Zijn mondkapjes het nieuwe asbest?

De Association of American Physicians and Surgeons heeft een goed artikel geschreven over mondkapjes: COVID-19: Is Your Mask Safe? Een bijna letterlijke vertaling van dat artikel staat hieronder, gevolgd door persoonlijke toelichting waarom mondkapjes in dagelijkse omstandigheden niet gebruikt moeten worden, ook niet tijdens een epidemie.

Samenvatting

  • De nadelen van mondkapjes zijn aanzienlijk groter dan de voordelen. Een van de vele redenen is dat schadelijke microdeeltjes los kunnen laten uit mondkapjes en door de drager ingeademd worden.
  • Er bestaan onbenutte maatregelen die vele malen beter werken dan mondkapjes, onschadelijk zijn, en zelfs positieve bijwerkingen hebben. Dat zijn onder andere voldoende verse lucht, optimale luchtvochtigheid (40-60%), optimale vitamine D-bloedwaarden en vroege combinatiebehandeling voor wie ziek wordt.
  • Mondkapjes horen daarom onder normale omstandigheden niet aanbevolen en zeker niet verplicht te worden. Wie toch zelf een mondkapje wil dragen, mag dat altijd doen.

COVID 19: Is jouw mondkapje veilig?

Weet jij waar je mondkapje van gemaakt is?

Een mondkapje voorkomt dat je ten minste enkele geïnfecteerde druppeltjes inademt die te groot zijn om door de openingen te komen, maar ten koste van het inademen van de kleine deeltjes die uit het masker zelf komen.

Sommigen zijn bang dat maskercomponenten het nieuwe asbest kunnen zijn, dat de hele dag wordt ingeademd uit een bron vlak voor je neus.

Health Canada heeft een waarschuwing afgegeven over blauwe en grijze wegwerpmondkapjes, die een asbestachtige stof bevatten die wordt geassocieerd met “vroege longtoxiciteit”. (Zie ook dit artikel.) De SNN200642-mondkapjes, die in China worden gemaakt en worden verkocht en gedistribueerd door een in Quebec gevestigd bedrijf genaamd Métallifer, maakten deel uit van het heropeningsplan van de Canadese openbare school.

De mondkapjes bevatten microscopisch kleine grafeendeeltjes. Grafeen is een sterk, heel dun materiaal. Sommige opvoeders van de kinderopvang hadden hun bezorgdheid geuit toen kinderen klaagden dat ze het gevoel hadden dat ze kattenhaar slikken.

Een soortgelijk wegwerpmasker, bekend als MC9501, werd op dezelfde manier teruggeroepen in heel Canada nadat 31,1 miljoen waren uitgedeeld door de overheid.

Bijna alle mondkapjes verhogen de dagelijkse opname van microplastic vezels. Wetenschappers ontdekten voor het eerst microplastics in het longweefsel van sommige patiënten die in de jaren negentig aan longkanker stierven. Plastic wordt langzaam afgebroken, dus eenmaal in de longen heeft het de neiging daar te blijven en zich op te hopen. Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat het immuunsysteem deze vreemde voorwerpen kan aanvallen en langdurige ontstekingen kan veroorzaken die kunnen leiden tot ziekten zoals kanker. Hergebruikte mondkapjes produceerden meer losgeraakte vezels.

Het non-woven materiaal in wegwerpbare chirurgische mondkapjes is smeltgeblazen polypropyleen, waarvan kan worden aangetoond dat er bij normaal gebruik microscopisch kleine deeltjes vanaf komen. De drager kan deze deeltjes inademen. Virus dat zich aan deze microdeeltjes hecht, kan dagenlang overleven. De symptomen die een chirurg ervoer nadat hij gedurende vier uur zo’n mondkapje had gedragen, waren vergelijkbaar met die bij het werken met glasvezel.

Sommige mondkapjes bevatten glasvezel. Een anesthesist zei dat ze de glasvezel in de wegwerpmondkapjes kan voelen en nu alleen dunne nylon mondkapjes draagt.

Het mondkapje dat je kind mogelijk gedwongen wordt te dragen, voldoet waarschijnlijk niet aan de veiligheidsnormen van het National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). Wat zou het met zijn kleine longen kunnen doen?

Zie https://aapsonline.org/mask-facts/ voor meer informatie over mondkapjes.

Veel betere alternatieven voor mondkapjes

Mondkapjes horen in het normale dagelijkse leven niet aanbevolen en zeker niet verplicht te worden, ook niet tijdens een epidemie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ten eerste dat er betere oplossingen zijn, ten tweede dat ze het kernprobleem niet oplossen, en ten derde dat de nadelen erger zijn dan de voordelen.

Wie mijn artikelen gevolgd heeft, weet dat ik voorstander ben van onder andere voldoende ventilatie en optimale luchtvochtigheid (40-60%). Deze zorgen er samen voor dat…

  • Besmette lucht afgevoerd wordt zodat deze niet ingeademd wordt.
  • Grotere (besmette) druppels niet verdampen tot kleinere druppels die ten eerste langdurig blijven zweven, ten tweede rechtstreeks tot diep in de longen ingeademd kunnen worden, en waarin ten derde het virus langer overleeft.
  • Onze slijmvliezen voldoende vochtig blijven. De slijmvliezen in onze luchtwegen zijn het menselijk luchtfilter. Het systeem functioneert sterk vergelijkbaar met een roltrap, waarbij 24 uur per dag nieuw slijm aangemaakt en bestaand slijm (inclusief gevangen ziekmakers) middels trilharen afgevoerd wordt richting de maag. Daar worden ziekmakers onschadelijk gemaakt in het sterke maagzuur.
    Als de lucht droog is, wordt het slijm stroperig en loopt de roltrap als het ware vast, waardoor ziekmakers slecht afgevoerd worden. Niet alleen ben jij dan vatbaarder om zelf ziek te worden, maar er is ook een grotere kans dat jij besmettelijk bent.
    Belangrijk: optimaal functionerende slijmvliezen zijn essentieel ongeacht de vorm van overdracht. Optimale luchtvochtigheid beschermt in dit opzicht dus niet alleen tegen overdracht door de lucht (‘airborne’), maar ook bij direct contact, indirect contact, en grote druppels.

Ventilatie en optimale luchtvochtigheid lossen het kernprobleem van efficiënte transmissie door de lucht en een suboptimaal immuunsysteem wél op. Dat doen ze zónder grote nadelen en mét positieve bijwerkingen.

Een te lage vitamine D-spiegel is nog een cruciale factor die bijdraagt aan een slecht functionerend immuunsysteem. Dit probleem kan eenvoudig verholpen worden met zonlicht en eventueel een supplement.

NB: Leefstijl en voeding spelen ook een enorme rol, maar vereisen wel veel motivatie, wilskracht en discipline om te verbeteren. Deze vereisten ontbreken bij velen.

De vierde factor is zo vroeg mogelijke combinatiebehandeling voor wie toch ziek wordt. Hier heb ik veel artikelen aan gewijd de afgelopen maanden.

Deze portefeuille aan maatregelen die zowel uiterst effectief als onschadelijk zijn, neemt de hele noodzaak voor mondkapjes weg.

De werkzaamheid van mondkapjes

Voor wie meer wil leren over de werkzaamheid mondkapjes, kan ik dit wetenschappelijke artikel van Denis Rancourt aanbevelen. Daarin citeert hij wetenschappelijke gerandomiseerde gecontroleerde studies naar het gebruik van mondkapjes. Dit artikel werd in het begin van de epidemie ruim 400.000 maal bekeken en vervolgens verwijderd door ResearchGate.

Toen Rancourt verhaal ging halen bij ResearchGate, zeiden ze dat er niks mis was met het artikel, maar dat het in strijd was met de overheidsrichtlijnen en erg populair was. (bron: dit recente interview van Rancourt, vanaf ongeveer 46:00)

Wetenschap hoort natuurlijk niet op deze manier bedreven te worden. Als andere wetenschappers het oneens zijn met Rancourt, publiceren ze maar een ander artikel waarin ze met feiten, analyses en bij voorkeur experimenteel onderzoek aantonen waarom Rancourt het fout heeft.

Het recente Deense onderzoek naar mondkapjes toont ook aan dat het drager niet beschermt. Er was een heel zwak signaal dat de mondkapjesdrager minder antistoffen hadden. Dit is juist slecht, want de aanwezigheid van antistoffen draagt bij aan een betere immuunfunctie.

Het belangrijkste argument van voorstanders van mondkapjes is niet zozeer dat mondkapjes de drager beschermen, maar dat ze omstanders beschermen. Dat kan zijn, maar voor zo’n schadelijke maatregel moet dat eerst fatsoenlijk aangetoond worden.

De nadelen van mondkapjes

Net als met alle overheidsmaatregelen het afgelopen jaar, gaan de aangedragen argumenten over mondkapjes bijna uitsluitend over de werkzaamheid tegen ‘het virus’ en er wordt geen enkele rekening gehouden met de negatieve bijwerkingen die het beleid aanricht. Het betreft geen kosten-baten analyse, maar slechts een baten ‘analyse’.

Dit wetenschappelijk artikel geeft een aardig overzicht van de negatieve bijwerkingen van mondkapjes.

Denis Rancourt heeft in februari j.l. ook een wetenschappelijk artikel geschreven over de schadelijkheid van mondkapjes. Het stond tot voor kort hier bij ResearchGate, maar lijkt nu ook gecensureerd te zijn. Op 25 maart j.l. was het er nog.

Hoezo follow the science? Censureer ongewenste wetenschap!

Hoezo wetenschappelijke discussie en open debat?

Conclusie

De door mij genoemde portefeuille van maatregelen is veel werkzamer dan mondkapjes, is in tegenstelling tot mondkapjes onschadelijk, en heeft zelfs positieve bijwerkingen.

Niet eerder dan wanneer al deze maatregelen in de praktijk gebracht zijn, is het aan de voorstanders van mondkapjes om aan te tonen waarom mondkapjes strikt noodzakelijk zijn en de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s