WHO ontraadt testen van mensen zonder klachten

WHO adviseert in meest recente richtlijn van 26 juni j.l. dat mensen zonder klachten niet getest worden en gevaccineerden met klachten juist wel.

Op 26 juni j.l. heeft de World Health Organization een tussentijdse richtlijn gepubliceerd voor het testen van COVID19. Daarin schrijven ze:

Wijdverbreide screening van personen zonder klachten is momenteel geen aanbevolen strategie vanwege de aanzienlijke kosten die ermee gepaard gaan en het gebrek aan gegevens over de operationele effectiviteit ervan.

Dit is een politiek correcte manier om te zeggen dat massaal testen van mensen zonder klachten peperduur en totaal zinloos is. Een grote groep goed geïnformeerde mensen, waaronder ikzelf, roept dat inmiddels al een jaar.

De volgende uitdrukking (niet uit de WHO richtlijn) verwoordt de waanzin van de afgelopen 18 maanden heel goed:

Het zal nooit logisch zijn dat we miljoenen mensen testen die niet ziek zijn, en miljoenen mensen die dat wel zijn niet behandelen.

Het devies was steeds “testen, testen, testen”, maar “vroegbehandelen, vroegbehandelen, vroegbehandelen” was veel beter geweest. Het beleid kan vergeleken worden met als een dolle meten of er brand is (ook bij gebouwen die nagenoeg onbrandbaar zijn), maar dan niet blussen totdat perfect wetenschappelijk bewezen is dat dit bewezen veilige water wel werkzaam is tegen deze specifieke soort brand. “We kunnen de brand beter laten woeden (zelfs in brandbare gebouwen van hout met rieten daken), want zo meteen raakt het nog beschadigd door het bluswater” 🤦‍♂️.

Testen is onnodig, want de veilige, werkzame, goedkope en beschikbare middelen en behandelingen die COVID voorkomen en behandelen, zijn tevens werkzaam tegen alle andere luchtweginfecties. Het is dus onnodig om een test te doen om te bepalen welke infectie het betreft, want de middelen en behandelingen zijn universeel.

Het devies moet zijn: wie griepachtige klachten heeft doet er goed aan op de eerste dag van de klachten behandeling te starten. Dit geldt in het bijzonder voor wie zelf tot de hoogrisicogroep behoort of daarmee in nauw contact is.

Het hele idee van Testen voor toegang is waanzin en moet ogenblikkelijk stoppen. Hetzelfde geldt voor het waanzinnige plan van Hugo de Jonge om 1,1 MILJARD euro van ons belastinggeld te verspillen aan een testmaatschappij, terwijl er geen cent gaat naar onze helden in de zorg en het op peil brengen van de weg bezuinigde zorgcapaciteit.

Referentiestandaard

In de WHO richtlijn staat ook dat de PCR test “beschouwd wordt als de referentiestandaard voor diagnose van een SARS-CoV-2 infectie” (p. 3). Je kunt net zo goed zeggen dat de WHO “beschouwd wordt als een bekwame organisatie die volledig onafhankelijk is van de farmaceutische industrie en andere belangen”. Dat iets op een bepaalde manier beschouwd wordt, wil absoluut niet zeggen dat het ook werkelijk zo is.

De PCR test is een geavanceerd gereedschap dat nutteloos is voor massaal testen van mensen die geen klachten hebben. Dat komt ten eerste omdat de test hyper overgevoelig is, en ten tweede omdat niet aangegeven wordt hoeveel genetisch materiaal (‘virusload’) gevonden is. De test slaat al positief uit als enkele virusrestjes gevonden zijn in een monster, terwijl de betreffende persoon in dat geval niet ziek of besmettelijk is. De gevonden virusload is zonder meerwerk beschikbaar, maar de autoriteiten houden dat opzettelijk achter. Je zou bijna denken dat ze wat te verbergen hebben en de bevolking opzettelijk dom en bang willen houden.

Gevaccineerden kunnen ook besmettelijk zijn

WHO schrijft ook: “Alle personen die voldoen aan de vermoedelijke gevalsdefinitie voor COVID-19, moeten worden getest op SARS-CoV-2, ongeacht de vaccinatiestatus of medische geschiedenis.” Vertaling: gevaccineerden kunnen net zo goed een besmetting oplopen en besmettelijk zijn.

Heiman Wertheim (@HeimanW), hoogleraar klinische microbiologie en afdelingshoofd Klinische Microbiologie van het Radboudumc, schreef op 15 juli de volgende tweets:

Tweet 1 (inmiddels verwijderd):

https://twitter.com/HeimanW/status/1415746696638836737

Rochelle Walensky, directrice van CDC (Amerikaanse RIVM), zei onlangs in een interview met CNN: “Onze vaccins beschermen ook bij de delta variant goed tegen ernstige ziekte en sterfte, maar ze kunnen transmissie niet meer voorkomen.”

Dat COVID19 vaccins de overdracht matig tot niet remmen is tevens het einde van het vaccineren voor een ander, want dat werkt niet bij ‘lekkende’ vaccins. Er komen bovendien steeds meer rode vlaggen aan het licht over de veiligheid van de vaccins.

Net als overmatig gebruik van antibiotica kan leiden tot antibioticaresistentie, kan vaccineren juist leiden tot versnelde mutaties waardoor de ziekmakers zelfs gevaarlijker (virulenter) kunnen worden. Dit wetenschappelijke artikel uit 2015 bespreekt dat reële gevaar.

Wat wel fantastisch werkt

Onderstaand integraal maatregelenpakket werkt uitstekend, is onschadelijk en heeft positieve bijwerkingen. Daarmee staat het in schril contrast met de massavernietigingsmaatregelen waarmee onze overheid de bevolking tiranniseert, terwijl die maatregelen veel meer levensjaren kosten dan ze besparen. Zo becijferden ambtenaren vorig jaar maart al dat een lockdown maar liefst 520.000 levensjaren meer zou kosten dan het bespaart.

Vroegbehandeling zou onder andere kunnen bestaan uit een combinatie van zink, quercetine, hoge doses vitamine C, ivermectine, mondspoeling en gorgelen met een antiseptische mondspoeling zoals Listerine Cool Mint, en neusspoeling met een zogenaamde neusdouche. Er zijn nog tenminste 50 andere veilige, goedkope en beschikbare medicijnen en behandelingen waarvan inmiddels ruimschoots voldoende bewezen is dat ze werkzaam zijn als vroegbehandeling tegen alle luchtweginfecties waaronder COVID19.

Vroegbehandeling voorkomt ook langdurige klachten (‘long COVID’). Het veelgehoorde bezwaar dat we de opbouw van natuurlijke immuniteit, zelfs bij de laagrisicogroep, niet moeten willen omdat sommigen langdurige klachten ontwikkelen, vervalt hiermee dus.

Natuurlijke immuniteit is duurzaam en robuust. Wie in 2003 blootgesteld is aan SARS1, bleek in 2020 nog steeds (kruis)immuun te zijn voor SARS-CoV-2. Wie in 1918 blootgesteld is aan de Spaanse Griep, bleek bijna 90 jaar later nog steeds immuun.


Bronvermelding: De tweets van Heiman Wertheimer heb ik via het goede artikel Vaccineer je wel voor een ander? van Virusvaria.nl. “Het zal nooit logisch zijn dat we miljoenen mensen testen die niet ziek zijn, en miljoenen mensen die dat wel zijn niet behandelen” meen ik van Carl Vernon te hebben, maar ik kan het niet meer terugvinden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s