Beter coronabeleid

Dit artikel is een vervolg op Van harte gefeliciteerd Maurice de Hond!

Het is noodzakelijk maar niet voldoende om te zeggen fout is en wat anderen missen. Het is ook nodig om met beter beleid op de proppen te komen. Misschien doe jij dat niet, maar doet een ander het. In ieder geval moet het wel gebeuren.

Om te beginnen kunnen we enkele richtlijnen formuleren waaraan optimaal beleid zou moeten voldoen. Het beleid moet in ieder geval noodzakelijk en zo effectief mogelijk zijn. Het moet ook een zo klein mogelijke negatieve impact op ons totale welzijn hebben.

Het mag bijvoorbeeld niet alleen kijken naar fysieke gezondheid, maar moet ook emotionele, sociale en economische gezondheid meenemen. Dat laatste is niet alleen cruciaal, maar is onlosmakelijk verbonden met fysieke gezondheid.

Beter beleid: het makkelijke en overduidelijke deel

Een deel van hoe het beleid beter moet is overduidelijk. Zolang er nog aanzienlijk besmettingsrisico is, geldt: ventileren/luchtreiniging, mondkapjes (desnoods provisorische) en/of gelaatsschermen dragen in openbare (binnen)ruimte, zoveel mogelijk naar buiten gaan. Dit is wat er toegevoegd moet worden.

Wat weggelaten moet worden is ook vrij duidelijk: in de goed geventileerde buitenruimte hoeft en mag echt niet zo spastisch gedaan te worden over physical distancing, in het bijzonder als de mensen mondkapjes dragen en nog meer als de zon fel schijnt.

Het is juist goed als mensen naar buiten gaan en samen zijn. Dat werkt ontspannend wat goed is voor je weerstand. Je bent in de zon, waardoor vitamine D aangemaakt wordt wat cruciaal is voor het immuunsysteem.

De regel dat maximaal 3 mensen bij elkaar mogen zijn op een grasveld (zelfs als ze 1,5 meter afstand houden) waarop ook nog streng gehandhaafd werd, was wellicht begrijpelijk in de blinde paniek van enkele maanden terug, maar met de kennis van nu is het overduidelijk dat zo’n regel nooit meer terug mag komen. In plaats het te verbieden, moet het juist gestimuleerd worden.

Continue reading →

Van harte gefeliciteerd Maurice de Hond!

De NOS publiceerde zojuist het artikel ‘Maurice de Hond dwingt ons virologen en epidemiologen scherp te blijven’.

Van harte gefeliciteerd Maurice! Dit is het eerste artikel in de mainstream media waar hij en zijn boodschap de aandacht krijgen die ze verdienen en in een positief daglicht komen.

Dit is loon naar werken. Maurice heeft maandenlang en in een uiterst moeilijke periode (ziekte van overlijden van zijn zoon Marc) er haast alleen voor gestaan en al het rotwerk opgeknapt. Hij is uitgelachen en voor schut gezet.

Hij had het er ook bij kunnen laten zitten, maar is door blijven strijden. Het kan niet anders dan dat hij hier dag en nacht aan heeft gewerkt. Ere wie ere toekomt. Eindelijk wordt er naar je geluisterd.

Hieronder enkele citaten uit het artikel (vetgedrukte tekst van mij):

Toch kunnen we volgens [de aan Harvard verbonden hoogleraar epidemiologie] Jaap Goudsmit vaststellen dat het bewijs voor een aantal conclusies van de opiniepeiler flink is gegroeid. Bijvoorbeeld dat besmettingen vooral binnen gebeuren. Dat goed ventileren van belang is in gebouwen of vliegtuigen. En dat super spread events een grote rol spelen.

“Het zou ook best kunnen dat er meer aerosol-besmettingen zijn dan we dachten. Al die punten heeft Maurice vroeg geprobeerd op de agenda te zetten. En ik vind dat hij daar soms te weinig credit voor krijgt”, zegt de hoogleraar.

Gezien de enorme impact op de economie en samenleving blijft De Hond oproepen tot het schrappen van deze regel. En dat is volgens hoogleraar epidemiologie Goudsmit belangrijk. “Hij dwingt ons virologen en epidemiologen tot nadenken en alternatieven en houdt ons daarmee scherp. Zeker bij een epidemie door een virus waar we nog zo weinig over weten.”

Maurice plaatste eerder op Twitter: “Buiten anderhalve meter afstand houden is hetzelfde als een vrouw van 80 die voorbehoedsmiddelen gebruikt om niet zwanger te worden.” 🤣

Continue reading →

Virale dosis en de ernst van corona besmetting

Het volgende is essentieel, maar je hoort het bijna nergens: de ernst van een besmetting met het corona virus lijkt sterk af te hangen van het aantal virusdeeltjes dat je binnenkrijgt (de virale dosis).

Hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel legt dat hier uit.

Een tweede belangrijke factor is hoe goed je immuunsysteem werkt. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen al ziek worden van een kleine dosis virus. Zij kunnen ook ernstig ziek worden bij een virale dosis waar anderen vrij weinig last van hebben.

Deze schets is slechts bedoeld ter illustratie. Het is nog niet zeker hoe de grafiek precies verloopt en van welke factoren het verloop allemaal afhankelijk is.

Vergelijk het met een wespensteek. Als je door 1 wesp gestoken wordt (lage dosis), is er weinig aan de hand. Als je door 1000 wespen gestoken wordt (hoge dosis), kun je overlijden. Als je door 1 wesp gestoken wordt (lage dosis) en je bent er allergisch voor (vatbaar immuunsysteem), kun je ook overlijden (anafylaxie).

Hoe kun je dit inzicht gebruiken om jezelf en anderen te beschermen?

 • Minimaliseer de virale dosis door goed te ventileren, zo min mogelijk tijd in slecht geventileerde ruimtes door te brengen met anderen die mogelijk besmettelijk zijn (ga naar buiten!), je handen regelmatig te wassen, enz.
 • Optimaliseer je immuunsysteem door voldoende te slapen, te zorgen voor voldoende vitamine D in je bloed, minimaal bewerkt voedsel te eten, enz.
 • Wees extreem voorzichtig als jij een verzwakt immuunsysteem hebt of contact hebt/wil met iemand die dat heeft.

Literatuur

Observeer en oordeel zelf

Viroloog en OMT-lid prof. Menno de Jong geeft inmiddels (19 juni 2020) ronduit toe dat corona besmetting via aerosolen kan plaatsvinden👌 en benadrukt zowaar het belang van ventileren.😲

Maar in het officiële overzicht met maatregelen staat nog steeds NIKS over ventileren.😒

Hij erkent ook het belang van superspread events.👏 Bijna zonder uitzondering zijn dit gebeurtenissen waarbij veel mensen langdurig bij elkaar zijn in een slecht geventileerde ruimte. Alles wijst erop dat dit de drijvende kracht is achter de verspreiding van het virus: stop de superspread events en het virus dooft uit.

Nou zijn de afgelopen maanden o.a. massabijeenkomsten verboden én is 1,5 m afstand gehouden. Volgens prof. de Jong is de afname van het virus ‘bewijs’ dat de 1,5 m goed gewerkt heeft. Dus het verbieden van massabijeenkomsten (in het bijzonder bijeenkomsten in gesloten ruimten) heeft geen enkele rol gespeeld, laat staan een hoofdrol?🤦‍♂️

De Jong geeft toe “als er een ‘r’ in de maand is zie je altijd een verspreiding van allerlei luchtwegvirussen”. En als het virus afneemt in maanden zonder ‘r’ (zoals mei en juni), komt het dan nog steeds door physical distancing? Of zou de besmetting misschien wel sowieso afgenomen zijn, ook zonder physical distancing?

Ondertussen zijn er weer nieuwe superspread events geweest (kerk, koren, vleesverwerkende industrie), steevast BINNEN. Nog steeds geen advies over ventileren of luchtreiniging.🤷‍♂️

De demonstraties BUITEN op 1 en 3 juni waar vele duizenden mensen urenlang op minder dan 1,5 m van elkaar hebben gestaan en ook nog hebben geroepen (waardoor meer druppels uitgestoten worden), hebben niet tot besmettingen geleid. Nog steeds blijft OMT vasthouden aan 1,5 m, ook buiten. Ook geen erkenning dat 1,5 m wellicht vervangen kan worden door mondkapjes.🤷‍♀️

Volgens de Jong moeten we ons realiseren dat we bij die demonstraties “door het oog van de naald gekropen zijn. Als er twee of drie mensen hadden gestaan die wel geïnfecteerd waren geweest, dan was de situatie misschien heel anders geweest.” Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat er tussen al die duizenden demonstranten geen twee of drie besmettelijke mensen zaten.

De Jong spreekt over benodigd “bewustzijn [bij ANDEREN] dat het virus niet weg is”. Misschien moet het OMT in de spiegel kijken en ZELF bewustzijn krijgen over gebreken in het EIGEN beleid en redenering?🤳

Hij maakt zich zorgen over een “verslapping” onder de bevolking over het naleven van de basisregels. Misschien moet het OMT juist zelf verslappen in haar eigen starre houding over 1,5 m buiten en ventileren binnen?

Op de vraag van de interviewer wanneer de 1,5 m voorbij is, antwoordt de Jong dat het pas voorbij is “als de epidemie voorbij is, als we groepsimmuniteit hebben of als we een vaccin hebben”.

Als we BINNEN de juiste maatregelen treffen dooft de epidemie uit. Daarvoor hebben we GEEN groepsimmuniteit of vaccin nodig. Ondertussen kunnen we BUITEN onnodig strikte en schadelijke maatregelen loslaten.

De Jong geeft aan ook wel eens wakker te liggen van “de enorme impact op gezondheid, op economie.” (Hopelijk ziet hij in dat gezondheid niet alleen een fysieke kant heeft, maar ook een emotionele en sociale kant.) Maar het OMT laat na beleid te adviseren dat broodnodig is om het virus verder af te remmen, namelijk ventileren en/of luchtreiniging. Verder veroorzaakt het onnodige extra schade door buiten vast te blijven houden aan 1,5 m, terwijl uit de praktijk overduidelijk blijkt dat we daar ook met veel minder uit kunnen.

Vitamine D versterkt het immuunsysteem tegen corona

Bron: Liz Gould via Dr. John Campbell. Klik op de figuur voor een groter plaatje.

Vitamine D is cruciaal voor de optimale werking van ons immuunsysteem tegen o.a. corona. Het zorgt dat het systeem goed in actie komt en tegelijkertijd niet op hol slaat (de gevreesde cytokine storm).

Het voorkomt niet dat je COVID-19 krijgt, maar vermindert de kans hoogstwaarschijnlijk wel. Het geneest de ziekte niet, maar draagt wel bij aan minder ernstige gevolgen en een lagere sterftekans.

Vitamine D en zonlicht

De beste manier om zo snel en veilig mogelijk voldoende vitamine D te krijgen, is zo veel mogelijk huidoppervlak bloot te stellen aan zonlicht. Zolang je niet verbrandt hoef je niet bang te zijn voor huidkanker.

Vitamine D wordt in de huid aangemaakt, maar daarvoor is wel UV-straling uit zonlicht nodig. In gebieden verder van de evenaar (zoals Nederland) werkt dat ‘s winters niet, omdat de atmosfeer dan al het UV-licht absorbeert. Zonnebrandcrème blokkeert UV-licht en remt daarmee de aanmaak van vitamine D. Glas absorbeert UV-licht, dus achter glas word je niet bruin en maakt je huid geen vitamine D aan.

Hoe donkerder je huid, hoe trager de aanmaak van vitamine D. Het melanine pigment (wat de huid donker kleurt) fungeert namelijk als natuurlijke zonnebrandcrème. Overgewicht en ouderdom leiden ook tot een lagere bloedwaarden.

Bron: Liz Gould via Dr. John Campbell. Klik op de figuur voor een groter plaatje.

Mensen met een donkere huid, overwicht en ouderen doen er daarom verstandig aan meer tijd in de zon door te brengen en/of meer huid aan de zon bloot te stellen. Zowel tijd doorbrengen in de zon als een supplement nemen is waarschijnlijk verstandig.

Continue reading →

Zou de theorie fout kunnen zijn?

Zestien dagen geleden stond de Dam in Amsterdam vol met duizenden demonstranten die urenlang ruim minder dan anderhalve meter afstand hielden. Twee dagen later was het net zo in Rotterdam. Volgens de theorie hadden er inmiddels talloze corona besmettingen moeten zijn, maar niets is minder waar.

Er blijkt zelfs geen enkele besmetting te zijn. Zo kopte het Algemeen Dagblad gisteren: ‘GGD: Corona bleef weg na massademonstraties’.

“Toeval”, zeggen de ‘experts’. “We hebben gewoon geluk gehad. Mogelijk zat er geen enkel besmettelijk persoon tussen al die duizenden demonstranten.” Dat zou natuurlijk kunnen, maar toen het aantal besmettingen in Nederland afnam, sprak geen van dezelfde ‘experts’ over toeval. Nee, toen kwam het door hun beleid.

Zou het kunnen zijn dat 1,5 m afstand buiten onnodig voorzichtig is en binnen lang niet voorzichtig genoeg?

Het overgrote deel van de demonstranten droeg op 1 juni (provisorische) mondkapjes. Zou het kunnen zijn dat (zelfs provisorische) mondkapjes geen schijnveiligheid bieden zoals ‘experts’ blijven beweren, maar dat ze juist enorm helpen om omstanders te beschermen tegen de uitgestoten (virusdragende) druppels van de drager?

Zouden gelaatsschermen misschien ook een heel doeltreffend, praktisch, beschikbaar en betaalbaar hulpmiddel kunnen zijn om het virus in te dammen zonder onnodige schade aan emotionele en sociale gezondheid?

Zou nu een goed moment kunnen zijn om onze aandacht te richten op de plekken waar het grote gevaar heerst, namelijk in slecht geventileerde ruimten? Zou nu een goed moment zijn om de ventilatie en luchtreiniging daar dramatisch te verbeteren (middels HEPA filters en/of UV-straling) zodat we niet weer onvoorbereid zijn wanneer de tweede golf komt?

Continue reading →

De anderhalve meter premie

Als je bovenop een berg woont, dan verzeker je jezelf toch niet tegen overstromingsschade? Dat is oliedom. Overstromingsgevaar is in het dal, nooit op de top. Je verzekert jezelf tegen iets dat niet voor kan komen, dus de premie is weggegooid geld.

Op 1 juni twitterde Klaas Dijkhoff n.a.v. de drukbezochte demonstratie in Amsterdam:

“De een ziet het voortbestaan van zijn bedrijf bedreigd. Een ander kan haar demente moeder niet bezoeken. Onze kinderen kunnen opa en oma niet knuffelen. En soms moet je een demonstratie stoppen omdat het te druk wordt. We zouden dit allemaal samen doen. #Amsterdam”

Op het eerste gezicht lijkt dit alleszins redelijk. Iedereen moet kolossale offers brengen en dan is het onacceptabel als een ander dat niet hoeft. Het probleem is alleen dat bepaalde offers zinloos zijn. We zouden dus niet verplicht moeten zijn om deze offers te maken.

De kritiek van Dijkhof is tegen de verkeerde gericht. We moeten ons allemaal aan de regels houden, maar dan moeten de regels wel op zijn minst redelijk, noodzakelijk, effectief en efficiënt zijn.

Continue reading →

Besmetting en bestrijding van corona tot de absolute essentie teruggebracht

Maurice de Hond heeft op zijn site een uitstekend gastartikel van Fahmi Yigit gepubliceerd, waarin de corona besmetting tot de absolute essentie teruggebracht is. Op basis van wat je daar leert kun je maatregelen in kaart brengen en met elkaar vergelijken om tot het optimale beleid te komen om het virus in te dammen tegen minimale kosten.

Hieronder volgen mijn aantekeningen en toevoegingen.

Besmetting

Besmetting bestaat uit 3 fases:

 1. Emissie van virusdeeltjes, b.v. hoesten of zingen
 2. Transmissie: hoe de virusdeeltjes de afstand naar een ander overbruggen, b.v. indirect via een oppervlak of door de lucht
 3. Immissie: hoe de deeltjes bij een ander binnen komen, b.v. inademen of aanraken van mond/neus/ogen

Onderstaand plaatje geeft de genoemde termen (in het geval van transmissie via de lucht).

Continue reading →

Met de volgende tips kan ook jij uitgroeien tot de beste voorspellers ter wereld

Voor de duidelijkheid: het volgende artikel is niet serieus bedoeld. Het bevat ware kennis die voorspellers en beïnvloeders leren om te krijgen wat zij willen. Op zich is de kennis niet schadelijk, maar het onethisch gebruik ervan wel.

Dit artikel is bedoeld om de lezer te helpen de gebruikte trucs te doorzien. Als je de handleiding van jouw potentiële tegenstanders kent, kun je jezelf tegen hen wapenen.

Het artikel helpt je ook om beter te leren denken en meer van de menselijke natuur te herkennen. Ik geloof dat het goed is om te proberen te begrijpen hoe de wereld echt werkt… en die kennis dan voor een goed doel in te zetten.

De tips en trucs

 • Maak onspecifieke voorspellingen: “Het gaat binnenkort regenen.” Als het een maand later regent of ergens in de wereld een druppel valt, zeg je triomfantelijk “Ik zei het toch!”
 • Voorspel open deuren: Voorspel in het regenseizoen in de tropen dat het vandaag flink gaat regenen. Zo bouw je een perfect track record op. Staat goed op je cv.
 • Zet de doelpalen zo wijd dat je voorspelling altijd raak is: “Dit jaar valt tussen 1 en 1000 mm regen.”
 • Dek jezelf in [a.k.a. op meerdere paarden wedden]: “Er kan neerslag vallen, maar het kan ook droog blijven.” Om je tactiek wat te verhullen, zeg je de tegenstrijdige voorspellingen op verschillende momenten, dus niet pal achter elkaar.
 • Voorspel het verleden: “Ik wist altijd al dat het gisteren zou gaan regenen.” Bonuspunten voor een ingewikkeld verhaal waarom je dat wist.
 • Doe heel veel voorspellingen… en vergeet dan alle keren dat je het mis had: Voorspel 29 keer fout dat het morgen gaat regenen en als het dan op de 30e dag regent, klop jezelf dan op de borst.

Met deze tips kun ook jij de volgende beurscrash (of beursrally) voorspellen. Daarna kan je een bestseller schrijven, drukbezochte en duurbetaalde seminars geven, en geïnterviewd worden op CNN. Aandacht, aanzien, roem, geld, macht, wat wil je nog meer?

“Economists are the only professionals who can make an excellent living without ever being right in their entire careers.”

Continue reading →

Prof. dr. Cees Hamelink over de coronacrisis en meer

Ik had dit interview met emeritus prof. dr. Cees Hamelink eigenlijk niet willen kijken. Toch heb ik het een kans gegeven en ik ben blij dat ik het gedaan heb. Er worden namelijk nuttige, relevante en wijze inzichten besproken.

Aan bod komt o.a. (met persoonlijke toevoegingen):

Rondom het nieuwe coronavirus (Sars-CoV-2) zijn er geen wetenschappers (mensen die zich verdiept hebben in de wetenschap rondom het nieuwe coronavirus), omdat er nog ruimschoots onvoldoende wetenschap is. Wel zijn er deskundigen virologie en epidemiologie.

Continue reading →