Deze video kan vele levens redden, maar YouTube heeft hem gecensureerd

In bovenstaande video presenteert dr. Peter McCullough een uitstekend sequentieel algoritme voor de vroege behandeling van COVID19.

Het algoritme is zeker veilig, goedkoop en beschikbaar, en er is veel wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid.

McCullough, een gecertificeerd arts met ruim 35 jaar ervaring en meer dan 1000 publicaties op zijn naam, heeft het ontwikkeld samen met 23 andere figuurlijke zwaargewichten uit alle relevante disciplines van de medische wereld. Het is gepubliceerd in een peer-reviewed artikel in een medisch wetenschappelijk tijdschrift.

Ik heb de video bestudeerd voordat hij gecensureerd werd, en er komt werkelijk helemaal niks in voor waar een redelijk mens bezwaar tegen zou kunnen maken.

McCullough, die zelf ook patiënten behandelt, heeft korte tijd later zelf COVID opgelopen en het algoritme met groot succes op zichzelf heeft toegepast. Zijn ervaringen deelde hij in een real-time videodagboek. Die video’s zijn ook allemaal gecensureerd.

Sommige van zijn video’s zijn elders nog wel te vinden. Ik zou op LinkedIn relevante links willen delen, maar dan ben ik volgens de huisregels misinformatie aan het verspreiden en wordt dit bericht gecensureerd en/of mijn account opgeheven.

Gelukkig is dit mijn eigen blog waar ik meer vrijheid heb.

Dit is dezelfde video op een ander kanaal, die YouTube (nog) niet verwijderd heeft. Mocht deze video ook gecensureerd worden, dan is hier een versie op Bitchute.

Het artikel waar ik eerder over sprak is: Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection (The American Journal of Medicine; Peter McCullough et al., 7 August 2020).

Rechter van Hooggerechtshof in New York dwingt ziekenhuis ivermectine voor te schrijven op aandringen familie van patiënt

Een 80 jaar oude vrouw lag met COVID19 op de intensive care afdeling aan de mechanische beademing. Haar artsen gaven haar hooguit 20% kans om te overleven. De familie had zich verdiept in de materie en drong aan op off-label toediening van ivermectine.

Dit medicijn is al 40 jaar in gebruik (bij zowel mensen als dieren) en er zijn al 3,7 miljard doses van gebruikt. Het staat op de World Health Organization lijst van essentiële medicijnen. Momenteel komt er haast wekelijks nieuw bewijs dat het uiterst veilig en werkzaam is tegen COVID.

Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk stemden de intensivisten in met het gebruik van het medicijn. Binnen 48 uur herstelde de vrouw zo dramatisch dat ze van de IC af mocht. Vervolgens verslechterde ze helaas weer. Waarom? Omdat de nieuwe artsen op de klinische afdeling weigerden haar ivermectine te blijven geven.

Het medicijn is uiterst veilig en goedkoop en had overduidelijk tot dramatische verbetering in gezondheidstoestand van de vrouw geleid, maar de doktoren op de klinische afdeling duldden geen tegenspraak. Zij maken hier de wet uit en niemand anders! Wat denkt die familie wel?! Waar bemoeien ze zich mee?!

De familie schakelde een advocaat in en startte een rechtszaak. Een rechter van het Hooggerechtshof dwong het ziekenhuis alsnog ivermectine aan de vrouw te geven, waarna ze — je raadt het al — herstelde.

Zie ook

The Buffalo News schreef een artikel over dit verhaal: After judge orders hospital to use experimental Covid-19 treatment, woman recovers. Het artikel is niet beschikbaar voor mensen in de EU vanwege de privacyrichtlijnen. Wie gebruik maakt van VPN kan dit omzeilen. Het lukte mij met Instapaper moeiteloos om het artikel te kunnen lezen. Wellicht werkt het ook met Pocket.

Coronavaccinatie wordt 23 Noorse kwetsbaren fataal

Onderstaande tekst is gebaseerd op het artikel Vaccinatie doodt 23 kwetsbaren in Noorwegen door Anton Theunissen van het fantastisch goede blog virusvaria.nl.

De immuunreactie die opgewekt is door het coronavaccin, is 23 Noorse ouderen fataal geworden. Ze zijn niet met het vaccin gestorven, maar door het vaccin.[1]

Op basis van een eerste schatting, is de Vaccination Fatality Rate (VFR) even hoog als de Infection Fatality Rate (IFR) voor mensen jonger dan 65. “Dat is moeilijk te bevatten. Is Covid nou zo ongelofelijk onschuldig of is die vaccinatie nou zo moordend?”

Noorwegen heeft inmiddels het vaccinatiebeleid aangepast. Bij mensen die heel zwak en het levenseinde nabij zijn, dient een individuele evaluatie gemaakt te worden of vaccinatie wel de optimale keuze is.

Natuurlijk zouden we juist de hoogrisicogroep (in plaats van of aanvullend aan vaccinatie) uitstekend moeten beschermen middels:

  • veilige lucht door voldoende ventilatie en optimale luchtvochtigheid[2]
  • versterking van hun immuunsysteem met vitamine D en zink
  • zo vroeg mogelijke behandeling bij ziekte met veilige, beschikbare, werkzame, goedkope medicijnen en supplementen (zoals ivermectine, quercetine en hoge doses vitamine C)

Onze ‘experts’ en beleidsmakers kiezen daar in al hun wijsheid niet voor, want… ja, waarom eigenlijk?

Bij organisaties met ‘Volksgezondheid’ of ‘Health’ in hun naam mogen we erop vertrouwen dat ze alle werkzame en onschadelijke maatregelen aangrijpen, toch? Mochten ze dat nalaten, dan mogen we erop vertrouwen dat de reguliere media daar kritische vragen bij stellen, toch? En dat sociale media noodzakelijke informatie niet censureren, toch?

We mogen er ook op vertrouwen dat het artsen en andere medisch professionals vrij staat om zich uit te spreken en alle mogelijke middelen in te zetten om hun patiënten te helpen, toch? Het kan dus niet waar zijn dat hun licentie ingetrokken wordt, ze ontslagen worden en/of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden wanneer ze zich uitspreken of bepaalde medicijnen voorschrijven, toch? Toch?

Voetnoten

[1] Deze mensen overleden waarschijnlijk nadat zij de eerste dosis van het vaccin kregen. Bij mijn weten leidt de tweede dosis in bijna alle gevallen tot ernstigere bijwerkingen. In dat geval is het aannemelijk dat een nog groter aandeel van de kwetsbaren bij de tweede dosis vaccin zal komen te overlijden.

[2] Het Bouwbesluit is zeker niet goed genoeg. Allereerst voldoen veel gebouwen, zoals scholen, al niet aan het bouwbesluit, omdat de dichtheid van leerlingen hoger is dan waar de oorspronkelijke versie uit 1986 rekening mee hield. Daarnaast was het Bouwbesluit nooit voldoende om luchtweginfecties te bestrijden en optimale omstandigheden voor cognitieve prestaties te creëren. Ik heb begrepen dat er een aanbeveling bestaat voor relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 70%, maar vooral die 30% is een probleem. Onder de 40% neemt de vatbaarheid voor luchtweginfecties heel snel toe.

Zijn er echt geen alternatieven voor een harde lockdown?

We hebben volgens OMT-lid Marc Bonten “op dit moment geen alternatieven” voor de harde lockdown. Niets is minder waar. We hebben talloze alternatieven die uitstekend werken, ogenblikkelijk beschikbaar en onschadelijk zijn, en zelfs positieve bijwerkingen hebben. Enkele daarvan heb ik hieronder opgesomd.

De tekst loopt door onder het plaatje.

Waarom maken deze maatregelen geen deel uit van ons beleid? Naar de echte motieven blijft het gissen, maar op basis van aangevoerde redenen wordt overduidelijk dat er sprake is van dubbele standaarden en onredelijke eisen.

DUBBELE STANDAARDEN

Er is inmiddels meer overtuigend bewijs voor airborne overdracht van alle luchtweginfecties (waaronder corona), dan alle bewijs bij elkaar voor dominante overdracht via grote druppels, lockdowns, mondkapjes en handen wassen. Alle laatstgenoemde maatregelen zijn ingevoerd, maar Nederland doet niks met ventilatie en luchtvochtigheid. ECDC, WHO en CDC hebben inmiddels allemaal het grote belang van ventilatie erkend, maar Nederland blijft halsstarrig bij het oude (matig werkzame en schadelijke) beleid.

Ivermectine en vitamine D hebben zich over vele decennia als uiterst veilig bewezen, maar van de experimentele coronavaccins ontbreekt alle bewijs over langere termijn veiligheid. Toch maken alleen vaccins deel uit het van het beleid.

Er kan inmiddels geen redelijke twijfel meer bestaan dat ivermectine en vitamine D buitengewoon krachtig werken tegen COVID19 (en hoogstwaarschijnlijk ook alle andere luchtweginfecties). Ze zouden op zijn minst een uiterst welkome aanvulling op vaccinatie kunnen zijn, maar worden volledig genegeerd.

ONREDELIJKE EISEN

Ten eerste: de vereiste bewijslast hoort evenredig te zijn met de schadelijkheid van de maatregel. Aangezien optimale luchtvochtigheid geen enkel nadeel en verwaarloosbare kosten met zich mee brengt, hoort slechts minimaal bewijs vereist te zijn voordat we dit toevoegen aan ons beleid. Omgekeerd zou de bewijslast kolossaal moeten zijn voordat we draconische maatregelen als lockdowns accepteren.

Ten tweede: de vereiste bewijslast hoort omgekeerd evenredig te zijn met de schadelijkheid van het beste alternatief. Hoe schadelijker het beste alternatief, hoe kleiner de minimale bewijslast voor veiligheid en werkzaamheid van behandeling hoort te zijn. (Denk aan de experimentele en giftige middelen die patiënten met fase 4 kanker kunnen krijgen.)

Sommige artsen zijn nog steeds niet bereid om ivermectine of andere veilige en werkzame middelen voor te schrijven, omdat de patiënt misschien wat diarree krijgt. Dat het beste alternatief voor oude patiënten met meervoudig onderliggend lijden wellicht overlijden betekent, lijkt niet ter zake te doen. Het ‘right to try’ hoort altijd aanwezig te zijn, zeker als het (voor sommigen) een ernstige ziekte betreft en het middel uiterst veilig is.

Prioriteiten

We moeten altijd eerst de onschadelijke en meest werkzame maatregelen kiezen voordat we zelfs maar overwegen om schadelijke maatregelen aan de bevolking op te dringen. Het huidige beleid doet dit precies verkeerd om: wél lockdown, géén ventilatie en vitamine D.

We dweilen momenteel met de kraan open. Bovengenoemde maatregelen draaien de kraan dicht. Veel ziektegevallen zullen helemaal voorkomen worden. Wie toch ziek wordt, kan effectieve en veilige behandeling krijgen in de beginfase waarin de ziekte nog vrij makkelijk te behandelen is. Ernstige ziekte en sterfte kunnen grotendeels voorkomen worden. De belasting van de tweedelijns zorg (=ziekenhuizen) vanwege luchtweginfecties zal met tenminste 80% afnemen. Het aantal mensen met langdurige klachten zal met tenminste 98% afnemen.

Kernoplossingen voor kernproblemen

Het huidige beleid slaat wel de maatschappij kapot, maar laat de kernproblemen ongemoeid. Uitstekend werkzame en onschadelijke alternatieven zijn beschikbaar en absoluut geen geheim voor wie denkt in oplossingen, maar worden toch categorisch afgewezen.

Door deze keuze zijn onze beleidsmakers schuldig aan de onnodige ernstige ziekte en sterfte, overbelasting van de zorg en desastreuze maatschappelijke schade die hun beleid op korte en lange termijn veroorzaakt. De bevolking en de reguliere media zijn mede schuldig omdat deze ten eerste geen rationeler beleid eisen, en ten tweede wel soms tegenwerken als werkbare oplossingen aangedragen worden waar de hele bevolking bij gebaat is.

Valse tegenstelling

We hoeven niet te kiezen tussen ofwel kolossale maatschappelijke schade ofwel overstroming van de zorg, omdat er ruimschoots voldoende alternatieven voorhanden zijn waarmee beide voorkomen kan worden.

We moeten wel bereid zijn alle beschikbare mogelijkheden aan te grijpen zolang ze maar werken en weinig schade aanrichten. Dat is niet moeilijk om te begrijpen, maar blijkbaar wel vreselijk moeilijk om te doen.

Door o.a. jarenlange bezuinigingen hebben we nu een groot probleem met onze zorgcapaciteit, maar zelfs met de huidige krappe zorgcapaciteit is het volledig onnodig dat de zorg overstroomt. Daarvoor moeten we wel werkzame maatregelen treffen. Nu treffen we vooral schadelijke maatregelen.

De Mexicaanse Griep van 2009: Reconstructie van een massahysterie

Het Duitse blad Der Spiegel heeft in 2010 een interessante reconstructie gemaakt van de massahysterie rondom de Mexicaanse Griep uit 2009. We kunnen er heel veel van leren rondom corona, en het is overduidelijk dat we dat (uitzonderingen daargelaten) niet gedaan hebben.

Wie het artikel graag in het Nederlands leest, kan gebruik maken van de automatische vertaling van Google.

De tekst loopt door onder het plaatje.

Hoogtepunten uit het artikel met persoonlijk commentaar

Al vrij snel na het begin van de Mexicaanse Griep werd duidelijk dat het lang niet zo gevaarlijk was. Toch kiest de WHO ervoor om rekening te houden met het allerergste scenario. Better safe than sorry. Wat kan hier mis mee zijn? Nou, de maatschappelijke schade die veroorzaakt wordt door de maatregelen en de angst.

De media wakkeren de angst maar wat graag aan, want dat levert hen aandacht op die op zijn beurt leidt tot reclame-inkomsten.

De farmaceutische industrie doet er, onder aanvoering van ene Ab Osterhaus[1], ook alles aan om de angst nog verder aan te wakkeren.[2]

De ‘experts’ verwachtten een erge pandemie, maar er was niemand die advocaat van de duivel speelde en zelfstandig nadacht. Alle neuzen stonden dezelfde kant op. De verkeerde kant wel te verstaan.

Op 29 april verhoogt WHO de waarschuwing naar fase 5. Voor virologen is dit maar wat fantastisch, net als een zonsverduistering fantastisch is voor astronomen. Eindelijk wat spannends te doen!

Op 10 juni zijn er slechts 141 sterfgevallen met (niet door) de Mexicaanse Griep. De meerderheid van de slachtoffers heeft ernstig onderliggend lijdend. In de meeste gevallen is het ziekteverloop mild.

Een journalist van CNN wijst er op 4 mei op dat volgens de WHO definitie een pandemie gepaard moet gaan “een enorme hoeveelheid doden en ernstig zieken”. Dat is bij de Mexicaanse Griep niet het geval, dus kan en mag ook niet gesproken worden van een pandemie. In plaats dat WHO de journalist gelijk gaf en stopte over een pandemie te spreken, veranderden ze prompt de definitie. De genoemde sectie werd verwijderd. Vanaf dat moment kan zelfs het mildste griepje een pandemie genoemd worden.

Critici wezen op 11 juni op de discrepantie. Sommigen noemen WHO terecht Wereld Hysterie Organisatie.

Ondanks dat landen waarschuwden dat de definitie van fase 6 fout was omdat de ernst van de situatie niet meegewogen werd, werd fase 6 toch uitgeroepen. Eerst wilde WHO de definitie wel veranderen, maar toen gebeurde er iets. Wat was dat? Een spoedbijeenkomst van hoge bazen van de farmaceutische industrie met de WHO directeur-generaal Chan en Verenigde Naties Secretaris Generaal Ban Ki Moon.

Waarom wilde de farmaceutische industrie zo graag fase 6? Omdat er contracten klaar lagen waarbij overheden zichzelf verplichtten om massaal vaccins aan te schaffen als die fase uitgeroepen werd. Kassa!

Professor Roy Anderson, een sleuteladviseur van de Britse overheid, riep al op 1 mei de pandemie uit. Wat hij niet vertelde? Dat hij jaarlijks €130.000 betaald kreeg door GlaxoSmithKline (GSK). (Dit is zo’n €170.000 als gecorrigeerd wordt voor 11 jaar inflatie.)

In juli en augstus komen steeds meer berichten binnen dat het ziekteverloop mild is en er zowaar ondersterfte is. De vaccinatiebereidheid in Duitsland is een magere 13%.

In politieke kringen was een debat uitgebarsten over de selectie van het verkeerde vaccin: Pandemrix van GSK. Dat bevat een stof om de werking te versterken, een zogenaamde adjuvans. Deze was nog nooit grootschalig op mensen getest in relatie tot dit virus. Er wordt gewaarschuwd voor een grootschalig experiment op het Duitse volk.

Ondertussen gaan de media gestaag door met paniekzaaien en worden politici steeds meer onder druk gezet om snel meer vaccins te bestellen.

In plaats dat het Duitse RIVM (Robert Koch Instituut, RKI) de overheid van waardevolle informatie voorziet, deden ze alleen maar mee in het zaaien van ongerechtvaardigde paniek. Ze komen met angstaanjagende voorspellingen van 80.000 doden en maximaal 45 miljard euro productieverlies.

Ondertussen is er een studie waaruit blijkt dat niet 2 doses nodig zijn van het vaccin, maar dat 1 voldoende is. Dat wordt echter nooit verteld aan de Duitse minister van volksgezondheid. Met deze kennis is het duidelijk dat 2 maal zoveel mensen gevaccineerd kunnen worden als voorheen gedacht en dat er niet nog meer vaccins besteld moeten worden.

Op 9 oktober zegt de voorzitter van het Duitse Medicijnagentschap: “De gezondheidsautoriteiten zijn vol in een campagne van de farmaceutische bedrijven getuind. Deze bedrijven gebruikten overduidelijk een zogenaamde dreiging om geld te verdienen.”

WHO rekent in januari 2010 uit dat de classificatie van de Mexicaanse Griep als een pandemie, geleid heeft tot maar liefst 18 miljard euro extra omzet voor de farmaceutische bedrijven.

In maart 2010 erkent Ab Osterhaus dat de hele ‘pandemie’ een storm in een glas water was, maar dat het in ieder geval “een goede oefening is geweest voor een echte pandemie”. Deze oefening is echter erg kostbaar geweest, want WHO en het Robert Koch Instituut hebben kostbaar vertrouwen verloren.[3]

Gelukkig zijn er ook voorbeelden hoe het wel moet. De Poolse minister van Volkgezondheid en tevens arts, Ewa Kopacz, weigert vaccins aan te schaffen voor de Poolse bevolking. Als arts heeft zij de Eed van Hippocrates afgelegd, waarbij zij belooft bovenal geen schade aan te richten. Het gevaar van het virus is volgens haar veel geringer dan het gevaar van het vaccin met daarin experimentele adjuvantia. Kopacz vraagt zich hardop af, “Is het mijn taak om te doen wat in het beste belang is van de Poolse bevolking, of in het belang van de farmaceutische industrie?”

Voetnoten

[1] Zie ook mijn artikel Viroloog Ab Osterhaus realiseert zich donders goed hoe belangrijk de virusload is.

[2] Het doen van onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen is maar een fractie van hun werk. Het overgrote deel is marketing, lobbyen en angst aanwakkeren. Daar blijken ze erg goed in te zijn.

Zorgen dat hun vriendjes en vriendinnetjes op belangrijke plaatsen bij vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zitten, is ook erg belangrijk. Alleen zo kunnen ze hun eigen publicaties door het peer-review proces loodsen en alleen zo kunnen voorkomen dat publicaties die hen niet bevallen, gepubliceerd worden.

Ze zijn ook druk met het herschrijven van studieboeken voor studenten geneeskunde, zodat de studenten zo vroeg mogelijk geïndoctrineerd wordt welke medicijnen en vaccins ze voor moeten schrijven. Hierbij wordt bewust geen aandacht besteed aan preventie middels o.a. een gezonde leefstijl en voeding, want dat is niet winstgevend voor de bedrijven.

De media dansen, in ieder geval in de VS, naar de pijpen van Big Pharma, omdat deze bedrijven voor een enorm aandeel van hun reclame-inkomsten zorgen.

[3] Het is overduidelijk dat het volk een kort geheugen heeft, want in 2020 was het vertrouwen weer volledig hersteld. Er is een gezegde: “Wat we van de geschiedenis leren is dat we niks van de geschiedenis leren.” — Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831

Twee uitstekende artikelen over het coronavaccin

Artikel 1: Brief aan Stevo Akkerman van “Trouw”

Op 20 november gaf Stevo Akkerman zijn mening in Trouw onder de kop: ‘Indirecte vaccinatiedwang voor sceptici en viruswaanzinnigen? Ik vind het geen gek idee’. Mr. Kees Jan Donkers schreef een brief aan Akkerman die hem hopelijk aan het denken zal zetten.

Artikel 2: Het Pfizer/BioNTech Vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus door neuroloog Jan Bonte (@hommel_b)

Dit is een vrij lang artikel dat behoorlijk diep op de materie in gaat. Voor wie zich graag goed wil informeren, kan ik het van harte aanbevelen.

Jan Bonte heeft overigens onlangs een verklaring afgelegd voor de Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie. Ik heb het op hoge snelheid afgespeeld en er niet echt iets nieuws van geleerd, maar voor wie wat minder diep in de materie zit kan het zeker de moeite waard zijn. Hij spreekt o.a. over de gebreken van de PCR test die bij veel verdubbelingen geen onderscheid maakt tussen actief virus en virusresten. Ook zegt hij dat een anamnese cruciaal is om een diagnose te kunnen stellen, dus een PCR test alleen kan en mag nooit en te nimmer een ziekte diagnosticeren. Daarnaast heeft hij het over mondkapjes.

Viroloog Ab Osterhaus realiseert zich donders goed hoe belangrijk de virusload is

Dit korte fragment toont het moment in 2009 dat viroloog Ab Osterhaus en zijn team horen dat de eerste patiënt in Nederland, een kind dat teruggekomen is uit Mexico, positief getest is op het influenza A virus. Vervolgens drinken ze met zijn allen whiskey om deze ‘heuglijke’ gebeurtenis te vieren.

Ze zijn dolblij dat ze naar verwachting flink wat vaccins zullen verkopen. Dat blijkt even later ook, want het Nederlandse ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 34 miljoen doses besteld.

Er kunnen allerlei dingen over dit fragment gezegd worden, maar hier wil ik me graag beperken tot hun onderlinge communicatie over de PCR uitslag. De medewerkster die aankondigt dat de test positief is uitgevallen, zegt er ogenblikkelijk bij dat de Ct-waarde 20,7 was. (Dat betekent dat er 20,7 verdubbelingen nodig waren voordat er voldoende genetisch materiaal was om boven de signaalwaarde uit te komen.) “We hebben een PCR matrix gedaan, influenza A matrix, die is positief, Ct 20,7.”

NB: Hoe meer verdubbelingen nodig zijn, hoe minder genetisch materiaal er in het monster zat.

Even later geeft Osterhaus telefonisch aan iemand door dat het resultaat “knetterpositief” is.

NB: Het resultaat is inderdaad “knetterpositief”. Uit onderzoek dat ik onlangs presenteerde blijkt dat bij een Ct-waarde rond de 20,7, de kans om ‘levend’ virus te vinden zo’n 85% is. Dat onderzoek betreft corona, maar het is aannemelijk dat het bij influenza A net zo is.

De virusload is een essentieel resultaat van de PCR test

Experts realiseren zich donders goed dat de virusload, oftewel de hoeveelheid specifiek genetisch materiaal in het monster, een cruciale waarde van de uitslag is. Als je een test doet voor derden, hoort de virusload er absoluut bij vermeld te worden. Hoe minder genetisch materiaal er gevonden is, hoe kleiner de kans dat de uitslag klinisch juist is en iemand ziek en/of besmettelijk is.

Op dit moment wordt de wereld geteisterd door een PCR test die (onder andere) veel en veel te gevoelig ingesteld staat, oftewel er worden veel teveel verdubbelingen gedaan. Daardoor is de kans om virusresten (dus klinisch foute positieven) te vinden, enorm. Marion Koopmans bevestigde dit afgelopen week ook.

Om het nog erger te maken wordt de virusload niet doorgegeven, dus degene die het resultaat ontvangt heeft ruimschoots onvoldoende informatie om hem te kunnen interpreteren.

Welke intentie hebben de experts?

Als de experts het beste met anderen voor hebben, waarom geven ze de virusload dan niet door? Ze weten dat het essentieel is en hoeven er geen extra werk voor te doen, want dat komt uit de test. Als ze weten dat teveel verdubbelingen de uitslag alleen maar slechter maken, waarom doen ze er dan zoveel?

Omgekeerd: als de experts de virusload niet doorgeven terwijl het geen extra moeite kost, hebben ze dan wel het beste met anderen voor? Als ze zoveel verdubbelingen voorschrijven, willen ze dan een zo goed mogelijk klinisch testresultaat of willen ze paniek zaaien?

De PCR test zoals die nu gebruikt wordt, is een extreem slecht diagnostisch gereedschap, maar een extreem goed gereedschap om angst en paniek te zaaien.

Nawoord

Ik kan me heel goed voorstellen dat je blij bent als je een opdracht krijgt. Ik weet hoe dat voelt, aangezien ik zelf uit het bedrijfsleven kom.

We moeten ons terdege realiseren dat degenen die gelieerd zijn aan de farmaceutische industrie, tegenstrijdige belangen hebben dan het volk. Hoe zieker en banger het volk is, hoe meer vraag er naar de producten van de farmaceutische industrie is.

De farmaceutische industrie heeft er dus baat bij dat het volk ziek en bang is. Aangezien de belangen zo gigantisch zijn, zullen ze er niet voor terugdeinzen om de angst doelbewust aan te wakkeren.

Angst verzwakt het immuunsysteem. Een verzwakt immuunsysteem leidt tot meer besmettingen en ziekte. Meer besmettingen en ziekte leiden tot meer verkochte farmaceutische producten. Meer verkochte farmaceutische producten leiden tot meer winst voor de farmaceutische industrie.

Prof. dr. John Ioannidis: tenminste 90% positieve PCR testresultaten is klinisch fout

Prof. dr. John Ioannidis windt er geen doekjes om: de corona PCR-test levert tenminste 90% klinisch fout positieve uitslagen op. In gewoon Nederlands: tenminste 90% van de mensen met een positieve uitslag is niet ziek of besmettelijk.

Tenminste 33.300 van de 37.000 positieve testresultaten van afgelopen week zijn mensen die hooguit wat virusresten in de bovenste luchtwegen hebben. Zij en hun huisgenoten gaan voor niks in quarantaine. Tenminste 90% van het bron- en contactonderzoek is vermoedelijk voor niks.

De PCR test kan een extreem hoge analytische sensitiviteit en specificiteit hebben. Dat betekent dat hij zelfs enkele stukjes specifiek genetisch materiaal in een monster kan vinden. Dat is best knap, maar doet er niet toe.

We hebben een test nodig die heel goed op klinisch relevante uitkomsten test, namelijk of iemand COVID heeft en/of corona besmettelijk is. Dat doet de test zoals hij nu ingesteld staat voor geen meter, anders waren er niet tenminste 90% klinisch foute positieven.

Het testen van mensen zonder klachten maakt de kans op klinisch foute positieven extreem hoog. RIVM wijst daar ook op. Maar zelfs bij griepachtige klachten is de kans zeer hoog, omdat COVID klachten haast identiek zijn aan die van andere virussen. Zelfs het verlies van geur en smaak blijkt niet specifiek voor corona.

Een positieve corona PCR test wijst bijvoorbeeld niet op corona besmettelijkheid/ziekte bij iemand die klachten heeft door het rhinovirus en slechts wat virusresten van corona bij zich draagt.

Geen van dit alles is nieuw. Dr. Patricia Bruijning wees er maanden geleden al op:

De test zoals die nu is, is eigenlijk niet ontwikkeld om hem op deze manier in te zetten. Dus krijg je dat er heel veel aan opgehangen wordt terwijl je je eigenlijk moet afvragen of dat helemaal terecht is. … De test is in feite een beetje te streng voor dit doel omdat je eigenlijk alleen maar geïnteresseerd bent om mensen die besmettelijk zijn voor anderen er tussenuit te kunnen vissen.

De test is niet “een beetje te streng”, maar heel erg veel te streng.

In de NY Times stond 3 maanden geleden:

The standard tests are diagnosing huge numbers of people who may be carrying relatively insignificant amounts of the virus. Most of these people are not likely to be contagious. … In three sets of testing data that include cycle thresholds … up to 90 percent of people testing positive carried barely any virus, a review by The Times found.

Nobelprijswinnaar Michael Levitt zegt, “A super-sensitive molecular-detection method like PCR finds signs of the virus on people who are neither sick nor able to infect others.”

De disproportionele maatregelen die de wereld teisteren, worden gebaseerd op een test die hooguit in 10% van de gevallen klinisch juist is. Dit noemen de experts ook wel de Gouden Standaard.

Wybren van Haga stelt al vele maanden terechte vragen, maar wordt uiterst vakkundig aan het lijntje gehouden door kabinet en OMT.

De ultragevoelige test vindt iedere splinter en wij denken op basis van het resultaat een hele boom gevonden te hebben. De test moet heel veel minder gevoelig ingesteld worden en de virusload (=hoeveelheid genetisch materiaal in het monster) moet vermeld worden op de uitslag.

Zie ook

Wetenschappelijk onderzoek: waarom de PCR-test zoveel klinisch foute positieven oplevert

Onderzoekers hebben 3790 monsters gekweekt die een positief corona PCR testresultaat hadden.1 Een kweek toont aan of ‘levend’ virus aanwezig is in het monster.

Onderstaande diagram toont het aandeel van de monsters met levend virus in relatie tot de hoeveelheid genetisch materiaal in het monster (virusload, specifiek: het benodigd aantal verdubbelingen = Ct-waarde).

Waarom de PCR-test zoveel klinisch foute positieven oplevert

De uitkomsten van het onderzoek tonen overduidelijk aan wat we al maanden roepen: hoe minder genetisch materiaal in het monster aanwezig is, hoe kleiner de kans op levend virus, en dus hoe kleiner de kans op besmettelijkheid en ziekte. (Wie alleen virusresten bij zich draagt, kan een ander niet besmetten.)

Bij ‘slechts’ 25 verdubbelingen, bevat maar 50% van de monsters levend virus. Bij 35 verdubbelingen is dat nog maar 3%, oftewel tenminste 97% van de testresultaten zijn klinisch fout!

Zwak positieven zijn hoogstwaarschijnlijk klinisch foute positieven. Er zit mogelijk wel genetisch materiaal van corona in het monster, maar de persoon is niet besmettelijk of ziek.

Sommige labs gaan door tot 40 of zelfs 45 verdubbelingen. Maar na meer dan 35 verdubbelingen zijn alle uitslagen klinisch fout positief. Geen enkele van de positieve testuitslagen wijst dan op ziekte of besmettelijkheid!

Dit onderzoek toont aan hoe weinig we aan de PCR-test hebben zoals die momenteel gebruikt wordt. Het is als een brandmelder die net zo hard alarm slaat wanneer iemand aan de andere kant van de stad een kaarsje brandt, als wanneer in jouw gebouw brand is. Technisch gezien is het knap dat de melder zo gevoelig is. Praktisch gezien is hij nutteloos en irritant.

Gouden Standaard

De PCR-test wordt de ‘Gouden Standaard’ genoemd omdat hij zo goed is in het vinden van zelfs het kleinste beetje genetisch materiaal. Dat klopt, maar daar hebben we geen donder aan. De test slaat meestal wel alarm als je ziek of besmettelijk bent, maar hij doet dat ook als je niet ziek of besmettelijk bent.

We willen geen test die misschien wel 100 of 1000 maal vals alarm slaat voor iedere keer dat hij terecht alarm slaat.

We willen een test die heel goed corona besmettelijken en zieken onderscheidt van niet-besmettelijken en niet-zieken. Dát is de Gouden Standaard. De PCR-test (zoals hij momenteel ingesteld staat en ingezet wordt) is ronduit slecht, maar we laten ons er wel door gijzelen.

Wybren van Haga spreekt terecht over ‘PCR-Gate’.

Alternatief voor testen

Als de PCR-test slecht is en we hebben geen minder slecht alternatief voorhanden, wat dan? We kunnen maatregelen treffen die veel meer opleveren dan testen en die we al die tijd al hadden moeten doen.

  • We kunnen goed ventileren en de luchtvochtigheid optimaal houden. Dat minimaliseert de kans op overdracht.
  • We kunnen onszelf wapenen door ons immuunsysteem te versterken. Dat bereiken we o.a. middels een gezonde leefstijl en voeding.
  • Als we toch ziek worden kunnen we ons immuunsysteem ondersteunen met veilige, goedkope en beschikbare medicijnen en supplementen. Daarmee kunnen we sterfte en ziekenhuisopname in bijna alle gevallen voorkomen, zelfs bij de hoogrisicogroep. Het is wel cruciaal dat we zo vroeg mogelijk starten met de ondersteuning.

Nawoord

In de rechter y-as van het diagram staat het aandeel klinisch fout positieven. Dat zijn minimumwaarden. Wie geen levend virus heeft, is zeker niet besmettelijk. Maar wie wel levend virus heeft, hoef niet per se besmettelijk te zijn. Het hebben van levend virus is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om besmettelijk te zijn.

Daarnaast ga ik er in dit artikel voor het gemak vanuit dat de PCR-test heel goed is in het vinden het genetisch materiaal van specifiek het nieuwe coronavirus. Zelfs dat blijkt uiterst twijfelachtig, zoals moleculair bioloog Peter Borger uitlegt in deze video.

Literatuur

[1] Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates (Clinical Infectious Diseases, gepubliceerd 28 september 2020)

Prof. Jose-Luis Jimenez onthult schokkende details over WHO en levert overtuigend bewijs voor dominante airborne overdracht

Dit is een fantastisch interview met professor Jose-Luis Jimenez. Hij levert extreem overtuigend bewijs dat corona en de meeste andere luchtweginfecties vooral overgedragen worden door de lucht en dat we dus goed moeten ventileren. En passant onthult hij ook schokkende details over zijn interacties met de WHO.

Aantekeningen

Hieronder staan mijn aantekeningen bij het interview. Alles is in chronologische volgorde. Tussendoor heb ik in schuinschrift persoonlijk commentaar gezet bij wat zojuist besproken is.

CDC geeft inmiddels aan dat corona overgedragen wordt via inhalatie. Ze vermelden alleen niet expliciet dat het gaat om aerosolen.
WHO geeft inmiddels ook aan dat ventilatie cruciaal is. Ook zij spreken niet over de aerosolen.

7:00 Jimenez is van mening dat tenminste 75% van de overdracht door de lucht plaatsvindt. Het is zelfs mogelijk 90%, 95% of zelfs 99% van de overdracht door de lucht plaatsvindt.

Continue reading →