Masterclass van dr. Paul Marik over medicijnen en supplementen voor COVID19

Dr. Paul Marik geeft een uitstekende masterclass met de meest recente en beste inzichten over medicijnen en supplementen voor profylaxe en behandeling van COVID19. Hij weet waar hij het over heeft, aangezien hij al ruim 35 jaar in het vak zit en al sinds het begin COVID patiënten behandelt.

Hij en zijn team waren de eersten die wezen op het cruciale belang van ontstekingsremmers in de tweede ziektefase van C19. Zij zijn toen uitgelachen en aangevallen, maar sinds het RECOVERY onderzoek zijn vriend en vijand het erover eens dat deze medicijnen essentieel zijn.

Nou wordt op veel plekken een eenmalige dosis van 6 mg dexamethason gegeven, maar dat is de verkeerde steroïde in een te lage dosis voor een te korte duur.

Marik is wereldexpert in de behandeling van longontsteking en bloedvergiftiging met HAT-therapie. Die bestaat uit ontstekingsremmers, hoge doses intraveneuze vitamine C, thiamine (vitamine B1), en optimaal vochtmanagement.[1, 2]

Hij is samen met o.a. dr. Pierre Kory en dr. Joseph Varon voortrekker in de hele discussie over ivermectine. Zij hebben al veel bereikt door het op de agenda te krijgen bij WHO. De aanbeveling van NIH (National Institutes of Health) is ook verbeterd.

Deze presentatie is vooral interessant voor medisch professionals en kan te ingewikkeld zijn voor wie zich niet verdiept heeft in de materie.

Zie voor meer informatie covid19criticalcare.com.

Deze foto van dr. Joseph Varon met een patiënt is de hele wereld over gegaan.

Voetnoten

[1] ‘HAT’ staat voor Hydrocortison (ontstekingsremmer), Ascorbinezuur (vitamine C), en Thiamine (vitamine B1). Zie ook de studie Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study (Chest; Paul Marik et al.; 2017)

[2] Dr. Marik legt het goede uit de (eveneens ingewikkelde) video ARDS: All you need to know! Vanaf 22:00 komt vochtmanagement aan bod. Daarna gaat het om optimale instelling van mechanische beademing. Aan het einde van de video bespreekt hij de medicijnen uit het HAT-protocol.

Dr. Anna Prent: ‘We weten niet wanneer dit ophoudt’

De Nederlandse arts Anna Prent weet niet wanneer de drukte in de Engelse ziekenhuizen ophoudt. Hoewel het niet goed mogelijk is om een datum te noemen wanneer het op zal houden, kunnen we wel met een zeer hoge mate van zekerheid een omstandigheid herkennen waar het binnen 2 weken op zal houden.

Dat is namelijk precies vanaf het moment dat huisartsen in Groot-Brittannië massaal zo vroeg mogelijk ivermectine en voedingssupplementen (vitamine C en D, zink en quercetine) voorschrijven aan iedereen met griepachtige klachten, in het bijzonder de hoogrisicogroep (ouderen en mensen met onderliggende klachten).

Deze combinatietherapie is uitermate veilig en er zijn ook bergen bewijs dat het effectief is.[1]

Wie na een week nog klachten heeft, kan eventueel een stollingsremmer (zoals aspirine of heparine) en een ontstekingsremmer (vernevelde budesonide/ciclesonide, of prednisolon/prednison) krijgen.

Het is cruciaal om de behandeling sequentieel op te bouwen. Zo vroeg mogelijk beginnen met antivirale en immuunversterkende middelen. Ontstekingsremmers moeten absoluut niet eerder dan dag 5-7 na aanvang klachten gebruikt worden.

Dat geldt in het bijzonder bij systemische ontstekingsremmers zoals prednisolon of prednison. Bij lokale ontstekingsremmers, zoals vernevelde budesonide of ciclesonide, komt de timing minder nauw.

NB: Dexamethason 6 mg per dag werkt wel, maar heeft volgens dr. Paul Marik en dr. Peter McCullough minder goede longpenetratie. Ook de dosis is te laag. Kortom: het is de verkeerde ontstekingsremmer in de verkeerde dosis. Uit het RECOVERY onderzoek bleek dat 6 mg per dag dexamethason veilig en werkzaam is bij COVID19. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat het optimaal is.

Zie ook de studie Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection (Review in Cardiovascular Medicine, Brian C. Procter et al.). Daarin worden de uitkomsten van patiënten uit Texas die veilige en effectieve vroege behandeling van hun huisarts kregen, beschreven en vergeleken met een vergelijkbare groep die dat niet kreeg.

De vroege behandeling leidde tot een daling van het aandeel ziekenhuisopnames met maar liefst 88% en 61% minder sterfte! In dit artikel staat een bijgewerkte grafiek, die ik hieronder voor het gemak overgenomen heb.

Als de bevolking ook nog gaat ventileren, de luchtvochtigheid tussen 40 en 60% houdt en er een gezondere leefstijl en voeding op na houdt, loopt het ziekenhuispersoneel risico zich te gaan vervelen.

Voetnoten

[1] Aangezien ivermectine en de genoemde supplementen zo goedkoop, veilig, eenvoudig en overvloedig beschikbaar, en universeel werkzaam zijn (ze werken niet alleen tegen COVID, maar ook tegen alle andere luchtweginfecties), zie ik geen enkele reden om een corona PCR test te doen en al helemaal niet om de uitslag af te wachten.

Het kost namelijk alleen maar geld en is oncomfortabel, omslachtig. De uitslag is ook totaal onbetrouwbaar, zoals ik uitvoerig besproken heb op dit blog. (Zie al mijn artikelen over de PCR test.) De belangrijkste reden om de test niet te doen, is dat er weer enkele dagen overheen gaan voordat de test afgenomen is en de uitslag binnen is. Die vertraging is onwenselijk en onnodig.

Het devies is dat iedereen die een luchtweginfectie heeft (zoals griep, verkoudheid, COVID), zo snel mogelijk met het genoemde protocol moet beginnen. Wie twijfelt over ivermectine of er niet aan kan komen, kan alleen de supplementen nemen. Dat helpt ook al aanzienlijk, maar minder dan wanneer ook ivermectine aan de behandeling toegevoegd.

Het hele protocol of alleen de supplementen nemen uit voorzorg (profylaxe) is ook een uitstekend idee.

DISCLAIMER: Alle inhoud op dit blog is ter informatie; het is GEEN medisch advies.

Dokter overlijdt 16 dagen na eerste dosis coronavaccin

Een Amerikaanse arts heeft op 18 december de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech mRNA coronavaccin gekregen. Drie dagen later kreeg hij vlekjes onder de huid van zijn handen en voeten, welke veroorzaakt werden door bloedingen.

De arts had geen bekende ziektes of aandoeningen. Hij rookte niet, gebruikte geen medicijnen en had geen geschiedenis van negatieve reacties op medicijnen of vaccins.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en bleek trombocytopenie te hebben. Dat zijn te weinig bloedplaatjes waardoor mensen eerder bloedingen krijgen.

De hulp van specialisten uit het hele land werd ingeroepen om hem te helpen, maar niks werkte. Uiteindelijk stierf de arts 16 dagen nadat hij het vaccin gekregen had vanwege een zware plotselinge hersenbloeding.

Momenteel wordt onderzoek verricht of de gebeurtenis iets met het vaccin te maken heeft. Het kan puur toeval zijn. Als het geen toeval is, kan het een extreem zeldzame bijwerking zijn.

Dr. Mike Hansen sluit de video af met de boodschap dat hij nog steeds voorstander van het vaccin is, omdat het risico van het vaccin kleiner is dan het risico van COVID19. Ik ben het eens met deze denkwijze[1, 2], maar het is onvolledig omdat het vaccin niet vergeleken wordt met het beste alternatief.

De afweging is nu:

 • Optie A: Het vaccin nemen en dan hopelijk geen risico lopen op ernstige COVID ziekte of sterfte, maar wel het risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.
 • Optie B: Het vaccin niet nemen en dan mogelijk ernstig ziek worden of overlijden door COVID, maar geen risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.

Mijns inziens moet hieraan toegevoegd worden:

 • Optie C: Geen vaccin en wel veilige, onschadelijke en werkzame maatregelen treffen, zoals: ventilatie, optimale luchtvochtigheid, gezonde leefstijl en voeding.
  Bij ziekte: zo vroeg mogelijke behandeling met hoge doses of megadoses vitamine C, zink, vitamine D, ivermectine, quercetine, etc.
  Dit kan later eventueel aangevuld wordt met stollingsremmers en ontstekingsremmers.
  Wie toch in het ziekenhuis terecht komt, kan allerlei veilige en werkzame behandelingen krijgen die momenteel niet gebruikt worden.

Op basis van een volledige inventarisatie van de beste beschikbare opties, kan vervolgens een betere keuze gemaakt worden. Mogelijk is optie A beter dan optie B, maar is het ook beter dan optie C?[3]

Optie A en B gaan over de vraag of het vaccin veilig en werkzaam is. Optie C benadrukt een meer fundamentele vraag: is het vaccin wel nodig?

Naast zelfbescherming, kan het niet willen doorgeven van het virus, nog een reden zijn om het vaccin te nemen. Allereerst is er momenteel geen enkel bewijs dat de vaccins transmissie voorkomen, en het is zeker niet vanzelfsprekend dat ze dat zullen doen. Bovendien zorgt natuurlijke immuniteit bijna zeker wél voor remming van transmissie en zijn de maatregelen uit optie C ook geschikt om anderen te beschermen.

Nawoord

Naast de genoemde maatregelen bij Optie C, heb ik inmiddels nog heel veel meer uitermate veilige, werkzame, goedkope, praktische en beschikbare maatregelen geïnventariseerd. Deze heb ik (nog) niet gedeeld. Dat heeft deels te maken met tijdgebrek, maar het is vooral omdat dat tegen de huisregels van sociale media is.

Het officiële WHO-standpunt is namelijk dat er “momenteel geen bekende behandeling of preventie van COVID19 beschikbaar is”, op de basismaatregelen en het vaccin na. Alles dat hiervan afwijkt wordt bestempeld als misinformatie. Wie toch mogelijkheden oppert, breekt de regels.

Die persoon wordt eerst genadeloos gecensureerd en korte tijd later permanent verbannen van de platforms. (Velen worden ook ontslagen, hun licentie wordt ingetrokken, ze worden publiekelijk aan de schandpaal genageld, etc. etc.)

Dit is al velen overkomen, waaronder uiterst gekwalificeerde mensen wiens boodschap talloze levens had kunnen redden en nagenoeg alle maatschappelijke schade had kunnen voorkomen. In hun eerbare of oneerbare strijd tegen ‘misinformatie’, hebben sociale media de baby met het badwater weggespoeld.

Voetnoten

[1] Goed lezen: ik ben het eens met de denkwijze. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met de conclusie.

[2] Het risico van COVID is enorm afhankelijk is van de context. Een 80-jarige met meerdere onderliggende aandoeningen loopt heel veel risico; een gezonde 15-jarige loopt een minuscuul risico. Het kan mogelijk heel verstandig zijn dat de 80-jarige het vaccin neemt, en heel onverstandig dat de 15-jarige dat doet.

[3] De genoemde opties zijn niet uitputtend. Zo ken ik ook mensen die neigen naar:

 • Optie D: Zo’n half jaar wachten om te kijken of er in die periode geen ernstige bijwerkingen optreden bij anderen. Als die bijwerkingen uitblijven, dan alsnog het vaccin nemen.

Deze video kan vele levens redden, maar YouTube heeft hem gecensureerd

In bovenstaande video presenteert dr. Peter McCullough een uitstekend sequentieel algoritme voor de vroege behandeling van COVID19.

Het algoritme is zeker veilig, goedkoop en beschikbaar, en er is veel wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid.

McCullough, een gecertificeerd arts met ruim 35 jaar ervaring en meer dan 1000 publicaties op zijn naam, heeft het ontwikkeld samen met 23 andere figuurlijke zwaargewichten uit alle relevante disciplines van de medische wereld. Het is gepubliceerd in een peer-reviewed artikel in een medisch wetenschappelijk tijdschrift.

Ik heb de video bestudeerd voordat hij gecensureerd werd, en er komt werkelijk helemaal niks in voor waar een redelijk mens bezwaar tegen zou kunnen maken.

McCullough, die zelf ook patiënten behandelt, heeft korte tijd later zelf COVID opgelopen en het algoritme met groot succes op zichzelf heeft toegepast. Zijn ervaringen deelde hij in een real-time videodagboek. Die video’s zijn ook allemaal gecensureerd.

Sommige van zijn video’s zijn elders nog wel te vinden. Ik zou op LinkedIn relevante links willen delen, maar dan ben ik volgens de huisregels misinformatie aan het verspreiden en wordt dit bericht gecensureerd en/of mijn account opgeheven.

Gelukkig is dit mijn eigen blog waar ik meer vrijheid heb.

Dit is dezelfde video op een ander kanaal, die YouTube (nog) niet verwijderd heeft. Mocht deze video ook gecensureerd worden, dan is hier een versie op Bitchute.

Het artikel waar ik eerder over sprak is: Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection (The American Journal of Medicine; Peter McCullough et al., 7 August 2020).

Rechter van Hooggerechtshof in New York dwingt ziekenhuis ivermectine voor te schrijven op aandringen familie van patiënt

Een 80 jaar oude vrouw lag met COVID19 op de intensive care afdeling aan de mechanische beademing. Haar artsen gaven haar hooguit 20% kans om te overleven. De familie had zich verdiept in de materie en drong aan op off-label toediening van ivermectine.

Dit medicijn is al 40 jaar in gebruik (bij zowel mensen als dieren) en er zijn al 3,7 miljard doses van gebruikt. Het staat op de World Health Organization lijst van essentiële medicijnen. Momenteel komt er haast wekelijks nieuw bewijs dat het uiterst veilig en werkzaam is tegen COVID.

Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk stemden de intensivisten in met het gebruik van het medicijn. Binnen 48 uur herstelde de vrouw zo dramatisch dat ze van de IC af mocht. Vervolgens verslechterde ze helaas weer. Waarom? Omdat de nieuwe artsen op de klinische afdeling weigerden haar ivermectine te blijven geven.

Het medicijn is uiterst veilig en goedkoop en had overduidelijk tot dramatische verbetering in gezondheidstoestand van de vrouw geleid, maar de doktoren op de klinische afdeling duldden geen tegenspraak. Zij maken hier de wet uit en niemand anders! Wat denkt die familie wel?! Waar bemoeien ze zich mee?!

De familie schakelde een advocaat in en startte een rechtszaak. Een rechter van het Hooggerechtshof dwong het ziekenhuis alsnog ivermectine aan de vrouw te geven, waarna ze — je raadt het al — herstelde.

Zie ook

The Buffalo News schreef een artikel over dit verhaal: After judge orders hospital to use experimental Covid-19 treatment, woman recovers. Het artikel is niet beschikbaar voor mensen in de EU vanwege de privacyrichtlijnen. Wie gebruik maakt van VPN kan dit omzeilen. Het lukte mij met Instapaper moeiteloos om het artikel te kunnen lezen. Wellicht werkt het ook met Pocket.

Coronavaccinatie wordt 23 Noorse kwetsbaren fataal

Onderstaande tekst is gebaseerd op het artikel Vaccinatie doodt 23 kwetsbaren in Noorwegen door Anton Theunissen van het fantastisch goede blog virusvaria.nl.

De immuunreactie die opgewekt is door het coronavaccin, is 23 Noorse ouderen fataal geworden. Ze zijn niet met het vaccin gestorven, maar door het vaccin.[1]

Op basis van een eerste schatting, is de Vaccination Fatality Rate (VFR) even hoog als de Infection Fatality Rate (IFR) voor mensen jonger dan 65. “Dat is moeilijk te bevatten. Is Covid nou zo ongelofelijk onschuldig of is die vaccinatie nou zo moordend?”

Noorwegen heeft inmiddels het vaccinatiebeleid aangepast. Bij mensen die heel zwak en het levenseinde nabij zijn, dient een individuele evaluatie gemaakt te worden of vaccinatie wel de optimale keuze is.

Natuurlijk zouden we juist de hoogrisicogroep (in plaats van of aanvullend aan vaccinatie) uitstekend moeten beschermen middels:

 • veilige lucht door voldoende ventilatie en optimale luchtvochtigheid[2]
 • versterking van hun immuunsysteem met vitamine D en zink
 • zo vroeg mogelijke behandeling bij ziekte met veilige, beschikbare, werkzame, goedkope medicijnen en supplementen (zoals ivermectine, quercetine en hoge doses vitamine C)

Onze ‘experts’ en beleidsmakers kiezen daar in al hun wijsheid niet voor, want… ja, waarom eigenlijk?

Bij organisaties met ‘Volksgezondheid’ of ‘Health’ in hun naam mogen we erop vertrouwen dat ze alle werkzame en onschadelijke maatregelen aangrijpen, toch? Mochten ze dat nalaten, dan mogen we erop vertrouwen dat de reguliere media daar kritische vragen bij stellen, toch? En dat sociale media noodzakelijke informatie niet censureren, toch?

We mogen er ook op vertrouwen dat het artsen en andere medisch professionals vrij staat om zich uit te spreken en alle mogelijke middelen in te zetten om hun patiënten te helpen, toch? Het kan dus niet waar zijn dat hun licentie ingetrokken wordt, ze ontslagen worden en/of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden wanneer ze zich uitspreken of bepaalde medicijnen voorschrijven, toch? Toch?

Voetnoten

[1] Deze mensen overleden waarschijnlijk nadat zij de eerste dosis van het vaccin kregen. Bij mijn weten leidt de tweede dosis in bijna alle gevallen tot ernstigere bijwerkingen. In dat geval is het aannemelijk dat een nog groter aandeel van de kwetsbaren bij de tweede dosis vaccin zal komen te overlijden.

[2] Het Bouwbesluit is zeker niet goed genoeg. Allereerst voldoen veel gebouwen, zoals scholen, al niet aan het bouwbesluit, omdat de dichtheid van leerlingen hoger is dan waar de oorspronkelijke versie uit 1986 rekening mee hield. Daarnaast was het Bouwbesluit nooit voldoende om luchtweginfecties te bestrijden en optimale omstandigheden voor cognitieve prestaties te creëren. Ik heb begrepen dat er een aanbeveling bestaat voor relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 70%, maar vooral die 30% is een probleem. Onder de 40% neemt de vatbaarheid voor luchtweginfecties heel snel toe.

Zijn er echt geen alternatieven voor een harde lockdown?

We hebben volgens OMT-lid Marc Bonten “op dit moment geen alternatieven” voor de harde lockdown. Niets is minder waar. We hebben talloze alternatieven die uitstekend werken, ogenblikkelijk beschikbaar en onschadelijk zijn, en zelfs positieve bijwerkingen hebben. Enkele daarvan heb ik hieronder opgesomd.

De tekst loopt door onder het plaatje.

Waarom maken deze maatregelen geen deel uit van ons beleid? Naar de echte motieven blijft het gissen, maar op basis van aangevoerde redenen wordt overduidelijk dat er sprake is van dubbele standaarden en onredelijke eisen.

DUBBELE STANDAARDEN

Er is inmiddels meer overtuigend bewijs voor airborne overdracht van alle luchtweginfecties (waaronder corona), dan alle bewijs bij elkaar voor dominante overdracht via grote druppels, lockdowns, mondkapjes en handen wassen. Alle laatstgenoemde maatregelen zijn ingevoerd, maar Nederland doet niks met ventilatie en luchtvochtigheid. ECDC, WHO en CDC hebben inmiddels allemaal het grote belang van ventilatie erkend, maar Nederland blijft halsstarrig bij het oude (matig werkzame en schadelijke) beleid.

Ivermectine en vitamine D hebben zich over vele decennia als uiterst veilig bewezen, maar van de experimentele coronavaccins ontbreekt alle bewijs over langere termijn veiligheid. Toch maken alleen vaccins deel uit het van het beleid.

Er kan inmiddels geen redelijke twijfel meer bestaan dat ivermectine en vitamine D buitengewoon krachtig werken tegen COVID19 (en hoogstwaarschijnlijk ook alle andere luchtweginfecties). Ze zouden op zijn minst een uiterst welkome aanvulling op vaccinatie kunnen zijn, maar worden volledig genegeerd.

ONREDELIJKE EISEN

Ten eerste: de vereiste bewijslast hoort evenredig te zijn met de schadelijkheid van de maatregel. Aangezien optimale luchtvochtigheid geen enkel nadeel en verwaarloosbare kosten met zich mee brengt, hoort slechts minimaal bewijs vereist te zijn voordat we dit toevoegen aan ons beleid. Omgekeerd zou de bewijslast kolossaal moeten zijn voordat we draconische maatregelen als lockdowns accepteren.

Ten tweede: de vereiste bewijslast hoort omgekeerd evenredig te zijn met de schadelijkheid van het beste alternatief. Hoe schadelijker het beste alternatief, hoe kleiner de minimale bewijslast voor veiligheid en werkzaamheid van behandeling hoort te zijn. (Denk aan de experimentele en giftige middelen die patiënten met fase 4 kanker kunnen krijgen.)

Sommige artsen zijn nog steeds niet bereid om ivermectine of andere veilige en werkzame middelen voor te schrijven, omdat de patiënt misschien wat diarree krijgt. Dat het beste alternatief voor oude patiënten met meervoudig onderliggend lijden wellicht overlijden betekent, lijkt niet ter zake te doen. Het ‘right to try’ hoort altijd aanwezig te zijn, zeker als het (voor sommigen) een ernstige ziekte betreft en het middel uiterst veilig is.

Prioriteiten

We moeten altijd eerst de onschadelijke en meest werkzame maatregelen kiezen voordat we zelfs maar overwegen om schadelijke maatregelen aan de bevolking op te dringen. Het huidige beleid doet dit precies verkeerd om: wél lockdown, géén ventilatie en vitamine D.

We dweilen momenteel met de kraan open. Bovengenoemde maatregelen draaien de kraan dicht. Veel ziektegevallen zullen helemaal voorkomen worden. Wie toch ziek wordt, kan effectieve en veilige behandeling krijgen in de beginfase waarin de ziekte nog vrij makkelijk te behandelen is. Ernstige ziekte en sterfte kunnen grotendeels voorkomen worden. De belasting van de tweedelijns zorg (=ziekenhuizen) vanwege luchtweginfecties zal met tenminste 80% afnemen. Het aantal mensen met langdurige klachten zal met tenminste 98% afnemen.

Kernoplossingen voor kernproblemen

Het huidige beleid slaat wel de maatschappij kapot, maar laat de kernproblemen ongemoeid. Uitstekend werkzame en onschadelijke alternatieven zijn beschikbaar en absoluut geen geheim voor wie denkt in oplossingen, maar worden toch categorisch afgewezen.

Door deze keuze zijn onze beleidsmakers schuldig aan de onnodige ernstige ziekte en sterfte, overbelasting van de zorg en desastreuze maatschappelijke schade die hun beleid op korte en lange termijn veroorzaakt. De bevolking en de reguliere media zijn mede schuldig omdat deze ten eerste geen rationeler beleid eisen, en ten tweede wel soms tegenwerken als werkbare oplossingen aangedragen worden waar de hele bevolking bij gebaat is.

Valse tegenstelling

We hoeven niet te kiezen tussen ofwel kolossale maatschappelijke schade ofwel overstroming van de zorg, omdat er ruimschoots voldoende alternatieven voorhanden zijn waarmee beide voorkomen kan worden.

We moeten wel bereid zijn alle beschikbare mogelijkheden aan te grijpen zolang ze maar werken en weinig schade aanrichten. Dat is niet moeilijk om te begrijpen, maar blijkbaar wel vreselijk moeilijk om te doen.

Door o.a. jarenlange bezuinigingen hebben we nu een groot probleem met onze zorgcapaciteit, maar zelfs met de huidige krappe zorgcapaciteit is het volledig onnodig dat de zorg overstroomt. Daarvoor moeten we wel werkzame maatregelen treffen. Nu treffen we vooral schadelijke maatregelen.

De Mexicaanse Griep van 2009: Reconstructie van een massahysterie

Het Duitse blad Der Spiegel heeft in 2010 een interessante reconstructie gemaakt van de massahysterie rondom de Mexicaanse Griep uit 2009. We kunnen er heel veel van leren rondom corona, en het is overduidelijk dat we dat (uitzonderingen daargelaten) niet gedaan hebben.

Wie het artikel graag in het Nederlands leest, kan gebruik maken van de automatische vertaling van Google.

De tekst loopt door onder het plaatje.

Hoogtepunten uit het artikel met persoonlijk commentaar

Al vrij snel na het begin van de Mexicaanse Griep werd duidelijk dat het lang niet zo gevaarlijk was. Toch kiest de WHO ervoor om rekening te houden met het allerergste scenario. Better safe than sorry. Wat kan hier mis mee zijn? Nou, de maatschappelijke schade die veroorzaakt wordt door de maatregelen en de angst.

De media wakkeren de angst maar wat graag aan, want dat levert hen aandacht op die op zijn beurt leidt tot reclame-inkomsten.

De farmaceutische industrie doet er, onder aanvoering van ene Ab Osterhaus[1], ook alles aan om de angst nog verder aan te wakkeren.[2]

De ‘experts’ verwachtten een erge pandemie, maar er was niemand die advocaat van de duivel speelde en zelfstandig nadacht. Alle neuzen stonden dezelfde kant op. De verkeerde kant wel te verstaan.

Op 29 april verhoogt WHO de waarschuwing naar fase 5. Voor virologen is dit maar wat fantastisch, net als een zonsverduistering fantastisch is voor astronomen. Eindelijk wat spannends te doen!

Op 10 juni zijn er slechts 141 sterfgevallen met (niet door) de Mexicaanse Griep. De meerderheid van de slachtoffers heeft ernstig onderliggend lijdend. In de meeste gevallen is het ziekteverloop mild.

Een journalist van CNN wijst er op 4 mei op dat volgens de WHO definitie een pandemie gepaard moet gaan “een enorme hoeveelheid doden en ernstig zieken”. Dat is bij de Mexicaanse Griep niet het geval, dus kan en mag ook niet gesproken worden van een pandemie. In plaats dat WHO de journalist gelijk gaf en stopte over een pandemie te spreken, veranderden ze prompt de definitie. De genoemde sectie werd verwijderd. Vanaf dat moment kan zelfs het mildste griepje een pandemie genoemd worden.

Critici wezen op 11 juni op de discrepantie. Sommigen noemen WHO terecht Wereld Hysterie Organisatie.

Ondanks dat landen waarschuwden dat de definitie van fase 6 fout was omdat de ernst van de situatie niet meegewogen werd, werd fase 6 toch uitgeroepen. Eerst wilde WHO de definitie wel veranderen, maar toen gebeurde er iets. Wat was dat? Een spoedbijeenkomst van hoge bazen van de farmaceutische industrie met de WHO directeur-generaal Chan en Verenigde Naties Secretaris Generaal Ban Ki Moon.

Waarom wilde de farmaceutische industrie zo graag fase 6? Omdat er contracten klaar lagen waarbij overheden zichzelf verplichtten om massaal vaccins aan te schaffen als die fase uitgeroepen werd. Kassa!

Professor Roy Anderson, een sleuteladviseur van de Britse overheid, riep al op 1 mei de pandemie uit. Wat hij niet vertelde? Dat hij jaarlijks €130.000 betaald kreeg door GlaxoSmithKline (GSK). (Dit is zo’n €170.000 als gecorrigeerd wordt voor 11 jaar inflatie.)

In juli en augstus komen steeds meer berichten binnen dat het ziekteverloop mild is en er zowaar ondersterfte is. De vaccinatiebereidheid in Duitsland is een magere 13%.

In politieke kringen was een debat uitgebarsten over de selectie van het verkeerde vaccin: Pandemrix van GSK. Dat bevat een stof om de werking te versterken, een zogenaamde adjuvans. Deze was nog nooit grootschalig op mensen getest in relatie tot dit virus. Er wordt gewaarschuwd voor een grootschalig experiment op het Duitse volk.

Ondertussen gaan de media gestaag door met paniekzaaien en worden politici steeds meer onder druk gezet om snel meer vaccins te bestellen.

In plaats dat het Duitse RIVM (Robert Koch Instituut, RKI) de overheid van waardevolle informatie voorziet, deden ze alleen maar mee in het zaaien van ongerechtvaardigde paniek. Ze komen met angstaanjagende voorspellingen van 80.000 doden en maximaal 45 miljard euro productieverlies.

Ondertussen is er een studie waaruit blijkt dat niet 2 doses nodig zijn van het vaccin, maar dat 1 voldoende is. Dat wordt echter nooit verteld aan de Duitse minister van volksgezondheid. Met deze kennis is het duidelijk dat 2 maal zoveel mensen gevaccineerd kunnen worden als voorheen gedacht en dat er niet nog meer vaccins besteld moeten worden.

Op 9 oktober zegt de voorzitter van het Duitse Medicijnagentschap: “De gezondheidsautoriteiten zijn vol in een campagne van de farmaceutische bedrijven getuind. Deze bedrijven gebruikten overduidelijk een zogenaamde dreiging om geld te verdienen.”

WHO rekent in januari 2010 uit dat de classificatie van de Mexicaanse Griep als een pandemie, geleid heeft tot maar liefst 18 miljard euro extra omzet voor de farmaceutische bedrijven.

In maart 2010 erkent Ab Osterhaus dat de hele ‘pandemie’ een storm in een glas water was, maar dat het in ieder geval “een goede oefening is geweest voor een echte pandemie”. Deze oefening is echter erg kostbaar geweest, want WHO en het Robert Koch Instituut hebben kostbaar vertrouwen verloren.[3]

Gelukkig zijn er ook voorbeelden hoe het wel moet. De Poolse minister van Volkgezondheid en tevens arts, Ewa Kopacz, weigert vaccins aan te schaffen voor de Poolse bevolking. Als arts heeft zij de Eed van Hippocrates afgelegd, waarbij zij belooft bovenal geen schade aan te richten. Het gevaar van het virus is volgens haar veel geringer dan het gevaar van het vaccin met daarin experimentele adjuvantia. Kopacz vraagt zich hardop af, “Is het mijn taak om te doen wat in het beste belang is van de Poolse bevolking, of in het belang van de farmaceutische industrie?”

Voetnoten

[1] Zie ook mijn artikel Viroloog Ab Osterhaus realiseert zich donders goed hoe belangrijk de virusload is.

[2] Het doen van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen is maar een fractie van hun werk. Het overgrote deel is marketing, lobbyen en angst aanwakkeren. Daar blijken ze erg goed in te zijn.

Zorgen dat hun vriendjes en vriendinnetjes op belangrijke plaatsen bij vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zitten, is ook erg belangrijk. Alleen zo kunnen ze hun eigen publicaties door het peer-review proces loodsen en alleen zo kunnen voorkomen dat publicaties die hen niet bevallen, gepubliceerd worden.

Ze zijn ook druk met het herschrijven van studieboeken voor studenten geneeskunde, zodat de studenten zo vroeg mogelijk geïndoctrineerd wordt welke medicijnen en vaccins ze voor moeten schrijven. Hierbij wordt bewust geen aandacht besteed aan preventie middels o.a. een gezonde leefstijl en voeding, want dat is niet winstgevend voor de bedrijven.

De media dansen, in ieder geval in de VS, naar de pijpen van Big Pharma, omdat deze bedrijven voor een enorm aandeel van hun reclame-inkomsten zorgen.

[3] Het is overduidelijk dat het volk een kort geheugen heeft, want in 2020 was het vertrouwen weer volledig hersteld. Er is een gezegde: “Wat we van de geschiedenis leren is dat we niks van de geschiedenis leren.” — Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

Twee uitstekende artikelen over het coronavaccin

Artikel 1: Brief aan Stevo Akkerman van “Trouw”

Op 20 november gaf Stevo Akkerman zijn mening in Trouw onder de kop: ‘Indirecte vaccinatiedwang voor sceptici en viruswaanzinnigen? Ik vind het geen gek idee’. Mr. Kees Jan Donkers schreef een brief aan Akkerman die hem hopelijk aan het denken zal zetten.

Artikel 2: Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus door neuroloog Jan Bonte (@hommel_b)

Dit is een vrij lang artikel dat behoorlijk diep op de materie in gaat. Voor wie zich graag goed wil informeren, kan ik het van harte aanbevelen.

Jan Bonte heeft overigens onlangs een verklaring afgelegd voor de Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie. Ik heb het op hoge snelheid afgespeeld en er niet echt iets nieuws van geleerd, maar voor wie wat minder diep in de materie zit kan het zeker de moeite waard zijn. Hij spreekt o.a. over de gebreken van de PCR test die bij veel verdubbelingen geen onderscheid maakt tussen actief virus en virusresten. Ook zegt hij dat een anamnese cruciaal is om een diagnose te kunnen stellen, dus een PCR test alleen kan en mag nooit en te nimmer een ziekte diagnosticeren. Daarnaast heeft hij het over mondkapjes.

Viroloog Ab Osterhaus realiseert zich donders goed hoe belangrijk de virusload is

Dit korte fragment toont het moment in 2009 dat viroloog Ab Osterhaus en zijn team horen dat de eerste patiënt in Nederland, een kind dat teruggekomen is uit Mexico, positief getest is op het influenza A virus. Vervolgens drinken ze met zijn allen whiskey om deze ‘heuglijke’ gebeurtenis te vieren.

Ze zijn dolblij dat ze naar verwachting flink wat vaccins zullen verkopen. Dat blijkt even later ook, want het Nederlandse ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 34 miljoen doses besteld.

Er kunnen allerlei dingen over dit fragment gezegd worden, maar hier wil ik me graag beperken tot hun onderlinge communicatie over de PCR uitslag. De medewerkster die aankondigt dat de test positief is uitgevallen, zegt er ogenblikkelijk bij dat de Ct-waarde 20,7 was. (Dat betekent dat er 20,7 verdubbelingen nodig waren voordat er voldoende genetisch materiaal was om boven de signaalwaarde uit te komen.) “We hebben een PCR matrix gedaan, influenza A matrix, die is positief, Ct 20,7.”

NB: Hoe meer verdubbelingen nodig zijn, hoe minder genetisch materiaal er in het monster zat.

Even later geeft Osterhaus telefonisch aan iemand door dat het resultaat “knetterpositief” is.

NB: Het resultaat is inderdaad “knetterpositief”. Uit onderzoek dat ik onlangs presenteerde blijkt dat bij een Ct-waarde rond de 20,7, de kans om ‘levend’ virus te vinden zo’n 85% is. Dat onderzoek betreft corona, maar het is aannemelijk dat het bij influenza A net zo is.

De virusload is een essentieel resultaat van de PCR test

Experts realiseren zich donders goed dat de virusload, oftewel de hoeveelheid specifiek genetisch materiaal in het monster, een cruciale waarde van de uitslag is. Als je een test doet voor derden, hoort de virusload er absoluut bij vermeld te worden. Hoe minder genetisch materiaal er gevonden is, hoe kleiner de kans dat de uitslag klinisch juist is en iemand ziek en/of besmettelijk is.

Op dit moment wordt de wereld geteisterd door een PCR test die (onder andere) veel en veel te gevoelig ingesteld staat, oftewel er worden veel teveel verdubbelingen gedaan. Daardoor is de kans om virusresten (dus klinisch foute positieven) te vinden, enorm. Marion Koopmans bevestigde dit afgelopen week ook.

Om het nog erger te maken wordt de virusload niet doorgegeven, dus degene die het resultaat ontvangt heeft ruimschoots onvoldoende informatie om hem te kunnen interpreteren.

Welke intentie hebben de experts?

Als de experts het beste met anderen voor hebben, waarom geven ze de virusload dan niet door? Ze weten dat het essentieel is en hoeven er geen extra werk voor te doen, want dat komt uit de test. Als ze weten dat teveel verdubbelingen de uitslag alleen maar slechter maken, waarom doen ze er dan zoveel?

Omgekeerd: als de experts de virusload niet doorgeven terwijl het geen extra moeite kost, hebben ze dan wel het beste met anderen voor? Als ze zoveel verdubbelingen voorschrijven, willen ze dan een zo goed mogelijk klinisch testresultaat of willen ze paniek zaaien?

De PCR test zoals die nu gebruikt wordt, is een extreem slecht diagnostisch gereedschap, maar een extreem goed gereedschap om angst en paniek te zaaien.

Nawoord

Ik kan me heel goed voorstellen dat je blij bent als je een opdracht krijgt. Ik weet hoe dat voelt, aangezien ik zelf uit het bedrijfsleven kom.

We moeten ons terdege realiseren dat degenen die gelieerd zijn aan de farmaceutische industrie, tegenstrijdige belangen hebben dan het volk. Hoe zieker en banger het volk is, hoe meer vraag er naar de producten van de farmaceutische industrie is.

De farmaceutische industrie heeft er dus baat bij dat het volk ziek en bang is. Aangezien de belangen zo gigantisch zijn, zullen ze er niet voor terugdeinzen om de angst doelbewust aan te wakkeren.

Angst verzwakt het immuunsysteem. Een verzwakt immuunsysteem leidt tot meer besmettingen en ziekte. Meer besmettingen en ziekte leiden tot meer verkochte farmaceutische producten. Meer verkochte farmaceutische producten leiden tot meer winst voor de farmaceutische industrie.