Erwin Kompanje: ‘Eigenlijk alle COVID-19 patiënten op de IC hadden onderliggende ziekten’

Klinisch Ethicus Dr. Erwin Kompanje (Erasmus MC):

“Eigenlijk alle COVID-19 patiënten die wij op de IC kregen hadden onderliggende ziekten. Ze hadden overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, allerlei dingen. … Het zijn eigenlijk altijd al chronisch zieke mensen die dan veel vatbaarder zijn voor het krijgen van infecties. Dat zien we jaar in jaar uit, ook tijdens het griepseizoen. … Al bij voorbaat waren het hele ernstig zieke mensen.”

Als de mensen in de verzorgingshuizen zelf hadden kunnen kiezen, waren velen HEEL VEEL liever in contact gebleven met hun dierbaren dan in een eenzaam stressvol isolement… ONDANKS het besmettingsrisico. Liever meer KWALITEIT van leven, dan meer KWANTITEIT van leven. De oversterfte onder bejaarden komt niet zozeer door corona, maar voor “verkommering, verpietering”.

Takeaways

  • Corona is zeker gevaarlijk, net als influenza waaraan jaarlijks ook veel (oude) mensen overlijden. Maar het is niet het killer virus dat media en autoriteiten je willen doen geloven.
  • Er is een fantastische manier om je tegen ziekmakers te wapenen, namelijk door middel van dieet en leefstijl. Het is misschien niet makkelijk om je gewoonten te veranderen, maar het is in ieder geval niet moeilijk om te begrijpen wat je precies moet doen.
  • We moeten geen beslissingen maken voor anderen, hoe goed bedoeld ook. Als mensen ertoe in staat zijn, moeten we hen de keuze geven om voor zichzelf te beslissen wat ze willen. Het is tenslotte hun leven. Die beslissing moeten we vervolgens respecteren.

Kompanje schreef medio april het artikel Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een coronadode?

Memento mori: gedenk te sterven. Mensen sterven nou eenmaal. Doodgaan hoort bij het leven, het is gegarandeerd. We kunnen allerlei maatregelen treffen om zowel meer kwaliteit als meer kwantiteit te krijgen. Maar soms moeten we kiezen en dan zullen de meesten liever het eerste willen.

Het menselijk lijf heeft een uiterste houdbaarheidsdatum. Het is pijnlijk als dierbaren sterven, maar het is noodzakelijk. Als mensen niet meer zouden sterven maar er wel steeds nieuwe geboren worden, zou de aarde binnen no time overvol worden.

Memento mori painting
Memento mori.

Naast het interview is bonusmateriaal aanwezig:

2 Comments

  1. […] “Ik ben nu met verpleeghuizen in gesprek om indelingen te maken in groepen ouderen. De groep die wel hun kinderen wil zien met het risico op corona en de groep die het niet wil. Mensen moeten keuzes kunnen maken en geïnformeerd zijn.” Yes! We moeten opa’s en oma’s zelf de keuze geven. Daarbij moeten we niet alleen rekening houden met hun specifieke wensen, maar ook met die van hun mede-bewoners. De oplossing die Brahma voorstelt ondersteun ik volledig. Volgens klinisch ethicus dr. Erwin Kompanje nemen veel ouderen het risico op een korter leven graag op de koop zolang ze maar contact houden met hun dierbaren. (Zie ook: Erwin Kompanje: ‘Eigenlijk alle COVID-19 patiënten op de IC hadden onderliggende ziekten’.) […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s