RIVM somt nadelen op van grootschalig aselect testen van asymptomatische personen

Bron: Beleid SARS-CoV-2-PCR bij personen zonder klachten (RIVM).

“Van het aantal positieve testen kunnen er relatief veel fout-positief zijn.” De test meet dan resten van virus dat het immuunsysteem al vernietigd heeft of geringe hoeveelheden virus die het immuunsysteem met gemak aankan, dus weinig tot geen gezondheidsrisico. Gevolg: (fout-)positieve testen kunnen aanleiding geven tot onnodige angst onder de bevolking en disproportionele maatregelen.

“Lage virusloads duiden zeer waarschijnlijk op een fase zonder besmettelijkheid.” Wie heel weinig genetisch materiaal van corona in het slijm heeft, is bijna zeker niet (meer) besmettelijk. We willen nou juist weten of iemand besmettelijk is. De wereldwijd gebruikte PCR-testen zijn te gevoelig en pikken veel niet-besmettelijke gevallen op. Voor het gestelde doel zijn dit fout-positieven. Simpele oplossing: gebruik minder gevoelige tests. Die bestaan en zijn ook nog eens veel praktischer, prettiger, goedkoper en geven binnen 10 min de uitslag. Hierover schreef ik kortgeleden: Een veel praktischer alternatief voor de huidige coronatesten.

Voordeel van grootschalig testen: brengt het tot noch toe onzichtbare deel van de ijsberg in kaart. Het overgrote deel van de besmettingen heeft geen of hooguit milde symptomen. Met deze kennis kan het werkelijke gevaar van een coronabesmetting beter bepaald worden. Dat kan op zijn beurt bijdragen aan gekalibreerde functionele angst*, gepaste voorzichtigheid (geen roekeloosheid maar ook geen overvoorzichtigheid) en proportioneler beleid.

* Functionele angst is wanneer je bang bent voor iets dat een reëel gevaar vormt, bijvoorbeeld je dat iemand zich verbrandt bij het koken. Het uit de buurt houden van kleine kinderen terwijl jij aan het koken bent en niet zomaar je handen op mogelijke hete oppervlakken leggen, zijn dan gepaste voorzorgsmaatregelen. Gepaste voorzichtigheid omdat je bang bent om geëlektrocuteerd te worden of voor een verkeersongeluk, zijn andere voorbeelden. Als de angst doorschiet in verlamming, bijvoorbeeld dat je niet eens in de buurt van een fornuis durft te komen, is het disfunctionele angst. Doodsbang zijn om een presentatie te geven (wat vrij milde reële risico’s heeft) is ook disfunctioneel.

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s