Airborne Transmission of SARS-CoV-2 (JAMA)

Gisteren is een goed artikel gepubliceerd in JAMA: Airborne Transmission of SARS-CoV-2: Theoretical Considerations and Available Evidence. Het probeert zo objectief mogelijk te kijken in hoeverre corona airborne is.

Reproductiegetal

Het artikel noemt een goede reden waarom corona airborne kan zijn, ondanks het lagere reproductiegetal: de minimale besmettingsdosis kan hoger zijn. Dit noemt RIVM niet. Het lijkt me stug dat de experts zich dat niet gerealiseerd hebben of het per ongeluk vergeten zijn te vermelden.

NB: Ik schreef onderaan dit artikel al over virulentie, min of meer de inverse van de minimale besmettingsdosis, als mogelijke verklaring.

Wanneer is corona airborne?

Het artikel kijkt op basis van een gemiddelde situatie of corona airborne is. Het zou beter zijn om te vragen, ‘WANNEER is corona airborne en besmettelijk?’ Hieronder volgen factoren die een belangrijke rol spelen:

 • Uitademen: Als je door de neus uitademt, stoot je (bijna) geen microdruppels uit. Als je gaat zingen, stoot je gigantisch veel microdruppels uit.
 • Inademen: Als je rustig door de neus inademt, wordt lucht in de neus-keelholte gefilterd, bevochtigd en verwarmd. Als je hard door de mond inademt, gebeurt dit allemaal veel minder.
 • Luchtvochtigheid: In droge lucht verdampen druppeltjes heel snel, waardoor ze veel eerder blijven zweven. Grote druppels kunnen op de grond vallen (depositie), daar uitdrogen, en virusdeeltjes kunnen vervolgens weer meegevoerd worden net als stofdeeltje (resuspensie). (Zie ook Hoe corona ook airborne IS en WORDT.) Bovendien beschermen onze slijmvliezen, oftewel het menselijk luchtfilter, veel slechter in droge lucht.
 • Temperatuur: Bij hogere temperaturen kan het virus nog steeds airborne zijn, maar is het minder besmettelijk, omdat het dan veel korter overleeft.
 • Ventilatie: Als rondzwevende virusdeeltjes snel afgevoerd worden door ventilatie, speelt airborne overdracht vanzelfsprekend een kleinere rol.
 • Tijdsduur: Als je kortstondig in een ruimte bent, adem je minder virus in dan wanneer je er langdurig bent.
 • Binnen/buiten: Buiten doodt zonlicht het virus (in ieder geval overdag) en verwaait het. Buiten is wel een kansje dat je eerder besmet raakt wanneer de wind virusdeeltjes in het gezicht van een ander blaast.
 • Luchtcirculatie: Als lucht rondgeblazen wordt, verspreidt het zich verder en sneller door de ruimte dan wanneer de lucht stilstaat.

Dus het antwoord op de vraag ‘Is corona airborne?’ is: ‘Dat ligt eraan’.

Airborne overdracht speelt een kleinere rol buiten bij fel zonlicht, als je door de neus in- en uitademt, bij vochtige lucht, hogere temperaturen, en als je ergens kortstondig bent.

Airborne overdracht speelt een grotere rol als je binnen gaat zingen in een slecht geventileerde ruimte, door de mond inademt, bij lage luchtvochtigheid, lage temperaturen, als je ergens langdurig bent en de lucht ongunstig rondgeblazen wordt.

Als je met groepen langdurig gaat zingen in slecht geventileerde ruimten, stapelt de hoeveelheid virus in de lucht zich snel op en adem je over die periode ook veel meer virus in. Je kan dan eerder en ernstiger besmet raken.

Mondkapje

Het artikel probeert ook op basis van het verschil tussen chirurgische en N95 mondkapjes te concluderen in hoeverre corona airborne is. Aangezien chirurgische mondkapjes minder goed filteren, zou je meer besmettingen verwachten dan bij N95 mondkapjes. Het artikel concludeert dat er op dit vlak onvoldoende informatie bekend is over dit nieuwe virus.

Bovendien mist het volgens mij dat corona voor gezonde mensen een vrij hoge minimale besmettingsdosis heeft. In het bijzonder als de patient ook een chirurgisch mondkapje draagt, is het aantal ingeademde microdeeltjes al gauw klein genoeg om niet besmet te raken. Anders gezegd: beide mondkapjes zijn mogelijk al goed genoeg.

Overige factoren

Twee factoren die het artikel niet noemt, maar die wel een belangrijke rol spelen:

 1. De hoeveelheid uitgestoten microdruppeltjes hangt niet alleen van gedrag en omstandigheden af, maar ook van het stadium van de besmetting. In de literatuur ben ik tegengekomen dat besmette mensen gemiddelde genomen de meeste microdruppeltjes uitstoten in de 2 dagen voor en na het begin van de symptomen.
 2. De hoeveelheid microdruppeltjes die een coronapatiënt ontwikkelt en hoeveel virusdeeltjes daarin zit, kan van persoon tot persoon verschillen. Onderzoeker Erwin Duizer zegt hier: “De ene persoon kan honderdduizend keer zoveel virusdeeltjes per milliliter vocht hebben dan een ander. En de hoeveelheid druppels verschilt ook sterk. Het speelt mee of mensen bijvoorbeeld met consumptie praten of niet, of iemand een natte of droge hoest heeft.”

Ook Duitse en Oostenrijkse artsen en experts spreken zich uit tegen coronamaatregelen

Net als de brandbrief van Nederlandse artsen tegen de coronamaatregelen die de volksgezondheid per saldo onnodig schaden (zie opendebat.info), eisen ook Duitse en Oostenrijkse artsen een onafhankelijk onderzoek naar de maatregelen en een open debat. Hieronder hun inleidende conferentie:

Het is inmiddels overduidelijk aangetoond dat corona, net als griepvirussen, weliswaar een gevaar vormt, maar absoluut geen killer virus is. De maatregelen richten per saldo veel onnodige schade aan aan onze dierbaren en onszelf. Er is een open debat nodig waar de volledige waarheid boven tafel komt en waar knappe koppen uit allerlei relevante disciplines aan deelnemen, zodat het best mogelijke beleid voor iedereen bepaald kan worden.

Nog enkele aantekeningen uit bovenstaande video:

 • Een vaccin beschermt slecht of niet tegen een hypersnel muterend RNA-virus als corona, het is onnodig omdat het geen killer virus betreft, en heeft wel grote risico’s op permanente gezondheidsschade. Wat momenteel speelt hebben we ook al gezien tijdens de Mexicaanse Griep van 2009. Ook toen werd er angst gezaaid voor een virus dat heel mild bleek te zijn. Vele kinderen werden onnodig gevaccineerd. Sommige kregen de slaapziekte narcolepsie door het vaccin Pandemrix, waarvan volgens oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl onvoldoende was aangetoond dat het bescherming bood. Fabrikant GlaxoSmithKline wist van de gezondheidsrisico’s maar hield deze opzettelijk achter.
 • Het is schadelijk als andersdenkenden meteen worden meteen bestempeld als gestoorde complotdenkers en gecensureerd worden. Hierbij verliest iedereen.
 • Het verplicht dragen van mondkapjes terwijl er zo goed als geen besmettingen zijn, slaat nergens op.
 • Het paniekzaaien waar overheden en media zich schuldig aan maken, leidt tot o.a. geestelijke gezondheidsschade.

Dr. Michael Greger: Wat te doen als je corona hebt?

Dr. Michael Greger, expert op o.a. het gebied van infectieziekten en hun bestrijding, geeft een goed en behoorlijk volledig overzicht van praktische maatregelen als iemand in jouw huishouden COVID-19 heeft. (De maatregelen werken ook preventief.)

Dr. Greger combineert wetenschappelijke kennis, een wetenschappelijke denkwijze en gezond verstand. Wie zich uitsluitend baseert op beschikbare wetenschappelijke kennis, handicapt zichzelf en schaadt anderen onnodig. Dat laatste is in strijd met de eed van Hippocrates (‘First do no harm’).

Enkele aantekeningen

 • Mondkapjes werken het allerbeste als de patiënt deze draagt. In dat geval wordt het gros van de virus dragende druppeltjes bij de bron geblokkeerd. (Broncontrole vs zelfbescherming) Mondkapjes beschermen omstanders tegen de virusdruppeltjes van de drager van het mondkapje. (Ook niet-medische mondkapjes presteren in dit opzicht behoorlijk goed.) Ze beschermen de drager ook wel wat tegen de virusdruppeltjes van omstanders, maar veel minder.
 • Hoewel het perfecte bewijs nog niet binnen is dat het nieuwe coronavirus door de lucht overgedragen wordt, is het wel aannemelijk en haast zeker. Neem het zekere voor het onzekere door er vanuit te gaan dat het virus zich ook in uitgeademde microdruppeltjes bevindt. Neem vervolgens passende voorzorgsmaatregelen door extra te ventileren en/of binnenactiviteiten naar buiten te verplaatsen.
 • Wanneer de relatieve luchtvochtigheid van 20% naar 50% verhoogd wordt, overleven virussen aanzienlijk korter. Toevoeging: ook ontstaan microdruppeltjes veel minder snel bij hogere luchtvochtigheid, waardoor het virus zich moeilijker verspreidt. Daarnaast werken onze slijmvliezen, oftewel het menselijk luchtfilter, stukken beter bij een luchtvochtigheid tussen 40% en 60%.

John F. Kennedy: ‘De grote vijand van de waarheid is dikwijls niet de leugen, maar de mythe.’

“De grote vijand van de waarheid is vaak niet de leugen — opzettelijk, slinks en oneerlijk — maar de mythe — hardnekkig, overtuigend en onrealistisch. Te vaak houden we vast aan de clichés van onze voorouders. We onderwerpen alle feiten aan een geprefabriceerde reeks interpretaties. We genieten van het comfort van de mening zonder het ongemak van het denken.”

— John F. Kennedy (Yale University commencement address, June 11, 1962)

Ik vraag me af welke aanhoudende mythes de huidige grootste vijand van de waarheid zijn. Voor iedereen (inclusief mijzelf) is het raadzaam om regelmatig in de spiegel te kijken en ons af te vragen of we genieten van het comfort van de mening zonder het ongemak van het zelfstandig denken en betrouwbare feiten verzamelen. Voordat we mensen met een afwijkend standpunt ervan beschuldigen dat zij hun huiswerk niet gedaan hebben, zouden we ons af kunnen vragen of zij dat misschien toevallig veel beter gedaan hebben dan wijzelf.

Forensisch arts Püschel: ‘Niemand in Hamburg gestorven aan corona’

De Duitse patholoog professor Klaus Püschel (over wie ik 5 dagen geleden ook berichtte) geeft broodnodig perspectief over corona waar overheid en media met geen woord over spreken. De gemiddelde dode tijdens de coronagolf was volgens professor Püschel 80 jaar oud en had in de regel meerdere ernstige reeds bestaande ziekten. Het is juister om te zeggen dat deze mensen zijn gestorven met corona dan aan corona.

Als corona een killer virus was, was het huidige aantal wereldwijde besmettingen echt onheilspellend en waren alle strikte maatregelen gerechtvaardigd. Corona is alleen geen killer virus. De kans dat je zult overlijden aan een infectie is in dezelfde orde van grootte als een gewoon griepvirus.

De mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen wel degelijk risico, dus we moeten maatregelen treffen om specifiek hen te beschermen… en dat doen we niet. Er zijn ook effectieve maatregelen om zowel de kans op als de ernst van besmetting te minimaliseren. Ventileren en activiteiten naar buiten verplaatsen vallen hieronder… alleen RIVM en WHO zijn in al hun koppigheid niet bereid om de bevolking uit voorzorg te adviseren het raam wat vaker open te zetten. Pas als voor dit specifieke virus het perfecte bewijs binnen is dat het strikt noodzakelijk is, zullen ze dat misschien doen.

Met de summiere kennis die we maanden geleden hadden, de angstaanjagende cijfers die uit China en Italië kwamen en de voorspelde doden uit de modellen (die in het verleden steevast tenminste 10 maal zoveel doden voorspelden als werkelijk het geval was), was de paniekreactie gepast. Inmiddels weten we echter dat het geen killer virus betreft. Dat is alleen niet doorgedrongen tot het gros van de bevolking. Overheid, media en Big Pharma schijnen dat graag zo te laten.

P.S. Corona was al geen killer virus en het risico is inmiddels nog verder afgenomen vanwege verbeterde behandelprotocollen in het ziekenhuis en het beschikbaar komen van effectieve medicijnen zoals dexamethason.

Artsen sturen brandbrief over coronamaatregelen: ‘Ze richten veel schade aan’

“Volgens de briefschrijvers leveren de overheidsmaatregelen om het virus tegen te gaan veel schade op: ‘De schade op het gebied van het psychosociale domein, economische schade en schade aan de non-covid gezondheidszorg en totale zorgkosten, is ongeëvenaard en vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatiënten.'”

Neem alsjeblieft meteen 2 minuten de tijd om dit artikel van Zembla te lezen. En ga dan alsjeblieft naar opendebat.info om net als 1800+ medisch professionals en 14.500+ niet-medisch professionals de brandbrief te ondertekenen.

Arts Soo Aleman over corona in Zweden

De Zweedse arts Soo Aleman vertelt in deze video dat de mensen die in Zweden zijn overleden in de verpleeghuizen, al voor de komst van corona extreem zwak waren.

Ze vertelt hoe T-cellen geïnfecteerde cellen (die het virus gekaapt heeft om zich te vermenigvuldigen) vernietigen en hoe antilichamen het virus rechtstreeks aanvallen. Als ik het goed onthouden heb, heeft zo’n 10% van de mensen antilichaam-immuniteit en nog eens 20% T-cel-immuniteit.

Deze arts, hoe hooggeleerd en gemotiveerd ook, kan niet goed verklaren waarom de coronabesmettingen gedaald zijn ondanks vele testen, onvolledige immuniteit en mensen die zich veel minder strikt aan de gedragsregels houden.

Het antwoord is simpel: corona vertoont een seizoenspatroon waarbij het op het noordelijk halfrond gedijt tussen december en april. Het heeft het moeilijk met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. Het virus overleeft dan korter, kan zich moeilijker verplaatsen en is minder virulent (d.w.z. het richt minder schade aan in de gastheer).

Als het mooi weer is, gaan mensen vaker en langer naar buiten. Daar maakt intens zonlicht het virus kapot en verwaait het virus in de lucht. Zonlicht op de huid zorgt voor vitamine D in het bloed waardoor het immuunsysteem beter werkt. Hogere luchtvochtigheid zorgt ervoor dat onze slijmvliezen, oftewel het menselijk luchtfilter, beter functioneren.

Het is niet zo dat je buiten het griepseizoen niet besmet kunt raken met corona. Als iemand bijvoorbeeld van dichtbij in je gezicht niest, doet het er niks toe wat de temperatuur, luchtvochtigheid en zonintensiteit zijn.

Het is ook niet zo dat steeds hogere temperaturen de besmettingskans steeds verder doen afnemen. Als het 25°C is gaan mensen lekker naar buiten, maar als het 40°C is blijven ze binnen, omdat het buiten niet uit te houden is. Als het regenseizoen is in de tropen, zijn mensen ook vaker binnen.

Merk op dat het gaat om het MICROklimaat, niet het MACROklimaat. Als je in een droge koelcel bent, zoals bijvoorbeeld in de vleesverwerkende industrie, doet het er niks toe wat voor weer het buiten is. Dit geldt in zekere zin voor alle slecht geventileerde binnenruimten waar de airco aan staat.

Analyse van sterfdata per land. Verhelderende resultaten.

Ivor Cummins analyseert in deze video van 5 minuten, sterfdata per land over de afgelopen jaren.

Resultaat: landen die in 2018-19 een flinke griepgolf hadden, hadden tijdens de corona golf ondersterfte (minder dan gebruikelijke sterfgevallen voor het seizoen). Het omgekeerde geldt ook: landen die in 2018-19 bijna geen griepgolf hadden, hadden een hogere oversterfte tijdens de corona golf.

Een aannemelijke verklaring is dat wanneer reeds zwakke mensen een heel mild griepseizoen overleven, de oversterfte in een normaal of zwaar volgend griepseizoen juist hoger zal zijn. Omgekeerd geldt hetzelfde. Het zou mij dan ook niet verbazen als we in griepseizoen 2020-21 ondersterfte zullen zien in veel landen.

Dr. David L. Katz vertelt je precies wat je moet weten over corona

Aantekeningen

 • Corona is voor sommigen een gevaarlijk virus… net als griep. Als je roekeloos bent, kunnen kwetsbare mensen eraan overlijden. Het is echter GEEN killer virus: als je jong en gezond bent zul weinig tot geen symptomen hebben of op zijn allerergst flink ziek worden, maar je zult er bijna 100% zeker niet aan komen te overlijden.
 • We moeten streven naar minimalisatie van totale schade (total harm minimization), niet naar maximale onderdrukking van het virus.
 • Hoe komen we uit de lockdown? Door geleidelijk groepen jongeren naar buiten te laten zodat ze eventueel besmet en immuun worden (voor zover ze nog niet immuun waren, want dat is in >50% van de gevallen al zo). (Risk stratification) Tegelijkertijd moeten we de kwetsbaren heel erg goed beschermen. (Vertical interdiction) Flatten the curve bevat geen exit strategie. Het beste dat het kan doen is wat tijd kopen en voorkomen dat ziekenhuizen overstromen.
 • Het record aantal positieve corona testen komt voor een groot deel door het record aantal totale testen. Meer testen = meer POSITIEVE testen (zolang er nog mensen zijn die het virus dragen). (Ook meet de test vaak virusRESTEN, niet actief virus. In dat geval zijn de mensen niet ziek en ook niet besmettelijk.) Er zijn echter wel degelijk ook meer besmettingen in de VS omdat men niet gecontroleerd uit de lockdown is gekomen. Het kan problematisch worden als teveel mensen TEGELIJKERTIJD besmet raken, omdat de ziekenhuizen (die ook onder normale omstandigheden al bijna geen reservecapaciteit hebben) dan kunnen overstromen.
 • Corona lijkt zo’n gevaarlijk virus, omdat 90% van de besmette mensen (die weinig tot geen problemen hebben) buiten beeld is. Als je die mensen ook meerekent, en dat moet je wel degelijk doen, krijg je een beter beeld van het echte gevaar van het virus. Dat gevaar is aanwezig maar valt voor de meesten alleszins mee.
 • Het risico op een slechte uitkomst van corona is KLEINER dan alledaagse risico’s, zoals deelnemen aan het verkeer.
 • Mondkapjes helpen uitstekend om ANDEREN te beschermen. Er is dan misschien niet perfect wetenschappelijk bewijs voor, maar tijdens alledaagse activiteiten als praten, komen waterdruppeltjes de lucht in. Als jij besmettelijk bent, zit er virus in die druppeltjes dat anderen kan besmetten. Als je een mondkapje draagt dat 90% van de druppeltjes tegenhoudt, is de kans met minimaal 90% verminderd dat anderen besmet raken. De kans dat anderen ernstig besmet raken is met veel meer dan 90% verminderd.
 • We hebben wetenschap nodig EN gezond verstand en logische redenatie (zoals m.b.t. mondkapjes). Niet ‘of of’.
 • Natuurlijk is corona airborne. D’uh! Corona wordt verspreid via druppeltjes van alle maten: groot én klein. Waarom het ezelachtige debat? Omdat zij die het beleid maken, zoals WHO en RIVM, ontkennen dat corona ook airborne en daardoor geen voorzorgsmaatregelen adviseren. (Gelukkig zijn er ook instituten die wél goed wijs zijn, zoals het Duitse Robert Koch Instituut en het European Centre for Disease control, zie hier en hier.) Hierdoor kunnen mensen onnodig (ernstig) ziek worden en sterven. Dit terwijl de benodigde maatregelen, zoals ventileren en activiteiten naar buiten verplaatsen, goedkoop en veilig zijn, en per saldo POSITIEVE bijwerkingen hebben. Gezond verstand is niet gebruikelijk.
 • Bij corona bestaat een dosis-responsie relatie. Vergelijk het met een militaire basis. Als de vijand in kleine getale komt, kan je ze met groot gemak weren. Als de vijand in behoorlijk grote getale komt, wordt het een flink gevecht. Als de vijand in enorme getale komt, word je overlopen. Zo is het ook met corona. We moeten ten eerste zorgen dat de vijand (het virus) niet in al te grote getale komt door maatregelen te treffen. Daarnaast we zorgen dat onze basis optimaal verdedigd wordt, oftewel we moeten zorgen voor een sterk en optimaal werkend immuunsysteem.
 • De behandelprotocollen voor COVID-19 zijn heel snel heel veel beter geworden, waardoor je overlevingskans in het ziekenhuis aanzienlijk is toegenomen.
 • De gedachte dat we ons allemaal maar op moeten sluiten in ons huis tot er een vaccin is, is een enorme fout. We hebben een vaccin nodig dat (1) effectief, (2) veilig, (3) in massa geproduceerd, (4) universeel verdeeld en (5) betaalbaar voor iedereen is. We hebben geen idee wanneer dat er zal en mijn voorspelling is dat er NOOIT een vaccin komt dat aan al deze voorwaarden voldoet. (Op een later moment zal ik hierover uitweiden.) De enige verstandige exit is (1) streven naar een geleidelijk op te bouwen groepsimmuniteit zodat het virus in het vervolg geen vat kan krijgen en (2) onze omgeving aanpassen, zoals de ventilatie en luchtvochtigheid in gebouwen.