ECDC: “Geen corona besmetting via oppervlakken bewezen”

Het Europese RIVM, het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), heeft deze week een verwoestend rapport (.PDF) gepubliceerd dat het huidige RIVM standpunt (over corona overdracht door de lucht) en beleid (m.b.t. de noodzaak van ventileren en naar buiten gaan) met de grond gelijk maakt.

Het ECDC zegt in essentie:

“Het is niet bewezen dat corona zich VIA OPPERVLAKKEN verspreidt.”

Het RIVM zegt in essentie:

“Het is niet bewezen dat corona zich DOOR DE LUCHT verspreidt.”

NB: Zowel het indirecte bewijs uit de praktijk als het wetenschappelijk bewijs voor besmetting via de lucht, was ook ten tijde van de publicatie (27 mei j.l.) al overweldigend. Sindsdien is het alleen maar gegroeid.

Wie heel goed leest, begrijpt het volgende: RIVM schreef niet zozeer dat er geen bewijs bestaat dat je door de lucht besmet kan worden, maar dat de huidige (lees: ‘verouderde’) theorie dat niet voor mogelijk houdt. RIVM blijkt niet bereid die theorie bij te werken met het nieuwste bewijs (hoe overvloedig en overtuigend ook), tenzij ze er echt niet meer omheen kunnen. (Ze hebben al een klein beetje toegegeven.) Pas dan zullen ze het misschien schoorvoetend doen. Ze gaan liever door met een vertrouwd model dat onvolledig/fout is, dan een juist model.

Je kunt het ook als volgt zien. RIVM zegt niet, “Er is geen bewijs…” maar “Wij vinden dat er onvoldoende bewijs is…” Het betreft hun mening.

Laten we voor nu aannemen dat ook de bewering van RIVM waar is en vervolgens naar het RIVM beleid kijken:

  • We moeten WEL om handen wassen en oppervlakken desinfecteren, terwijl NIET bewezen is dat dit nodig is.
  • We moeten NIET ventileren en naar buiten te gaan, OMDAT niet bewezen is dat dit nodig is.

Dus in beide gevallen is schijnbaar GEEN bewijs, maar in het ene geval moeten we WEL voorzorgsmaatregelen treffen en in het andere NIET.

Als ventileren en naar buiten gaan nou heel nadelig was (b.v. gevaarlijk, duur, oncomfortabel), kan ik me nog voorstellen waarom dit onderscheid gemaakt wordt. Maar ventileren en naar buiten gaan remmen de verspreiding van het virus niet alleen, maar versterken ons immuunsysteem ook nog eens.

Natuurlijk kan iedereen per ongeluk een denkfout maken of iets niet weten. Iedereen maakt tenslotte fouten, zeker in onbekende complexe situaties en onder stress. Dat is niks om je voor te schamen of generen. Als je er dan op gewezen wordt, erken je gewoon je fout, bedank je de aangever, verander je je standpunt en is er niks aan de hand.

Zo krijgen mensen alleen maar meer respect voor jou en word je een positief rolmodel. Mogelijke tegenstanders worden op deze manier medestanders en iedereen wint. Maar de ‘experts’ worden inmiddels al maanden gewezen op hun dwaling en ze blijven maar koppig volhouden. Hierdoor ontstaan tegenstanders en verliest iedereen.

Moeten we nou STOPPEN met handen wassen en desinfecteren van oppervlakken? Nee. We moeten BEGINNEN met ventileren en naar buiten gaan.

Zie ook: mijn artikel Hoe corona patiënt 2 t/m 31 besmet zijn naar aanleiding hetzelfde ECDC rapport.

3 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s