Professor disputes epidemiologist’s coronavirus immunity claim as ‘groupthink hysteria’

Ik nomineer Julia Hartley-Brewer voor de Nobelprijs voor in het bijzonder de manier waarop zij professor Paul Elliott interviewt of beter gezegd, doorzaagt.

Elliott blijft maar beweren dat omdat antilichamen in het bloed afnemen, opbouw van natuurlijke groepsimmuniteit kansloos is en strengere maatregelen per se moeten komen tot er een vaccin is. Iedere keer komt hij met irrelevante zaken op de proppen, maar Hartley-Brewer brengt hem steeds weer terug naar de kern.

Zij onderbreekt hem regelmatig, maar precies op het juiste moment en om de juiste reden. Ze doet het alleen als hij geen enkele poging doet om haar terechte vraag te beantwoorden en de aandacht afleidt. Ze wordt niet onbeschoft maar verlangt simpelweg dat hij haar vraag beantwoordt.

NB: Vooral politici zijn er meesters in om te doen alsof ze een vraag beantwoorden, maar dat ondertussen niet te doen (zonder dat het al teveel opvalt) als het hen niet goed uitkomt. In de op waarheid gebaseerde film Frost/Nixon uit 2008 wordt dat uitstekend getoond. Het is de taak van een uitstekende interviewer om de interviewee bij de les te houden, anders neemt de interviewee een loopje met je.

De ‘argumenten’ van Elliott

De beweringen van Elliott gaan steeds volgens het stramien: ‘water is nat, dus we moeten strengere maatregelen nemen tot er een vaccin is’. De keer erop is het: ‘gras is groen, dus …’ Daarna is het ‘ijs is koud, dus…’ Daarna is het ‘de hemel is blauw, dus…’ Het eerste deel van de bewering is steeds een feit, maar dat staat los van de bewering die erop volgt.

Continue reading →

Opzienbarend nieuws: experimenteel wetenschappelijk onderzoek suggereert dat gorgelen met mondspoeling corona virusload drastisch en snel kan verlagen

Wetenschappers in Maleisië hebben mensen onderzocht die positief testten op corona middels een PCR-test.1

Onderzoeksopzet

Deelnemers werden willekeurig verdeeld over vier groepen. Drie groepen werd gevraagd om driemaal daags 30 seconden te gorgelen gedurende 7 aaneengesloten dagen. Groep A gebruikte daarbij povidon jodium (Betadine), groep B gebruikte mondspoeling van essentiële oliën (product van Listerine) en groep C gebruikte kraanwater. Groep D (controlegroep) werd gevraagd om helemaal niet gorgelen.

Vervolgens werden op dag 6 en 12 nogmaals (PCR) coronatests afgenomen om te zien of nog steeds genetisch materiaal van het virus gevonden werd.

Resultaten

De resultaten zijn opmerkelijk. Waar iedereen van de controlegroep op dag 6 nog positief testte (en 80% op dag 12), testte al na dag 6 niemand van de Betadinegroep meer positief. Mondspoeling van essentiële oliën werkte ook goed, maar iets minder. Kraanwater leek ook iets te helpen, maar nog minder.

Bespreking

De virusload is het aantal virusdeeltjes (of hoeveelheid genetisch materiaal) per eenheid slijm. Minder virusload betekent (all else equal) ook minder besmettelijkheid en minder ziekte. Als het inderdaad mogelijk blijkt om de virusload drastisch te verminderen met zo’n onschadelijke, beschikbare, goedkope interventie, zou dat vanzelfsprekend een enorm verschil maken.

Het mechanisme lijkt simpel. In het begin van COVID zit corona meestal hoofdzakelijk of uitsluitend in de mond, keel en keelneusholte (samen: bovenste luchtwegen). Gorgelen brengt mondspoeling in contact met het virus waarbij het virusomhulsel oplost en het virus inactief wordt. (Zeep doet precies hetzelfde.) Bij het gorgelen worden ook kleine druppeltjes verspreid in de keel en keelneusholte.

Meer onderzoek gewenst

Het genoemde onderzoek heeft beperkingen. Allereerst zijn de resultaten weliswaar gepubliceerd, maar het artikel nog niet, dus veel is nog onbekend. Bovendien zaten er maar 5 mensen in iedere groep.

Als we gemotiveerd zijn, zouden we in Nederland binnen enkele dagen een grootschalig onderzoek op kunnen starten met bijvoorbeeld 100 mensen in iedere groep en desnoods meer groepen. Een week later kunnen zouden de eerste resultaten al binnen kunnen stromen. (Als er niks gedaan wordt, is dat ook veelzeggend. Daden spreken boekdelen, woorden zeggen weinig.)

Uit ander experimenteel onderzoek blijkt dat veel soorten mondwater binnen slechts 30 seconden tenminste 99,9% van het virus onschadelijk maken.2,3 Onder andere Listerine Cool Mint komt uitstekend uit de bus.

Nawoord

Deze interventie werkt mogelijk alleen in de beginfase van COVID, als er nog levend virus is. (Alle deelnemers hadden minder dan 5 dagen klachten of minder dan 5 dagen sinds eerste positieve test.)

In de tweede fase van de ziekte heeft het immuunsysteem (bijna) al het virus al doodgemaakt en kan een zeer heftige reactie van het immuunsysteem op de brokstukken van viraal genetisch materiaal volgen (cytokinestorm) die gepaard gaat met de grootschalige vorming van bloedklonters (hypercoagulabiliteit). Mondspoeling kan dood virus niet nog doder maken.

Bij deze interventie geldt zoals bij de meeste, dat vroeger behandelen beter is. (Voorkomen is nog beter.) Het is net als bij een brand. Die is vele malen makkelijker te blussen is als deze nog klein is dan wanneer het hele gebouw al in brand staat.

Referenties

[1] Povidone-Iodine Vs Essential Oil Vs Tap Water Gargling For COVID-19 Patients (GARGLES) (ClinicalTrials.gov, 21 juli 2020)

[2] Virucidal Efficacy of Different Oral Rinses Against Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (The Journal of Infectious Diseases, 29 juli 2020)

[3] Lowering the transmission and spread of human coronavirus (Journal of Medical Virology, 17 september 2020)

Toevoeging van zink aan behandeling hydroxychloroquine en azitromycine bij klinische patiënten geassocieerd met bijna halvering sterfte

In het Journal of Medical Microbiology is een retrospectieve comparatieve studie verschenen waarbij men keek naar COVID ziekenhuispatiënten in New York die hydroxychloroquine (HCQ) en azitromycine (AZM) hadden gekregen. Men vergeleek de groep die daarnaast een zinksulfaat-supplement had ontvangen met de groep die dat niet had gekregen.

(Tekst loopt door onder het plaatje.)

NB: 440 mg zinksulfaat komt overeen met 100 mg puur zink. Sommige medicijnen werden in delen gegeven, bijvoorbeeld de helft ‘s morgens en de helft ‘s avonds. Zie het artikel voor de details.

Resultaten

De toevoeging van zink was geassocieerd met significant betere klinische uitkomsten, zoals te zien is in bovenstaand plaatje.

Uit de analyse van subgroepen blijkt dat de toevoeging van zink een enorm verschil maakte bij klinische patiënten (wel in ziekenhuis, maar niet op IC) en bij IC-patiënten niks uithaalde. Dit is totaal niet verrassend.

Fases in het ziekteproces

COVID begint met een fase van virale replicatie, waarbij het virus de cellen van de gastheer kaapt om zichzelf meer en meer te vermenigvuldigen.

Naarmate het immuunsysteem van de gastheer op stoomt komt, ontstaan steeds meer virusresten die op hun beurt tot een enorme ontstekingsreactie (cytokinestorm) en bloedklonters (trombose) leiden. Het meeste virus is dan al ‘dood’ en antivirale middelen helpen niet om dood virus nog doder te maken.

Patiënten worden niet zozeer ziek door het virus, maar door de zeer heftige reactie van hun immuunsysteem op virusresten.

Benodigde medicijnen in iedere fase

In de eerste fase zijn antivirale medicijnen en behandelingen gewenst. In de fase van hyperinflammatie zijn ontstekings- en stollingsremmers nodig. Antivirale medicijnen en behandelingen doen dan (haast) niks meer.

Zink is o.a. een uitstekend antiviraal middel, mits het de cellen in kan komen. Het heeft een hulpmiddel nodig om het de cel in te loodsen: een zogenaamde zink ionofoor. HCQ is zo’n middel, net als quercetine en EGCG. De twee hebben elkaar nodig voor optimaal resultaat.

Conclusie

 • Zo vroeg mogelijke behandeling met antivirale middelen is cruciaal. Behandeling dient te beginnen bij de allereerste symptomen, net zoals je een brand zo vroeg mogelijk wilt blussen. Als de patiënt eenmaal doodziek is,1 zijn er alleen nog maar slechte oplossingen en helpen antivirale middelen niet meer.2
 • Zink en zink ionoforen hebben elkaar nodig voor optimaal resultaat. De een zonder de ander is als een geweer zonder munitie of munitie zonder geweer.
 • Hydroxychloroquine is veilig, mits gegeven in de juiste dosis en voor korte duur. De European Heart Rhythm Association heeft dit onlangs bevestigd. Zij concluderen: “HCQ administration is safe for a short-term treatment for patients with COVID-19 infection regardless of the clinical setting of delivery, causing only modest QTc prolongation and no directly attributable arrhythmic deaths.”

Zie ook

In onderstaande video bespreekt een arts de wetenschappelijke publicatie uit dit artikel.

Voetnoten

[1] Ik wil absoluut niet zeggen dat de situatie hopeloos is als iemand doodziek is. Corticosteroïden (zoals dexamethason, methylprednisolon en prednison) en stollingsremmers werken dan namelijk goed en bieden perspectief. Maar het blijft dat ze verre van ideale oplossingen zijn.

[2] Hydroxychloroquine is heeft niet alleen een antivirale werking in combinatie met zink, maar is ook een immuunmodulator. Daarom wordt het ook gebruikt bij auto-immuunziekten zoals reuma en lupus (onder de merknaam Plaquenil). Echter, de immuunmodulerende werking is veel te zwak in verhouding tot heftige immuunreactie die met COVID gepaard gaat. Om die te kunnen beheersen zijn veel zwaardere middelen nodig, namelijk corticosteroïden.

Covid-19 Herd Immunity Strategy Is Ethically [Financially] Problematic, Says WHO Chief

Groepsimmuniteit kan op twee manieren bereikt worden

Groepsimmuniteit is wanneer een virus zich niet meer goed kan verspreiden door een bevolking, omdat een te groot deel immuun is.

Dit punt kan bereikt worden doordat mensen blootgesteld worden aan het virus en zodoende immuun worden. Dit heet natuurlijke groepsimmuniteit.

NB: Blootstelling hoeft niet per se te betekenen dat ze ook ziek worden, zeker als het immuunsysteem sterk is. Als het immuunsysteem al eerder blootgesteld is aan vergelijkbare virussen, kan al kruisimmuniteit bestaan.

Het kan ook bereikt worden doordat een deel van de bevolking zich laat vaccineren met een effectief vaccin waardoor mensen minder besmettelijk worden. Dit heet kunstmatige groepsimmuniteit.

Epidemiologisch gezien maakt het niet uit hoe het bereikt wordt. Een combinatie van beide is mogelijk. Ghebreyesus vergeet ‘per ongeluk’ natuurlijke groepsimmuniteit te vermelden.

Historie en immunologie

Ghebreyesus heeft het fout dat natuurlijke groepsimmuniteit nog nooit eerder toegepast is. Integendeel, het is altijd zo gegaan, want in het verleden waren er geen vaccins. Soms heeft dat enorme hoeveelheden slachtoffers geëist, zoals met de builenpest en de Spaanse Griep, maar er was destijds geen alternatief.

Hij zegt dat we nog onvoldoende weten over immuniteit voor COVID19. We kunnen er natuurlijk over twisten wanneer we ‘voldoende’ weten, maar we weten al dat corona geen killervirus is voor het overgrote deel van de bevolking, we weten dat T-cel immuniteit een enorme rol speelt. We weten ook dat T-cel immuniteit zeer langdurig aanhoudt: T-cellen van mensen die in 2003 SARS1 hebben gehad, reageerden in 2020 ook effectief op het nieuwe coronavirus.

Goedkope natuurlijke groepsimmuniteit

Toen ik het woord ‘ethisch’ las in de titel van de video, dacht ik dat hij het zou hebben over het opofferen van de kwetsbaren. Dat is een risico als je het niet goed doet en daarom moet je ze tijdens de fase van opbouw van groepsimmuniteit ook goede bescherming bieden. Ghebreyesus rept echter met geen woord over de kwetsbaren.

Corona leent zich fantastisch goed voor de opbouw van natuurlijke groepsimmuniteit, omdat het sterk heterogeen is: sommigen lopen een groot risico (ouderen met meervoudige onderliggende aandoeningen), terwijl anderen zo goed als geen risico lopen. Het is uitstekend mogelijk om natuurlijke groepsimmuniteit op te bouwen door het virus beheerst rond te laten gaan in de laagrisicogroep, terwijl tegelijkertijd de hoogrisicogroep adequate bescherming krijgt.

Bovendien zijn er veilige, effectieve, goedkope, beschikbare medicijnen om COVID te voorkomen of genezen. Daarnaast zijn er werkzame niet-farmaceutische oplossingen zoals zonlicht, ventilatie, luchtvochtigheid, een gezonde leefstijl en voeding, vitamine D, etc. waarmee we immuniteit op kunnen bouwen zonder onaanvaardbare gezondheidsrisico’s te lopen.

Het financiële probleem en het echte ethische probleem

Het grote probleem met natuurlijke groepsimmuniteit, met goedkope farmaceutische oplossingen en met niet-farmaceutische oplossingen, is dat het niet winstgevend is voor de farmaceutische industrie. En onthoud dat de farmaceutische industrie een grote sponsor is van de WHO. (Zoals we weten: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.) Het is geen ethisch probleem, maar een financieel probleem… voor de farmaceutische industrie.

Wat wel een ongelooflijk ethisch probleem is, is dat de WHO en de autoriteiten onnodige angst zaaien onder de bevolking, hen goede informatie onthouden en alles in het werk stellen om weerhouden dat veilige werkzame medicijnen als hydroxychloroquine (HCQ) toegepast worden.

Een en ander bevestigd door deskundigen

Wie nog twijfelt aan wat ik zeg, kan onderstaand interview met de Franse arts Christian Perronne eens bekijken. Vanaf 15:40 vraagt de interviewende arts hoe het toch kan dat de autoriteiten de behandeling in maart zo verprutst hebben, dat ze mensen thuis steeds zieker lieten worden terwijl al duidelijk was dat vroege behandeling met onder andere HCQ werkte.

Perronne antwoordt dat sommige adviseurs van de overheid, zelfs tot op het allerhoogste niveau, enorme belangenconflicten met de farmaceutische industrie hebben. Hij denkt dat zij daarom HCQ kapot wilden maken zodat het vervangen kon worden door remdesivir en consorten. Politici weten niks van medicijnen en zijn dus volledig afhankelijk van deskundigen. Dat betekent ook dat deskundigen hun alles wijs kunnen maken, waaronder dingen die in hun eigen belang zijn maar niet in het belang van het volk.

Arts en epidemioloog Dick Bijl zegt hetzelfde. Dokter Vladimir Zelenko noemt de WHO ook wel de World Homicide Organization.

The IDEA Trial: een uitstekend idee!

In Argentinië is een klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij COVID patiënten een combinatie kregen uit de volgende set medicijnen: Ivermectine, Dexamethason, Enoxaparine en Aspirine (IDEA).

Medicijnen

Alle groepen kregen ivermectine, waarbij de dosis aangepast werd aan de ernst van de klachten bij opname. Hoe ernstiger de klachten, hoe hoger de dosis.

De groepen met matige en ernstige klachten kregen daarnaast de ontstekingsremmer dexamethason. Dit geneesmiddel werd bij de groep met milde klachten onnodig (en onwenselijk?) geacht.

Alle groepen kregen ook bloedverdunners, omdat bij COVID sterk de neiging tot de vorming van bloedklonters bestaat. De groep met milde en matige klachten kreeg aspirine. De groep met ernstige klachten kreeg enoxaparine, een sterkere stollingsremmer dan aspirine.

(Tekst loopt door onder het plaatje.)

Samenvatting en klinische uitkomsten van het IDEA onderzoek

Klinische uitkomsten

Ziekteprogressie

Niemand uit de groep met milde klachten verslechterde. Dat is uitzonderlijk, want er is meestal een deel dat wel verslechtert. Op de ene patiënt die overleed na, verslechterde ook niemand uit de groep met matige of ernstige klachten.

Sterfte

Uit de totale groep van 167 patiënten overleed er slechts 1 (0,59%). Dit is 72% lager dan de gemiddelde sterfte (CFR) in Argentinië, dat op 2,1% ligt.

Uit de groep met matige of ernstige klachten, overleed 1 persoon uit 32 (3,1%). Deze persoon was al extreem ziek bij opname. Uit een groep van 12 COVID patiënten met matige of ernstige klachten die in hetzelfde ziekenhuis waren opgenomen maar niet volgens het IDEA protocol behandeld werden, overleden er 3 (25%). In Italië en Spanje was de sterfte bij patiënten met matige of ernstige klachten 26,8%. In vergelijkbare gevallen lag de sterfte dus maar liefst 8x hoger lag dan bij het IDEA protocol.

Nadelige gebeurtenissen

1 patiënt kreeg een maagzweer, welke waarschijnlijk veroorzaakt werd door de dexamethason. Deze persoon kreeg daartegen omeprazol en herstelde. Famotidine was vermoedelijk een nog beter medicijn geweest, omdat het niet alleen maagzweren bestrijdt maar ook rechtstreeks gunstig is bij COVID19.

Conclusie

Het IDEA protocol heeft zich in dit onderzoek uiterst veilig getoond en lijkt tot een enorme vermindering van sterfte te leiden. Tijd voor het ogenblikkelijk opstarten van grootschaliger onderzoek.

Ondanks het onvolledige onderzoek moet het IDEA protocol ook onmiddellijk toegepast worden in ziekenhuizen, omdat de risico’s van dit protocol lager zijn dan van het huidige protocol. Zodra er een betere optie aan het licht komt, kan dat toegepast worden.

Het enige echte verschil van dit protocol met het huidige protocol dat in Nederland wordt toegepast is overigens de toevoeging van ivermectine, want dexamethason en bloedverdunners maken al deel uit van het huidige protocol.

Nawoord

Als de patiënten al bij de eerste symptomen ivermectine hadden gekregen, waren de meeste ziekenhuisopnames vermoedelijk bespaard gebleven.

Dexamethason is waarschijnlijk een slecht medicijn voor vroege behandeling, omdat in de virusreplicatiefase onderdrukking van het immuunsysteem dodelijk kan zijn. In de volgende fase van hyperinflammatie, waarbij het immuunsysteem als het ware op hol slaat door enorme hoeveelheden virusresten in het lijf, kan het wel heel gunstig zijn.

In onderstaande video bespreekt een arts The IDEA Trial.

Nieuw onderzoek ivermectine toont uitstekende veiligheid en werkzaamheid bij COVID19

Onlangs is een nieuwe wetenschappelijke studie naar het gebruik van ivermectine bij COVID-19 gepubliceerd: Ivermectin Treatment May Improve the Prognosis of Patients With COVID-19.

NB: Ivermectine is een medicijn dat gebruikt wordt tegen parasieten (zowel bij mensen als dieren). Het heeft ook bemoedigende resultaten getoond tegen COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus.

Uitkomsten

Toevoeging van ivermectine aan de standaardbehandeling leidde tot de volgende resultaten:

 • Virus werd aanzienlijk sneller uit het lichaam verdreven: van 15 naar 4 dagen tot een negatieve PCR-test (73% korter). Dit is gunstig voor de veiligheid van zorgpersoneel.
 • Noodzakelijke duur ziekenhuisverblijf aanzienlijk korter: van 15 naar 9 dagen (40% korter). Dit komt neer op een verhoging van de effectieve ziekenhuiscapaciteit met tweederde.
 • Drastische vermindering in sterftepercentage: van 6,8% naar 0,9% (87% vermindering).
 • Geen nadelige gebeurtenissen in ivermectine groep, dus het betreft een veilig medicijn.

Onderstaande tabel toont de klinische uitkomsten van het onderzoek (bron: het artikel):

Bespreking

Patiënten in het onderzoek kregen ivermectine binnen 24 uur nadat ze opgenomen werden in het ziekenhuis. Dit sluit aan bij wat ik eerder schreef over hoe zo vroeg mogelijke behandeling van COVID-19 essentieel is. Het zou kunnen dat de resultaten van het onderzoek nog beter uitgepakt waren als de patiënten het medicijn al hadden gekregen bij de allereerste symptomen.

YouTube kanaal Whiteboard Doctor bespreekt de studie in onderstaande video:

De ivermectine- en controlegroep waren goed op elkaar afgestemd. Dat betekent dat de patiënten ongeveer vergelijkbaar waren aan het begin van de studie, zodat het waarschijnlijk is dat resultaten van het onderzoek door het experiment komen en niet door een onderscheid in de groep.

De enige factor waarop de groepen niet goed op elkaar afgestemd waren, is dat de controlegroep een groter aandeel vrouwen bevatte. Omdat vrouwen gemiddeld genomen minder ziek worden dan mannen bij COVID, stond de controlegroep dus al 1-0 voor voordat het experiment begon. Desondanks kwam ivermectine duidelijk beter uit de bus.

Conclusie

Het artikel concludeert:

“Er bestaat dringend behoefte aan een veilig, goedkoop, ruim beschikbaar medicijn voor COVID-19 patiënten. De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat ivermectine kan worden overwogen als een eerstelijnsbehandeling om onomkeerbare respiratoire complicaties en overdracht in de gemeenschap te beperken. Een grootschalig klinisch onderzoek zal onze bevindingen bekrachtigen.”

Eerstelijnszorg is zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing, zoals de huisarts. Voor tweedelijnszorg is wel de verwijzing nodig, bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis.

WHO schrijft: “It is time to capitalize on the full public health potential of ivermectin.” Mee eens!

Dr. Mobeen Syed bespreekt medicijncocktail die Donald Trump gekregen heeft tegen COVID

Woord vooraf: Ik ben geen arts, bioloog, immunoloog of andere expert op dit gebied. Waar ik hieronder over schrijf is compleet nieuw voor mij. Ondanks dat ik mijn uiterste best heb gedaan, kan het dus heel goed zijn dat ik bepaalde dingen verkeerd heb opgeschreven. Ik schrijf er toch over op dit moment, omdat het volgens mij dringend noodzakelijk is en bij mijn weten geen enkele andere Nederlander bezig is deze essentiële kennis op een redelijk begrijpelijke manier te verspreiden. (Huisarts Rob Elens uitgezonderd.)

Samenvatting

Dr. Mobeen Syed bespreekt de medicijncocktail die Donald Trump heeft gekregen tegen COVID: monoclonal antibody cocktail, remdesivir, zink, vitamine D, famotidine, melatonine, aspirine en dexamethason.

Het is twijfelachtig of remdesivir de beste oplossing was, omdat het ernstige bijwerkingen kan hebben, peperduur is (wat voor Trump vanzelfsprekend geen rol speelt) en niet eens goed aangetoond is dat het goed werkt. Er zijn ook andere medicijnen beschikbaar die veiliger zijn, beter werken en vele malen goedkoper zijn.

Dexamethason kan mogelijk te vroeg toegediend zijn, hoewel dat in combinatie met antivirale middelen niet per se een probleem hoeft te zijn.

Verder is het allemaal uitstekend, hoewel een zink ionofoor ontbreekt.

Het is niet alleen belangrijk wat Trump gekregen heeft, maar vooral ook wanneer hij het gekregen heeft. Het zo vroeg mogelijk starten van een effectieve veilige behandeling is bij COVID cruciaal.

Uitleg vooraf

Volgens dr. Paul Marik bestaat COVID op hoofdlijnen uit twee fases. In de eerste fase vermenigvuldigt het virus zich zeer snel in de gastheer (donkerblauw in onderstaande figuur). Na een tijdje komt het immuunsysteem op stoom en worden virusdeeltjes kapotgemaakt en ontstaan enorme hoeveelheden virusafval in het lichaam (lichtblauw hieronder). Hierbij kan het immuunsysteem op hol slaan (oranje hieronder), wat levensbedreigend kan zijn.

Bron: MATH+ protocol.

Omdat de fases dramatisch van elkaar verschillen moeten ze ook anders behandeld worden. In de fase van virusvermenigvuldiging helpen antivirale middelen. In de fase van ontregeling van het immuunsysteem zijn juist middelen nodig die ontstekingsremmend werken.

Als immuunonderdrukkende medicijnen in de eerste fase toegediend worden kan het levensgevaarlijk zijn, omdat een optimaal functionerend immuunsysteem nodig is om het virus te bestrijden. Een zwakker immuunsysteem leidt ertoe dat het virus zich sneller kan vermenigvuldigen.

Continue reading →

Ivermectine lijkt uitstekend te helpen tegen COVID

Ivermectine is een van de medicijnen die fantastisch goed lijken te werken om COVID te voorkomen of behandelen. Niet alleen dat, maar vaak werkt het al binnen 3 tot 4 uur. Vanzelfsprekend is het prettig voor de patiënt als het zo snel werkt, maar het is ook heel gunstig om een oorzakelijk verband vast te kunnen stellen.

Als veel mensen dramatisch opknappen binnen enkele uren nadat zij het medicijn ingenomen hebben, kan het haast niet door het placebo effect of iets anders komen. De verbetering moet dan door het medicijn veroorzaakt zijn.

Ivermectine lijkt, in tegenstelling tot andere medicijnen, te werken in alle fases van de ziekte, vanaf het allereerste begin tot op de IC en potentieel zelfs daarna (long COVID).

Deze video toont een goede anekdote.

Zodra ik meer geleerd heb over dit en andere medicijnen, ben ik van plan daarover te schrijven. Wie meer wil weten kan eens kijken bij de de YouTube kanalen van Whiteboard Doctor en dr. Mobeen Syed. Professor Thomas Borody is bekend geworden met zijn protocol dat ivermectine combineert met het antibioticum doxycyline en zink.

Andere medicijnen en supplementen die uitstekend lijken te werken zijn:

 • Zink in combinatie met een zink ionofoor (HCQ, quercetine, EGCG)
 • Broomhexine (zit in Bisolvon hoesttabletten, maar niet in de meeste andere producten van Bisolvon)
 • Melatonine
 • Vitamine C en D
 • Famotidine

Het is mogelijk en verstandig om ze te combineren. Essentieel bij al deze medicijnen is dat ze zo vroeg mogelijk ingenomen moeten worden voor optimaal effect. Je kunt ze ook uit voorzorg al nemen.

Dat laatste is vooral een goed idee voor wie tot de hoogrisicogroep behoort of met de hoogrisicogroep werkt. Dat kunnen mensen zijn met een kwetsbare gezondheid, maar bijvoorbeeld ook zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten werken of zelf blootgesteld worden aan potentieel hoge virusdoses.

Het mooie is dat het grootste deel van de genoemde medicijnen uiterst veilig en goedkoop is, weinig tot geen negatieve bijwerkingen heeft (en wel positieve bijwerkingen), en zonder recept verkrijgbaar is in zeer grote hoeveelheden.

Prof. Peter Doshi en prof. Eric Topol: ‘These Coronavirus Trials Don’t Answer the One Question We Need to Know’

Professoren Peter Doshi en Eric Topol schrijven in The New York Times dat de lopende onderzoeken van Moderna, Pfizer en AstraZeneca naar een corona vaccin allemaal zoeken naar verlichting van milde COVID klachten. Maar zelfs als dat het geval blijkt, dan garandeert dat niet dat het goed beschermt tegen matige of ernstige ziekte, terwijl dat nou juist de reden is om een vaccin te nemen.

Het influenza vaccin vermindert bijvoorbeeld het risico op milde ziekte bij gezonde volwassen, maar er is geen goed bewijs dat ze de sterfte onder ouderen verminderen. De toenemende vaccinatiegraad over de afgelopen decennia heeft niet geleid tot een afname in sterfte.

Moderna en Pfizer geven aan dat hun vaccins bijwerkingen hebben die lijken op COVID, dus je neemt straks wellicht een vaccin dat je niet beschermt tegen ernstige ziekte maar wel meer ongemak veroorzaakt dan het voorkomt.

Als gevaccineerde proefpersonen minder milde symptomen krijgen, kunnen de proeven eerder gestopt worden omdat dan ‘bewezen’ is dat het vaccin werkt, ondanks dat er veel te weinig data is. Om de veiligheid van een vaccin aan te tonen, moet grondig getest worden. (Natuurlijk moet het ook noodzakelijk zijn, maar dat is een andere discussie. Bij veiligheid hoort ook veiligheid op de lange termijn, die alleen op de lange termijn kan blijken en waar sowieso niet op gewacht zal worden.)

Wat beter moet: de onderzoeken moeten per se helemaal afgerond worden en er moet gekeken worden naar de juiste klinische uitkomst, namelijk of het beschermt tegen matige of ernstige ziekte.

Vroege behandeling van COVID is cruciaal

Momenteel ben ik me aan het verdiepen in medicijnen die COVID kunnen voorkomen of genezen. Wat ik tot noch toe gevonden heb stemt mij heel erg optimistisch. De benodigde medicijnen zijn al decennia beschikbaar, dus er hoeft niks nieuws ontwikkeld te worden en de veiligheid is zonder enige twijfel aangetoond.

De benodigde medicijnen werken uitstekend en zijn goedkoop en beschikbaar in zeer grote hoeveelheden. De protocollen maken ziekenhuisopnames en vaccins in de meeste gevallen overbodig. Ze voorkomen niet alleen veel sterfte, maar ook ernstige ziekte.

Wat me in alle gevallen opvalt, is dat vroege behandeling cruciaal blijkt. Hoe vroeger, hoe beter. In bepaalde gevallen kan het zelfs raadzaam zijn om ze uit voorzorg (profylactisch) te nemen, aangezien ze toch veilig en goedkoop zijn.

Bij een patiënt waarvan vermoed wordt dat deze COVID heeft, kan het raadzaam zijn de behandeling al te starten nog voordat de diagnose bevestigd wordt middels een test. Mocht later blijken dat de persoon geen COVID heeft, dan stop je de behandeling gewoon.

Vergelijk vroege behandeling van COVID met het volgende: Wil je een brand liever bestrijden in het prille begin of pas als het hele gebouw of bos in lichterlaaie staat? Wil je kanker bestrijden als de tumor nog klein is of als deze al helemaal uitgezaaid is? Wil je een infectie vroegtijdig bestrijden of pas als de patiënt bloedvergiftiging heeft? Het antwoord mag duidelijk zijn lijkt me.

Als een patiënt al op de intensive care ligt zijn de vooruitzichten zeker niet hopeloos, maar is het wel verre van optimaal. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek heeft zich verplaatst van de IC naar het eerste moment dat een patiënt in het ziekenhuis komt. Dit is beter, maar nog steeds te laat. Het beste moment om te beginnen is als de patiënt voor het eerst symptomen krijgt en zich eventueel meldt bij de huisarts.

Als corona voet aan de grond krijgt in een gastheer, begint het zich te vermenigvuldigen waardoor het aantal ziekmakers exponentieel groeit. Van honderd naar tienduizend naar een miljoen naar een miljard, enzovoort. Hoe langer je wacht, hoe meer ziekmakers het lichaam moet bestrijden. Bovendien kan het in bepaalde gevallen even duren voordat de medicijnen actief worden, dus ook vanuit dat opzicht is vroeg starten of profylactisch gebruik aan te bevelen.

Vroege behandeling maakt bij mijn weten geen deel uit van het huidige protocol. Coronapositieve patiënten wordt verteld om in quarantaine te gaan en contact op te nemen met de huisarts als ze erg ziek worden.

Nawoord

Een relevante vraag is hoe het in godsnaam mogelijk is dat de hele wereld op zoek is naar een vaccin of behandeling tegen corona, en ik durf te beweren dat dat al bestaat, helemaal aangezien ik geen medisch professional ben.

Het antwoord is heel simpel: de medicijnen zijn levensgevaarlijk. Niet voor de patiënt, maar wel voor het financiële resultaat en de prestige en macht van de farmaceutische industrie. De medicijnen zijn namelijk spotgoedkoop, dus er valt bijna niks aan te verdienen en geen eer aan te behalen. Ze maken echter wel peperdure alternatieven overbodig.

Er wordt met man en macht gezocht naar oplossingen tegen corona, maar alleen oplossingen die de farmaceutische industrie tientallen of honderden miljarden opleveren, komen in aanmerking. De rest wordt bij voorbaat afgewezen of zelfs gesaboteerd, gedwarsboomd en zwartgemaakt.

Voor de duidelijkheid: ik beweer niet dat alle medisch professionals hun werk doen voor persoonlijk gewin. Integendeel, het gros van de medisch professionals geeft volgens mij juist ontzettend veel om de patiënt. Waarschijnlijk doen ze dat (bijna) allemaal wel in meer of mindere mate, alleen sommigen geven veel meer om persoonlijk gewin dan om het welzijn van de patiënt en het volk.

Is het cynisch van mij om dit te zeggen? Absoluut. Is het waar? Alles wijst erop. Hoe meer onderzoek ik doe, hoe meer ik walg van wat ik tegenkom. Het probleem ligt niet alleen in de farmaceutische industrie, maar ook in de media en politiek, en het is alleen met hele grote tegenzin dat ik deze conclusie bereik.

Ik nodig iedereen uit en moedig iedereen aan om mij niet te geloven op mijn woord, maar om zelf op onderzoek uit te gaan. Mijn suggestie is om te beginnen bij het Zelenko protocol.

In de komende dagen en weken verwacht ik meer te publiceren.

Zie ook