Corona oversterfte versus griepgolf van 2017-18

Essentiële grafiek om een en ander in perspectief te plaatsen. De oversterfte (oppervlakte van het rood gemarkeerd gebied) was tijdens de griepgolf van 2017-2018 anderhalf maal HOGER dan bij corona. Bij corona was de piek weliswaar hoger (meer sterfgevallen in korte tijd), maar het TOTALE aantal sterfgevallen was lager.

Nadere toelichting: De grafiek toont het verloop van de wekelijkse sterfgevallen in Nederland tussen 1 januari 2017 en nu. Er zit altijd een seizoenspatroon in omdat meer mensen in de winter sterven en minder in de zomer. In 2017-2018 was er een grote griepgolf die, voor zover ik weet, maar minimale media-aandacht heeft ontvangen.

COVID is zeker een ernstige en soms dodelijke ziekte, maar de PERCEPTIE van risico is bij velen vele malen groter dan het WERKELIJKE risico. Waarom is iedereen nu zo in paniek terwijl dat in 2017-18 niet het geval was? Dat komt voor een heel groot deel vanwege de media-aandacht. Vergeet nooit de regel bij de media: ‘If it bleeds, it leads.’

Vooral de overstromende ziekenhuizen in Italië en New York waren tijdens de coronacrisis populair bij de media. Wat je zelden hoort is dat bepaalde ziekenhuizen in New York, vooral in de wat armere buurten, zelfs onder normale maar heel weinig extra capaciteit hebben. Extra capaciteit kost namelijk wel geld maar levert onder normale omstandigheden geen geld op.

Bovenstaande grafiek kom uit het uitstekende interview van Pierre Capel met Ramon Bril dat ik iedereen aanraad om te kijken, zie mijn artikel van gisteren.

Hieronder nog twee slides uit hetzelfde interview waaruit blijkt dat het totale aantal sterfgevallen aan COVID-19, hoe groot en tragisch ook, in het niet valt bij andere sterfgevallen waar we anders (haast) niet bij stilstaan.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s