Wat vitamine D en zink met auto’s en luchtweginfecties te maken hebben

Knack.be heeft een artikel gepubliceerd met de dubbelzinnige titel, [Hoge Gezondheidsraad]: ‘Vitamine D-supplementen kunnen covid-19 niet voorkomen’. De uitspraak klopt, afhankelijk hoe je hem interpreteert.

Het dragen van een veiligheidsgordel kan ernstig letsel bij een auto-ongeluk ook niet (volledig) voorkomen… maar het vermindert wel de kans op en ernst van eventueel letsel, en is dus zeker niet nutteloos.

Het werkt niet goed om pas als je ziek wordt een (megadosis) vitamine D (VD) supplement te nemen. Ten eerste kan het lichaam niet zoveel tegelijkertijd verwerken en ten tweede duurt het ongeveer een week voordat het lichaam het omgezet heeft in de actieve vorm.

Wie een supplement neemt, moet dat dus gespreid doen, bijvoorbeeld elke dag of elke week. De bloedwaarde moet ook tijdig op peil zijn, net zoals een veiligheidsgordel om gedaan moet worden voordat er een ongeluk plaatsvindt.

Bloedwaarden

Wat wel kan om bliksemsnel de bloedwaarde op peil te krijgen, is het nemen van een hoge dosis of zelfs megadosis calcifediol. Calcifediol is de actieve vorm van VD die binnen enkele uren werkzaam is, maar alleen op recept verkrijgbaar is. Er is zeer overtuigend wetenschappelijk bewijs dat dit tot dramatisch betere uitkomsten leidt bij COVID19.

Een VD supplement helpt niet als je bloedwaarden al voldoende zijn, net als tanken niet helpt als de tank al vol is. Het niet meten van bloedwaarden of te laat suppleren met de gewone (traag werkende) vorm VD, verklaart vermoedelijk al het wetenschappelijk onderzoek dat geen effect vindt van het nemen van een supplement.

Er mankeert veel aan de richtlijnen van bepaalde vitaminen en mineralen. De autoriteiten maken zich veel teveel zorgen om een overschot en veel te weinig om een tekort. Dit uitstekende artikel over VD legt het haarfijn uit.

Zo’n 80-90% van de bevolking heeft volgens prof. dr. Jörg Spitz een matig tot ernstig VD tekort. Dat aandeel is het grootst aan het einde van de winter, omdat VD wel verbruikt wordt, maar na september niet meer aangevuld wordt (tenzij je suppleert).

Dé remedie bestaat niet

Een auto bevat een combinatie van vele onschadelijke en werkzame zaken om de inzittenden te beschermen: remmen met antiblokkeersysteem, kreukelzone, veiligheidsgordels, airbag, versteviging in de carrosserie, banden met voldoende profiel en van een soort rubber die past bij de buitentemperatuur, verlichting zodat jij goed zichtbaar bent voor anderen en ook zelf goed kunt zien, enzovoort.

Geen enkele van deze maatregelen is een zogenaamde ‘silver bullet’, oftewel een maatregel die in zijn eentje altijd een perfecte uitkomst garandeert, maar gecombineerd zijn ze wel heel erg krachtig en wenselijk.

Zo is het ook met de maatregelen tegen (infectie)ziekten. VD is niet dé remedie tegen COVID-19 omdat ‘dé remedie’ niet bestaat. Er bestaat wel een combinatie van vele remedies, en VD en zink maken daar deel van uit.

Welke maatregelen wel en welke juist niet

Zolang maatregelen maar onschadelijk zijn en elkaar niet tegenwerken, kun je ze eindeloos blijven toevoegen. Je profiteert dan van steeds meer voordelen, maar zonder meer nadelen.

Schadelijke maatregelen dienen vermeden te worden. Dat geldt vanzelfsprekend helemaal voor desastreuze maatregelen zoals een lockdown en avondklok, zeker als er onbenutte maatregelen zijn die vele malen beter werken en onschadelijk zijn.

Wij mogen als bevolking nooit accepteren dat de ‘experts’ en ‘leiders’ vinden dat er altijd voldoende bewijs is voor de schadelijke en hooguit matig werkzame maatregelen, en altijd onvoldoende bewijs is voor de onschadelijke en uiterste werkzame maatregelen. Dat doen we nu al bijna een jaar. Het wordt hoog tijd om dat te verbeteren.

Nawoord

De aanleiding voor dit artikel is Debunk van misinformatie over Zink en Vitamine D op Radio 1 op virusvaria.nl. Ik raad iedereen aan dat ook te lezen omdat het dieper op de materie in gaat dan ik hier gedaan heb.

Het nieuwste advies van Hoge Gezondheidsraad over vitamine D en zink is helemaal niet negatief over deze supplementen in het algemeen en in relatie tot COVID in het bijzonder.

Slowakije geeft gebruik ivermectine vrij voor behandeling COVID19

The Slovak Spectator meldt: Use of parasite medication to treat coronavirus patients approved in Slovakia. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Het hoort ook vrijgegeven te worden voor profylaxe (=voorkomen van ziekte), in ieder geval voor de (extreem) hoogrisicogroep, want daar werkt het ook fantastisch.

Assertieve en vindingrijke mensen die zich niet laten weerhouden door een stel bureaucraten, konden al langer aan ivermectine komen. Velen hebben de pasta die voor paarden bedoeld is, zelf ingenomen. Anderen hebben het besteld uit landen als India. Beide opties hebben nadelen en risico’s.

Het is schandalig dat mensen zulke stappen moeten ondernemen omdat autoriteiten een uiterst veilig en in grote hoeveelheden beschikbaar medicijn verbieden. Gelukkig is dit, in ieder geval in Slowakije, nu niet meer nodig.

Behandeling schurft met ivermectine wordt onverwacht wetenschappelijk experiment COVID19

Eind februari 2020 was er een uitbraak van schurft onder de bewoners van een verpleeghuis in Toronto. Alle bewoners kregen het voorgeschreven medicijn tegen deze aandoening: ivermectine.

Het personeel had geen ivermectine genomen en vele van hen kregen COVID19. Bij ieder ander verpleeghuis zou dit geleid hebben tot massale sterfte onder de bewoners. Zij hebben tenslotte intensieve zorg nodig waarbij het personeel onvermijdelijk dichtbij moet komen. Ze vormen bovendien de extreem hoogrisicogroep voor C19 vanwege hun vergevorderde leeftijd en meervoudig onderliggend lijden.

Geen van de bewoners werd echter ernstig ziek. De enige plausibele verklaring is dat ivermectine hen beschermd heeft.

De moeder van de vrouw die deze casus vertelt, werd positief getest maar had geen ernstige klachten. Ze overleed uiteindelijk wel, maar waarschijnlijk door verwaarlozing, niet door C19. Het personeel was namelijk doodsbang om besmet te raken, dus wilde niet bij de moeder in de buurt komen en staakte (bijna) alle zorg.

De vrouw vond het vanzelfsprekend geen enkel probleem dat haar moeder ivermectine kreeg, want het heeft tenslotte geen nadelen. Ze eiste geen perfect wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid, want dat is irrelevant als iets toch geen nadelen heeft. Dit gezonde verstand is momenteel ver te zoeken.

Vitamine C infusie leidt tot 78% lagere sterfte bij bloedvergiftiging en longontsteking. Ook cruciaal bij COVID19?

Professor Alpha Fowler en anderen hebben een onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met levensbedreigende bloedvergiftiging en longontsteking.

De vitamine C-groep kreeg standaardzorg in combinatie met hoge dosis vitamine C die via een infuus rechtstreeks in een ader gespoten werd (intraveneus). Deze vorm van toediening heeft als voordeel dat het supplement uitstekend opgenomen wordt in het lichaam. De controlegroep kreeg standaardzorg met een placebo.

Als je kijkt naar onderstaande grafiek, was het onderzoek een daverend succes. Toen de vitamine C toediening volgens het onderzoeksprotocol stopte na 4 dagen, was ‘slechts’ 4% van de vitamine C-groep overleden. Van de controlegroep overleed ruim 19%. Vitamine C leidde dus tot een afname in sterfte van maar liefst 78%!

Na dag vier verkleint het verschil in sterfte. Dit wijst erop dat als de vitamine C toediening langer voortgezet was, het verschil in sterfte op dag 28 aanzienlijk groter was geweest dan in dit onderzoek. Mensen met bloedvergiftiging en longontsteking zijn echt doodziek. Net zoals je niet na 4 dagen de mechanische beademing uit zet, zo moet je ook niet na 4 dagen stoppen met de toediening van vitamine C.

Het vreemde is dat als je de samenvatting van het artikel leest, het lijkt alsof vitamine C helemaal geen verbetering opgeleverd heeft.[1] Er wordt met geen woord gerept over de dramatisch afgenomen sterfte. Hoe zit dat? Prof. Fowler legt het hier uit.

JAMA wilde het artikel wel publiceren, maar alleen als een zogenaamde ‘negative trial’, oftewel een behandeling die niet werkt. Ze dwongen Fowler te zeggen dat hij het gebruik van vitamine C ontraadde. Dat deed hij met tegenzin, maar dan wel met de toevoeging, “tot een groot fase 3 onderzoek afgerond is”.

JAMA dwong de auteurs ook om de mSOFA (modified Sequential Organ Failure Assessment) score zodanig te berekenen dat de score van overleden van patiënten niet meegewogen werd. Daardoor lijkt de behandeling veel minder werkzaam dan het geval is.

Waarom zou JAMA zoiets willen? Waarom schreeuwen ze geen Eureka? Dat legt prof. Fowler ook uit. De medicijnen voor de behandeling van septische schok kosten $20.000 PER DAG! Een flesje vloeibare vitamine C kost $80. Iedere patiënt die vitamine C krijgt, hoeft 4 dagen korter behandeld te worden, dus per patiënt loopt Big Pharma $80.000 mis.

Maar, uh, de wetenschappelijke tijdschriften zijn toch onafhankelijk van Big Pharma? En wetenschap is toch een heel pure bezigheid waarbij het alleen draait om de Waarheid? Nee joh, dat is een sprookje. Zo hoort het te zijn, maar zo is het niet.

De invloed van Big Pharma is als een uitgezaaide kwaadaardige tumor. Ze zijn overal, inclusief de medisch wetenschappelijke tijdschriften. Hun primaire doel is niet om mensen te genezen (of veel beter: om ze optimaal gezond te houden en ziekte te voorkomen), maar om geld aan ze te verdienen.

Stof tot nadenken:

 • Hebben we toevallig op dit moment te maken met een ziekte waarbij patiënten met een zware longontsteking op de IC liggen? Zouden zij baat hebben bij hoge doses intraveneuze vitamine C (HDIVC)? Zou het wenselijk zijn als patiënten 4 dagen korter op de IC liggen? Wordt HDIVC momenteel al toegepast in de Nederlandse ziekenhuizen, zowel op de klinische afdelingen als op de IC? Zo ja, bravo! Zo nee, welke geldige reden is er om dat niet te doen? HDIVC is veilig, goedkoop, beschikbaar en het werkt fantastisch. Er is dus geen reden om het niet te gebruiken.
 • Als vitamine C fantastisch goed werkt op de IC, zou het dan wellicht eerder in het ziekteproces ook fantastisch goed werken? Zou het kunnen zijn dat hoe eerder je het gebruik, hoe beter nadelige uitkomsten voorkomen kunnen worden?

Voetnoten

[1] Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure: The CITRIS-ALI Randomized Clinical Trial (JAMA. 2019; Alpha Fowler et al.)

Masterclass van dr. Paul Marik over medicijnen en supplementen voor COVID19

Dr. Paul Marik geeft een uitstekende masterclass met de meest recente en beste inzichten over medicijnen en supplementen voor profylaxe en behandeling van COVID19. Hij weet waar hij het over heeft, aangezien hij al ruim 35 jaar in het vak zit en al sinds het begin COVID patiënten behandelt.

Hij en zijn team waren de eersten die wezen op het cruciale belang van ontstekingsremmers in de tweede ziektefase van C19. Zij zijn toen uitgelachen en aangevallen, maar sinds het RECOVERY onderzoek zijn vriend en vijand het erover eens dat deze medicijnen essentieel zijn.

Momenteel wordt op veel plekken dagelijks een eenmalige dosis van 6 mg dexamethason gegeven, maar dat is de verkeerde steroïde in een te lage dosis voor een te korte duur.

Marik is wereldexpert in de behandeling van longontsteking en bloedvergiftiging met HAT-therapie. Die bestaat uit ontstekingsremmers, hoge doses intraveneuze vitamine C, thiamine (vitamine B1), en optimaal vochtmanagement.[1, 2]

Hij is samen met o.a. dr. Pierre Kory en dr. Joseph Varon voortrekker in de hele discussie over ivermectine. Zij hebben al veel bereikt door het op de agenda te krijgen bij WHO. De aanbeveling van NIH (National Institutes of Health) is ook verbeterd.

Deze presentatie is vooral interessant voor medisch professionals en kan te ingewikkeld zijn voor wie zich niet verdiept heeft in de materie.

Zie voor meer informatie covid19criticalcare.com.

Deze foto van dr. Joseph Varon met een patiënt is de hele wereld over gegaan.

Voetnoten

[1] ‘HAT’ staat voor Hydrocortison (ontstekingsremmer), Ascorbinezuur (vitamine C), en Thiamine (vitamine B1). Zie ook de studie Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: A Retrospective Before-After Study (Chest; Paul Marik et al.; 2017)

[2] Dr. Marik legt het goede uit de (eveneens ingewikkelde) video ARDS: All you need to know! Vanaf 22:00 komt vochtmanagement aan bod. Daarna gaat het om optimale instelling van mechanische beademing. Aan het einde van de video bespreekt hij de medicijnen uit het HAT-protocol.

Dr. Anna Prent: ‘We weten niet wanneer dit ophoudt’

De Nederlandse arts Anna Prent weet niet wanneer de drukte in de Engelse ziekenhuizen ophoudt. Hoewel het niet goed mogelijk is om een datum te noemen wanneer het op zal houden, kunnen we wel met een zeer hoge mate van zekerheid een omstandigheid herkennen waar het binnen 2 weken op zal houden.

Dat is namelijk precies vanaf het moment dat huisartsen in Groot-Brittannië massaal zo vroeg mogelijk ivermectine en voedingssupplementen (vitamine C en D, zink en quercetine) voorschrijven aan iedereen met griepachtige klachten, in het bijzonder de hoogrisicogroep (ouderen en mensen met onderliggende klachten).

Deze combinatietherapie is uitermate veilig en er zijn ook bergen bewijs dat het effectief is.[1]

Wie na een week nog klachten heeft, kan eventueel een stollingsremmer (zoals aspirine of heparine) en een ontstekingsremmer (vernevelde budesonide/ciclesonide, of prednisolon/prednison) krijgen.

Het is cruciaal om de behandeling sequentieel op te bouwen. Zo vroeg mogelijk beginnen met antivirale en immuunversterkende middelen. Ontstekingsremmers moeten absoluut niet eerder dan dag 5-7 na aanvang klachten gebruikt worden.

Dat geldt in het bijzonder bij systemische ontstekingsremmers zoals prednisolon of prednison. Bij lokale ontstekingsremmers, zoals vernevelde budesonide of ciclesonide, komt de timing minder nauw.

NB: Dexamethason 6 mg per dag werkt wel, maar heeft volgens dr. Paul Marik en dr. Peter McCullough minder goede longpenetratie. Ook de dosis is te laag. Kortom: het is de verkeerde ontstekingsremmer in de verkeerde dosis. Uit het RECOVERY onderzoek bleek dat 6 mg per dag dexamethason veilig en werkzaam is bij COVID19. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat het optimaal is.

Zie ook de studie Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection (Review in Cardiovascular Medicine, Brian C. Procter et al.). Daarin worden de uitkomsten van patiënten uit Texas die veilige en effectieve vroege behandeling van hun huisarts kregen, beschreven en vergeleken met een vergelijkbare groep die dat niet kreeg.

De vroege behandeling leidde tot een daling van het aandeel ziekenhuisopnames met maar liefst 88% en 61% minder sterfte! In dit artikel staat een bijgewerkte grafiek, die ik hieronder voor het gemak overgenomen heb.

Als de bevolking ook nog gaat ventileren, de luchtvochtigheid tussen 40 en 60% houdt en er een gezondere leefstijl en voeding op na houdt, loopt het ziekenhuispersoneel risico zich te gaan vervelen.

Voetnoten

[1] Aangezien ivermectine en de genoemde supplementen zo goedkoop, veilig, eenvoudig en overvloedig beschikbaar, en universeel werkzaam zijn (ze werken niet alleen tegen COVID, maar ook tegen alle andere luchtweginfecties), zie ik geen enkele reden om een corona PCR test te doen en al helemaal niet om de uitslag af te wachten.

Het kost namelijk alleen maar geld en is oncomfortabel, omslachtig. De uitslag is ook totaal onbetrouwbaar, zoals ik uitvoerig besproken heb op dit blog. (Zie al mijn artikelen over de PCR test.) De belangrijkste reden om de test niet te doen, is dat er weer enkele dagen overheen gaan voordat de test afgenomen is en de uitslag binnen is. Die vertraging is onwenselijk en onnodig.

Het devies is dat iedereen die een luchtweginfectie heeft (zoals griep, verkoudheid, COVID), zo snel mogelijk met het genoemde protocol moet beginnen. Wie twijfelt over ivermectine of er niet aan kan komen, kan alleen de supplementen nemen. Dat helpt ook al aanzienlijk, maar minder dan wanneer ook ivermectine aan de behandeling toegevoegd.

Het hele protocol of alleen de supplementen nemen uit voorzorg (profylaxe) is ook een uitstekend idee.

DISCLAIMER: Alle inhoud op dit blog is ter informatie; het is GEEN medisch advies.

Dokter overlijdt 16 dagen na eerste dosis coronavaccin

Een Amerikaanse arts heeft op 18 december de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech mRNA coronavaccin gekregen. Drie dagen later kreeg hij vlekjes onder de huid van zijn handen en voeten, welke veroorzaakt werden door bloedingen.

De arts had geen bekende ziektes of aandoeningen. Hij rookte niet, gebruikte geen medicijnen en had geen geschiedenis van negatieve reacties op medicijnen of vaccins.

Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en bleek trombocytopenie te hebben. Dat zijn te weinig bloedplaatjes waardoor mensen eerder bloedingen krijgen.

De hulp van specialisten uit het hele land werd ingeroepen om hem te helpen, maar niks werkte. Uiteindelijk stierf de arts 16 dagen nadat hij het vaccin gekregen had vanwege een zware plotselinge hersenbloeding.

Momenteel wordt onderzoek verricht of de gebeurtenis iets met het vaccin te maken heeft. Het kan puur toeval zijn. Als het geen toeval is, kan het een extreem zeldzame bijwerking zijn.

Dr. Mike Hansen sluit de video af met de boodschap dat hij nog steeds voorstander van het vaccin is, omdat het risico van het vaccin kleiner is dan het risico van COVID19. Ik ben het eens met deze denkwijze[1, 2], maar het is onvolledig omdat het vaccin niet vergeleken wordt met het beste alternatief.

De afweging is nu:

 • Optie A: Het vaccin nemen en dan hopelijk geen risico lopen op ernstige COVID ziekte of sterfte, maar wel het risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.
 • Optie B: Het vaccin niet nemen en dan mogelijk ernstig ziek worden of overlijden door COVID, maar geen risico op negatieve bijwerkingen van het vaccin.

Mijns inziens moet hieraan toegevoegd worden:

 • Optie C: Geen vaccin en wel veilige, onschadelijke en werkzame maatregelen treffen, zoals: ventilatie, optimale luchtvochtigheid, gezonde leefstijl en voeding.
  Bij ziekte: zo vroeg mogelijke behandeling met hoge doses of megadoses vitamine C, zink, vitamine D, ivermectine, quercetine, etc.
  Dit kan later eventueel aangevuld wordt met stollingsremmers en ontstekingsremmers.
  Wie toch in het ziekenhuis terecht komt, kan allerlei veilige en werkzame behandelingen krijgen die momenteel niet gebruikt worden.

Op basis van een volledige inventarisatie van de beste beschikbare opties, kan vervolgens een betere keuze gemaakt worden. Mogelijk is optie A beter dan optie B, maar is het ook beter dan optie C?[3]

Optie A en B gaan over de vraag of het vaccin veilig en werkzaam is. Optie C benadrukt een meer fundamentele vraag: is het vaccin wel nodig?

Naast zelfbescherming, kan het niet willen doorgeven van het virus, nog een reden zijn om het vaccin te nemen. Allereerst is er momenteel geen enkel bewijs dat de vaccins transmissie voorkomen, en het is zeker niet vanzelfsprekend dat ze dat zullen doen. Bovendien zorgt natuurlijke immuniteit bijna zeker wél voor remming van transmissie en zijn de maatregelen uit optie C ook geschikt om anderen te beschermen.

Nawoord

Naast de genoemde maatregelen bij Optie C, heb ik inmiddels nog heel veel meer uitermate veilige, werkzame, goedkope, praktische en beschikbare maatregelen geïnventariseerd. Deze heb ik (nog) niet gedeeld. Dat heeft deels te maken met tijdgebrek, maar het is vooral omdat dat tegen de huisregels van sociale media is.

Het officiële WHO-standpunt is namelijk dat er “momenteel geen bekende behandeling of preventie van COVID19 beschikbaar is”, op de basismaatregelen en het vaccin na. Alles dat hiervan afwijkt wordt bestempeld als misinformatie. Wie toch mogelijkheden oppert, breekt de regels.

Die persoon wordt eerst genadeloos gecensureerd en korte tijd later permanent verbannen van de platforms. (Velen worden ook ontslagen, hun licentie wordt ingetrokken, ze worden publiekelijk aan de schandpaal genageld, etc. etc.)

Dit is al velen overkomen, waaronder uiterst gekwalificeerde mensen wiens boodschap talloze levens had kunnen redden en nagenoeg alle maatschappelijke schade had kunnen voorkomen. In hun eerbare of oneerbare strijd tegen ‘misinformatie’, hebben sociale media de baby met het badwater weggespoeld.

Voetnoten

[1] Goed lezen: ik ben het eens met de denkwijze. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met de conclusie.

[2] Het risico van COVID is enorm afhankelijk is van de context. Een 80-jarige met meerdere onderliggende aandoeningen loopt heel veel risico; een gezonde 15-jarige loopt een minuscuul risico. Het kan mogelijk heel verstandig zijn dat de 80-jarige het vaccin neemt, en heel onverstandig dat de 15-jarige dat doet.

[3] De genoemde opties zijn niet uitputtend. Zo ken ik ook mensen die neigen naar:

 • Optie D: Zo’n half jaar wachten om te kijken of er in die periode geen ernstige bijwerkingen optreden bij anderen. Als die bijwerkingen uitblijven, dan alsnog het vaccin nemen.

Deze video kan vele levens redden, maar YouTube heeft hem gecensureerd

In bovenstaande video presenteert dr. Peter McCullough een uitstekend sequentieel algoritme voor de vroege behandeling van COVID19.

Het algoritme is zeker veilig, goedkoop en beschikbaar, en er is veel wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid.

McCullough, een gecertificeerd arts met ruim 35 jaar ervaring en meer dan 1000 publicaties op zijn naam, heeft het ontwikkeld samen met 23 andere figuurlijke zwaargewichten uit alle relevante disciplines van de medische wereld. Het is gepubliceerd in een peer-reviewed artikel in een medisch wetenschappelijk tijdschrift.

Ik heb de video bestudeerd voordat hij gecensureerd werd, en er komt werkelijk helemaal niks in voor waar een redelijk mens bezwaar tegen zou kunnen maken.

McCullough, die zelf ook patiënten behandelt, heeft korte tijd later zelf COVID opgelopen en het algoritme met groot succes op zichzelf heeft toegepast. Zijn ervaringen deelde hij in een real-time videodagboek. Die video’s zijn ook allemaal gecensureerd.

Sommige van zijn video’s zijn elders nog wel te vinden. Ik zou op LinkedIn relevante links willen delen, maar dan ben ik volgens de huisregels misinformatie aan het verspreiden en wordt dit bericht gecensureerd en/of mijn account opgeheven.

Gelukkig is dit mijn eigen blog waar ik meer vrijheid heb.

Dit is dezelfde video op een ander kanaal, die YouTube (nog) niet verwijderd heeft. Mocht deze video ook gecensureerd worden, dan is hier een versie op Bitchute.

Het artikel waar ik eerder over sprak is: Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection (The American Journal of Medicine; Peter McCullough et al., 7 August 2020).

Rechter van Hooggerechtshof in New York dwingt ziekenhuis ivermectine voor te schrijven op aandringen familie van patiënt

Een 80 jaar oude vrouw lag met COVID19 op de intensive care afdeling aan de mechanische beademing. Haar artsen gaven haar hooguit 20% kans om te overleven. De familie had zich verdiept in de materie en drong aan op off-label toediening van ivermectine.

Dit medicijn is al 40 jaar in gebruik (bij zowel mensen als dieren) en er zijn al 3,7 miljard doses van gebruikt. Het staat op de World Health Organization lijst van essentiële medicijnen. Momenteel komt er haast wekelijks nieuw bewijs dat het uiterst veilig en werkzaam is tegen COVID.

Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk stemden de intensivisten in met het gebruik van het medicijn. Binnen 48 uur herstelde de vrouw zo dramatisch dat ze van de IC af mocht. Vervolgens verslechterde ze helaas weer. Waarom? Omdat de nieuwe artsen op de klinische afdeling weigerden haar ivermectine te blijven geven.

Het medicijn is uiterst veilig en goedkoop en had overduidelijk tot dramatische verbetering in gezondheidstoestand van de vrouw geleid, maar de doktoren op de klinische afdeling duldden geen tegenspraak. Zij maken hier de wet uit en niemand anders! Wat denkt die familie wel?! Waar bemoeien ze zich mee?!

De familie schakelde een advocaat in en startte een rechtszaak. Een rechter van het Hooggerechtshof dwong het ziekenhuis alsnog ivermectine aan de vrouw te geven, waarna ze — je raadt het al — herstelde.

Zie ook

The Buffalo News schreef een artikel over dit verhaal: After judge orders hospital to use experimental Covid-19 treatment, woman recovers. Het artikel is niet beschikbaar voor mensen in de EU vanwege de privacyrichtlijnen. Wie gebruik maakt van VPN kan dit omzeilen. Het lukte mij met Instapaper moeiteloos om het artikel te kunnen lezen. Wellicht werkt het ook met Pocket.

Coronavaccinatie wordt 23 Noorse kwetsbaren fataal

Onderstaande tekst is gebaseerd op het artikel Vaccinatie doodt 23 kwetsbaren in Noorwegen door Anton Theunissen van het fantastisch goede blog virusvaria.nl.

De immuunreactie die opgewekt is door het coronavaccin, is 23 Noorse ouderen fataal geworden. Ze zijn niet met het vaccin gestorven, maar door het vaccin.[1]

Op basis van een eerste schatting, is de Vaccination Fatality Rate (VFR) even hoog als de Infection Fatality Rate (IFR) voor mensen jonger dan 65. “Dat is moeilijk te bevatten. Is Covid nou zo ongelofelijk onschuldig of is die vaccinatie nou zo moordend?”

Noorwegen heeft inmiddels het vaccinatiebeleid aangepast. Bij mensen die heel zwak en het levenseinde nabij zijn, dient een individuele evaluatie gemaakt te worden of vaccinatie wel de optimale keuze is.

Natuurlijk zouden we juist de hoogrisicogroep (in plaats van of aanvullend aan vaccinatie) uitstekend moeten beschermen middels:

 • veilige lucht door voldoende ventilatie en optimale luchtvochtigheid[2]
 • versterking van hun immuunsysteem met vitamine D en zink
 • zo vroeg mogelijke behandeling bij ziekte met veilige, beschikbare, werkzame, goedkope medicijnen en supplementen (zoals ivermectine, quercetine en hoge doses vitamine C)

Onze ‘experts’ en beleidsmakers kiezen daar in al hun wijsheid niet voor, want… ja, waarom eigenlijk?

Bij organisaties met ‘Volksgezondheid’ of ‘Health’ in hun naam mogen we erop vertrouwen dat ze alle werkzame en onschadelijke maatregelen aangrijpen, toch? Mochten ze dat nalaten, dan mogen we erop vertrouwen dat de reguliere media daar kritische vragen bij stellen, toch? En dat sociale media noodzakelijke informatie niet censureren, toch?

We mogen er ook op vertrouwen dat het artsen en andere medisch professionals vrij staat om zich uit te spreken en alle mogelijke middelen in te zetten om hun patiënten te helpen, toch? Het kan dus niet waar zijn dat hun licentie ingetrokken wordt, ze ontslagen worden en/of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden wanneer ze zich uitspreken of bepaalde medicijnen voorschrijven, toch? Toch?

Voetnoten

[1] Deze mensen overleden waarschijnlijk nadat zij de eerste dosis van het vaccin kregen. Bij mijn weten leidt de tweede dosis in bijna alle gevallen tot ernstigere bijwerkingen. In dat geval is het aannemelijk dat een nog groter aandeel van de kwetsbaren bij de tweede dosis vaccin zal komen te overlijden.

[2] Het Bouwbesluit is zeker niet goed genoeg. Allereerst voldoen veel gebouwen, zoals scholen, al niet aan het bouwbesluit, omdat de dichtheid van leerlingen hoger is dan waar de oorspronkelijke versie uit 1986 rekening mee hield. Daarnaast was het Bouwbesluit nooit voldoende om luchtweginfecties te bestrijden en optimale omstandigheden voor cognitieve prestaties te creëren. Ik heb begrepen dat er een aanbeveling bestaat voor relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 70%, maar vooral die 30% is een probleem. Onder de 40% neemt de vatbaarheid voor luchtweginfecties heel snel toe.