Interessant debat tussen Andreas Voss en Maurice de Hond

Fijn dat Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het Outbreak Management Team (OMT), inmiddels erkent dat corona besmetting ook via de lucht plaatsvindt en dat ventileren, luchtbehandeling en naar buiten gaan dus essentieel zijn.

Twee voorbeelden hoe moeilijk het is om juiste conclusies te trekken uit beperkte informatie en hoe gauw je de mist in gaat:

  • Volgens Voss blijkt uit bron- en contactonderzoek dat (de laatste tijd) de meeste besmettingen in de huiselijke omgeving plaatsvinden. Maar dat is ook nogal wiedes als iedereen voortdurend thuis blijft en de basisregels volgt in het openbaar. Als de besmettingen nergens anders plaats kunnen vinden, blijft alleen de huiselijke omgeving over.
  • Maurice heeft elders genoemd dat er geen bewijs bestaat dat corona via grote druppels overgedragen wordt. Dat zou kunnen, maar als iedereen strikt aan physical distancing doet, kan overdracht door grote druppels ook haast niet plaatsvinden. Pas als iedereen stopt met physical distancing, kunnen we een betere indicatie krijgen wat de rol van grotere druppels is.

NB: De huiselijke omgeving op zichzelf toont niet aan welke besmettingsroutes wel en welke geen rol gespeeld hebben. Mensen zijn dichter bij elkaar, dus ze kunnen elkaar besmetten via direct contact en grote druppels. Ze raken spullen aan die de ander aangeraakt heeft, dus besmetting kan indirect zijn verlopen via voorwerpen en oppervlakken. Ze ademen ook elkaars lucht in, dus besmetting kan ook door de lucht hebben plaatsgevonden.

Voss vindt dat we ALLE voorzorgsmaatregelen moeten treffen, niet alleen physical distancing of ventileren. Hier ben ik het mee eens, maar: (1) wel ALLEEN zolang het percentage besmettelijken hoog is; (2) BUITEN kan en moet de minimumafstand aanzienlijk verminderd worden.

Physical distancing moet bovendien een RECHT worden, geen PLICHT. Als iemand graag persoonlijke ruimte wil om niet besmet te worden moet dat kunnen, en als mensen graag dicht bij elkaar willen zijn, moet dat ook kunnen. Het laatste levert mogelijk een grotere besmettingskans op, maar autorijden, ongezond voedsel en drinken, chronisch slaaptekort, chronische stress, roken en skiën om maar eens wat voorbeelden te noemen, dragen ook een risico met zich. Dat verbieden we ook niet.

Publicaties vs observaties

Nog een cruciaal punt: Voss nodigt de Hond uit om een wetenschappelijk artikel te publiceren, want dat is wat de wetenschappers lezen. Hoewel ik dit een uitstekend idee vind, illustreert dit precies waar ik me zo mateloos aan geërgerd heb de laatste weken. Veel wetenschappers lijken volledig ontkoppeld van praktijkobservaties. Als iets niet in een (gerenommeerde) wetenschappelijke publicatie staat, bestaat het voor hen niet. Dit is een kolossaal gebrek.

Als Galileo Galilei je uitnodigt om door zijn telescoop te kijken zodat je met eigen ogen kunt aanschouwen dat de aarde om de zon draait en niet andersom, kijk dan zelf door die telescoop en concludeer zelf dat Galilei gelijk heeft. Stel pas daarna eventueel voor om een wetenschappelijk artikel te schrijven.

Voss vs OMT

De oplettende kijker kan zien dat bij zijn introductie vermeld wordt dat Voss lid is van het OMT, maar aanwezig is op persoonlijke titel. Als hem gevraagd wordt na de uitspraak van het OMT dat aerosolen maar een minimale invloed op de besmetting hebben, zegt hij als eerste dat dit de uitspraak van het OMT is. Met andere woorden, de kans is groot dat hij het hiermee oneens is.

Influenza

Voss zegt (5.00 min):

Respiratoire virussen zoals dit COVID wat er nu gekomen is, influenza en andere, die hebben klassiek… de standaard overdracht is via grote druppels en contact. Dat is de basis. … Daar wordt ook geen onderzoek naar gedaan, want dat zou nooit geaccepteerd worden.

Dit is een enorm probleem in de wetenschap. De huidige wetenschap neemt aan dat onder andere het influenza virus uitsluitend door grote druppels en contact overgedragen wordt. Niemand van de experts zou het volgens Voss accepteren als iemand daaraan zou tornen. Maar ik heb nu al meerdere keren geloofwaardig indirect bewijs gezien dat ook influenza door de lucht overgedragen kan worden.

Zo wist men tijdens de Spaanse Grieppandemie (influenza virus) dat ventileren extreem belangrijk was. Men zette dan ook ramen en deuren tegen elkaar open. Sommige patiënten werden buiten verzorgd (en niet alleen omdat er binnen geen ruimte was). Dit schijnt men totaal vergeten te zijn (of niet in te willen zien) en de huidige overtuiging is vastgeroest in een dogma. Het feit dat er geen onderzoek gedaan wordt naar overdracht van influenza via aerosolen, leidt ertoe dat men ook niet gaat twijfelen aan de foute aanname.

Geen van de ‘experts’ gelooft dat influenza en andere ademhalingsvirussen door de lucht overgedragen kunnen worden, dus concludeert men dat dat bij corona ook onmogelijk is. De werkelijkheid is echter dat niet alleen corona door de lucht overgedragen kan worden, maar andere ademhalingsvirussen zoals influenza, ook.

Niet alle experts zitten echter vast in het dogma. Zie bijvoorbeeld het artikel COVID-19 Is Likely Airborne, Aerosol Scientist Says waarin Kimberley Prather, PhD, zegt:

“A lot of the evidence has been pointing to aerosol transmission of respiratory viruses,” she says. Influenza can be passed through the air, as can the virus that causes SARS. “This particular virus, a lot of evidence is mounting.”

Prather says she’s been alarmed not to see the CDC or WHO come out with a strong statement that people could catch COVID-19 by breathing it in.

“It’s just shocking to me, quite honestly, that this has not been factored in.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s