Het bestrijden van de corona lekkage met werkzame maatregelen die positieve bijwerkingen hebben

RTV Noord maakte de volgende video waarin wordt uitgelegd dat de verspreiding van corona meer op een lekkage lijkt, dan een tsunami. Corona lekt in de analogie van dr. Alex W. Friedrich als het ware uit een besmettelijk persoon en verspreidt zich als een plas water over de grond. Een vatbaar persoon die natte voeten krijgt, raakt besmet.

De oplossing zou zijn om te testen, testen, testen, en isoleren en BCO (bron- en contactonderzoek) tot er een vaccin of behandeling is. Er zijn echter veel betere en robuustere oplossingen, die bovendien al beschikbaar zijn:

1. ENVIRONMENTAL MITIGATION. Wat als de vloer waterdoorlatend is, net als Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)? Dan lekt het besmettelijke vocht de grond in voordat een ander natte voeten krijgt. De overdracht van corona kunnen we uitstekend remmen door voldoende te ventileren en te zorgen voor optimale luchtvochtigheid. Volgens prof. Jose-Luis Jimenez vermindert dit het aantal besmettingen met 60-80% (als de weersomstandigheden minder gunstig zijn voor ons, oftewel als de ‘r’ in de maand is).

2. BULLETPROOF IMMUUNSYSTEEM. Wat als iedereen goede laarzen draagt, oftewel een uitstekend immuunsysteem heeft? Dit kan bereikt worden met o.a. een gezonde leefstijl en voeding, adequate vitamine D en zink waarden. Er bestaat geen enkele twijfel dat vermijdbare (en omkeerbare) leefstijlziekten grote COVID risicofactoren zijn. Het blijkt dat vooral ouderen extreem deficiënt zijn aan zowel vitamine D als zink, terwijl dit cruciaal is voor allerlei lichaamsfuncties waaronder het immuunsysteem. Immuniteit tegen dit specifieke virus (of groep virussen) helpt ook enorm.

3. VROEGTIJDIGE BEHANDELING. Wat als iedereen die toch natte voeten krijgt, vroegtijdige poliklinische behandeling ontvangt voordat loopgraafvoet1 ontstaat? Ziekenhuisopname (met alle bijkomende nadelen en risico’s) is dan zelden noodzakelijk. Vroegtijdige behandeling blijkt zowel cruciaal als beschikbaar te zijn. Internist en cardioloog Peter McCullough heeft samen met een grote groep artsen uit alle relevante disciplines, een uitstekend protocol opgesteld waarin precies staat hoe dit moet.2,3 Alle benodigde kennis en middelen zijn al beschikbaar. Het protocol zou morgen ingevoerd kunnen als de politieke en medische wil er is.

4. FOCUSED PROTECTION. Wat als hoger gelegen gebied gereserveerd wordt voor de kwetsbaren? Dit is precies de ‘gefocuste bescherming’ waar de Great Barrington Declaration over spreekt. Het deel van de bevolking dat al goede laarzen draagt omdat ze jong en gezond zijn of inmiddels verhoogde immuniteit heeft, kan dan het normale leven weer oppakken.

De maatregelen zijn uitsluitend noodzakelijk tot groepsimmuniteit bereikt is. Daar zijn we volgens dr. Sunetra Gupta en vele andere experts al dichtbij, mits je T-cel (kruis)immuniteit meerekent zoals het hoort, dus niet alleen kijkt naar antistoffen in het bloed. Er worden ook IgA antistoffen aangemaakt in de bovenste luchtwegen. Deze vind je niet als je bloedonderzoek doet, omdat ze niet in het bloed zitten.

Nawoord

In de video wordt gesproken over hoe corona “verwoestend” is, net als een tsunami die een heel gebied in puin legt. Op basis van de analyse van sterftecijfers die WHO en John Ioannanides hebben gepubliceerd (PDF), kan je m.i. absoluut niet concluderen dat corona verwoestend is.

De disproportionele maatregelen zijn dat wel. Het links laten liggen van maatregelen die maximaal werkzaam zijn en zelfs positieve bijwerkingen hebben, maakt het nog veel erger.

Uit de genoemde publicatie blijkt dat wereldwijd ‘slechts’ 0,05% van de mensen jonger dan 70 sterft aan of met corona en 0,23% bij alle leeftijden. Op basis van deze cijfers is corona ongeveer 2,5 maal zo dodelijk als de seizoensgriep. De cijfers van ernstige ziekte wijzen ook niet op een veel groter verschil. De maatregelen veroorzaken vele malen meer (gezondheids)schade dan ze voorkomen.

Voetnoten

[1] Wikipedia: “Onder loopgravenvoeten wordt het opzwellen, infecteren en afsterven van de voet door de vochtige en onhygiënische omstandigheden verstaan. De term duikt vaak op wanneer het gaat over de Eerste Wereldoorlog, waarin de soldaten, die vaak zeer lange tijden moesten bivakkeren in de loopgraven, last kregen van deze ziekte als gevolg van de modder en de onhygiënische toestanden.”

[2] Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection (JAMA)

[3] McCullough licht zijn protocol en de denkwijze daarachter toe in deze YouTube video die niet meer beschikbaar is. Dat heeft bijna zeker met censuur te maken. Dit is hoe het gaat in 2020. Zelfs als gerenommeerde artsen zaken publiceren op sociale media waar het volk baat bij kan hebben, wordt het verwijderd. De video is wel hier te zien op BitChute.