De ontbrekende gegevens over virale lading

Het volgende is essentieel maar je hoort het bijna nergens. Dagelijks krijgen we berichten hoeveel corona besmettingen er gemeten zijn. Iemand wordt als besmet aangemerkt als genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus aangetroffen wordt in slijm uit de keel-neus-holte.

Wat echter niet gepubliceerd wordt is HOEVEEL virusdeeltjes aangetroffen zijn: de zogenaamde virale lading (niet te verwarren met virale dosis). Dat is echt jammer want de virale lading is een ruwe indicator voor:

  1. De ERNST van de besmetting: meer virusdeeltjes in de keel en neus betekent (all else equal) een ernstiger ziekteverloop.
  2. De BESMETTELIJKHEID: meer virusdeeltjes in de keel en neus betekent (all else equal) dat bij het hoesten/niezen/praten/etc. meer virusdeeltjes uitgestoten worden, waardoor het besmettingsrisico van anderen groter is. (De kans dat een ander besmet raakt is groter en het ziekteverloop is ernstiger.) Bovendien zijn er indicaties dat mensen met een hogere virale lading langer (meer dagen) besmettelijk blijven.

De ene besmetting is dus de andere niet, maar in de gepubliceerde cijfers is geen enkel onderscheid zichtbaar. We krijgen te horen OF het virus vastgesteld is maar niet HOEVEEL virus vastgesteld is.

De gebruikte RT-PCR test kan ook de virale lading meten, maar ik weet niet of dat ook gedaan en intern gerapporteerd wordt. In ieder geval komt het niet voor in de openbare publicaties.

Als de virale lading laag is, kan het virus volgens mij zelfs beginnen met uitdoven wanneer het reproductiegetal (‘R’) groter dan 1 is. Het AANTAL besmettingen groeit dan weliswaar in eerste instantie, maar de ERNST van de besmettingen kan afnemen en de BESMETTELIJKHEID (intensiteit en duur) ook.

Kraam ik onzin uit of zit er een kern van waarheid in wat ik hierboven schrijf?

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s