Professor disputes epidemiologist’s coronavirus immunity claim as ‘groupthink hysteria’

Ik nomineer Julia Hartley-Brewer voor de Nobelprijs voor in het bijzonder de manier waarop zij professor Paul Elliott interviewt of beter gezegd, doorzaagt.

Elliott blijft maar beweren dat omdat antilichamen in het bloed afnemen, opbouw van natuurlijke groepsimmuniteit kansloos is en strengere maatregelen per se moeten komen tot er een vaccin is. Iedere keer komt hij met irrelevante zaken op de proppen, maar Hartley-Brewer brengt hem steeds weer terug naar de kern.

Zij onderbreekt hem regelmatig, maar precies op het juiste moment en om de juiste reden. Ze doet het alleen als hij geen enkele poging doet om haar terechte vraag te beantwoorden en de aandacht afleidt. Ze wordt niet onbeschoft maar verlangt simpelweg dat hij haar vraag beantwoordt.

NB: Vooral politici zijn er meesters in om te doen alsof ze een vraag beantwoorden, maar dat ondertussen niet te doen (zonder dat het al teveel opvalt) als het hen niet goed uitkomt. In de op waarheid gebaseerde film Frost/Nixon uit 2008 wordt dat uitstekend getoond. Het is de taak van een uitstekende interviewer om de interviewee bij de les te houden, anders neemt de interviewee een loopje met je.

De ‘argumenten’ van Elliott

De beweringen van Elliott gaan steeds volgens het stramien: ‘water is nat, dus we moeten strengere maatregelen nemen tot er een vaccin is’. De keer erop is het: ‘gras is groen, dus …’ Daarna is het ‘ijs is koud, dus…’ Daarna is het ‘de hemel is blauw, dus…’ Het eerste deel van de bewering is steeds een feit, maar dat staat los van de bewering die erop volgt.

Ja, antilichamen nemen na verloop van tijd af (dat gebeurt altijd als er er een tijdje geen blootstelling is), maar T-cellen en andere componenten van ons immuunsysteem zijn er om ons te verdedigen en antilichamen kunnen bij een volgende blootstelling weer snel aangemaakt worden. Dit systeem blijkt goed te werken. Als het niet goed werkte hadden we veel meer dan een handvol herbesmettingen op 750 miljoen mensen die het virus al gehad hebben.

NB: ‘Herbesmetting’ is irrelevant. Het gaat om ‘her-ziekte’. Als je het virus voor de tweede keer in de keel hebt hoeft dat niks uit te maken als je er niet ziek van wordt en dus ook niet aan sterft en niet in het ziekenhuis terecht komt.

Ja, we moeten meer leren over immuniteit en dit virus, maar we zien al dat de immuniteit werkt, zoals altijd. We kunnen onderbouwde aannames maken op basis van kennis die we al decennia hebben over ons immuunsysteem en wat we simpelweg kunnen observeren, namelijk dat mensen niet bij bosjes dood neervallen.

Ja, het is een nieuw virus, maar die is sterk verwant aan corona verkoudheidsvirussen die er al heel erg lang zijn en ieder griepseizoen weer terugkomen.

Als immuniteit niet werkte, zouden de mensen bij zeer gevaarlijke (en verwante) virussen als SARS1 en MERS over de hele wereld bij bosjes dood neer zijn gevallen. Toch gebeurt dat niet, ondanks dat er geen vaccin is.

Ja, het nieuwe coronavirus is gevaarlijk en dat was ook zo met SARS1 en MERS.

Ja, het virus verspreidt zich door de bevolking en nee, we vallen niet allemaal dood neer.

Zweden

Als antilichamen afnemen en zij de ENIGE vorm van verdediging zijn waar we op kunnen rekenen, hoe kan het dan dat er in Zweden momenteel maar 2 mensen per dag op een bevolking van 10 miljoen sterven met/door corona? Men neemt daar tenslotte maar beperkte maatregelen.

Als hij nogmaals geconfronteerd wordt met dit gapende gat in zijn betoog, begint hij erover dat de sterfte in Zweden hoger is dan in buurlanden. (Dat heeft er o.a. mee te maken dat de urbanisatiegraad, oftewel het aandeel van de bevolking dat in de grote steden woont, in Zweden aanzienlijk hoger ligt. Het gaat ook volledig voorbij aan het feit dat de relatieve oversterfte vanwege alle oorzaken in Zweden LAGER ligt dan in Nederland, Groot-Brittannië en België. Dit zijn landen waar het demografisch heel goed vergelijkbaar mee is.)

Vervolgens doet hij het af met de uitspraak dat Zweden een interessant geval is, maar dat in Engeland ‘de cijfers’ toenemen. Hartley-Brewer vult aan dat dat altijd zo is als de ‘R in de maand is’, dus dit seizoen is niets anders dan alle voorgaande griepseizoenen.

Interview met professor Anthony Brooks

Uit het volgende interview met professor Anthony Brooks blijkt het intensievere testen de cijfers vertekent. Wie afgelopen lente in het ziekenhuis terecht kwam met een herseninfarct en daaraan overleed, werd niet getest op corona en ook niet als coronadode genoteerd. Als exact hetzelfde nu gebeurt, wordt die persoon wel op corona getest en ook als coronadode geboekt terwijl corona mogelijk geen enkele rol speelt.

Hoe kan het dat sterfte aan andere luchtweginfecties lijkt te nemen? Een mogelijke oorzaak is hetzelfde als hiervoor, namelijk dat wie sterft door een longontsteking die (mede) door een ander virus veroorzaakt wordt, als (uitsluitend) coronadode geboekt wordt als die persoon ook coronapositief is. Een andere reden kan zijn dat de maatregelen (zoals physical distancing) niet alleen de overdracht van corona remmen, maar ook van alle andere luchtweginfecties.

Ondertussen is er wel oversterfte buiten de ziekenhuizen als gevolg van kanker, hartinfarcten, etc. Dit is een direct gevolg van de maatregelen. We moeten de sterfte en schade vanwege alle oorzaken minimaliseren, dus niet alle aandacht en maatregelen richten op een enkel virus. (David L. Katz gebruikt de term ‘minimalisatie van totale schade’.)

Professor Brooks citeert uit een artikel van Imperial College dat professor Elliott geschreven heeft, waarin staat dat onvoldoende bekend is over de rol van T-cellen dus dat het NIET met zekerheid gezegd kan worden dat afname van antilichamen gepaard gaat met toegenomen kans op herbesmetting. Brooks had dat gewoon kunnen zeggen tegen Hartley-Brewer maar liet dat na ondanks dat zij er maar op bleef hameren.

Bespreking

Weerleggend bewijs

We hebben al heel lang geleden van Charles Darwin geleerd dat we niet alleen extra op moeten letten als we weerleggend bewijs (EN: disconfirming evidence) tegenkomen, maar dat we daar actief naar op zoek moeten gaan.

Als we denken dat antilichamen de enige verdedigingslinie zijn en die afnemen, dan zouden het o.a. in Zweden helemaal uit de klauw moeten lopen en zouden er honderden miljoenen doden door SARS1 en MERS moeten zijn.

Het feit dat dat niet het geval is, wijst erop dat de theorie fout is. Vervolgens moeten we onze theorie aanpassen, niet onwenselijke feiten negeren en de feiten met geweld in onze theorie proberen te rammen. De praktijk hoort altijd leidend te zijn, niet de theorie.

Antilichamen

Antilichamen zijn een sterk onvolledige maatstaf van immuniteit. Sommige mensen maken geen antilichamen aan, omdat dat bij hen niet nodig is. Bij anderen zijn de antilichamen er wel, maar gaat het om IgA antilichamen in de keel, niet IgG en IgM antilichamen in bloed.

Over respect, zelfkennis, gezonde nederigheid en zelfstandig denken

Hartley-Brewer geeft aan dat zij geen expert is in virologie en immunologie en professor Elliott dat wel is. Dus of hij dan alsjeblieft haar terechte vraag wil beantwoorden.

We kunnen best respect hebben voor experts én we moeten zelfstandig denken. Als een Nobelprijswinnaar in de wiskundige beweert dat 1 plus 1 gelijk is aan 3, dan is het terecht dat wij daar een toelichting over verwachten en dat we het niet zomaar accepteren als die niet komt.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s