stukje van het virus, geen actief virus1
  2. een soldaat die (inmiddels) dood en dus ongevaarlijk is: inactief virus
  3. slechts één/enkele levende soldaten: weinig virus dat het immuunsysteem makkelijk aankan, dus geen ziekte of besmettelijkheid.2
  4. veel levende soldaten: veel actief virus. In dit geval kan de gastheer ziek worden (5) en/of besmettelijk zijn (6), maar dat hoeft niet.

Toelichting:
[1] Na een veldslag kan het slagveld bezaaid liggen met lichaamsdelen (en wapens, munitie, voertuigen, enzovoort) en kan het lang duren voor het opgeruimd is. Zo is het ook genetisch materiaal van het virus. Dat kan tot zo’n twee maanden nog door het lichaam uitgestoten worden. Voor de duidelijkheid: het betreffen dan dus resten van virus. De gastheer hoeft echt niet ziek of besmettelijk te zijn.
[2] Bij oude mensen en mensen met een onderliggende kwaal kan het immuunsysteem verzwakt zijn. In dat geval kan ook relatief weinig virus gevaarlijk zijn. Zie ook Virale dosis en de ernst van corona besmetting.

Scenario (1) en (2) zijn zogenaamde foute positieven. Als je wilt weten of je besmettelijk bent (en dus in isolatie moet), zou je scenario’s (1) tot en met (5) foute positieven kunnen noemen.

In de media worden alle positieve testen ‘besmettingen’ (of nog erger: ‘patiënten’) genoemd en impliciet gelijkgesteld aan ziekte en besmettelijkheid. Dat is dus onjuist en is veel meer dan een beetje fout en misleidend. Het is wellicht zo voor sommige gevallen, maar zeker niet voor alle.

Meer te weten te komen kan o.a. door:

  • Een kweek maken. Hieruit blijkt of het actief virus betreft. Als het inactief virus betreft, hebben we te maken met scenario (1) of (2). Als het actief virus betreft, hebben we te maken met scenario (3), (4), (5) of (6).
  • De viral load bekijken. Weinig genetisch materiaal per eenheid vocht betekent (all else equal) een kleinere kans op (ernstige) ziekte en besmettelijkheid (en omgekeerd). RIVM beaamt dit: “Lage virusloads duiden zeer waarschijnlijk op een fase zonder besmettelijkheid.” Een lage virusload, duidt waarschijnlijk op scenario (1), (2) of (3). Een hoge virusload duidt waarschijnlijk op scenario (4), (5) of (6).

Voor de kweek moet extra werk verricht worden, maar de virusloads zijn al bekend uit de test en zouden dus zo gepubliceerd kunnen worden. Dat gebeurt echter niet.

NB: Het zou kunnen helpen om een minder gevoelige test te gebruiken, zie Een veel praktischer alternatief voor de huidige coronatesten.

Zolang positieve testresultaten niet leiden tot ziekenhuisopnames of sterfte en er ook niet meer informatie bekend gemaakt wordt, kunnen we dus zo goed als niks afleiden uit de gepubliceerde dagelijkse testresultaten.

Bekijk ook het interview van drs. Mario Ortiz met Flavio Pasquino.

Zie daarnaast de artikelen van prof. Carl Heneghan en Tom Jefferson van het Centre for Evidence-Based Medicine: Could mass testing for Covid-19 do more harm than good? en Are you infectious if you have a positive PCR test result for COVID-19?

Dick Bijl: ‘De duistere praktijken van de farmaceutische industrie’

Zeer nuttig en buitengewoon relevant gesprek met epidemioloog en oud-huisarts Dick Bijl die overduidelijk ter zake kundig en ingewijd is. Iedere burger en in het bijzonder iedere de medisch professional, moet ABSOLUUT weten wat hier besproken wordt. Bekijk dit gesprek alsjeblieft in zijn geheel en zonder vooroordeel. Laat de gedeelde informatie tot je doordringen. Neem het niet blind aan, maar wijs het ook zeker niet zomaar af. Observeer, denk zelfstandig.

De parallellen met de huidige perikelen rondom corona en de Mexicaanse griep uit 2009 zijn onmiskenbaar. Het is een herhaling van zetten, maar dan veel erger. En we blijken echt heel veel te verliezen te hebben, namelijk onze gezondheid en ons leven. Zoals Johan Cruijff zegt: “Je gaat het pas zien als je het door hebt.” Interviews als dit helpen je om het door te krijgen.

Dick Bijl noemt dat de normaliter redelijk betrouwbare media zoals de publieke omroep, momenteel een ordinair doorgeefluik zijn van de overheidsinstanties. Dit heb ik ook gemerkt en dat is precies waarom ik de afgelopen 6 weken zo actief ben geworden.

Hartelijk bedankt Ramon Bril en Café Weltschmerz voor het interviewen van al deze experts en het wereldkundig maken van dit soort boodschappen die we met zijn allen zo broodnodig moeten horen.

William Firth Wells: ‘Kleine druppeltjes VEEL besmettelijker dan grotere’

De onderzoeker van Harvard University, William Firth Wells, heeft 25 jaar lang diepgaand onderzoek gedaan naar overdracht van infecties door o.a. proeven op muizen uit te voeren. In zijn boek Airborne contagion and air hygiene: An Ecological Study of Droplet Infections uit 1955 schrijft hij vrij vertaald en met nadruk van mij (p. 119):

“Influenza virus dat in kleine druppeltjes ingeademd werd, bleek VEEL BESMETTELIJKER dan wanneer de druppeltjes die via een centrifuge uit de lucht gehaald werden en in de neus geplaatst werden. Hoewel de muizen minder virus binnenkregen, is het duidelijk uit de tabel dat de muizen AANZIENLIJK VATBAARDER waren voor virus dat in microdruppeltjes werd ingeademd.”

Wells schreef dus in 1955 al, na 25 jaar gedegen onderzoek, dat aerosolen niet alleen een rol spelen, maar VEEL gevaarlijker zijn dan grotere druppels. Dat is dus EXACT het tegenovergestelde als wat WHO en RIVM/OMT beweren!

Het boek van Wells is helaas extreem moeilijk verkrijgbaar, dus ik heb de referentie (nog) niet kunnen nazoeken. Zou het kunnen dat wat Wells bij muizen heeft aangetoond bij mensen precies omgekeerd werkt? Onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk.

Zou het kunnen dat corona precies omgekeerd werkt als influenza? Onwaarschijnlijk aangezien het beide ademhalingsinfecties betreffen, maar niet onmogelijk.

Zou het kunnen dat Wells alles uit zijn duim heeft gezogen? Al het wetenschappelijk en empirisch bewijs dat ik in de afgelopen zes weken tegengekomen ben, doet mij vermoeden dat hij juist 100% gelijk heeft.

Bron: het uitstekende interview (4.55 min) van Pierre Capel met Ramon Bril van Café Weltschmerz waar ik eergisteren en gisteren ook al over schreef.

Corona oversterfte versus griepgolf van 2017-18

Essentiële grafiek om een en ander in perspectief te plaatsen. De oversterfte (oppervlakte van het rood gemarkeerd gebied) was tijdens de griepgolf van 2017-2018 anderhalf maal HOGER dan bij corona. Bij corona was de piek weliswaar hoger (meer sterfgevallen in korte tijd), maar het TOTALE aantal sterfgevallen was lager.

Nadere toelichting: De grafiek toont het verloop van de wekelijkse sterfgevallen in Nederland tussen 1 januari 2017 en nu. Er zit altijd een seizoenspatroon in omdat meer mensen in de winter sterven en minder in de zomer. In 2017-2018 was er een grote griepgolf die, voor zover ik weet, maar minimale media-aandacht heeft ontvangen.

COVID is zeker een ernstige en soms dodelijke ziekte, maar de PERCEPTIE van risico is bij velen vele malen groter dan het WERKELIJKE risico. Waarom is iedereen nu zo in paniek terwijl dat in 2017-18 niet het geval was? Dat komt voor een heel groot deel vanwege de media-aandacht. Vergeet nooit de regel bij de media: ‘If it bleeds, it leads.’

Vooral de overstromende ziekenhuizen in Italië en New York waren tijdens de coronacrisis populair bij de media. Wat je zelden hoort is dat bepaalde ziekenhuizen in New York, vooral in de wat armere buurten, zelfs onder normale maar heel weinig extra capaciteit hebben. Extra capaciteit kost namelijk wel geld maar levert onder normale omstandigheden geen geld op.

Bovenstaande grafiek kom uit het uitstekende interview van Pierre Capel met Ramon Bril dat ik iedereen aanraad om te kijken, zie mijn artikel van gisteren.

Hieronder nog twee slides uit hetzelfde interview waaruit blijkt dat het totale aantal sterfgevallen aan COVID-19, hoe groot en tragisch ook, in het niet valt bij andere sterfgevallen waar we anders (haast) niet bij stilstaan.

Pierre Capel: ‘Het vaccin, een utopie’

Buitengewoon de moeite waard interview met emeritus hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel en Ramon Bril.

Capel begint met het volgende citaat:

“Velen zijn hardnekkig ten opzichte van de ingeslagen weg. Weinigen ten opzichte van het gestelde doel.” — Friedrich Nietzsche

Interpretatie: als de meeste mensen eenmaal een bepaalde weg ingeslagen zijn, blijven ze die volgen, ook al leidt die zelfs weg van het gewenste en oorspronkelijk beoogde doel. Als wereld zijn we begonnen met physical distancing (en niet met ventileren) om daarmee corona te onderdrukken. Met de kennis van nu kunnen we inzien dat physical distancing maar matig helpt en kolossale schade aanricht (zie ook hieronder), maar we gaan gewoon door.

Capel vertelt onder meer dat vaccins voor corona weinig tot geen potentie bieden, want:

  1. Jonge mensen hebben het niet nodig aangezien zij toch bijna nooit ernstig ziek worden (tenzij ze een zeldzame genetische afwijking hebben of een megadosis virus binnenkrijgen);
  2. Bij oude mensen, die het vaccin wel nodig hebben, werken vaccins veel minder goed;
  3. Het duurt heel vele jaren voor een vaccin er is, als het überhaupt al lukt, want het maken is heel moeilijk;
  4. Corona muteert heel snel. Zo zijn er nu in een klein dorp al 4 verschillende strengen waargenomen. Tegen de tijd dat je een vaccin hebt, is het virus al lang weer gemuteerd en heb je honderden vaccins nodig.

Hij noemt ook dat de onderzoeker die 25 jaar lang onderzoek heeft gedaan naar virusoverdracht en van wie de 1,5 m komt waarbinnen grote druppels vallen, William Firth Wells, juist gezegd heeft dat besmetting van luchtwegvirussen vooral via microdruppels verloopt.

Ook vertelt hij hoe schadelijk 1,5 m afstand is. Menselijk contact werkt rustgevend. Afstand houden leidt tot stress en permanente epigenetische aanpassing.

Pierre legt uit dat de het superspread event in een Duitse kerkgemeenschap mogelijk niet in de kerk plaats heeft gevonden, omdat er vier verschillende strengen van het corona virus gevonden zijn. Ik weet niet of die redenering klopt. Het kan toch zijn dat één persoon meerdere strengen van het virus tegelijkertijd draagt en verspreidt, of dat verschillende mensen de virussen uitademen en anderen die vervolgens inademen en boven de minimale infectieve dosis komen?

Het eerdere interview met Pierre is ook uitstekend:

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt

Over de hele wereld is van wetenschappers weinig tot geen kritiek te horen op het corona overheidsbeleid. Zwijgen is instemmen toch? Achter de schermen blijkt echter veel kritiek te zijn… waar niet naar geluisterd wordt.

Emeritus professor Beda Stadler (voormalig directeur van de afdeling immunologie op de universiteit van Bern, Zwitserland) heeft zich publiekelijk zeer kritisch uitgesproken. (Hier staat zijn brief in het Engels) Hij bevestigt dat zijn kritiek wijd gedeeld wordt onder voormalig collega’s en legt in onderstaande video (vanaf 25 min) uit waarom zij zich toch gedeisd houden.

De nog actieve wetenschappers blijken overwegend afhankelijk van overheidssubsidies. Als ze zich nu negatief uitspreken, kunnen ze de volgende subsidieronde(s) wel op hun buik schrijven. Vaarwel carrièrevooruitzichten.

Ik kende het gezegde “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt” al jaren. Als jij hierna geen geld meer krijgt tenzij jouw onderzoek resultaat X oplevert, rolt resultaat X er meestal op miraculeuze wijze uit. Les 1 bij het bestuderen van artikelen is dan ook: kijk naar de belangenconflicten.

Tot nu toe leefde ik in de illusie dat publiek gefinancierd onderzoek WEL onbevooroordeeld is. Van die illusie ben ik inmiddels genezen. Ik snap nu ook waarom het bijna uitsluitend gepensioneerde professoren zijn die geen blad voor de mond nemen: hun pensioen en carrière zijn al zekergesteld. Zij hebben geen toekomstige subsidies meer te verliezen.

Een voorbeeld is emeritus hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel die zich hier uitspreekt.

Ivor Cummins vertelt hier over een senior immunoloog uit Ierland die off the record zei dat corona is als een erge griep, dat de mensen die sterven nagenoeg uitsluitend bejaard zijn en onderliggend lijden hebben, en dat de reactie buiten alle proporties is.

De emeritus professoren nemen geen blad voor de mond. De nog actieve experts houden hun mond om hun carrière en persoonlijk leven te beschermen.

“For nonconformity the world whips you with its displeasure.”
— Ralph Waldo Emerson

De vooraanstaande professor John Ioannidis aan de Universiteit van Stanford, die misschien wel ‘s werelds beroemdste epidemioloog is, heeft al vroeg in de corona pandemie op basis van bloedonderzoek gepubliceerd dat het infectie sterftegetal veel lager ligt dan iedereen dacht. Het blijkt namelijk dat veel meer mensen dan iedereen dacht, de besmetting hadden. Deze mensen zijn er niet aan gestorven en in veel gevallen hadden ze helemaal geen symptomen gehad. De kritiek die werd afgevuurd op Ioannidis’ concept artikel en nog meer op hemzelf, was snoeihard. Dit artikel concludeert:

“Ioannidis will almost certainly emerge from this imbroglio with his reputation as a rigorous researcher restored, but the level of vitriol being aimed at his work is causing others in the medical community to self-censor, as a number of doctors and researchers have acknowledged to us. This is the worst possible outcome during a pandemic when there is so much yet to be learned.

Ioannidis, right or wrong, has raised difficult questions, in the best tradition of science. Silencing him is an enormous risk to take.

Prof. dr. Cees Hamelink over de coronacrisis en meer

Ik had dit interview met emeritus prof. dr. Cees Hamelink eigenlijk niet willen kijken. Toch heb ik het een kans gegeven en ik ben blij dat ik het gedaan heb. Er worden namelijk nuttige, relevante en wijze inzichten besproken.

Aan bod komt o.a. (met persoonlijke toevoegingen):

Rondom het nieuwe coronavirus (Sars-CoV-2) zijn er geen wetenschappers (mensen die zich verdiept hebben in de wetenschap rondom het nieuwe coronavirus), omdat er nog ruimschoots onvoldoende wetenschap is. Wel zijn er deskundigen virologie en epidemiologie.

Continue reading →