Een sequentieel vroegbehandelplan voor COVID19 in plaats van therapeutisch nihilisme

Het huidige behandelplan voor COVID19 is gebaseerd op therapeutisch nihilisme: de gedachte dat niks doen voorafgaand aan en tijdens de beginfase van de ziekte, het beste is. Pas als patiënten zo ziek zijn dat ze haast niet meer kunnen ademen, krijgen ze de eerste behandeling aangeboden. Dit is een kolossale blunder, zeker met alle kennis die in 2020 beschikbaar is gekomen.

Therapeutisch nihilisme berokkent patiënten groot ongemak en verslechtert hun prognose dramatisch. Ook leidt het tot zware belasting van de ziekenhuiszorg, die door bezuinigingen ook in ieder normaal griepseizoen al overbelast is. Omdat niemand een Code Zwart wil, wil een deel van de bevolking draconische maatregelen. “De maatschappij, economie en democratie worden weliswaar verwoest, maar het is een noodzakelijk kwaad,” zo is de gedachte.

De schade is niet alleen economisch en sociaal, maar ook emotioneel, want veel mensen zijn doodsbang voor o.a. ademnood en dat er mogelijk geen plek voor ze zal zijn in het ziekenhuis.

Festina lente (‘haast u langzaam’)

De medische autoriteiten ontraden of verbieden elke behandeling totdat heel zeker is dat deze ook bij COVID19 zowel noodzakelijk, veilig als werkzaam is. Men wil eerst alles bewezen zien middels grootschalig prospectief gerandomiseerde wetenschappelijk onderzoek met controlegroep.

Deze houding is volledig fout, want we hebben de luxe niet om vele maanden of jaren te wachten tot de geëiste perfecte gegevens eindelijk beschikbaar zijn (als het onderzoek überhaupt ooit uitgevoerd wordt). Bovendien is er in de meeste gevallen al overvloedig wetenschappelijk bewijs aanwezig, maar dat wordt niet bekeken of om de domste redenen afgewezen. Het is nooit zeker genoeg voor ze en er moet altijd gewacht worden op meer en beter onderzoek.

Als een behandeling bijna 100% zeker onschadelijk is en er tenminste redelijk bewijs van werkzaamheid is, moet deze ogenblikkelijk ingevoerd worden, zeker als het best beschikbare alternatief uiterst onaantrekkelijk is. Tegelijkertijd moet monitoring plaatsvinden (net als bij de vaccinatiecampagne gebeurt) en moet wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd worden.

We moeten niet wachten op perfect bewijs, maar steeds het beste doen met de kennis en middelen die op dat moment beschikbaar zijn. Protocollen kunnen en moeten regelmatig aangepast worden op basis van voortschrijdend inzicht. Bijstellen is helemaal niet erg, maar wachten met invoeren wel.

“A good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week.” — Generaal George S. Patton

Zorgcapaciteit verhogen is moeilijk; zorgvraag verlagen is makkelijk

De grote bottleneck in deze crisis is de ziekenhuiscapaciteit, specifiek het zorgpersoneel. Het is valt niet mee om deze capaciteit snel drastisch te verhogen, omdat het moeilijk is om snel veel personeel te rekruteren en op te leiden. De politieke wil lijkt ook te ontbreken, want personeel kost geld en zo meteen gaat het personeel zich nog vervelen.

Wat wel snel en eenvoudig kan, is de behoefte aan ziekenhuiszorg drastisch verlagen. Onderstaand behandelplan is een mogelijkheid om dat doel te bereiken.

De tekst loopt door onder de afbeelding

In het minieme kansje dat een genoemde behandeling toch niet blijkt te werken tegen COVID19, kan deze altijd gestopt worden. Er is dan niks verloren, want de behandeling is toch onschadelijk. Aangezien de meeste onderdelen positieve bijwerkingen hebben, is het alsnog wenselijk geweest.

Vroeg en intensief behandelen

COVID19 is net als alle andere luchtweginfecties vrij goed en veilig te behandelen, mits intensieve behandeling maar zo vroeg mogelijk start. Het is net als een brand die makkelijk te blussen is in de beginfase en met voldoende water. Als gewacht wordt tot het hele gebouw in brand staat, is de brand niet alleen veel moeilijker te blussen, maar is forse schade gegarandeerd. Dat moet dus voorkomen zien te worden.

Voor alle ziekten geldt dat vroeger behandelen altijd beter is, mits onschadelijke behandelingen beschikbaar zijn. (Voorkomen is nóg beter.) Dat is bij C19 niet anders. Met de juiste behandeling hoeft bijna niemand in ziektefase 3 terecht te komen.

Als we COVID19 patiënten laten verslechteren tot ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, resteren alleen maar slechte opties met mogelijke lichamelijke schade en psychologische trauma’s. In maart vorig jaar wisten we wellicht niet beter, maar nu is de kennis ruimschoots aanwezig.

Afsluiting

Therapeutisch nihilisme is totaal onnodig en ongerechtvaardigd, want er zijn aanzienlijk betere alternatieven voorhanden, zoals bijgevoegd plan. Alle behandelingen in dit protocol (op hygiëne van de bovenste luchtwegen na) zijn gebaseerd op uitvoerig wetenschappelijk bewijs en gevalideerd door vooraanstaande experts en artsen met vele decennia ervaring. Ik heb de behandelingen niet bedacht, alleen verzameld en gecombineerd.

Alle genoemde maatregelen zijn veilig, onschadelijk, goedkoop, ogenblikkelijk beschikbaar op grote schaal, noodzakelijk en werkzaam. We kunnen het ons niet veroorloven om er niet ogenblikkelijk mee te starten, omdat het beste alternatief desastreus is.

One Comment

  1. Dan zou het ook goed zijn om chloor te drinken, zoals Trump beweerde, voordat er onderzoek naar de werkzaamheid is bij CiOVID. Het betoog is zeer ‘wetenschappelijk’. Ik heb 10 jaar voor niets gestudeerd naast alle bijscholing. Het is eigenlijk heel eenvoudig. We zoude Dr Google meee moeten volgen. Dan lossen we alles simpel op

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s