Het disproportionele angstvirus

Het aantal ernstig zieken en sterfgevallen van het coronavirus op het noordelijk halfrond ligt momenteel zeer laag. De zomer speelt hierin een belangrijke rol. Mensen zetten de ramen meer open en gaan meer naar buiten (ventilatie), zonlicht doodt het virus, het virus wordt sneller inactief en verplaatst zich minder goed bij hogere temperatuur en luchtvochtigheid. Zonlicht op onze huid verhoogt vitamine D bloedwaarde waardoor ons immuunsysteem beter werkt. Betere bescherming van de kwetsbaren speelt mee evenals inmiddels opgebouwde immuniteit onder de bevolking. De andere maatregelen helpen ook evenals mogelijk mutatie van het virus naar een minder virulente (=ziekmakend) variant.

Wat rest is besmetting (of beter gezegd: een positieve test) van de laag-risico populatie. Dit is geen probleem zolang het niet tot ernstige ziekte of sterfte leidt. De #pandemic heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de #casedemic waarbij positieve testen onnodig angst inboezemen.

Het coronavirus mag dan op z’n retour zijn, maar het disproportionele angstvirus woekert onverminderd voort, met voortdurende angst voor een 2e golf. Het angstvirus is nog meer airborne dan het corona. Het richt emotionele, sociale, economische en immuunschade aan. Dit leidt allemaal tot gezondheidsschade en maakt het ons kwetsbaarder.

Het plaatje geeft meer informatie over transmissie, pathologie en preventie.

The disproportional fear virus. Transmission of the disproportional fear virus occurs mostly through news broadcasting. The virus settles in between the ears and affects rational thinking.
Symptoms may include hyper-vigilant cleansing, distrust of friends and neighbors, and an overwhelming urge to give up basic human rights in exchange for the perception of safety.
The most efficient way to avoid infection is to socially distance from any news broadcasting outlets until an efficient alarmist news vaccine is found.

Voor de duidelijkheid

Ik zeg niet dat er geen reden tot angst is. Corona is een naar virus, vooral voor de kwetsbaren en in hoge dosis. Wat ik wel zeg is dat verlammende disfunctionele angst ook erg schadelijk en onwenselijk is, en dus vermeden dient te worden. We zouden m.i. moeten streven naar functionele reële angst die leidt tot effectieve proportionele voorzorgsmaatregelen.

We moeten alle risico’s in verhouding zien. De angst voor corona is momenteel veel te groot, en de angst voor vermijdbare ziekten veroorzaakt door een ongezonde leefstijl (chronisch slaaptekort, stress, te weinig lichaamsbeweging) en dieet zou groter mogen zijn en moeten leiden tot verbeterd gedrag. De laatste ziekten voeren de ranglijst met doodsoorzaken aan.

Om zichzelf volledig en juist te informeren zal iedereen verder moeten kijken dan de traditionele media, want jouw gezondheid en welzijn is niet hun belang. Hun belang is wel angst zaaien, want dat trekt aandacht waardoor zij meer (advertentie)inkomsten ontvangen.

Ook speelt een filosofische kwestie. Het leven draait niet alleen om het maximaal vermijden van risico’s, maar ook om een goede leefkwaliteit. Daar horen risico’s nou eenmaal bij. Het helpt om jezelf o.a. psychologisch, fysiek en economisch weerbaarder te maken.

P.S.

Het is niet zo dat in de zomer het virus helemaal weggaat of niemand meer kan besmetten. Dat is met corona niet zo en met de andere virussen ook niet. Allereerst is het zo dat het om het microklimaat gaat. Het doet er niet toe dat het buiten 40°C is (wat heel ongunstig is voor overdracht van het virus) als jij binnen zit in een ruimte met de airco aan. Los van het microklimaat, is transmissie en virulentie van het virus in de zomer minder, niet nul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s