Zou dit waar kunnen zijn? Ziekenhuispersoneel in Engeland monddood gemaakt over COVID-19

Zojuist kwam ik dit artikel tegen waar een senior arts* van een groot ziekenhuis in Surrey (Engeland) op anonieme basis schokkende informatie deelt. Ik heb geaarzeld om dit te delen, omdat ik vanzelfsprekend de persoon niet kan achterhalen en het ook niet per se op een betrouwbare website staat. Kortom, ik kan niet goed achterhalen of dit op waarheid gebaseerd is of dat het fake news is. Toch is de informatie dusdanig belangrijk en voor mij voldoende aannemelijk, dat ik er alsnog over publiceer.

*In het artikel wordt de term ‘consultant’ gebruikt. Dit wijkt aanzienlijk af van hoe die term in andere delen van de wereld gebruikt wordt, waar het meer om een adviseur gaat. Op Wikipedia staat: “In the United Kingdom, Ireland, and parts of the Commonwealth, consultant is the title of a senior hospital-based physician or surgeon who has completed all of their specialist training and been placed on the specialist register in their chosen speciality. Their role is entirely distinct from that of general practitioners, or GPs.” Het betreft dus een senior medisch specialist/chirurg, maar geen huisarts.

Ik raad iedereen aan om het niet zomaar aan te nemen, maar ook niet zomaar af te wijzen. Vraag je af of het waar zou kunnen zijn. Wees sceptisch en open. Doe meer onderzoek. Zoals je zult zien is het overduidelijk waarom de bron anoniem wil blijven.

Al het zorgpersoneel van de NHS (National Health Service) in Engeland heeft te horen gekregen dat het strikt verboden is om met de pers te praten. Wie dat toch doet wordt onbetaald geschorst worden of zelfs ontslagen. Veel medewerkers kunnen al moeilijk rondkomen en hebben een gezin te onderhouden, dus houden zich maar liever gedeisd.

NB: Een arts uit mijn LinkedIn netwerk heeft mij persoonlijk dat bevestigd dat ook veel personeel in Nederland zich allesbehalve vrij voelt om zich uit te spreken. Emeritus professor immunologie Beda Stadler zegt hetzelfde.

Tijdens de corona paniek zijn bijna alle andere zorgactiviteiten van het ziekenhuis gestaakt. Er kwamen steeds meer vragen vanuit het personeel waarom dit noodzakelijk was. Het antwoord van het ziekenhuis veranderde steeds en is inmiddels: “Kop dicht of je krijgt geen salaris”.

Er waren maar weinig corona-positieve patiënten en om de cijfers kunstmatig op te krikken, werden deze meermalen getest. Iedere positieve test werd geteld als een nieuw geval. Het kan zijn dat de gerapporteerde cijfers 5x tot 10x overdreven zijn. De metingen zijn wel echt, maar zijn van dezelfde persoon die meermalen getest is.

Zowel tijdens de lockdown als op het moment van schrijven van het artikel (medio juli) liet men bewust lege ambulances rondrijden (met de sirenes en zwaailichten aan) om bij het publiek de indruk te wekken dat er een ramp gaande was.

Het personeel draagt alleen mondkapjes en doet aan social distancing als zij publiekelijk zichtbaar zijn. Achter de schermen maken ze grappen over alle onzinnige maatregelen.

Het personeel is aangemoedigd om bij de doodsoorzaken van patiënten zoveel mogelijk COVID te vermelden, ook al had de patiënt geen symptomen en was deze niet eens getest. De bron zegt, “Ik geloof echt dat veel overlijdensaktes frauduleus ingevuld zijn om de sterfte mee te kunnen tellen bij de COVID-19 statistieken, terwijl complicaties van COVID-19 de dood niet veroorzaakt hebben.”

Alle potentiële klokkenluiders houden zich gedeisd uit angst voor de persoonlijke gevolgen, waaronder dreigementen van ontslag en pesten. Als zij gevrijwaard zouden zijn, is de bron ervan overtuigd dat er een vloedgolf klokkenluiders op zou staan waarmee een eind gemaakt zou worden aan “complete kranzinnigheid”.

De bron sluit af met, “Ik vind het steeds moeilijker om te leven met waar ik in betrokken geweest ben en het spijt me dat dit gebeurd is. Als afsluiting zou ik graag het volgende willen zeggen. Politici zijn niet veranderd. Het land heeft zojuist een kolossale vergissing begaan door hen te vertrouwen zonder verdere vragen te stellen.”

Commentaar ter afsluiting

Om misverstanden te voorkomen: ik ontken niet dat er een virus is. Ik ontken ook niet dat er mensen gestorven of ernstig ziek zijn geworden. Mijn medeleven gaat uit naar hen die dierbaren verloren zijn of zelf ziek zijn geworden.

Corona is een naar virus (in het bijzonder voor wie oud en/of kwetsbaar is en wie het virus in zeer hoge dosis binnenkrijgt) en in maart en april kwamen er ineens veel patiënten naar de ziekenhuizen (en ze lagen daar veel langer dan gebruikelijk in een griepseizoen) die al heel weinig reservecapaciteit hadden, en die in de griepgolf van 2018 ook al bomvol lagen. (Het echte probleem hier is dus niet zozeer het virus, maar de gebrekkige reservecapaciteit van de zorg.) Er zijn vast mensen overleden door corona en anderen bij wie corona het proces bespoedigd heeft.

Iedereen is flink geschrokken. Ik was daar een van. Met de kennis die we in maart hadden, was en ben ik van mening dat de intelligente lockdown verstandig was. Maar later, in het bijzonder van mei, werd steeds duidelijker dat corona ten eerste helemaal niet zo dodelijk was als gedacht en ten tweede dat het een slechts een specifieke bevolkingsgroep was die risico liep.

Toen hadden we de maatregelen niet moeten opheffen maar wel moeten verlichten en aan moeten passen. In plaats daarvan zijn de doelstellingen juist verscherpt. In plaats van ‘flatten the curve’ om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt (goede zaak!) werd ineens iedere besmetting er een teveel. Dit valt te verdedigen als op basis van voortschrijdend inzicht gebleken was dat het virus gevaarlijker was dan vermoed, maar het tegendeel is waar.

Ik beweer niet dat we roekeloos moeten doen, maar wel dat ten eerste de maatregelen buiten alle proporties zijn ten opzichte van de werkelijke dreiging en ten tweede dat er essentiële informatie en analyse achtergehouden word en de media haar taak verzaakt. Enkele uitzonderingen: patholoog Klaus Puschel (hier en hier), klinisch ethicus Erwin Kompanje, arts-microbioloog Peter de Man, arts Luis de Benito, huisarts Martin Voerknecht en GGD arts Koert van Rijn.

Zelfs de beleidsmakers zeiden het al. Zo zei Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) in februari al:

“Wat we weten is dat dit trekt tot de dodelijkheid van een griepvirus. Misschien, en ik hoop dat ik ongelijk heb, maar misschien een beetje dodelijker, maar ik denk dat de getallen uiteindelijk dat wel terug zullen brengen tot even groot.” 

De grootte van het gevaar van corona is dus een publiek geheim. Waarom vragen de media niet aan Marc van Ranst waarom deze draconische maatregelen nodig zijn tegen een virus dat even dodelijk is als de griep?

Waarom vraagt geen enkele journalist aan RIVM waarom zij helemaal niks zeggen over de Infection Fatality Rate (IFR), oftewel de kans om te overlijden als je het virus krijgt. Dat is namelijk niet het enige maar wel het belangrijkste getal dat de werkelijke dreiging aangeeft en dus de maximale maatregelen die proportioneel zijn.

Als de media het niet doet, dan moeten individuen het maar doen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s