Ivermectine in Afrika en €150.000,- boete voor een kuur van 12 cent

Ivermectine wordt in veel Afrikaanse landen al decennia op zeer grote schaal gebruikt tegen o.a. rivierblindheid. Ook wordt het gebruikt tegen malaria: als een mug het bloed opzuigt van een persoon die ivermectine in het lijf heeft, sterft de mug.

In dit artikel publiceert Anton Theunissen een zeer verhelderende analyse van de COVID19 sterfte in Afrikaanse landen waar ivermectine gebruikt wordt (‘ivermectine groep’) en Afrikaanse landen waar dat niet gebeurt (‘controlegroep’).

“De controlegroep is 15% kleiner dan de IVM-groep (736 miljoen vs 628 miljoen). Je zou in de controlegroep dus minder doden verwachten. Toch waren er in die groep 7 keer zoveel Covid-doden te betreuren.”

Wie naar Afrika reist, krijgt het medicijn profylactisch (=uit voorzorg) voorgeschreven. Bij langdurig verblijf dient het periodiek ingenomen worden. Als het medicijn schadelijk was, zou dat nooit geadviseerd worden.

Toch dreigt de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd artsen die het voorschrijven met een boete van maar liefst €150.000! Waarom bewegen de autoriteiten hemel en aarde om te zorgen dat ivermectine NIET gebruikt wordt?

Kan het te maken hebben met de kostprijs van slechts 12 cent per kuur? Dat men conflicterende belangen heeft en totaal niet om de volksgezondheid geeft?

Zou een veilig, goedkoop, praktisch, snel en krachtig universeel werkzaam medicijn ten koste kunnen gaan van de vaccinatiebereidheid en de verkoop van peperdure medicijnen?

Zou het de ‘pandemie’ vroegtijdig kunnen beëindigen terwijl de volledige agenda nog niet uitgerold is? Dat kan natuurlijk niet waar zijn, want alleen complotdenkers denken zulke dingen.

Hier nogmaals de link naar het artikel. Zeer de moeite waard om te bestuderen!

Experts: PCR-test 1000x te gevoelig

Eindelijk is de aap uit de mouw over de PCR test. In Nederland is een monster na maximaal 41 verdubbelingen nog positief. Deze informatie leek tot noch toe staatsgeheim, want hier wordt al maanden om gevraagd (o.a. door Wybren van Haga) zonder dat er antwoord op kwam. Hoezo transparantie?

41 verdubbelingen betekent dat aan het eind 2 tot de macht 41, oftewel ruim 2 DUIZEND MILJARD maal zoveel genetisch materiaal aanwezig is als in het begin. De test is zo gevoelig ingesteld dat deze zelfs alarm slaat bij enkele virusrestjes, terwijl dat totaal niet wijst op besmettelijkheid of ziekte.

Vergelijk het met een brandmelder die zo hypergevoelig is dat deze het ook af gaat als aan de andere kant van de stad een kaarsje brandt. Technisch gezien is dat uitzonderlijk knap, maar praktisch totaal nutteloos, want het ding gaat aan de lopende band af terwijl er geen enkele reden tot alarm is. Zo’n melder wordt binnen no time uitgezet of niemand vertrouwt de meldingen nog. Als er een keer terecht alarm is, wordt het ook genegeerd.

Een brandmelder hoort net als de PCR-test niet zo gevoelig mogelijk te zijn, maar zo goed mogelijk onderscheid te maken tussen ‘gevaar’ en ‘geen gevaar’. Dat zijn twee compleet verschillende dingen.

Volgens viroloog Bert Niesters wijzen uitsluitend monsters tot 32 verdubbelingen op mogelijke besmettelijkheid. Dat klopt wel ongeveer. Wat weinigen zich realiseren, is dat 42 verdubbelingen niet ongeveer een derde gevoeliger is dan 32 verdubbelingen. Het gaat namelijk exponentieel. 42 verdubbelingen is 2 tot de macht 10 maal gevoeliger dan 32 verdubbelingen, oftewel maar liefst 1024x.

2 tot de macht 10 wordt geschreven als 210. Het betekent 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2. Reken het zelf maar na door in je (wetenschappelijke) rekenmachine 2^10 in te toetsen.

En zo wordt de wereld inmiddels bijna een jaar lang geteisterd door een test die tenminste 1000x te gevoelig is. (Alles waar ‘te’ voor staat is slecht.) Talloze mensen moesten voor niks in quarantaine en er is oneindig veel onnodige paniek.

De dagelijkse statistieken over positieve testen zijn allemaal betekenisloos en alle analyses en beleid op basis daarvan dus ook. Sommigen kijken dan maar naar het percentage positieven, maar dat is hooguit een klein beetje minder waardeloos als de hele test niet deugt.

De oplossing is uiterst simpel: ten eerste moeten de Ct-waarden gepubliceerd worden (deze rollen gewoon uit de test, dus kosten geen cent extra) en ten tweede moet de test gewoon gestopt worden na 31 verdubbelingen. Dat kan heel eenvoudig, maar zoals we tijdens de crisis keer op keer gezien hebben: waar geen wil is, is geen weg.

We kunnen wel binnen no-time de maatschappij, economie en democratie om zeep helpen en miljoenen tests uitvoeren, maar willen niet het GGD-systeem aanpassen zodat het ook Ct-waarden accepteert. We willen ook de PCR test niet stoppen na 31 verdubbelingen.

Mensen zoals ik en vele anderen waarschuwen al 9 maanden voor de problemen, maar wij werden uitgelachen of erger. Wij hadden niet de benodigde diploma’s, dus konden de PCR raketwetenschap onmogelijk begrijpen. We horen blind te vertrouwen op de ‘experts’, zo werd ons te kennen gegeven.

Wij kregen van LinkedIn berichten dat we misinformatie aan het verspreiden waren en daarom gecensureerd werden. Maar wij waren natuurlijk geen echte misinformatie aan het verspreiden. Het waren juist de autoriteiten die dat deden.

NB: De definitie van ‘misinformatie’ is niet (meer) wat je zou denken als leek. Het wijst niet op informatie die fout is, maar op informatie die ongewenst is en/of afwijkt van wat de autoriteiten beweren. Als de autoriteiten beweren dat de aarde plat is, dan is het misinformatie om te zeggen dat dat fout is. Dit komt akelig dicht in de buurt van George Orwells boek ‘1984‘.

WHO en Marion Koopmans hebben inmiddels maanden geleden (schoorvoetend) toegegeven dat een positieve PCR testuitslag niet betekent dat iemand ook ziek of besmettelijk is, terwijl dat nou juist het enige belangrijke is. Ondertussen is er nog steeds niks veranderd in het beleid en de transparantie.

Zie ook

Deze 9 misvattingen over corona moeten de wereld uit!

Thierry Baudet van Forum voor Democratie geeft in bovenstaande video een prima overzicht van misvattingen over corona. Hieronder staan de misvattingen opgesomd met daarbij mijn commentaar. Aan het einde noem ik een cruciale negende misvatting.

Misvatting 1. Corona is een dodelijk virus zoals ebola
Ook Jaap van Dissel geeft inmiddels toe dat het sterftepercentage van corona (IFR) in de orde van grootte van 0,23% ligt hoewel hij in het hele gesprek wel aangeeft dat de IFR iets hoger ligt. Op basis van de oversterftecijfers kom ik tot de conclusie dat corona zo’n 2 tot 3 maal zo dodelijk is als de seizoensgriep, en dan vooral in landen met een ongezonde (overgewicht, leefstijlziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten, te lage vitamine D spiegel) en oude bevolking. In heel veel landen was in 2020 helemaal geen oversterfte.

Misvatting 2. De maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er weinig doden zijn
Deze bewering staat bekend onder de naam ‘preventieparadox’ waarover Wikipedia schrijft: “Vooral tijdens de COVID-19-pandemie van 2020 werd de term ‘preventieparadox’ ook gebruikt om de ogenschijnlijke paradox te beschrijven van mensen die stappen in twijfel trekken om de verspreiding van de pandemie te voorkomen omdat de voorspelde verspreiding niet heeft plaatsgevonden.”

Als je kijkt naar het verband (correlatie) tussen diverse factoren en relatieve oversterfte, dan blijken de maatregelen een correlatie te hebben van slechts zo’n 0,1. Dat betekent dat ze weinig tot geen verband hebben met de sterfte. Als er geen verband is, is het extreem onwaarschijnlijk dat er een oorzakelijk verband is.

Continue reading →

Peperdure monoclonale antistoffen werken niet; toch toegelaten en geadviseerd door autoriteiten

Peperdure monoclonale antistoffen werken niet; toch toegelaten en geadviseerd

Het peperdure medicijn bamlanivimab tegen COVID19 is in de VS toegelaten door de Federal Drug Administration (FDA) en aanbevolen door de National Institutes of Health (NIH).

De eerste wetenschappelijke studie naar het medicijn ‘bewijst’ dat het werkzaam is. De auteurs moesten wel allerlei statistische capriolen uithalen om die conclusie te kunnen presenteren. In een vervolgstudie werden de resultaten uit de eerste studie nogmaals gebruikt, maar dan met minder statistische trucs. Dan blijkt overduidelijk dat het medicijn zinloos is.

Dit artikel legt het in detail uit en noemt ook waarom de combinatietherapie met etesevimab ook niet zal werken. Toch koopt de Amerikaanse overheid (dus de belastingbetaler) 100.000 doses van beide medicijnen voor $210 miljoen, oftewel maar liefst $2100 per dosis. Kassa!

Ander onderzoek bevestigt dat bamlanivimab niet werkt bij patiënten in het ziekenhuis. Dat is totaal geen verrassing, want antivirale medicijnen werken alleen in de beginfase van de ziekte, niet als een patiënt al in het ziekenhuis ligt.

Criteria voor toelating en aanbeveling

Het toelaten en aanbevelen van medicijnen en vaccins hoort primair te gebeuren op basis van de volgende criteria:

  1. Is het noodzakelijk? (Is de ziekte ernstig genoeg? Zijn er geen betere alternatieven?)
  2. Is het veilig (of in ieder geval veiliger dan het beste alternatief)?
  3. Is het werkzaam?

Is het antwoord op vraag 1 of 2 ‘nee’, dan doen de antwoorden op volgende vragen er niet meer toe.

Wie het gedrag van de instanties bestudeert, kan eenvoudig waarnemen dat in werkelijkheid de volgende 3 criteria gelden:

  1. Is het enorm winstgevend?
  2. Is het enorm winstgevend?
  3. Is het enorm winstgevend?

Als een medicijn enorm winstgevend is, dan lukt het de fabrikant vaak wel om het toegelaten en aanbevolen te krijgen, zelfs als het (bijna) niet werkt, wel schadelijk is en er veel betere alternatieven zijn. Remdesivir, bamlanivimab en etesevimab bevestigen dit.

Als een medicijn niet winstgevend is, dan vinden de autoriteiten (vriendjes van Big Pharma) altijd wel een excuus om het zo lang mogelijk af te wijzen, ondanks dat het buitengewoon noodzakelijk, veilig en werkzaam is. Vitamine D en ivermectine bevestigen dit.

NB: Uiteindelijk zullen vitamine D en ivermectine mogelijk wel geadviseerd worden als ze echt niet meer afgehouden kunnen worden, maar tegen die tijd is de winst al lang gemaakt. Mogelijk volgt een aanbeveling om ‘voor de zekerheid’ (lees: winstgevendheid) ivermectine te combineren met remdesivir.

Gezondheid

Gezondheid speelt wel degelijk een doorslaggevende rol in de besluitvorming, maar het betreft dan de financiële gezondheid van de farmaceutische industrie. De volksgezondheid wordt vooral gebruikt om de gewenste (lees: winstgevende) opties te rechtvaardigen.

Vitamine D en ivermectine zijn uiterst veilig en werkzaam voor de volksgezondheid. Ze zijn tevens uiterst schadelijk voor de financiële gezondheid van Big Pharma, omdat zij concurreren tegen hun onnodige peperdure schadelijke niet-werkende troep.

Nawoord

Het NIH adviescomité schrijft: “Treatment should be started as soon as possible after the patient has received a positive result on a … test”. Dit is natuurlijk precies juist. Hoe vroeger behandeling start, hoe beter het is, net als bij het blussen van een brand.

Dit is waarom velen (inclusief mijzelf) al maanden van de daken schreeuwen dat behandeling zo vroeg mogelijk gestart dient te worden, dus NIET thuis wachten tot je niet meer kunt ademen. De autoriteiten snappen dit donders goed én stellen alles in het werk om de winst van Big Pharma te maximaliseren. Just Follow The Money.🤑

Slowaakse huisarts over ivermectine bij COVID19: ‘Elk van hen vertelde me dat hij zich veel beter voelde nadat hij de eerste twee of drie doses had ingenomen’

Bron: artikel in het Tsjechisch | automatische Google vertaling naar Nederlands.

De Slowaakse huisarts Etela Janeková heeft inmiddels 80 COVID19 patiënten behandeld met ivermectine. Haar ervaringen: het medicijn werkt uitstekend en snel, wordt probleemloos verdragen en verlicht de druk op de ziekenhuizen aanzienlijk.

Dat het medicijn zich gedurende ruim 30 jaar gebruikt en ruim 3 miljard doses als uiterst veilig bewezen heeft, schept veel vertrouwen. In theorie kan een medicijn uiterst veilig zijn bij bepaalde ziekten, maar bij andere ziekten nadelig zijn.

Bij COVID19 is er echter geen enkele reden om dat aan te nemen. Uit zowel het wetenschappelijk als empirisch (=uit de praktijk) bewijs tot nu toe, komt ook geen enkel signaal dat wijst op onverwachte negatieve bijwerkingen.

Het genoemde vertrouwen horen nieuwe medicijnen (en vaccins) niet te krijgen. Zo bleek onlangs dat remdesivir — je weet wel, dat peperdure medicijn dat bijna niks doet maar wel nier- en leverschade oplevert — ernstige hartproblemen veroorzaakt.[1]

Zo worden dus wél schadelijke matig/niet werkende middelen voorgeschreven en toegelaten, maar géén veilige uitstekend werkzame middelen. Het lijkt sprekend op ons niet-farmaceutische beleid: wél lockdown, avondklok, mondkapjesplicht; géén ventilatie en optimale luchtvochtigheid.

In het niet-farmaceutische beleid zit ook geen enkel voortschrijdend inzicht. Slecht beleid wordt hooguit nog slechter, maar wordt niet aangevuld of vervangen door beter beleid.

Lees het hele interview van huisarts Etela Janeková met Novinky.cz (automatische Google vertaling naar Nederlands) »

Voetnoten

[1] Serious bradycardia and remdesivir for coronavirus 2019 (COVID-19): a new safety concerns (Clinical Microbiology and Infection, Touafchia et al.)