Het doorbreken van de infectieketen

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt in onderstaande video (5:05): “Er telt uiteindelijk maar een ding: de effectiviteit van het bron- en contactonderzoek, de effectiviteit van het doorbreken van de infectieketen. Dat is wat je moet doen.

Ik ben het met hem eens dat we de infectieketen effectief moeten doorbreken. In het licht van mijn vorige artikel komt de vraag naar boven, Waar kunnen we die keten het beste doorbreken?

Is het (A) ook erg als corona (in een beheersbare dosis) overgaat van de ene gezonde jonge persoon op de andere, of is het (B) alleen erg als het overgaat op oma (lees: kwetsbare mensen)?

Moeten we ernaar streven om corona bij de hele bevolking weg te houden of alleen bij de kwetsbare bevolking? (En bij niemand in te hoge dosis)

Moeten we alle verspreiding voorkomen of alleen verspreiding richting de kwetsbaren?

We moeten het virus buiten de deur houden, maar buiten welke deur? Buiten de deur van de hele maatschappij of alleen buiten de deur van de kwetsbaren? (En als het virus toch binnen de deur komt via een kiertje in een beheersbare dosis voor de betreffende persoon, hoe erg is dat dan?)

Zijn alle besmettingen slecht of zijn alleen ernstig zieken en sterfgevallen slecht (en zijn asymptomatische en milde besmettingen irrelevant)?

Hopelijk kunnen we het allereerst eens worden dat het minimaliseren van ernstig zieken en sterfgevallen het kerndoel is. Vervolgens kunnen we hopelijk een opbouwende discussie aangaan waarin we gezamenlijk op creatieve wijze (en door wetenschap onderbouwd) zoeken naar de meest effectieve strategie om het kerndoel te bereiken.

Daarbij streven we niet alleen naar een strategie die werkt, maar die tevens de laagst mogelijke totale maatschappelijke impact heeft (subsidiariteit). Dit is wat David L. Katz total harm minimization (minimalisatie van totale schade) noemt.

Uit de strategievraag volgt de tactiekvraag die gaat over ‘hoe’: Hoe kunnen we die keten het beste doorbreken? Wat mij betreft maken ventilatie, activiteiten naar buiten verplaatsen, luchtvochtigheid, vitamine D, het verbeteren van onze gezondheid en thuistesten absoluut deel uit van de tactiek.

Als we de dosis virus binnen de perken kunnen houden (waardoor tegelijkertijd het gezondheidsrisico en de ernst van de ziekte afnemen) en als we het eens worden dat besmettingen van jonge gezonde mensen op zichzelf geen probleem vormen, kan het bron- en contactonderzoek in een klap mogelijk ook stukken eenvoudiger en minder arbeidsintensief.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s