Dr. Mobeen Syed bespreekt medicijncocktail die Donald Trump gekregen heeft tegen COVID

Woord vooraf: Ik ben geen arts, bioloog, immunoloog of andere expert op dit gebied. Waar ik hieronder over schrijf is compleet nieuw voor mij. Ondanks dat ik mijn uiterste best heb gedaan, kan het dus heel goed zijn dat ik bepaalde dingen verkeerd heb opgeschreven. Ik schrijf er toch over op dit moment, omdat het volgens mij dringend noodzakelijk is en bij mijn weten geen enkele andere Nederlander bezig is deze essentiële kennis op een redelijk begrijpelijke manier te verspreiden. (Huisarts Rob Elens uitgezonderd.)

Samenvatting

Dr. Mobeen Syed bespreekt de medicijncocktail die Donald Trump heeft gekregen tegen COVID: monoclonal antibody cocktail, remdesivir, zink, vitamine D, famotidine, melatonine, aspirine en dexamethason.

Het is twijfelachtig of remdesivir de beste oplossing was, omdat het ernstige bijwerkingen kan hebben, peperduur is (wat voor Trump vanzelfsprekend geen rol speelt) en niet eens goed aangetoond is dat het goed werkt. Er zijn ook andere medicijnen beschikbaar die veiliger zijn, beter werken en vele malen goedkoper zijn.

Dexamethason kan mogelijk te vroeg toegediend zijn, hoewel dat in combinatie met antivirale middelen niet per se een probleem hoeft te zijn.

Verder is het allemaal uitstekend, hoewel een zink ionofoor ontbreekt.

Het is niet alleen belangrijk wat Trump gekregen heeft, maar vooral ook wanneer hij het gekregen heeft. Het zo vroeg mogelijk starten van een effectieve veilige behandeling is bij COVID cruciaal.

Uitleg vooraf

Volgens dr. Paul Marik bestaat COVID op hoofdlijnen uit twee fases. In de eerste fase vermenigvuldigt het virus zich zeer snel in de gastheer (donkerblauw in onderstaande figuur). Na een tijdje komt het immuunsysteem op stoom en worden virusdeeltjes kapotgemaakt en ontstaan enorme hoeveelheden virusafval in het lichaam (lichtblauw hieronder). Hierbij kan het immuunsysteem op hol slaan (oranje hieronder), wat levensbedreigend kan zijn.

Bron: MATH+ protocol.

Omdat de fases dramatisch van elkaar verschillen moeten ze ook anders behandeld worden. In de fase van virusvermenigvuldiging helpen antivirale middelen. In de fase van ontregeling van het immuunsysteem zijn juist middelen nodig die ontstekingsremmend werken.

Als immuunonderdrukkende medicijnen in de eerste fase toegediend worden kan het levensgevaarlijk zijn, omdat een optimaal functionerend immuunsysteem nodig is om het virus te bestrijden. Een zwakker immuunsysteem leidt ertoe dat het virus zich sneller kan vermenigvuldigen.

Bespreking van de medicijnen die Donald Trump gekregen heeft

Regeneron cocktail van monoclonal antibodies: deze hechten zich op meerdere plaatsen aan het spijkereiwit van het virus, waardoor het moeilijker kan muteren en vast komt te zitten.1 In de cocktail zitten meerdere typen antilichamen zodat de kans groter is dat ze werken op een specifieke streng van het virus, net zoals de griepprik ook vaak een cocktail is van meerdere vaccins.

De antibodies zijn geen antiviraal medicijn maar een virusneutraliserend medicijn. Het virus is nog steeds heel, maar wordt ineffectief (dat is niet hetzelfde als inactief) omdat het geen contact kan maken met de ACE2 receptor van de cel. Ineffectief virus zit als het ware in een dwangbuis, terwijl inactief virus ‘dood’ is.

Remdesivir kan behoorlijk ernstige bijwerkingen hebben, zoals lever- en niertoxiciteit, en kan ook tot falen van ademhalingsorganen leiden. Hoewel remdesivir een antiviraal effect, heeft het zichzelf volgens dr. Mobeen Syed (‘dr. Been’) nog niet als effectief bewezen.

Als het virus een cel binnengedrongen is, kaapt het de mechanismen van de cel om zichzelf te vermenigvuldigen. De bouwstenen voor nieuwe virusdeeltjes haalt het uit de cel. Remdesivir is een zwakke bouwsteen.

Vergelijk het met het bouwen van een huis waarbij je bakstenen en cement van de buurman steelt, maar de buurman heeft er opzettelijk zwakke bakstenen en cement bij gedaan, zodat het door jou gebouwde huis zo weer in elkaar stort.

Het schijnt ook dat corona een mechanisme heeft zodat kwaliteitscontrole van nieuwe virusdeeltjes plaatsvindt (proeflezen). Remdesivir zou dit proces ook verstoren. Samengevat zou remdesivir dus ervoor zorgen dat de bouwstenen van nieuwe virusdeeltjes minderwaardig zijn en dat er geen kwaliteitscontrole plaatsvindt.

Omdat remdesivir een antiviraal medicijn is, moet het helemaal in het begin toegediend worden. In de latere fase werkt het volgens dr. Been (en dr. Paul Marik) slecht of niet.

Zink verstoort, net als remdesivir, het RdRP (RNA-dependent RNA Polymerase) enzym, alleen doet dat op een andere manier. Omdat zink een ion is (een geladen deeltje), heeft het moeite om door de celwand te komen. Daarom heeft het de hulp nodig van een zink ionofoor zoals hydroxychloroquine (HCQ), quercetine of EGCG. Het is opmerkelijk dat in de gepubliceerde lijst met medicijnen geen zink ionofoor stond.

Vitamine D helpt de ademhalingsbarrière gezond te houden en is een immuunmodulator. Uit een wetenschappelijke studie blijkt dat de sterfte bij mensen van ouder dan 40 jaar wiens vitamine D bloedwaarden hoger 40 ng/ml zijn, een significant lagere sterftekans hebben dan anderen. Bij het supplementeren met vitamine D is het ook belangrijk om te kijken naar andere waarden zoals calcium, magnesium, fosfaat, en te zorgen dat die waarden adequaat zijn.

Famotidine is een ‘H2 receptor antagonist’. Het wordt normaal gesproken gebruikt tegen maagzweren en brandend maagzuur (zure oprispingen). Het is bekend dat famotidine de sterfte bij COVID vermindert, maar het mechanisme hoe het werkt is onbekend.

Melatonine draagt bij aan betere slaap en heeft ontstekingsremmende, antioxidante en antivirale eigenschappen. Het is veilig en neemt af naarmate we ouder worden. Melatonine wordt (o.a.?) geproduceerd door de pijnappelklier. Dr. Been legt uit hoe melatonine biologisch werkt. Melatonine is vooral in de beginfase en als profylaxe goed. In latere fases van de ziekte helpt het minder omdat het onvoldoende ontstekingsremmend is.

De rol van aspirine bij COVID is om te zorgen dat het bloed dun blijft. Bij COVID is namelijk een sterke neiging van het bloed om te gaan klonteren (hypercoagulabiliteit). Aspirine kan eraan bijdragen om dat te voorkomen en kan ook vanwege andere redenen toegepast worden. Aspirine blokkeert COX-1 en COX-2 enzymen. Je moet wel aspirine blijven slikken om bloedplaatjes langdurig uit te blijven schakelen tot de noodzaak daarvoor weg is.

Dexamethason onderdrukt net als andere corticosteroïden het hele immuunsysteem en werkt ontstekingsremmend. (Ik zou denken dat dit hetzelfde is, maar dat lijkt niet het geval.) Het medicijn is hier misschien wel te vroeg toegediend, omdat de onderdrukkende werking op het immuunsysteem uitstekend is in de fase van immuunontregeling (de tweede fase), maar juist niet in de fase van virusreplicatie (de eerste fase).

Uit een in Oxford uitgevoerd onderzoek blijkt dat dexamethason uitstekend werkt (in de 2e fase van COVID), maar uit ander onderzoek blijkt dat methylprednisolon nog veel beter werkt.

Volgens dr. Been is het ideale moment om te beginnen met corticosteroïden als de saturatie (=zuurstofconcengtratie in het bloed) afneemt, en CRP, ferritine en andere ontstekingsbevorderende eiwitten snel toenemen of als signalen van immuunontregeling snel verschijnen.

Het kan zijn dat het niet zo’n groot gevaar is om het immuunsysteem in de eerste fase te onderdrukken mits tegelijkertijd antivirale medicijnen gegeven worden. Dat laatste was bij Trump het geval.

De ontstekingsremmende werking leidt ertoe dat er minder snel bloedklonters gevormd worden.

Q&A

Het is bij COVID patiënten bekend dat ze soms lijken te herstellen en dan ineens radicaal bergafwaarts gaan. In de ervaring van dr. Been is in deze gevallen een duidelijke fluctuatie zichtbaar. Als er een consistente verbetering is, is het niet waarschijnlijk dat iemand later een terugval zal hebben.

Dr. Been heeft 200-300 patiënten behandeld met HCQ en in 5 daarvan heeft hij fluctuaties in bloeddruk en hartritme (QT-prolongatie) gezien. Het is opmerkelijk dat die 5 mensen allemaal uit hetzelfde gezin kwamen. (Zou dit wijzen op een genetische factor?)

Dr. Been vindt het opmerkelijk dat in combinatie met zink, geen zink ionoforen of ivermectine gebruikt zijn. Zijn interpretatie is dat zijn artsen dat niet optimaal vonden in dit specifieke geval. Dat kan, maar het kan ook zijn dat een zink ionofoor wel degelijk toegediend is, maar niet gepubliceerd. Er stond namelijk niet bij dat de gepubliceerde lijst volledig was. HCQ is niet zomaar een goedkoop en effectief medicijn, maar is totaal gepolitiseerd. Het kan ook zijn dat Trump nog voldoende HCQ in zijn bloed had, omdat het medicijn een lange halfwaardetijd heeft. Het is volgens mij in ieder geval uitgesloten dat Trumps artsen niet weten dat zink een ionofoor nodig heeft, want zij hebben in maart al contact gehad met dr. Zelenko.2

Het zou kunnen zijn dat Trump enkele dagen eerder besmet is geraakt dan wat gepubliceerd wordt. In dat geval is het gebruik van dexamethason mogelijk niet te vroeg.

Belangrijk aan het protocol dat Trump gekregen heeft is niet alleen wat hij gekregen heeft, maar vooral wanneer hij dit gekregen heeft. Behandeling dient zo vroeg mogelijk te beginnen met de juiste combinatie van alle werkzame medicijnen in de juiste dosis.

Voetnoten

[1] Heel erg kort door de bocht: het coronavirus heeft aan de buitenkant spijkervormige uitsteeksels. Deze worden spijkereiwitten genoemd en zijn vergelijkbaar met een sleutel waarmee het virus toegang krijgt tot de cel. Het virus steekt de sleutel in de ACE2-receptor (het slot). (Wie meer details wil, raad ik aan dit artikel te lezen.) De antilichamen hechten zich aan de sleutel, waardoor deze niet meer in het slot past.

[2] In de Fact sheet for health care providers EUA of veklury (remdesivir) (PDF) van de Federal Drug administration staat dat remdesivir niet met (hydroxy)chloroquine gecombineerd moet worden:

Risk of Reduced Antiviral Activity When Coadministered with Chloroquine or Hydroxychloroquine
Coadministration of Veklury and chloroquine phosphate or hydroxychloroquine sulfate is not recommended based on in vitro data demonstrating an antagonistic effect of chloroquine on the intracellular metabolic activation and antiviral activity of Veklury

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s