Een sequentieel vroegbehandelplan voor COVID19 in plaats van therapeutisch nihilisme

Het huidige behandelplan voor COVID19 is gebaseerd op therapeutisch nihilisme: de gedachte dat niks doen voorafgaand aan en tijdens de beginfase van de ziekte, het beste is. Pas als patiënten zo ziek zijn dat ze haast niet meer kunnen ademen, krijgen ze de eerste behandeling aangeboden. Dit is een kolossale blunder, zeker met alle kennis die in 2020 beschikbaar is gekomen.

Therapeutisch nihilisme berokkent patiënten groot ongemak en verslechtert hun prognose dramatisch. Ook leidt het tot zware belasting van de ziekenhuiszorg, die door bezuinigingen ook in ieder normaal griepseizoen al overbelast is. Omdat niemand een Code Zwart wil, wil een deel van de bevolking draconische maatregelen. “De maatschappij, economie en democratie worden weliswaar verwoest, maar het is een noodzakelijk kwaad,” zo is de gedachte.

De schade is niet alleen economisch en sociaal, maar ook emotioneel, want veel mensen zijn doodsbang voor o.a. ademnood en dat er mogelijk geen plek voor ze zal zijn in het ziekenhuis.

Festina lente (‘haast u langzaam’)

De medische autoriteiten ontraden of verbieden elke behandeling totdat heel zeker is dat deze ook bij COVID19 zowel noodzakelijk, veilig als werkzaam is. Men wil eerst alles bewezen zien middels grootschalig prospectief gerandomiseerde wetenschappelijk onderzoek met controlegroep.

Deze houding is volledig fout, want we hebben de luxe niet om vele maanden of jaren te wachten tot de geëiste perfecte gegevens eindelijk beschikbaar zijn (als het onderzoek überhaupt ooit uitgevoerd wordt). Bovendien is er in de meeste gevallen al overvloedig wetenschappelijk bewijs aanwezig, maar dat wordt niet bekeken of om de domste redenen afgewezen. Het is nooit zeker genoeg voor ze en er moet altijd gewacht worden op meer en beter onderzoek.

Als een behandeling bijna 100% zeker onschadelijk is en er tenminste redelijk bewijs van werkzaamheid is, moet deze ogenblikkelijk ingevoerd worden, zeker als het best beschikbare alternatief uiterst onaantrekkelijk is. Tegelijkertijd moet monitoring plaatsvinden (net als bij de vaccinatiecampagne gebeurt) en moet wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden.

We moeten niet wachten op perfect bewijs, maar steeds het beste doen met de kennis en middelen die op dat moment beschikbaar zijn. Protocollen kunnen en moeten regelmatig aangepast worden op basis van voortschrijdend inzicht. Bijstellen is helemaal niet erg, maar wachten met invoeren wel.

“A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.” — Generaal George S. Patton

Zorgcapaciteit verhogen is moeilijk; zorgvraag verlagen is makkelijk

De grote bottleneck in deze crisis is de ziekenhuiscapaciteit, specifiek het zorgpersoneel. Het is valt niet mee om deze capaciteit snel drastisch te verhogen, omdat het moeilijk is om snel veel personeel te rekruteren en op te leiden. De politieke wil lijkt ook te ontbreken, want personeel kost geld en zo meteen gaat het personeel zich nog vervelen.

Wat wel snel en eenvoudig kan, is de behoefte aan ziekenhuiszorg drastisch verlagen. Onderstaand behandelplan is een mogelijkheid om dat doel te bereiken.

De tekst loopt door onder de afbeelding

In het minieme kansje dat een genoemde behandeling toch niet blijkt te werken tegen COVID19, kan deze altijd gestopt worden. Er is dan niks verloren, want de behandeling is toch onschadelijk. Aangezien de meeste onderdelen positieve bijwerkingen hebben, is het alsnog wenselijk geweest.

Vroeg en intensief behandelen

COVID19 is net als alle andere luchtweginfecties vrij goed en veilig te behandelen, mits intensieve behandeling maar zo vroeg mogelijk start. Het is net als een brand die makkelijk te blussen is in de beginfase en met voldoende water. Als gewacht wordt tot het hele gebouw in brand staat, is de brand niet alleen veel moeilijker te blussen, maar is forse schade gegarandeerd. Dat moet dus voorkomen zien te worden.

Voor alle ziekten geldt dat vroeger behandelen altijd beter is, mits onschadelijke behandelingen beschikbaar zijn. (Voorkomen is nóg beter.) Dat is bij C19 niet anders. Met de juiste behandeling hoeft bijna niemand in ziektefase 3 terecht te komen.

Als we COVID19 patiënten laten verslechteren tot ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, resteren alleen maar slechte opties met mogelijke lichamelijke schade en psychologische trauma’s. In maart vorig jaar wisten we wellicht niet beter, maar nu is de kennis ruimschoots aanwezig.

Afsluiting

Therapeutisch nihilisme is totaal onnodig en ongerechtvaardigd, want er zijn aanzienlijk betere alternatieven voorhanden, zoals bijgevoegd plan. Alle behandelingen in dit protocol (op hygiëne van de bovenste luchtwegen na) zijn gebaseerd op uitvoerig wetenschappelijk bewijs en gevalideerd door vooraanstaande experts en artsen met vele decennia ervaring. Ik heb de behandelingen niet bedacht, alleen verzameld en gecombineerd.

Alle genoemde maatregelen zijn veilig, onschadelijk, goedkoop, ogenblikkelijk beschikbaar op grote schaal, noodzakelijk en werkzaam. We kunnen het ons niet veroorloven om er niet ogenblikkelijk mee te starten, omdat het beste alternatief desastreus is.

Wuhan bestelde 50.000 kg vitamine C voor de behandeling van COVID patiënten

Bron

Artsen in Wuhan concludeerden een jaar geleden dat behandeling met Hoge Doses IntraVeneus (=rechtstreeks in een ader) toegediende Vitamine C (HDIVC) uitstekend werkt bij COVID19. Patiënten herstelden aanzienlijk sneller en het sterftepercentage lag aanzienlijk lager. Dit is geen verrassing voor wie bekend is met de literatuur over vitamine C.

De autoriteiten bestelden maar liefst 50.000 kg vitamine C bij DSM voor de behandeling van patiënten.

Maar wacht! Is dat niet roekeloos? Hadden ze het supplement niet eerst strikt moeten verbieden tot er gerepliceerd peer-reviewed grootschalig prospectief dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek beschikbaar is over de werking bij COVID19?

Nee, want er is al 80 jaar bewijs van de uitstekende veiligheid (ook bij megadoses) en werkzaamheid van voldoende hoge en gespreide doses bij infecties. Tot het tegendeel bewezen is, moeten we er vanuit gaan dat dit supplement ook bij COVID19 net zo veilig en werkzaam is.

Prettige bijkomstigheid is dat vitamine C praktisch, goedkoop en onmiddellijk beschikbaar is in nagenoeg onbeperkte hoeveelheden. Als er daarnaast empirisch (=uit de praktijk) bewijs is dat het ook bij COVID19 veilig en werkzaam is, hoort dat ruimschoots voldoende te zijn om het te adviseren.

Grondig wetenschappelijk onderzoek vergt veel doorlooptijd. Wie geconfronteerd wordt met een probleem dat zowel ernstig als dringend is, kan zich niet permitteren om op de resultaten te wachten. Dat hoeft ook helemaal niet zolang er onschadelijke middelen beschikbaar zijn die tenminste redelijk bewijs van werkzaamheid hebben.

Dr. Vladimir Zelenko zegt, “I would rather be empirically/anecdotally alive than academically dead.”

Moeten we grondig wetenschappelijk onderzoek willen? Jazeker! Moeten we dat onderzoek als de wiedeweerga opstarten voor zover dat nog niet gedaan is?[1] Absoluut! Moeten we wachten op de uitkomsten van dat onderzoek voordat we een middel adviseren? Niet als het een bekend middel betreft dat zeker onschadelijk en waarschijnlijk werkzaam is.

De bevolking hoort niet onnodig te lijden of sterven, omdat de autoriteiten eerst perfect bewijs eisen voordat ze een onschadelijke behandeling toestaan/adviseren.

Van onbekende medicijnen en vaccins moeten we aannemen dat ze onveilig en niet werkzaam zijn tot het tegendeel overtuigend bewezen is. Daarbij geldt, ‘Baat het niet, dan schaadt het mogelijk enorm’.

Goede en wijze autoriteiten eisen daarom een torenhoge bewijslast voordat nieuwe medicijnen en vaccins toegelaten en grootschalig geadviseerd worden (tenzij er echt geen beter alternatief is). Dat geldt nog meer als het middel geadviseerd wordt aan jonge gezonde mensen, die statistisch een minuscuul risico lopen ernstig ziek te worden of te overlijden.

Samengevat

De vereiste bewijslast hoort (1) evenredig te zijn met het risico van een optie en (2) omgekeerd evenredig met de schadelijkheid van het beste alternatief. (Als het risico onbekend is, neem dan aan dat het hoog is.)

Als een bekend supplement als vitamine C zeker niet schadelijk is en mogelijk/waarschijnlijk wel levens redt (bij voldoende hoge en gespreide doses), adviseer het dan, zelfs als er slechts minimaal bewijs voorhanden is of het werkzaam is bij COVID19.

Een onbekend medicijn of vaccin kan heel schadelijk zijn. Dat openbaart zich soms pas na verloop van tijd. Eis daarom maximaal bewijs van veiligheid en werkzaamheid voordat je het adviseert, zeker als er veel betere alternatieven voorhanden zijn.

Advies hoort primair gebaseerd te zijn op (1) het patiëntbelang en maatschappelijk belang, en (2) risico versus beloning. Eis minimaal bewijs als de patiënt/maatschappij niks te verliezen en alles te winnen heeft. Eis maximaal bewijs als de patiënt/maatschappij veel te verliezen (b.v. potentieel schadelijk nieuw medicijn) en weinig te winnen heeft (b.v. statistisch gering risico van ziekte).

Voetnoten

[1] In februari 2020 zijn in China 3 wetenschappelijke studies goedgekeurd naar de behandeling met intraveneus toegediende vitamine C.

Dr. Anthony Fauci over hoe we ziekte kunnen vermijden als we onder de mensen zijn

How to Avoid Getting Sick When You’re Around People All Day

Dr. Anthony Fauci, hoofd van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, zei al in 2016 tegen Washingtonian dat vitamine C en D essentieel zijn voor je immuunsysteem en welzijn. Dat klopt precies. (Hetzelfde geldt voor o.a. zink.) Ook leefstijl en voeding benadrukt hij terecht.

Maar waarom schreeuwde Fauci dit vorig jaar dan niet van de daken? Is het verspreiden van informatie hoe je je immuunsysteem kunt versterken niet uiterst relevant in een epidemie?

Wellicht was hij het ‘per ongeluk’ vergeten? Het kan iedereen ontglippen, ook het hoofd van de Centra voor Ziektebeheersing en -Preventie? Fauci bekleedt zijn functie ook pas 35 jaar. Het overkomt de beste, zullen we maar zeggen?

En waarom noemden onze Nederlandse ‘deskundigen’ van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en het OMT deze essentiële informatie niet voortdurend?

Het zou natuurlijk mooi zijn geweest als de reguliere media kritische vragen hadden gesteld. Insider deed precies dat en wijdde er een prima artikel aan, maar dat was de uitzondering.

Sociale media censureren cruciale informatie over het versterken van je immuunsysteem (zoals van dr. Richard Cheng, dr. Paul Marik, dr. Peter McCullough en Andrew Saul), en reguliere media negeren het of publiceren misinformatie.

Zowel de reguliere als de sociale media (uitzonderingen daargelaten) hebben zich tijdens deze crisis in diepe schande gehuld vanwege wat zij zowel nagelaten als gedaan hebben. Wél paniek zaaien en levensreddende informatie censureren; géén kritische vragen stellen en daarmee de autoriteiten in staat stellen hen als propagandakanaal van hun misinformatie te gebruiken.

De media hadden een deel van de oplossing kunnen en moeten zijn, maar in werkelijkheid zijn ze per saldo een enorm deel van het probleem.

P.S. Zeg de uitspraken van Marc Bonten en Mark Rutte na: Er zijn “GEEN alternatieven” voor een harde lockdown en avondklok. Het ENIGE dat je hoeft te doen is “anderhalve meter afstand houden en je handen stuk wassen”.

En WHO: “Er is GEEN bekende behandeling voor COVID19.” Het enige dat je kunt doen is je mouw opstropen en de prik nemen.

Als je het maar vaak en overtuigend genoeg zegt en hoort, ga je het vanzelf geloven.

Wat vitamine D en zink met auto’s en luchtweginfecties te maken hebben

Knack.be heeft een artikel gepubliceerd met de dubbelzinnige titel, [Hoge Gezondheidsraad]: ‘Vitamine D-supplementen kunnen covid-19 niet voorkomen’. De uitspraak klopt, afhankelijk hoe je hem interpreteert.

Het dragen van een veiligheidsgordel kan ernstig letsel bij een auto-ongeluk ook niet (volledig) voorkomen… maar het vermindert wel de kans op en ernst van eventueel letsel, en is dus zeker niet nutteloos.

Het werkt niet goed om pas als je ziek wordt een (megadosis) vitamine D (VD) supplement te nemen. Ten eerste kan het lichaam niet zoveel tegelijkertijd verwerken en ten tweede duurt het ongeveer een week voordat het lichaam het omgezet heeft in de actieve vorm.

Wie een supplement neemt, moet dat dus gespreid doen, bijvoorbeeld elke dag of elke week. De bloedwaarde moet ook tijdig op peil zijn, net zoals een veiligheidsgordel om gedaan moet worden voordat er een ongeluk plaatsvindt.

Bloedwaarden

Wat wel kan om bliksemsnel de bloedwaarde op peil te krijgen, is het nemen van een hoge dosis of zelfs megadosis calcifediol. Calcifediol is de actieve vorm van VD die binnen enkele uren werkzaam is, maar alleen op recept verkrijgbaar is. Er is zeer overtuigend wetenschappelijk bewijs dat dit tot dramatisch betere uitkomsten leidt bij COVID19.

Een VD supplement helpt niet als je bloedwaarden al voldoende zijn, net als tanken niet helpt als de tank al vol is. Het niet meten van bloedwaarden of te laat suppleren met de gewone (traag werkende) vorm VD, verklaart vermoedelijk al het wetenschappelijk onderzoek dat geen effect vindt van het nemen van een supplement.

Er mankeert veel aan de richtlijnen van bepaalde vitaminen en mineralen. De autoriteiten maken zich veel teveel zorgen om een overschot en veel te weinig om een tekort. Dit uitstekende artikel over VD legt het haarfijn uit.

Zo’n 80-90% van de bevolking heeft volgens prof. dr. Jörg Spitz een matig tot ernstig VD tekort. Dat aandeel is het grootst aan het einde van de winter, omdat VD wel verbruikt wordt, maar na september niet meer aangevuld wordt (tenzij je suppleert).

Dé remedie bestaat niet

Een auto bevat een combinatie van vele onschadelijke en werkzame zaken om de inzittenden te beschermen: remmen met antiblokkeersysteem, kreukelzone, veiligheidsgordels, airbag, versteviging in de carrosserie, banden met voldoende profiel en van een soort rubber die past bij de buitentemperatuur, verlichting zodat jij goed zichtbaar bent voor anderen en ook zelf goed kunt zien, enzovoort.

Geen enkele van deze maatregelen is een zogenaamde ‘silver bullet’, oftewel een maatregel die in zijn eentje altijd een perfecte uitkomst garandeert, maar gecombineerd zijn ze wel heel erg krachtig en wenselijk.

Zo is het ook met de maatregelen tegen (infectie)ziekten. VD is niet dé remedie tegen COVID-19 omdat ‘dé remedie’ niet bestaat. Er bestaat wel een combinatie van vele remedies, en VD en zink maken daar deel van uit.

Welke maatregelen wel en welke juist niet

Zolang maatregelen maar onschadelijk zijn en elkaar niet tegenwerken, kun je ze eindeloos blijven toevoegen. Je profiteert dan van steeds meer voordelen, maar zonder meer nadelen.

Schadelijke maatregelen dienen vermeden te worden. Dat geldt vanzelfsprekend helemaal voor desastreuze maatregelen zoals een lockdown en avondklok, zeker als er onbenutte maatregelen zijn die vele malen beter werken en onschadelijk zijn.

Wij mogen als bevolking nooit accepteren dat de ‘experts’ en ‘leiders’ vinden dat er altijd voldoende bewijs is voor de schadelijke en hooguit matig werkzame maatregelen, en altijd onvoldoende bewijs is voor de onschadelijke en uiterste werkzame maatregelen. Dat doen we nu al bijna een jaar. Het wordt hoog tijd om dat te verbeteren.

Nawoord

De aanleiding voor dit artikel is Debunk van misinformatie over Zink en Vitamine D op Radio 1 op virusvaria.nl. Ik raad iedereen aan dat ook te lezen omdat het dieper op de materie in gaat dan ik hier gedaan heb.

Het nieuwste advies van Hoge Gezondheidsraad over vitamine D en zink is helemaal niet negatief over deze supplementen in het algemeen en in relatie tot COVID in het bijzonder.

Slowakije geeft gebruik ivermectine vrij voor behandeling COVID19

The Slovak Spectator meldt: Use of parasite medication to treat coronavirus patients approved in Slovakia. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Het hoort ook vrijgegeven te worden voor profylaxe (=voorkomen van ziekte), in ieder geval voor de (extreem) hoogrisicogroep, want daar werkt het ook fantastisch.

Assertieve en vindingrijke mensen die zich niet laten weerhouden door een stel bureaucraten, konden al langer aan ivermectine komen. Velen hebben de pasta die voor paarden bedoeld is, zelf ingenomen. Anderen hebben het besteld uit landen als India. Beide opties hebben nadelen en risico’s.

Het is schandalig dat mensen zulke stappen moeten ondernemen omdat autoriteiten een uiterst veilig en in grote hoeveelheden beschikbaar medicijn verbieden. Gelukkig is dit, in ieder geval in Slowakije, nu niet meer nodig.

Behandeling schurft met ivermectine wordt onverwacht wetenschappelijk experiment COVID19

Eind februari 2020 was er een uitbraak van schurft onder de bewoners van een verpleeghuis in Toronto. Alle bewoners kregen het voorgeschreven medicijn tegen deze aandoening: ivermectine.

Het personeel had geen ivermectine genomen en vele van hen kregen COVID19. Bij ieder ander verpleeghuis zou dit geleid hebben tot massale sterfte onder de bewoners. Zij hebben tenslotte intensieve zorg nodig waarbij het personeel onvermijdelijk dichtbij moet komen. Ze vormen bovendien de extreem hoogrisicogroep voor C19 vanwege hun vergevorderde leeftijd en meervoudig onderliggend lijden.

Geen van de bewoners werd echter ernstig ziek. De enige plausibele verklaring is dat ivermectine hen beschermd heeft.

De moeder van de vrouw die deze casus vertelt, werd positief getest maar had geen ernstige klachten. Ze overleed uiteindelijk wel, maar waarschijnlijk door verwaarlozing, niet door C19. Het personeel was namelijk doodsbang om besmet te raken, dus wilde niet bij de moeder in de buurt komen en staakte (bijna) alle zorg.

De vrouw vond het vanzelfsprekend geen enkel probleem dat haar moeder ivermectine kreeg, want het heeft tenslotte geen nadelen. Ze eiste geen perfect wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid, want dat is irrelevant als iets toch geen nadelen heeft. Dit gezonde verstand is momenteel ver te zoeken.

Vitamine C infusie leidt tot 78% lagere sterfte bij bloedvergiftiging en longontsteking. Ook cruciaal bij COVID19?

Professor Alpha Fowler en anderen hebben een onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met levensbedreigende bloedvergiftiging en longontsteking.

De vitamine C-groep kreeg standaardzorg in combinatie met hoge dosis vitamine C die via een infuus rechtstreeks in een ader gespoten werd (intraveneus). Deze vorm van toediening heeft als voordeel dat het supplement uitstekend opgenomen wordt in het lichaam. De controlegroep kreeg standaardzorg met een placebo.

Als je kijkt naar onderstaande grafiek, was het onderzoek een daverend succes. Toen de vitamine C toediening volgens het onderzoeksprotocol stopte na 4 dagen, was ‘slechts’ 4% van de vitamine C-groep overleden. Van de controlegroep overleed ruim 19%. Vitamine C leidde dus tot een afname in sterfte van maar liefst 78%!

Na dag vier verkleint het verschil in sterfte. Dit wijst erop dat als de vitamine C toediening langer voortgezet was, het verschil in sterfte op dag 28 aanzienlijk groter was geweest dan in dit onderzoek. Mensen met bloedvergiftiging en longontsteking zijn echt doodziek. Net zoals je niet na 4 dagen de mechanische beademing uit zet, zo moet je ook niet na 4 dagen stoppen met de toediening van vitamine C.

Het vreemde is dat als je de samenvatting van het artikel leest, het lijkt alsof vitamine C helemaal geen verbetering opgeleverd heeft.[1] Er wordt met geen woord gerept over de dramatisch afgenomen sterfte. Hoe zit dat? Prof. Fowler legt het hier uit.

JAMA wilde het artikel wel publiceren, maar alleen als een zogenaamde ‘negative trial’, oftewel een behandeling die niet werkt. Ze dwongen Fowler te zeggen dat hij het gebruik van vitamine C ontraadde. Dat deed hij met tegenzin, maar dan wel met de toevoeging, “tot een groot fase 3 onderzoek afgerond is”.

JAMA dwong de auteurs ook om de mSOFA (modified Sequential Organ Failure Assessment) score zodanig te berekenen dat de score van overleden van patiënten niet meegewogen werd. Daardoor lijkt de behandeling veel minder werkzaam dan het geval is.

Waarom zou JAMA zoiets willen? Waarom schreeuwen ze geen Eureka? Dat legt prof. Fowler ook uit. De medicijnen voor de behandeling van septische schok kosten $20.000 PER DAG! Een flesje vloeibare vitamine C kost $80. Iedere patiënt die vitamine C krijgt, hoeft 4 dagen korter behandeld te worden, dus per patiënt loopt Big Pharma $80.000 mis.

Maar, uh, de wetenschappelijke tijdschriften zijn toch onafhankelijk van Big Pharma? En wetenschap is toch een heel pure bezigheid waarbij het alleen draait om de Waarheid? Nee joh, dat is een sprookje. Zo hoort het te zijn, maar zo is het niet.

De invloed van Big Pharma is als een uitgezaaide kwaadaardige tumor. Ze zijn overal, inclusief de medisch wetenschappelijke tijdschriften. Hun primaire doel is niet om mensen te genezen (of veel beter: om ze optimaal gezond te houden en ziekte te voorkomen), maar om geld aan ze te verdienen.

Stof tot nadenken:

 • Hebben we toevallig op dit moment te maken met een ziekte waarbij patiënten met een zware longontsteking op de IC liggen? Zouden zij baat hebben bij hoge doses intraveneuze vitamine C (HDIVC)? Zou het wenselijk zijn als patiënten 4 dagen korter op de IC liggen? Wordt HDIVC momenteel al toegepast in de Nederlandse ziekenhuizen, zowel op de klinische afdelingen als op de IC? Zo ja, bravo! Zo nee, welke geldige reden is er om dat niet te doen? HDIVC is veilig, goedkoop, beschikbaar en het werkt fantastisch. Er is dus geen reden om het niet te gebruiken.
 • Als vitamine C fantastisch goed werkt op de IC, zou het dan wellicht eerder in het ziekteproces ook fantastisch goed werken? Zou het kunnen zijn dat hoe eerder je het gebruik, hoe beter nadelige uitkomsten voorkomen kunnen worden?

Voetnoten

[1] Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure: The CITRIS-ALI Randomized Clinical Trial (JAMA. 2019; Alpha Fowler et al.)

Masterclass van dr. Paul Marik over medicijnen en supplementen voor COVID19

Dr. Paul Marik geeft een uitstekende masterclass met de meest recente en beste inzichten over medicijnen en supplementen voor profylaxe en behandeling van COVID19. Hij weet waar hij het over heeft, aangezien hij al ruim 35 jaar in het vak zit en al sinds het begin COVID patiënten behandelt.

Hij en zijn team waren de eersten die wezen op het cruciale belang van ontstekingsremmers in de tweede ziektefase van C19. Zij zijn toen uitgelachen en aangevallen, maar sinds het RECOVERY onderzoek zijn vriend en vijand het erover eens dat deze medicijnen essentieel zijn.

Momenteel wordt op veel plekken dagelijks een eenmalige dosis van 6 mg dexamethason gegeven, maar dat is de verkeerde steroïde in een te lage dosis voor een te korte duur.

Marik is wereldexpert in de behandeling van longontsteking en bloedvergiftiging met HAT-therapie. Die bestaat uit ontstekingsremmers, hoge doses intraveneuze vitamine C, thiamine (vitamine B1), en optimaal vochtmanagement.[1, 2]

Hij is samen met o.a. dr. Pierre Kory en dr. Joseph Varon voortrekker in de hele discussie over ivermectine. Zij hebben al veel bereikt door het op de agenda te krijgen bij WHO. De aanbeveling van NIH (National Institutes of Health) is ook verbeterd.

Deze presentatie is vooral interessant voor medisch professionals en kan te ingewikkeld zijn voor wie zich niet verdiept heeft in de materie.

Zie voor meer informatie covid19criticalcare.com.

Deze foto van dr. Joseph Varon met een patiënt is de hele wereld over gegaan.

Voetnoten

[1] ‘HAT’ staat voor Hydrocortison (ontstekingsremmer), Ascorbinezuur (vitamine C), en Thiamine (vitamine B1). Zie ook de studie Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study (Chest; Paul Marik et al.; 2017)

[2] Dr. Marik legt het goede uit de (eveneens ingewikkelde) video ARDS: All you need to know! Vanaf 22:00 komt vochtmanagement aan bod. Daarna gaat het om optimale instelling van mechanische beademing. Aan het einde van de video bespreekt hij de medicijnen uit het HAT-protocol.

Dr. Anna Prent: ‘We weten niet wanneer dit ophoudt’

De Nederlandse arts Anna Prent weet niet wanneer de drukte in de Engelse ziekenhuizen ophoudt. Hoewel het niet goed mogelijk is om een datum te noemen wanneer het op zal houden, kunnen we wel met een zeer hoge mate van zekerheid een omstandigheid herkennen waar het binnen 2 weken op zal houden.

Dat is namelijk precies vanaf het moment dat huisartsen in Groot-Brittannië massaal zo vroeg mogelijk ivermectine en voedingssupplementen (vitamine C en D, zink en quercetine) voorschrijven aan iedereen met griepachtige klachten, in het bijzonder de hoogrisicogroep (ouderen en mensen met onderliggende klachten).

Deze combinatietherapie is uitermate veilig en er zijn ook bergen bewijs dat het effectief is.[1]

Wie na een week nog klachten heeft, kan eventueel een stollingsremmer (zoals aspirine of heparine) en een ontstekingsremmer (vernevelde budesonide/ciclesonide, of prednisolon/prednison) krijgen.

Het is cruciaal om de behandeling sequentieel op te bouwen. Zo vroeg mogelijk beginnen met antivirale en immuunversterkende middelen. Ontstekingsremmers moeten absoluut niet eerder dan dag 5-7 na aanvang klachten gebruikt worden.

Dat geldt in het bijzonder bij systemische ontstekingsremmers zoals prednisolon of prednison. Bij lokale ontstekingsremmers, zoals vernevelde budesonide of ciclesonide, komt de timing minder nauw.

NB: Dexamethason 6 mg per dag werkt wel, maar heeft volgens dr. Paul Marik en dr. Peter McCullough minder goede longpenetratie. Ook de dosis is te laag. Kortom: het is de verkeerde ontstekingsremmer in de verkeerde dosis. Uit het RECOVERY onderzoek bleek dat 6 mg per dag dexamethason veilig en werkzaam is bij COVID19. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat het optimaal is.

Zie ook de studie Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection (Review in Cardiovascular Medicine, Brian C. Procter et al.). Daarin worden de uitkomsten van patiënten uit Texas die veilige en effectieve vroege behandeling van hun huisarts kregen, beschreven en vergeleken met een vergelijkbare groep die dat niet kreeg.

De vroege behandeling leidde tot een daling van het aandeel ziekenhuisopnames met maar liefst 88% en 61% minder sterfte! In dit artikel staat een bijgewerkte grafiek, die ik hieronder voor het gemak overgenomen heb.

Als de bevolking ook nog gaat ventileren, de luchtvochtigheid tussen 40 en 60% houdt en er een gezondere leefstijl en voeding op na houdt, loopt het ziekenhuispersoneel risico zich te gaan vervelen.

Voetnoten

[1] Aangezien ivermectine en de genoemde supplementen zo goedkoop, veilig, eenvoudig en overvloedig beschikbaar, en universeel werkzaam zijn (ze werken niet alleen tegen COVID, maar ook tegen alle andere luchtweginfecties), zie ik geen enkele reden om een corona PCR test te doen en al helemaal niet om de uitslag af te wachten.

Het kost namelijk alleen maar geld en is oncomfortabel, omslachtig. De uitslag is ook totaal onbetrouwbaar, zoals ik uitvoerig besproken heb op dit blog. (Zie al mijn artikelen over de PCR test.) De belangrijkste reden om de test niet te doen, is dat er weer enkele dagen overheen gaan voordat de test afgenomen is en de uitslag binnen is. Die vertraging is onwenselijk en onnodig.

Het devies is dat iedereen die een luchtweginfectie heeft (zoals griep, verkoudheid, COVID), zo snel mogelijk met het genoemde protocol moet beginnen. Wie twijfelt over ivermectine of er niet aan kan komen, kan alleen de supplementen nemen. Dat helpt ook al aanzienlijk, maar minder dan wanneer ook ivermectine aan de behandeling toegevoegd.

Het hele protocol of alleen de supplementen nemen uit voorzorg (profylaxe) is ook een uitstekend idee.

DISCLAIMER: Alle inhoud op dit blog is ter informatie; het is GEEN medisch advies.

Dokter overlijdt 16 dagen na eerste dosis coronavaccin

Een Amerikaanse arts heeft op 18 december de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech mRNA coronavaccin gekregen. Drie dagen later kreeg hij vlekjes onder de huid van zijn handen en voeten, welke veroorzaakt werden door bloedingen.

De arts had geen bekende ziektes of aandoeningen. Hij rookte niet, gebruikte geen medicijnen en had geen geschiedenis van negatieve reacties op medicijnen of vaccins.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en bleek trombocytopenie te hebben. Dat zijn te weinig bloedplaatjes waardoor mensen eerder bloedingen krijgen.

De hulp van specialisten uit het hele land werd ingeroepen om hem te helpen, maar niks werkte. Uiteindelijk stierf de arts 16 dagen nadat hij het vaccin gekregen had vanwege een zware plotselinge hersenbloeding.

Momenteel wordt onderzoek verricht of de gebeurtenis iets met het vaccin te maken heeft. Het kan puur toeval zijn. Als het geen toeval is, kan het een extreem zeldzame bijwerking zijn.

Dr. Mike Hansen sluit de video af met de boodschap dat hij nog steeds voorstander van het vaccin is, omdat het risico van het vaccin kleiner is dan het risico van COVID19. Ik ben het eens met deze denkwijze[1, 2], maar het is onvolledig omdat het vaccin niet vergeleken wordt met het beste alternatief.

De afweging is nu:

 • Optie A: Het vaccin nemen en dan hopelijk geen risico lopen op ernstige COVID ziekte of sterfte, maar wel het risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.
 • Optie B: Het vaccin niet nemen en dan mogelijk ernstig ziek worden of overlijden door COVID, maar geen risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.

Mijns inziens moet hieraan toegevoegd worden:

 • Optie C: Geen vaccin en wel veilige, onschadelijke en werkzame maatregelen treffen, zoals: ventilatie, optimale luchtvochtigheid, gezonde leefstijl en voeding.
  Bij ziekte: zo vroeg mogelijke behandeling met hoge doses of megadoses vitamine C, zink, vitamine D, ivermectine, quercetine, etc.
  Dit kan later eventueel aangevuld wordt met stollingsremmers en ontstekingsremmers.
  Wie toch in het ziekenhuis terecht komt, kan allerlei veilige en werkzame behandelingen krijgen die momenteel niet gebruikt worden.

Op basis van een volledige inventarisatie van de beste beschikbare opties, kan vervolgens een betere keuze gemaakt worden. Mogelijk is optie A beter dan optie B, maar is het ook beter dan optie C?[3]

Optie A en B gaan over de vraag of het vaccin veilig en werkzaam is. Optie C benadrukt een meer fundamentele vraag: is het vaccin wel nodig?

Naast zelfbescherming, kan het niet willen doorgeven van het virus, nog een reden zijn om het vaccin te nemen. Allereerst is er momenteel geen enkel bewijs dat de vaccins transmissie voorkomen, en het is zeker niet vanzelfsprekend dat ze dat zullen doen. Bovendien zorgt natuurlijke immuniteit bijna zeker wél voor remming van transmissie en zijn de maatregelen uit optie C ook geschikt om anderen te beschermen.

Nawoord

Naast de genoemde maatregelen bij Optie C, heb ik inmiddels nog heel veel meer uitermate veilige, werkzame, goedkope, praktische en beschikbare maatregelen geïnventariseerd. Deze heb ik (nog) niet gedeeld. Dat heeft deels te maken met tijdgebrek, maar het is vooral omdat dat tegen de huisregels van sociale media is.

Het officiële WHO-standpunt is namelijk dat er “momenteel geen bekende behandeling of preventie van COVID19 beschikbaar is”, op de basismaatregelen en het vaccin na. Alles dat hiervan afwijkt wordt bestempeld als misinformatie. Wie toch mogelijkheden oppert, breekt de regels.

Die persoon wordt eerst genadeloos gecensureerd en korte tijd later permanent verbannen van de platforms. (Velen worden ook ontslagen, hun licentie wordt ingetrokken, ze worden publiekelijk aan de schandpaal genageld, etc. etc.)

Dit is al velen overkomen, waaronder uiterst gekwalificeerde mensen wiens boodschap talloze levens had kunnen redden en nagenoeg alle maatschappelijke schade had kunnen voorkomen. In hun eerbare of oneerbare strijd tegen ‘misinformatie’, hebben sociale media de baby met het badwater weggespoeld.

Voetnoten

[1] Goed lezen: ik ben het eens met de denkwijze. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met de conclusie.

[2] Het risico van COVID is enorm afhankelijk is van de context. Een 80-jarige met meerdere onderliggende aandoeningen loopt heel veel risico; een gezonde 15-jarige loopt een minuscuul risico. Het kan mogelijk heel verstandig zijn dat de 80-jarige het vaccin neemt, en heel onverstandig dat de 15-jarige dat doet.

[3] De genoemde opties zijn niet uitputtend. Zo ken ik ook mensen die neigen naar:

 • Optie D: Zo’n half jaar wachten om te kijken of er in die periode geen ernstige bijwerkingen optreden bij anderen. Als die bijwerkingen uitblijven, dan alsnog het vaccin nemen.